Home
Roger Stelander Magnussen's picture

Roger Stelander Magnussen

Associate Professor
Doctoral dissertation
  • Show author(s) (2015). Ulovfestede ekstinktive godtroerverv.
Academic chapter/article/Conference paper
  • Show author(s) (2019). Norm- og subsumsjonslæren – behovet for et supplement til den tradisjonelle rettskilde- og metodelæren. 19 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)