Home
Richard Arnljot Sørli's picture

Richard Arnljot Sørli

Associate Professor
 • E-mailRichard.Sorli@uib.no
 • Phone+47 55 58 89 49+47 476 18 107
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 12–13
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2019. Filosofisk vertigo: Om Cavell om skeptisisme. Norsk Filosofisk tidsskrift. 203-219.
 • Show author(s) 2013. Logisk fremmed tenkning: Frege (og Kant). Norsk Filosofisk tidsskrift. 208-218.
 • Show author(s) 2012. Cul-de-sac: om Badiou om Wittgenstein. Agora. 271-287.
 • Show author(s) 2009. En anti-ortodoks tilnærming til Wittgensteins såkalte privatspråkargument. Norsk Filosofisk tidsskrift. 230-245, 324-325.
 • Show author(s) 2008. Overensstemmelse og omstendigheter. Agora. 194-219.
 • Show author(s) 2004. Heidegger i helfigur - et velpolert og ufullstendig portrett. Agora. 162-180.
Academic lecture
 • Show author(s) 2017. Hume's Scepticism.
 • Show author(s) 2017. Frihet: handlingspredikat eller statusbegrep?
 • Show author(s) 2008. Språklig plastisitet.
 • Show author(s) 2008. On the Status of Wittgenstein's remarks.
 • Show author(s) 2008. On Wittgenstein's Use of Examples.
 • Show author(s) 2004. Critique of Pure Language.
 • Show author(s) 2002. Our Urge to Misunderstand.
 • Show author(s) 2001. Blinded by Words: Philosophy as the Mirror of Confusion.
Book review
 • Show author(s) 2011. Filosofilosen: Om Øyvind Pålshaugens "Passasjer hos Derrida, Platon, Aristoteles. Studier i utførelsen av filosofi". Agora. 326-338.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2011. The Philosophy of J. L. Austin. Oxford University Press.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) 1999. Hverdagslighetens fysiognomi. Wittgenstein og språkets uproblematiske grunnløshet.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2019. On the possibility of Resolute Transcendentalism in the Later Wittgenstein.
 • Show author(s) 2008. Wittgenstein and the Ambitions of Philosophy.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2013. Striden om intet: Om Carnaps kritikk av Heidegger og Heideggers kritikk av "logikken". 44 pages.
 • Show author(s) 2013. John Stuart Mill - en liberal utilitarist. 31 pages.
 • Show author(s) 2009. Critique of Pure Language. 27 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups