Home
Randi Bolstad's picture

Randi Bolstad

Senior Librarian
Report
  • 2007. Rapport : Undervisningsgruppen fra UB. .
  • 2005. Videre utbygging av læringssentre ved Universitetsbiblioteket Sluttrapport, oktober 2005. .
Other product
  • 2005. Handlingsplan for informasjonskompetanse ved Universitetet i Bergen.
  • 2005. Fastsettelse av læringsmål og innhold for UB-kurs etter studienivå.
Digital learning tools
  • 2005. Pedagogisk manual.

More information in national current research information system (CRIStin)