Home
Randi Bolstad's picture

Randi Bolstad

Senior Librarian
 • E-mailRandi.Bolstad@uib.no
 • Phone+47 55 58 68 92
 • Visitor Address
  Jonas Lies vei 91
 • Postal Address
  Postboks 7808
  5020 BERGEN
Report
 • 2007. Rapport : Undervisningsgruppen fra UB. .
 • 2005. Videre utbygging av læringssentre ved Universitetsbiblioteket Sluttrapport, oktober 2005. .
Other product
 • 2005. Handlingsplan for informasjonskompetanse ved Universitetet i Bergen.
 • 2005. Fastsettelse av læringsmål og innhold for UB-kurs etter studienivå.
Digital learning tools
 • 2005. Pedagogisk manual.

More information in national current research information system (CRIStin)