Home
Randi Bolstad's picture

Randi Bolstad

Senior Librarian
 • E-mailRandi.Bolstad@uib.no
 • Phone+47 55 58 68 92
 • Visitor Address
  Haakon Sheteligs plass 7
 • Postal Address
  Postboks 7808
  5020 Bergen
Report
 • Show author(s) (2007). Rapport : Undervisningsgruppen fra UB. .
 • Show author(s) (2005). Videre utbygging av læringssentre ved Universitetsbiblioteket Sluttrapport, oktober 2005. .
Other product
 • Show author(s) (2005). Handlingsplan for informasjonskompetanse ved Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (2005). Fastsettelse av læringsmål og innhold for UB-kurs etter studienivå.
Digital learning tools
 • Show author(s) (2005). Pedagogisk manual.

More information in national current research information system (CRIStin)