Home
 • E-mailRandi.Barndon@uib.no
 • Phone+47 55 58 29 38
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Books
 • Akselberg, Gunnstein; Barndon, Randi; Grove, Knut. 2016. Region og regionalisering. Perspektiv og praksis. Novus Forlag. 366 pages. ISBN: 9788270998722.
 • Ågotnes, Hans-Jakob; Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Selberg, Torunn. 2014. Når Industrisamfunnet blir verdensarv. Scandinavian Academic Press. 274 pages. ISBN: 978-82-304-0110-1.
 • Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Øye, Ingvild. 2010. The Archaeology of Regional Technologies. Case Studies from the Palaeolithic to the Age of Vikings. Edwin Mellen Press. 287 pages. ISBN: 978-0-7734-3686-2.
 • Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond. 2006. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. 576 pages. ISBN: 82-90273-81-9.
 • Lødøen, Trond; Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe-Winther. 2006. Samfunn, symboler og identitet. ISBN: 82-90273-81-9.
 • Barndon, Randi. 2004. An Ethnoarchaeological Study of Iron-smelting Practices among the Pangwa and Fipa in Tanzania. Cambridge University Press. 175 pages. ISBN: 184171657X.
Journal articles
 • Barndon, Randi; Olsen, Asle Bruen. 2018. En grav med smedverktøy fra tidlig vikingtid på Nordheim i Sogndal. En analyse av gravgods, handlingsrekker og symbolikk. Viking. LXXXI: 63-88. doi: http:/dx.doi.org/10.5617/viking.6480
 • Barndon, Randi. 2013. Kulturarvifisering - et tverrfaglig forskningsprosjekt om kulturarv i indre Hardanger. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 2: 24-36.
 • Barndon, Randi. 2012. Technology and Morality - Rituals in Iron Working among the Fipa and Pangwa Peoples in Southwestern Tanzania, Vol. 21:37-48. Archaeological Papers of the American Anthopological Association. 21: 37-48. doi: 10.1111/j.1551-8248.2012.01033.x
 • Barndon, Randi. 2011. Bjørnar Olsen: In Defense of Things. Archaeology and the Ontology of Objects. Norwegian Archaeological Review. 44: 210-215.
 • Barndon, Randi. 2011. In Defense of Things. Archaeology and the Ontology of Objects. Norwegian Archaeological Review. 44: 210-215. doi: 10.1080/00293652.2011.629814
 • Barndon, Randi. 2005. Sparks of Life. The concept of fire in iron working. Current Swedish Archaeology. 13: 39-57.
 • Barndon, Randi. 2005. -2005. Sparks of Life - the concept of fire in premodern metallurgy. Current Swedish Archaeology. Vol. 13:39-59. Current Swedish Archaeology. 13: 39-59.
 • Barndon, Randi. 2005. Metall og myter- metaforer og magi. Refleksjoner omkring den norrøne smedens identitet i et komparativt perspektiv. Primitive tider. 8: 61-75.
 • Barndon, Randi. 2005. 2005. An ethno archaeological case study of pre-industrial metallurgy – perspectives and models for research on cognition of outfield activities. I Øye, S. Innselset & I. Holm (red). The Outfield as Industry and Ideology in the Iron Age and Middle Ages, UBAS, University of Bergen, Archaeological International Series. pp. 181-191. UBAS. International. 1: 181-193.
 • Barndon, Randi. 2004. Smeden i fortid og folketro - noen komparative refleksjoner. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 2. 27-34.
 • Barndon, Randi. 2004. A discussion of Magic and Medicines in East African Iron Working: Actors and Artefacts in Technology. Norwegian Archaeological Review. 37: 21-40.
 • Barndon, Randi. 2002. 2002. The Chaine operatoire approach, social change and modifications of the technological milieu, Arkeolgisk Skrifter fra Universitetet i Bergen, 11:5-22. Arkeologiske Skrifter. 11: 5-23.
 • Barndon, Randi. 2000. Om Terje Østigårds syn på arkeologi som sosial praksis og vitenskap. Primitive tider. 141-146.
 • Barndon, Randi. 1999. Iron Working and social control: the use of anthropomorphic symbols in recent and past East African contexts. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 59-76.
 • Barndon, Randi. 1999. Etnoarkeologien og historier fra virkeligheten rett før fortiden. Primitive tider. 2: 1-12.
 • Barndon, Randi. 1999. Book review: Marie Louise Stig- Sørensen & Margarita Diaz- Andreu (eds) 1997: Excavating Women. A History of Women in European Archaeology. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 22-23: 97-100.
 • Barndon, Randi. 1999. ’Excavating women, A History of women in European archaeology’, Diaz-Andreau, M. & Stig-Sørensen, M. L. 1998. (red.), Routledge, London - New York., I: KAN, Kvinner i Arkeologien i Norge, Vol. 22-23: 97-100. Journal of Southern Europe and the Balkans. 22-23: 97-100.
 • Hugdahl, Kenneth; Lundervold, Astri Johansen; Ersland, Lars; Smievoll, Alf-Inge; Sundberg, Håkan; Barndon, Randi; Roscher, Bjarne E. 1999. Left frontal activation during a semantic categorization task: An fMRI-study. International Journal of Neuroscience. 99: 49-58.
 • Barndon, Randi. 1998. Bokanmeldelse: Margerita Diaz-Andreu og Marie Louise Stig Sørensen: Excavating women in European archaeology. Arkeo. 1998-2: 33-35.
 • Barndon, Randi. 1993. Jernteknologi uten kjemi. Arkeo. 2.
Reports and theses
 • Barndon, Randi. 2001. Masters of Metallurgy, Masters of Metaphors. Iron Working among the Fipa and the Pangwa of SW-Tanzania.
 • Barndon, Randi. 1995. Report on Ethno-archaeological research in Upangwa, Tanzania. Document on file. COSTEC. Tanzania Commission for Science and Technology. Tanzania Commission for Science and Technology., Dar es Salaam. 13 pages.
 • Barndon, Randi. 1993. Report on Ethno-archaeological survey and research among the Pangwa in SW Tanzania. Document on file, COSTEC. Tanzania Commission for Science and Technology, Dar es Salaam. COSTEC, Tanzania Commison for Science and Technology., Dar es Salaam. 23 pages.
 • Barndon, Randi. 1991. Preliminary report on research among the Fipa in Southwestern Tanzania. Document on file, COSTEC, Tanzania Commission for Science and Technology. Tanzania Commission for Science and Technology, Dar es Salaam.
 • Barndon, Randi. 1990. Report on Iron Working and Pottery Making research among the Fipa in Southwestern Tanzania. Document on file, COSTEC, Tanzania Commission for Science and Technology. Tanzania Commission for Science and Technology., Dar es Salaam.
Book sections
 • Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn. 2016. Industristeder og samtidsarkeologi - utgravninger i Skjeggedal, Tyssedal i Hardanger. 2, pages 213-238. In:
  • Akselberg, Gunnstein; Barndon, Randi; Grove, Knut. 2016. Region og regionalisering. Perspektiv og praksis. Novus Forlag. 366 pages. ISBN: 9788270998722.
 • Grove, Knut; Akselberg, Gunnstein; Barndon, Randi. 2016. Perspektiv på region og regionalisering. 1, pages 9-24. In:
  • Akselberg, Gunnstein; Barndon, Randi; Grove, Knut. 2016. Region og regionalisering. Perspektiv og praksis. Novus Forlag. 366 pages. ISBN: 9788270998722.
 • Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Selberg, Torunn; Ågotnes, Hans-Jakob. 2014. Innleiing: Når industrisamfunnet blir kulturarv. 1, pages 11-24. In:
  • Ågotnes, Hans-Jakob; Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Selberg, Torunn. 2014. Når Industrisamfunnet blir verdensarv. Scandinavian Academic Press. 274 pages. ISBN: 978-82-304-0110-1.
 • Barndon, Randi. 2010. Regional approaches to technology clusters and local variation in a long term perspective: Sunnmøre in western Norway. Chapter 14, pages 243-262. In:
  • Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Øye, Ingvild. 2010. The Archaeology of Regional Technologies. Case Studies from the Palaeolithic to the Age of Vikings. Edwin Mellen Press. 287 pages. ISBN: 978-0-7734-3686-2.
 • Øye, Ingvild; Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn. 2010. Technology and regions in a long time perspective - an introduction. 1, pages 1-13. In:
  • Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Øye, Ingvild. 2010. The Archaeology of Regional Technologies. Case Studies from the Palaeolithic to the Age of Vikings. Edwin Mellen Press. 287 pages. ISBN: 978-0-7734-3686-2.
 • Barndon, Randi. 2009. Caves and rock shelters - sacred crafts and smiths' graves in a long-term regional perspective. Article, pages 47-65. In:
  • Holm, Ingunn; Stene, Kathrine; Svensson, Eva. 2009. Liminal landscapes. Beyond the Concepts of "marginality" and "periphery". Unipub forlag. 208 pages. ISBN: 978-82-7477-383-7.
 • Dommasnes, Liv Helga; Barndon, Randi. 2009. Caves, graves and metallurgy (innledning til en gruppe artikler). Innledning, pages 27-27. In:
  • Holm, Ingunn; Stene, Kathrine; Svensson, Eva. 2009. Liminal landscapes. Beyond the Concepts of "marginality" and "periphery". Unipub forlag. 208 pages. ISBN: 978-82-7477-383-7.
 • Barndon, Randi. 2006. Myth and metallurgy- Some cross-cultural refelctions on the social identity of smiths. Artikkel, pages 99-104. In:
  • Andrén, Anders; Jennbert, Kristina; Raudvere, Catharina. 2006. Old Norse religion in long-term perspectives. Origins, changes, and interactions. An international conference in Lund, Sweden, June 3-7, 2004. Nordic Academic Press. 416 pages. ISBN: 91-89116-81-X.
 • Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond. 2006. Samfunn, symboler og identitet - om kategorier i fortid og forskning. -, pages 6-7. In:
  • Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond. 2006. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. 576 pages. ISBN: 82-90273-81-9.
 • Barndon, Randi. 2005. Håndverk, kunst og kunnskap- Noen komparative perspektiver på smedens sosiale identitet i jernalderen. 18, pages 357-377. In:
  • Bergsvik, Knut Andreas; Engevik, Asbjørn. 2005. Fra funn til samfunn. Jernalderstudier tilegnet Bergljot Solberg på 70-årsdagen. 426 pages. ISBN: 82-90273-78-9.
 • Barndon, Randi. 2001. Jernteknologi og kjønnssymbolikk hos Fipa og Pangwa i sørvest-Tanzania. 41-48. In:
  • Ådland, E; Bang, K. 2001. Kjønn, erotikk, religion. ISBN: 82-7887-014-4.
 • Barndon, Randi. 1996. Mental and Material aspects of Iron Working: A Cultural Comparative Perspective. 12, pages 761-771. In:
  • Pwiti, Gilbert; Soper, Robert. 1996. Aspects of African Archaeology.
 • Barndon, Randi. 1996. Fipa Ironworking and its Technological Style. 58-74. In:
  • Schmidt, P. R. 1996. The culture and technology of African iron production.
 • Barndon, Randi. 1994. Menneskers bruk av Hamnsundhelleren. 473-476. In:
  • Larsen, Stein Ugelvik; Sulebust, J. 1994. I balansepunktet. Sunnmøres eldste historie ca. 800-1660. ISBN: 82-91450-00-5.

More information in national current research information system (CRIStin)