Home
Roald Hopsnes's picture

Roald Hopsnes

Associate Professor
 • E-mailRoald.Hopsnes@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 94
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2005. Legalitetsprinsippet. Jussens venner. 77-155.
 • Show author(s) 2005. Hvitvaskingsloven er undersøkelses- og meldepliktsreglene for advokater og fondsmeglere hensiktsmessig utformet? Tidsskrift for strafferett. 9-46.
 • Show author(s) 2003. Provokasjon som politimetode. Jussens venner. 62-130.
Academic lecture
 • Show author(s) 2004. Opplysningsplikt etter hvitvaskingsloven - særlig om advokatforpliktelsene".
 • Show author(s) 2004. Hvitvaskingsloven - Om advokaters og fondsmegleres undersøkelses- og meldeplikt.
 • Show author(s) 2004. Advokaters plikt etter hvitvaskingsloven.
 • Show author(s) 2003. Politiets forebyggende politimetoder.
 • Show author(s) 2003. Kompetanse og ugyldighet i kommunalretten - Om begrepsbruk, rettssystematikk og praktiske problemer.
 • Show author(s) 2003. Kommentar fra norsk ståsted.
 • Show author(s) 2003. "Personell kompetansesvikt ved kommunale avtaler".
 • Show author(s) 2003. "Kommandomyndighetens materielle grense".
 • Show author(s) 2003. "Forebyggende politimetoder - hvor er vi og hvor skal vi?".
 • Show author(s) 2002. Provokasjon som politimetode.
Academic monograph
 • Show author(s) 2017. Kommunale Forhåndstilsagn - Adgangen til å forhåndsbinde forvaltningsmyndighet og rettsvirkningen av slik binding.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2002. Kommentar til mønstersbesvarelse. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 67-89.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2016. Kommunale forhåndstilsagn. En analyse av adgangen til og rettsvirkningen av forhåndsbinding av forvaltningsmyndighet.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2013. Lojalitetsbetraktninger ved tolkning av avtaler inngått etter anskaffelsesforskriften. 14 pages.
 • Show author(s) 2012. Kommunale avtaler - behov for rettslig avklaring. 9 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)