Home
 • E-mailRoar.Solholm@uib.no
 • Phone+47 55 58 88 60+47 948 94 268
 • Visitor Address
  Christiesgt. 12
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 BERGEN
Books
 • Askeland, Elisabeth; Apland, Anett; Solholm, Roar. 2014. PMTO Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker. 253 pages. ISBN: 978-82-05-45852-9.
Journal articles
 • Solholm, Roar; Bjørknes, Ragnhild; Jakobsen, Reidar. 2019. Change in Mothers’ Perception of Well-being and Distress following Treatment of Child Conduct Problems. Journal of Child and Family Studies. 28: 1059-1070. doi: 10.1007/s10826-019-01341-8
 • Kjøbli, John; Solholm, Roar; Reer, Marit; Christiansen, Terje; Askeland, Elisabeth; Bjørnebekk, Gunnar. 2016. Tidlig innsats for barn i risiko : et program for å forebygge og redusere atferdsproblemer. Psykologi i kommunen (PIK). 51: 5-15.
 • Solholm, Roar; Ogden, Terje; Jakobsen, Reidar. 2014. Conduct problems in children. Characteristics of families recruited for a clinical outcome trial as compared to families in an implementation study. Children and youth services review. 42: 1-9. doi: 10.1016/j.childyouth.2014.03.019
 • Solholm, Roar; Kjøbli, John; Christiansen, Terje. 2013. Early initiatives for children at risk - development of a program for the prevention and treatment of behavior problems in primary services. Prevention Science. 14: 535-544. doi: 10.1007/s11121-012-0334-x
 • Bru, Lene; Solholm, Roar; Idsøe, Thormod. 2012. Participants' experiences of an early cognitive behavioral intervention for adolescents with symtoms of depression. Emotional and Behavioural Difficulties. doi: 10.1080/13632752.2012.675138
 • Sørlie, Mari-Anne; Ogen, Terje; Solholm, Roar; Olseth Røyrhus, Asgeir. 2010. Implementeringskvalitet - om å få tiltak til virke: En oversikt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 47: 315-321.
 • Jakobsen, Reidar; Solholm, Roar. 2009. Trening av fosterforeldre gjennom PMTO-kurs. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid. 1. 12-16.
 • Solholm, Roar; Jakobsen, Reidar. 2009. Atferdsvansker - kortvarig foreldrerådgiving og lærerkonsultasjon i arbeidet med atferdsvansker blant barn - modellutvikling i en kommune. Tidsskriftet Norges Barnevern. 86: 4-17.
 • Jakobsen, Reidar; Solholm, Roar. 2005. Atferdsvansker hos fosterbarn - kan forebyggende arbeid og oppfølging av fosterbarn bli bedre? Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid. 1. 12-15.
 • Solholm, Roar; Askeland, Elisabeth; Christiansen, Terje; Duckert, Mona. 2005. Parent Management Training - Oregon-modellen. Teori, behandlingsprogram og implementering i Norge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 42: 587-597.
 • Solholm, Roar; Jakobsen, Reidar. 2001. Å leve sammen. Foreldre og tenåringer. (Bokanmeldelse). Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 12: 1163-1164.
Reports and theses
 • Jakobsen, Reidar; Solholm, Roar. 2009. Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre - en effektstudie. Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet, UNIFOB helse, Bergen. 81 pages.
 • Oeding, Kristin; Solholm, Roar. 2006. Det utviklingspsykopatologiske perspektivet. Poliklinikk for barn Institutt for klinisk psykologi, Bergen. 13 pages.
 • Solholm, Roar. 2006. Tidlig innsat for barn i risiko. Ledelse av foreldregrupper. Atferdssenteret, Oslo. 190 pages.
 • Jakobsen, Reidar; Solholm, Roar. 2005. PMTO-kurs for fosterforeldre. Atferdssenteret: Norsk senter for problematferd og innovativ praksis, Oslo. 157 pages.
 • Solholm, Roar. 2005. Behandlingsveilder for depresjon hos barn. Poliklinikk for barn - Instiutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen. 10 pages.
 • Solholm, Roar. 2003. Behandlingsveilder for atferdsvansker hos barn. Poliklinikk for barn - Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen. 14 pages.
 • Solholm, Roar; Raaheim, Arild. 1996. Kvalitetssikring av intern praksis ved Poliklinikk for barn - Insitutt for klinisk psykologi. Evaluering av tiltak. Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen. 2. 20 pages.
Book sections
 • Apland, Anett; Askeland, Elisabeth; Solholm, Roar. 2014. Status og veien videre. Kapittel 12, pages 230-242. In:
  • Askeland, Elisabeth; Apland, Anett; Solholm, Roar. 2014. PMTO Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker. 253 pages. ISBN: 978-82-05-45852-9.
 • Askeland, Elisabeth; Solholm, Roar; Apland, Anett. 2014. Introduksjon. Kapittel 1, pages 14-18. In:
  • Askeland, Elisabeth; Apland, Anett; Solholm, Roar. 2014. PMTO Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker. 253 pages. ISBN: 978-82-05-45852-9.
 • Jakobsen, Reidar; Solholm, Roar. 2014. Behandlingsforskning og PMTO som en evidensbasert metode. Kapittel 8, pages 154-179. In:
  • Askeland, Elisabeth; Apland, Anett; Solholm, Roar. 2014. PMTO Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker. 253 pages. ISBN: 978-82-05-45852-9.
 • Solholm, Roar. 2014. Metodens bakgrunn og opprinnelse. Kapittel 11, pages 218-229. In:
  • Askeland, Elisabeth; Apland, Anett; Solholm, Roar. 2014. PMTO Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker. 253 pages. ISBN: 978-82-05-45852-9.
 • Solholm, Roar. 2014. Målgruppen-Barn med atferdsvansker. Forekomst og forløp, risiko og årsak. Kapittel 2, pages 19-47. In:
  • Askeland, Elisabeth; Apland, Anett; Solholm, Roar. 2014. PMTO Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker. 253 pages. ISBN: 978-82-05-45852-9.
 • Solholm, Roar; Askeland, Elisabeth; Christiansen, Terje; Apland, Anett. 2014. Innføring av PMTO i Norge. Kapittel 4, pages 66-77. In:
  • Askeland, Elisabeth; Apland, Anett; Solholm, Roar. 2014. PMTO Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker. 253 pages. ISBN: 978-82-05-45852-9.
 • Askeland, Elisabeth; Jørgensen, Edgar; Solholm, Roar. 2004. Gjennomføring av timen. 17, pages 1-6. In:
  • Atferdssenteret, Norsk senter for problematferd. 2004. PMTO-håndbok. 402 pages.
 • Flock, Monica; Solholm, Roar. 2004. Avslutning og oppfølging. 25, pages 1-6. In:
  • Atferdssenteret, Norsk senter for problematferd. 2004. PMTO-håndbok. 402 pages.
 • Launes, Egil; Solholm, Roar. 2004. Grensesetting. 11, pages 1-26. In:
  • Atferdssenteret, Norsk senter for problematferd. 2004. PMTO-håndbok. 402 pages.
 • Solholm, Roar. 2004. Bakgrunn - teori og forskning. kapittel 3, pages 1-9. In:
  • Atferdssenteret, Norsk senter for problematferd. 2004. PMTO-håndbok. 402 pages.
 • Solholm, Roar. 2002. Implementeringen av parent management training i Norge. 47-55. In:
  • Skjerve, Jan. 2002. Jubileumsskrift for Poliklinikk for barn. Poliklinikk for barn, UiB, Bergen.

More information in national current research information system (CRIStin)