Home
Randi Sæbøe's picture

Randi Sæbøe

Senior Adviser
 • E-mailRandi.Saboe@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 39
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen

"Språkplanlegging og språkbruk i oljeselskap - teoretiske og metodologiske aspekter". Symposium i fagspråk og terminologi. Vasa. Finland. 24. - 25. oktober 1997

"Language use, Language planning and Cultural Identities. A sociological analysis." The Nordic Network for Intercultural Communication. Ålborg. Danmark. November 1996

"A sociological study of variables concerning the use of language in a multilingual context". The 10th European Symposium on LSP. Wien. Østerrike. 1995

"The use of Text Encoding in the Development of a Terminology and Knowledge System Associated with the Norwegian Version of the ICD-10". The Eighth World Congress on Medical Informatics (IMIA). Vancouver. Canada. Juli 1995

"The Electronic Conversion of a Dictionary. From Norwegian-French to French-Norwegian." The 7th International Symposium on Lexicography. København. Danmark. Mai 1994

"Informasjonsstrukturering i store dokumentasjonsprosjekt - strukturering av terminologi som basis for informasjon." Det 2. Nordiske Symposium om Terminologi, EDB og Vidensteknik. Varde. Danmark. Mai 1992

"Cowboyer, rebeller eller snille gutter?" Kronikk i Stavanger Aftenblad. 1997

"Jeg caller deg når vi har completa." Kronikk i Stavanger Aftenblad. 1997

Report
 • Show author(s) (1997). Språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet i lys av en funksjonell forklaringstype. .
 • Show author(s) (1997). Markedsstrategi eller kulturell identitet? En analyse av språkplanleggingen i norsk oljevirksomhet. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (1994). Teknologi og ordbøker:SGML-koding og elektronisk snuing av Stor norsk-fransk ordbok.
 • Show author(s) (1994). Electronic conversion of a dictionary: Norwegian-French to French-Norwegian.
Academic lecture
 • Show author(s) (1997). Språkplanlegging og språkbruk i oljeselskap. Teoretiske og metodologiske aspekter.
 • Show author(s) (1996). Language use, language planning and cultural identities - a sociological analysis of the language situation in the Norwegian Petroleum Industry.
 • Show author(s) (1996). Fagspråk, sosial funksjon og sosial mening. Noen vitenskapsfilosofiske betraktninger om språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet.
 • Show author(s) (1995). Norsk språk i møte med en anglo-amerikansk kultur. En sosiologisk analyse av språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet - prosjektpresentasjon.
 • Show author(s) (1995). Norsk språk i møte med en anglo-amerikansk kultur. En sosiologisk analyse av språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet - prosjektpresentasjon.
 • Show author(s) (1995). Norsk språk i møte med en anglo-amerikansk kultur. En sosiologisk analyse av språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet - prosjektpresentasjon.
 • Show author(s) (1995). Norsk språk i møte med en anglo-amerikansk kultur. En sosiologisk analyse av språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet - prosjektpresentasjon.
 • Show author(s) (1995). A sociological study of variables concerning the use of language in a multilingual context.
 • Show author(s) (1994). The Electronic Conversion of a Dictionary: From Norwegian-French to French-Norwegian.
 • Show author(s) (1994). The Electronic Conversion of a Dictionary: From Norwegian-French to French-Norwegian.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2003). Kulturforskning. Universitetsforlaget.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2003). Kulturforskning. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (1996). Terminologi ­ system og kontekst. Nordisk minisymposium 1996. Oslo: NFR/KULT. [Mangler utgivernavn].
 • Show author(s) (1996). Fagspråk, sosial funksjon og sosial mening. Noen vitenskapsfilosofiske betraktninger om språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet. Norges forskningsråd.
Feature article
 • Show author(s) (1997). Jeg caller deg når vi har completa. Stavanger Aftenblad. 23-23.
 • Show author(s) (1997). Cowboyer, rebeller eller snille gutter? Stavanger Aftenblad. 23-23.

More information in national current research information system (CRIStin)

• Hodne, Bjarne; Sæbøe, Randi (red.) (2003): Kulturforskning. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00396-6

• Østbye, Helge; Sæbøe, Randi (2001): Universitetet i Bergens Studentbarometer 2001. Hovedrapport fra studentundersøkelsen ved UiB 2001. Universitetet i Bergen

• Østbye, Helge; Sæbøe, Randi (2001): Universitetet i Bergen – Studentenes møte med administrasjonen. Delrapport fra studentundersøkelsen ved UiB 2001. Universitetet i Bergen

• Sæbøe, Randi (2001): Sosiologiske studier av fagspråk i organisasjoner. Om eksplorativ integrasjon som case-metode. Vaasan Yliopiston julkaisuja. Vasa Universitet. ISSN 0788–6691

• Myking, Johan; Sæbøe, Randi (2000): Språkplanlegging, identitet og marknad – Nordjøen som språkleg-kulturelt laboratorium. I Andersen, Lie og Melhus (red): KULT – i kulturforskningens tegn. En antologi. Pax Forlag. ISBN 9788253022260

• Sæbøe. Randi (1999): Funksjon som forklaring – eksemplet norsk petroleumsterminologi. Nordica Bergensia, nr 20. Universitetet i Bergen. ISSN 0804-5372

• Sæbøe, Randi (1998): Språkplanlegging og språkbruk i oljeselskap – teoretiske og metodologiske aspekter. I Laurén, Christer; Nordman, Marianne (red): Nation och individ i fackspråk. Forskning i Norden. Vaasan Yliopiston julkaisuja. Rapport nr 34. ISSN 0788–6691

• Sæbøe, Randi (1997): Språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet i lys av en funksjonell forklaringstype. Vitenskapsteoretisk innlegg for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen. Småskrifter nr 3, Norsk termbank. Uni Research

• Sæbøe, Randi (1997): Language use, language planning and cultural identities. A sociological analysis of the language situation in the Norwegian Petroleum Industry. I Lassen, Inger (red): Interactional perspectives on LSP. Aalborg University Press. ISSN 8773076023

• Sæbøe, Randi (1997): Markedsstrategi eller kulturell identitet? En analyse av språkplanleggingen i norsk oljevirksomhet. Småskrifter, Volum 24. Norsk termbank, Uni Research

• Sæbøe, Randi (1997): Språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet i lys av en funksjonell forklaringstype. Småskrifter, Volum 3. Norsk termbank, Uni Research

• Sæbøe, Randi (1996): Fagspråk, sosial funksjon og sosial mening. Noen vitenskapsfilosofiske betraktninger om språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet. I Myking, Sæbøe og Toft (red): Terminologi, system og kontekst. KULTs skriftserie nr 71, Norges forskningsråd. ISBN 82-12-00847-9

• Sæbøe, Randi (1996): Norsk språk i møte med en anglo-amerikansk kultur. En sosiologisk analyse av språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet – prosjektpresentasjon. I Lauren, Christer; Norman, Marianne (red): Fackspråk i olika kontexter. University of Vasa. ISBN 9789516836365

• Sæbøe, Randi (1996): A sociological study of variables concerning the use of language in a multilingual context. Journal of the International Institute for Terminology Research – IITF. Vol 7, nr 1. ISSN 1017-382X

• Myking, Johan; Sæbøe, Randi; Toft, Bertha (red) (1996): Terminologi – system og kontekst. KULTs skriftserie nr 71, Norges forskningsråd. ISBN 82-12-00847-9

• Jonassen, Knut; Sæbøe, Randi (1995): The Use of Text Encoding in the Development of a Terminology and Knowledge System Associated with the Norwegian Version of the ICD-10. Proceedings of the Eighth World Congress on Medical Informatics (IMIA). Vancouver. Canada. ISBN 0969741413

• Jacobsen, Tove; Sæbøe, Randi (1994): The Electronic Conversion of a Dictionary: From Norwegian-French to French-Norwegian. I Zettersten, Arne; Pedersen, Viggo Hjornager (red): Symposium on Lexicography VII. Proceedings of the Seventh International Symposium on Lexicography. ISBN 978-3-11-093791-6

• Ebeling, Jarle; Sæbøe, Randi (1992): Informasjonsstrukturering i store dokumentasjonsprosjekt – strukturering av terminologi som basis for informasjon. I Toft, Bertha (red): Terminologi, EDB & Vidensteknik. Syddansk Universitet. ISBN 87-984523-0-4

Organizational culture, Sociolinguistics, Theory of terminologi, Lexicography, Quality assurance/Quality management, Project management

Aquisition, facilitation and operation of external funded projects