Home
Randi Julie Tangvik's picture

Randi Julie Tangvik

Associate Professor
 • E-mailRandi.Tangvik@uib.no
 • Phone+47 55 97 68 23
 • Visitor Address
  Haukeland Universitetssykehus Laboratoriebygget, 7. etg. Heis øst
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Academic article
 • Skeie, Eli; Tangvik, Randi Julie; Nymo, Linn Såve; Harthug, Stig; Lassen, Kristoffer; Viste, Asgaut. 2019. Weight loss and BMI criteria in GLIM's definition of malnutrition is associated with postoperative complications following abdominal resections – Results from a National Quality Registry. Clinical Nutrition. 1-7.
 • Paulsen, Mari Mohn; Varsi, Cecilie; Paur, Ingvild; Tangvik, Randi Julie; Andersen, Lene Frost. 2019. Barriers and Facilitators for Implementing a Decision Support System to Prevent and Treat Disease-Related Malnutrition in a Hospital Setting: Qualitative Study. JMIR Formative Research. 1-15.
 • Kårstad, Ken Åge; Olsen, Nina Rydland; Sygnestveit, Kari; Jamtvedt, Gro; Aarflot, Morten; Tangvik, Randi Julie. 2018. Dokumentasjonen av ernæringspraksis i spesialisthelsetjenesten er mangelfull. Sykepleien Forskning. 15 pages.
 • Skeie, Eli; Koch, Anne Mette; Harthug, Stig; Fosse, Unni; Sygnestveit, Kari; Nilsen, Roy Miodini; Tangvik, Randi Julie. 2018. A positive association between nutritional risk and the incidence of surgical site infections: A hospital-based register study. PLOS ONE. 1-10.
 • Paulsen, Mari Mohn; Hagen, Martina Lovise Lindhart; Frøyen, Marte Hesvik; Foss-Pedersen, Rikke Julie; Bergsager, Dagfinn; Tangvik, Randi Julie; Andersen, Lene Frost. 2018. A Dietary Assessment App for Hospitalized Patients at Nutritional Risk: Development and Evaluation of the MyFood App. JMIR mhealth and uhealth.
 • Tangvik, Randi Julie; Tell, Grethe Seppola; Guttormsen, Anne Berit; Eisman, John A.; Henriksen, Andreas; Nilsen, Roy Miodini; Ranhoff, Anette Hylen. 2015. Nutritional risk profile in a university hospital population. Clinical Nutrition. 705-711.
 • Birkeland, Elisabeth Sofie; Stokke, Guro; Tangvik, Randi Julie; Torkildsen, Erik Andreas; Boateng, Jane; Wollen, Anne L.; Albrechtsen, Susanne; Flaatten, Hans; Trovik, Jone. 2015. Norwegian PUQE (pregnancy-unique quantification of emesis and nausea) identifies patients with hyperemesis gravidarum and poor nutritional intake: A prospective cohort validation study. PLOS ONE. 15 pages.
 • Tangvik, Randi Julie; Tell, Grethe S; Eisman, John A.; Guttormsen, Anne Berit; Henriksen, Andreas; Nilsen, Roy Miodini; Øyen, Jannike; Ranhoff, Anette Hylen. 2014. The nutritional strategy: four questions predict morbidity, mortality and health care costs. Clinical Nutrition. 634-641.
 • Tangvik, Randi Julie; Guttormsen, Anne Berit; Tell, Grethe S; Ranhoff, Anette Hylen. 2012. Implementation of nutritional guidelines in a university hospital monitored by repeated point prevalence surveys. European Journal of Clinical Nutrition. 388-393.
Report
 • Tangvik, Randi Julie; Henriksen, Christine. 2017. Sykdomsrelatert underernæring. Urfordringer, muligheter og anbefalinger. .
Lecture
 • Selbo, Oda Reitan; Tangvik, Randi Julie; Vea, Olga; Lillevoll, Ingrid; Mostad, Ingrid Løvold. 2019. Sammenlikning av inntaket av energi og protein hos innlagte pasienter ved St. Olavs hospital, før og etter ny måltidsrytme.
Reader opinion piece
 • Tangvik, Randi Julie; Torheim, Liv Elin; Henriksen, Christine. 2018. Bedre ernæringspraksis - til det beste for pasientene. Tidsskrift for Den norske legeforening. 628-629.
Short communication
 • Guttormsen, Anne Berit; Tangvik, Randi Julie. 2007. Ernæringssvikt ved kort tarm. Tidsskrift for den norske lægeforening. 1371-1372.
Masters thesis
 • Nilsen, Heidi Anett. 2018. Effect of marine peptide hydrolysate supplementation on ghrelin and insulin-like peptide 5 secretion on appetite related conditions – As tested in recovery following endurance cycling.
Popular scientific article
 • Nilsen, Hugo; Juul, Hanne Jessie; Paur, Ingvild; Thoresen, Lene; Tangvik, Randi Julie. 2017. Nutrition Day er revidert og bedre egnet til å evaluere kvalitetpå ernæringsbehandlingen. Norsk Tidsskrift for Ernæring. 62-64.
 • Juul, Hanne Jessie; Nilsen, Hugo; Paur, Ingvild; Thoresen, Lene; Tangvik, Randi Julie. 2017. Ernæring og pasientsikkerhet. Norsk Tidsskrift for Ernæring. 54-57.
 • Tangvik, Randi Julie; Smedshaug, Guro Berge. 2016. Ernæring og pasientsikkerhet. Nordisk Nutrition. 10-12.
 • Haram, Kjell; Bergsjø, Per; Tangvik, Randi Julie. 1997. Vekt og vektøkning under svangerskap. Tidsskrift for den norske lægeforening. 3230-3233.
Feature article
 • Thoresen, Lene; Juul, Hanne Jessie; Nilssen, Hugo; Paur, Ingvild; Furulund, OKH; Tangvik, Randi Julie. 2017. Melde avvik innen ernæring og varsle alvorlig hendelser - hvorfor og hvordan? Norsk Tidsskrift for Ernæring.
Doctoral dissertation
 • Tangvik, Randi Julie. 2015. Nutritional risk in a university hospital. Challenges and consequences in clinical practice.
Abstract
 • Tangvik, Randi Julie; Guttormsen, Anne Berit; Tell, Grethe S; Wentzel-Larsen, Tore; Ranhoff, Anette Hylen. 2011. Implementation of nutritional guidelines in a university hospital monitored by repeated point prevalence surveys. The Journal of Nutrition, Health & Aging. 319.
 • Tangvik, Randi Julie; Guttormsen, Anne Berit; Tell, Grethe S; Ranhoff, Anette Hylen. 2011. Do implementation of nutritional guidelines and repeated point prevalence surveys improve nutritional care in a university hospital? Clinical Nutrition. 166.
Poster
 • Beisland, Elisabeth Grov; Andresen, Nina Martine; Lønnheim, Lene; Nøttveit, Stine; Pfeffer, Frank; Aas, Turid; Beisland, Christian; Tangvik, Randi Julie; Drageset, Sigrunn; Sandvik, Reidun Karin; Eide, Leslie SP; Bjerksund, Signe Christine Wendelbo; Hermann, Monica; Aarstad, Anne Kari Hersvik; Jacobsen, Frode F.; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Søreide, Hilde; Fox, Mary T.; Drageset, Jorunn. 2019. Helse og livskvalitet hos kognitivt intakte elektive kreftpasienter over 80 år .
Academic literature review
 • Tangvik, Randi Julie; Bruvik, Frøydis Kristine; Hunskår, Irene; Kyte, Kristin; Drageset, Jorunn. 2019. Oral nutrition supplements for patients with dementia: a systematic review.
 • Bruvik, Frøydis Kristine; Drageset, Jorunn; Hunskår, Irene; Kyte, Kristin; Tangvik, Randi Julie. 2018. Factors affecting food intake in patients with dementia: a systematic review.
Popular scientific chapter/article
 • Ranhoff, Anette Hylen; Bakken, Marit Stordal; Bogen, Bård Erik; Bruvik, Frøydis Kristine; Flote, Vidar Gordon; Furberg, Anne-Sofie; Hesseberg, Karin; Hynninen, Kia Minna; Ihle-Hansen, Hege Beate; Lunde, Linn-Heidi; Myrstad, Marius; Nordhus, Inger Hilde; Sangnes, Ida; Steihaug, Ole Martin; Tangvik, Randi Julie; Thune, Inger; Øksengård, Anne Rita. 2014. Nyttig informasjon for god helse.
Chapter
 • Tangvik, Randi Julie. 2013. Sondeløsninger og næringsdrikker til voksne. 1342-1344. In:
  • Fjellstad, Trygve; Fjeldstad, Trygve. 2013. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013.
 • Tangvik, Randi Julie. 2013. Enteral ernæring for voksne. 614-618. In:
  • Fjellstad, Trygve; Fjeldstad, Trygve. 2013. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013.

More information in national current research information system (CRIStin)