Home
Richard Arnljot Sørli's picture

Richard Arnljot Sørli

Associate Professor
 • E-mailRichard.Sorli@uib.no
 • Phone+47 55 58 89 49
 • Visitor Address
  Sydnesplass 12-13
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Books
 • Sørli, Richard Arnljot; Gustafsson, Martin. 2011. The Philosophy of J. L. Austin. Oxford University Press. 245 pages. ISBN: 978-0-19-921975-9.
Journal articles
 • Sørli, Richard. 2013. Logisk fremmed tenkning: Frege (og Kant). Norsk Filosofisk tidsskrift. 48: 208-218.
 • Sørli, Richard. 2012. Cul-de-sac: om Badiou om Wittgenstein. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 30: 271-287.
 • Sørli, Richard Arnljot. 2011. Filosofilosen: Om Øyvind Pålshaugens "Passasjer hos Derrida, Platon, Aristoteles. Studier i utførelsen av filosofi". Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 1. 326-338.
 • Sørli, Richard Arnljot. 2009. En anti-ortodoks tilnærming til Wittgensteins såkalte privatspråkargument. Norsk Filosofisk tidsskrift. 44: 230-245, 324-325.
 • Sørli, Richard Arnljot. 2008. Overensstemmelse og omstendigheter. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 26: 194-219.
 • Sørli, Richard Arnljot. 2004. Heidegger i helfigur - et velpolert og ufullstendig portrett. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. Årg. 22, nr 3. 162-180.
Reports and theses
 • Sørli, Richard Arnljot. 2008. Wittgenstein and the Ambitions of Philosophy. 367 pages.
 • Sørli, Richard Arnljot. 1999. Hverdagslighetens fysiognomi. Wittgenstein og språkets uproblematiske grunnløshet. Filosofisk institutt, Bergen. 139 pages.
Book sections
 • Sørli, Richard. 2013. John Stuart Mill - en liberal utilitarist. Kapittel, pages 554-584. In:
  • Pedersen, Jørgen. 2013. Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Pax Forlag. 742 pages. ISBN: 978-82-530-3602-1.
 • Sørli, Richard. 2013. Striden om intet: Om Carnaps kritikk av Heidegger og Heideggers kritikk av "logikken". Kapittel, pages 343-386. In:
  • Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm. 2013. Cassirer og Heidegger i Davos. Dreyer Forlag A/S. 461 pages. ISBN: 978-82-8265-071-7.
 • Sørli, Richard Arnljot. 2009. Critique of Pure Language. Kapittel, pages 97-123. In:
  • Forsberg, Niklas. 2009. Acknowledging Stanley Cavell. Uppsala universitet. 194 pages. ISBN: 978-91-506-2059-7.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups