Home
 • E-mailRandi.Barndon@uib.no
 • Phone+47 55 58 29 38
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2018. En grav med smedverktøy fra tidlig vikingtid på Nordheim i Sogndal. En analyse av gravgods, handlingsrekker og symbolikk. . Viking. 63-88.
 • Show author(s) 2013. Kulturarvifisering - et tverrfaglig forskningsprosjekt om kulturarv i indre Hardanger. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 24-36.
 • Show author(s) 2012. Technology and Morality - Rituals in Iron Working among the Fipa and Pangwa Peoples in Southwestern Tanzania, Vol. 21:37-48. Archaeological Papers of the American Anthopological Association. 37-48.
 • Show author(s) 2005. Sparks of Life. The concept of fire in iron working. Current Swedish Archaeology. 39-57.
 • Show author(s) 2005. Metall og myter- metaforer og magi. Refleksjoner omkring den norrøne smedens identitet i et komparativt perspektiv. Primitive tider. 61-75.
 • Show author(s) 2005. 2005. An ethno archaeological case study of pre-industrial metallurgy – perspectives and models for research on cognition of outfield activities. I Øye, S. Innselset & I. Holm (red). The Outfield as Industry and Ideology in the Iron Age and Middle Ages, UBAS, University of Bergen, Archaeological International Series. pp. 181-191. UBAS. International. 181-193.
 • Show author(s) 2005. -2005. Sparks of Life - the concept of fire in premodern metallurgy. Current Swedish Archaeology. Vol. 13:39-59. Current Swedish Archaeology. 39-59.
 • Show author(s) 2004. A discussion of Magic and Medicines in East African Iron Working: Actors and Artefacts in Technology. Norwegian Archaeological Review. 21-40.
 • Show author(s) 2002. 2002. The Chaine operatoire approach, social change and modifications of the technological milieu, Arkeolgisk Skrifter fra Universitetet i Bergen, 11:5-22. Arkeologiske skrifter - Historisk Museum, Universitetet i Bergen. 5-23.
 • Show author(s) 1999. ’Excavating women, A History of women in European archaeology’, Diaz-Andreau, M. & Stig-Sørensen, M. L. 1998. (red.), Routledge, London - New York., I: KAN, Kvinner i Arkeologien i Norge, Vol. 22-23: 97-100. Journal of Southern Europe and the Balkans. 97-100.
 • Show author(s) 1999. Left frontal activation during a semantic categorization task: An fMRI-study. International Journal of Neuroscience. 49-58.
 • Show author(s) 1999. Iron Working and social control: the use of anthropomorphic symbols in recent and past East African contexts. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 59-76.
 • Show author(s) 1999. Etnoarkeologien og historier fra virkeligheten rett før fortiden. Primitive tider. 1-12.
 • Show author(s) 1993. Jernteknologi uten kjemi. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen.
Report
 • Show author(s) 1993. Report on Ethno-archaeological survey and research among the Pangwa in SW Tanzania. Document on file, COSTEC. Tanzania Commission for Science and Technology, Dar es Salaam. .
 • Show author(s) 1991. Preliminary report on research among the Fipa in Southwestern Tanzania. Document on file, COSTEC, Tanzania Commission for Science and Technology. .
 • Show author(s) 1990. Report on Iron Working and Pottery Making research among the Fipa in Southwestern Tanzania. Document on file, COSTEC, Tanzania Commission for Science and Technology. .
Lecture
 • Show author(s) 2014. Industriarkeologi. Foredrag på kulturminnedagen,Norsk Vasskraft- og Industristadsmusem, NVIM, Tyssedal, Hardanger.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2016. Smedutstyr og gravritualer i yngre jernalder - Nordheimgraven i Sogndal. Sogn og Fjordane.
 • Show author(s) 2008. Tverrfaglige studietilbud ved UiB - Presentasjon av det tverrfakultære Masterprogrammet i Region og regionalisering.
 • Show author(s) 2008. Tverrfaglig masterprogram - Foredrag om det tverrfakultære masterprogrammet i Region og regionalisering.
 • Show author(s) 2008. Masterprogrammet Region og regionalisering.
 • Show author(s) 2008. Jernproduksjon i Eidfjord.
 • Show author(s) 2007. Tverrfakultært og tverrfaglig masterprogram i Region og regionalisering ved Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) 1999. Jernteknologi og magi, etnoarkeologiske studier hos Fipa og Pangwa i Tanzania.
 • Show author(s) 1993. Strukturalisme, dekonstruksjon, feminisme, neopragmatisme.
Academic lecture
 • Show author(s) 2018. Et gravfunn fra tidlig vikingtid i Sogndal, Sogn og fjordane – handlingsrekke, gravgods og symbolikk.
 • Show author(s) 2017. Nordheimgraven i Sogndal. Smedgrav eller grav med smedutstyr?
 • Show author(s) 2016. Smithing Tools as Buried Things - A presentation of an early Viking-age grave from Nordheim, Sogndal in Western Norway.
 • Show author(s) 2014. Samtidsarkeologi i Odda og Tyssedal, Hardanger.
 • Show author(s) 2014. From Industrial Ruins to Cultural Heritage - Hardanger and Heritagization.
 • Show author(s) 2013. Globalt - helt lokalt. Kulturarvifisering i Indre Hardanger.
 • Show author(s) 2012. Region og regionalisering i møte med regionalt næringsliv.
 • Show author(s) 2012. Grønn dialog: Landskapsparker - Verdiforvaltning, Verdiskaping og Verdikonflikt. Grønt dialogmøte om FoU i Landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane.
 • Show author(s) 2012. Global kulturarv - lokale kontekster. Kulturarvifiseringsprosesser i Indre Hardanger, Norge.
 • Show author(s) 2012. Global heritage - local contexts. Kulturarvsprosesser og verdiforvaltning.
 • Show author(s) 2011. Region og regionalisering og forskningssamarbeid.
 • Show author(s) 2011. Introduskjon til dagsseminar i Region og regionalisering.
 • Show author(s) 2011. Forskningsinteresser: fra Sumbawanga til Sunnmøre.
 • Show author(s) 2010. Introduction to the seminar "Contemporary Archaeology".
 • Show author(s) 2008. Arkeologi og regionalisering - et langtidsperspektiv.
 • Show author(s) 2007. “Handicrafts – local variation and regional landscapes. A case study from Iron Age Western Norway”.
 • Show author(s) 2007. Universitetet i Bergens satsningsområde for forskning og utdanning - Region og regionalisering.
 • Show author(s) 2006. Technology and its social forms - An introduction.
 • Show author(s) 2006. Hulere og hellere på Sunnmøre: Myter, metallurgi og gravritualer. Storegga - Huletur til Sunnmøre.
 • Show author(s) 2006. From Delphi to Sunnmøre - A discussion of master smiths magicians and caves.
 • Show author(s) 2006. Fra Heidegger til Haraway - Matereriell kultur og Kjønn.
 • Show author(s) 2005. Ting, kultur og historie.
 • Show author(s) 2005. Symbolic studies of graves and caves in Sunnmøre, Western Norway. Mortuary practices and metallurgy.
 • Show author(s) 2005. Materiality in society and culture- Archaeological and Anthropological perspectives on material culture studies.
 • Show author(s) 2004. Smedens identitet � en komparasjon av gresk, norrøn og afrikansk førmoderne teknologi � eller hvorfor er det spor etter metallurgi i huler og hellere på Vestlandet?
 • Show author(s) 2004. Myths and Metallurgy � Some cross-cultural reflections on the social identity of iron workers.
 • Show author(s) 2004. Metallurgy and Myths - Reflections on pre modern iron working.
 • Show author(s) 2003. - 2003, september. How can ethnoarchaeology give perspectives and models for research on cognition of outfield activities? Utmarkskonferansen, Bryggen museum, UiB.
 • Show author(s) 2001. Moral og magi i jernteknologi.
 • Show author(s) 2001. Jernteknologi i Tanzania – metaforer, magi og moral.
 • Show author(s) 2000. Etnoarchaeology and Pangwa iron smelting and the quest for the exotic.
 • Show author(s) 1999. Sex differences in mental rotation: An fMRI study.
 • Show author(s) 1999. Jernfremstilling blant Fipa og Pangwa i Tanzania.
 • Show author(s) 1999. External trigger-input on a conventional clinical scanner used for synchronisation of the EPI sequence to fMRI stilmulus delivery.
 • Show author(s) 1998. Concluding remarks, The Ph. d. seminar at Bryggen in Bergen.
 • Show author(s) 1997. Integrated PC-based instrumentation system for MR sequence-controlled stimulation in fMRI experiments: application with auditory stimulation.
 • Show author(s) 1996. Symbolbruk i afrikanske transformative prosesser – etno-arkeologi og teknologi.
 • Show author(s) 1996. Når menneskekroppen er modell for teknologiske prosesser -etnoarkeologi og teknologi.
 • Show author(s) 1996. Mental and material aspects of Iron Working - A cultural-comparative perspective.
 • Show author(s) 1996. Mark Johnsons kroppsmetaforer og afrikansk jernfremstilling.
 • Show author(s) 1996. Kritiske faktorer på hovedfag og dokotorgrad.
 • Show author(s) 1995. Presentasjon av Dr. art prosjektet- Jernvinne i Tanzania.
 • Show author(s) 1993. Tradisjonell Afrikansk jernfremstilling - En studie av teknologi, symbolbruk og romlige strukturer.
 • Show author(s) 1993. Richard Rorty’s filosofi – neo-pragmatisme.
 • Show author(s) 1993. Fipaene og jernteknologi uten kjemi.
 • Show author(s) 1993. Afrikansk tradisjonell jernproduksjon - En diskusjon av teknologi, ritualer og magi.
 • Show author(s) 1993. Afrikansk jernframstilling - En regional studie av teknologi, symbolbruk og romlige strukturer.
Book review
 • Show author(s) 2011. In Defense of Things. Archaeology and the Ontology of Objects. Norwegian Archaeological Review. 210-215.
 • Show author(s) 2011. Bjørnar Olsen: In Defense of Things. Archaeology and the Ontology of Objects. Norwegian Archaeological Review. 210-215.
 • Show author(s) 2000. Om Terje Østigårds syn på arkeologi som sosial praksis og vitenskap. Primitive tider. 141-146.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2016. Region og regionalisering. Perspektiv og praksis. Novus Forlag.
 • Show author(s) 2014. Når Industrisamfunnet blir verdensarv. Scandinavian Academic Press.
 • Show author(s) 2010. The Archaeology of Regional Technologies. Case Studies from the Palaeolithic to the Age of Vikings. Edwin Mellen Press.
 • Show author(s) 2006. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) 2006. Samfunn, symboler og identitet. Universitetet i Bergen.
Academic monograph
 • Show author(s) 2004. An Ethnoarchaeological Study of Iron-smelting Practices among the Pangwa and Fipa in Tanzania. 1308.
Masters thesis
 • Show author(s) 2007. To i graven - hvem og hvorfor? Et tolkningsforsøk av doble graver fra yngre jernalder.
 • Show author(s) 2007. Jernframstilling i raudt land. Jernvinna på Rauland i vikingtid og mellomalder.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2004. Smeden i fortid og folketro - noen komparative refleksjoner. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 27-34.
Feature article
 • Show author(s) 1999. Book review: Marie Louise Stig- Sørensen & Margarita Diaz- Andreu (eds) 1997: Excavating Women. A History of Women in European Archaeology. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 97-100.
 • Show author(s) 1998. Bokanmeldelse: Margerita Diaz-Andreu og Marie Louise Stig Sørensen: Excavating women in European archaeology. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 33-35.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2017. Marknadsplassar omkring Hardangervidda. Ein arkeologisk og historisk analyse av innlandets økonomi og nettverk i vikingtid og mellomalder.
 • Show author(s) 2001. Masters of Metallurgy, Masters of Metaphors. Iron Working among the Fipa and the Pangwa of SW-Tanzania.
Interview
 • Show author(s) 2012. UNESCO-prosjektet i Odda. Forskerteam vil gjøre dypdykk i prrosessene.
 • Show author(s) 2011. Region og regionalisering møter omverdenen.
 • Show author(s) 2011. Landskapsparkar på Christiekonferansen.
 • Show author(s) 2011. Fra Vestlandet til verden - Region og regionalisering.
 • Show author(s) 2008. På jakt etter hulefolkets hemmeligheter.
 • Show author(s) 2007. Støtte til nytt masterprogram ved UiB.
Documentary
 • Show author(s) 2014. Regional utvikling: Kultur, by og distrikt. Semiar for masterstudenter på masterprogrammet i region og regionalisering.
 • Show author(s) 2012. Inviterte til debatt.
Programme participation
 • Show author(s) 2007. Skal samle forskerkompetansen.
 • Show author(s) 2007. Master for alle - Nytt tverrfakultært og tverrfaglig masterprogram ved UiB- Region og regionalisering.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2016. Perspektiv på region og regionalisering. 16 pages.
 • Show author(s) 2016. Industristeder og samtidsarkeologi - utgravninger i Skjeggedal, Tyssedal i Hardanger. 27 pages.
 • Show author(s) 2014. Innleiing: Når industrisamfunnet blir kulturarv. 14 pages.
 • Show author(s) 2010. Technology and regions in a long time perspective - an introduction. 13 pages.
 • Show author(s) 2010. Regional approaches to technology clusters and local variation in a long term perspective: Sunnmøre in western Norway. 20 pages.
 • Show author(s) 2009. Caves and rock shelters - sacred crafts and smiths' graves in a long-term regional perspective. 19 pages.
 • Show author(s) 2006. Samfunn, symboler og identitet - om kategorier i fortid og forskning. 2 pages.
 • Show author(s) 2006. Myth and metallurgy- Some cross-cultural refelctions on the social identity of smiths. 6 pages.
 • Show author(s) 2001. Jernteknologi og kjønnssymbolikk hos Fipa og Pangwa i sørvest-Tanzania. 8 pages.
 • Show author(s) 1996. Mental and Material aspects of Iron Working: A Cultural Comparative Perspective. 11 pages.
 • Show author(s) 1996. Fipa Ironworking and its Technological Style. 17 pages.
 • Show author(s) 1994. Menneskers bruk av Hamnsundhelleren. 4 pages.
Other
 • Show author(s) 2005. Håndverk, kunst og kunnskap- Noen komparative perspektiver på smedens sosiale identitet i jernalderen. 357-377.
Poster
 • Show author(s) 2015. An extraordinary Viking-age grave with smithing tools from Nordheim in Sogndal, Western Norway.
 • Show author(s) 2011. Landskapsparker VVV - Region og regionalisering, UiB.
 • Show author(s) 1998. fMRI instrumentation package to synchronise stimulus delivery and image acquisition on a conventional clinical scanner.
 • Show author(s) 1998. Left frontal activation during a semantic categorization task: An fMRI study.
Licentiate dissertation
 • Show author(s) 1995. Report on Ethno-archaeological research in Upangwa, Tanzania. Document on file. COSTEC. Tanzania Commission for Science and Technology.
Introduction
 • Show author(s) 2009. Caves, graves and metallurgy (innledning til en gruppe artikler). 27-27.

More information in national current research information system (CRIStin)