Home
Rolf Erik Scott's picture

Rolf Erik Scott

Researcher
 • E-mailRolf.Scott@uib.no
 • Visitor Address
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Rolf Scott is a doctoral fellow. His research focuses on the phenomenology, history and dynamics of global space. This includes ways in which it manifests it self in contemporary times, and also how it influences the life of groups and individuals. His research includes investigating Western people who sail around the world, the revitalisation of Polynesian Navigation in Hawaii, and film with a specific focus on how the medium may be seen as an intricate aspect of global space.

He is also a film producer, and has filmed and directed a whole range of ethnographic films.

Academic article
 • Storaas, Frode; Scott, Rolf. E; Kassa, Getachew. 2019. The Go-Between, Afar of Ethiopia . Journal of Anthropological Films.
 • Scott, Rolf. E; Hviding, Edvard; Tollefsen, Trygve. 2018. Chea's Great Kuarao. Journal of Anthropological Films.
 • Scott, Rolf. E. 2007. Positioning the Individual in a Global World. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 46-62.
Popular scientific lecture
 • Storaas, Frode; Scott, Rolf. E. 2017. Magi i kvardagen - presentasjon og diskusjon av filmen Going for Mackerel.
 • Scott, Rolf. E. 2008. Hvordan blir vi en nasjon igjen: navigasjon skaper folk i Stillehavet.
 • Scott, Rolf. 2005. Film: Et enkelt verktøy for formidling og kommunikasjon med stor påvirkningskraft.
Academic lecture
 • Scott, Rolf. E. 2017. “Nostalgia as a Dynamic of a Western Individualistic Cosmology”.
 • Scott, Rolf. E. 2017. The Road to Hell is Paved With Good intentions; .
 • Scott, Rolf. E. 2017. The Point-Self In the Global-Grid as a Universal Value.
 • Scott, Rolf. E. 2017. An Anthropological Inquiry into the Technologicla Grid-Based Transformation of the Social.
 • Scott, Rolf. E. 2016. The point-self in the global-grid as a self-confirming evolving system of reality.
 • Scott, Rolf. E. 2016. The Global as the Technological Self of Transcendence.
 • Scott, Rolf. E. 2015. Technologies of the Self in the Global-Grid of Latitude and Longitude.
 • Scott, Rolf. E. 2014. Å standardisere, disiplinere og redusere individet i en moderne velferdsorientert verden definert ut fra borgerskapets verdier.
 • Scott, Rolf. E. 2014. The Connecting Force of the Global Grid of Latitude and Longitude.
 • Scott, Rolf. E. 2014. Bolig og hjem for et bedre liv.
 • Scott, Rolf. E. 2013. The point and the global grid as the basis of the globally projected self.
 • Scott, Rolf. E. 2013. The global grid of latitude and longitude, and how it manifests in the planning and execution of a sailing vacation in the Mediterranean Sea.
 • Scott, Rolf. E. 2013. Prosjekt Overgang. Rusmisbruke; Hva er nå det???
 • Scott, Rolf. E. 2013. 1. Hva er et begrep og hvorfor er kunnskap om begrep viktig? 2.Å standardisere, disiplinere og redusere individet i en moderne velferdsorientert verden dominert av borgerskapens verdier. 3.Rusmiljøer versus borgerskap - Hjem og bolig på vei mot et bedre liv? 4. Film. De margnialiserte. 19 min.
 • Scott, Rolf. E. 2012. The Global as a Reality Machine.
 • Scott, Rolf. E. 2012. Standardising, Disciplining and Reducing the Individual in a Modern Individualised, and Welfare Orientated World Dominated by Bourgeois Values.
 • Scott, Rolf. E. 2012. Cosmonauts in the Learning.
 • Scott, Rolf. E. 2011. The emergence of a coherent and totalising point based, individualising, and global existence.
 • Scott, Rolf. E. 2011. Prosjekt overgang.
 • Scott, Rolf. E. 2011. Cosmonauts in the learning.
 • Scott, Rolf. E. 2008. The Hawaiian transformation of Pacific and Global Space.
 • Scott, Rolf. E. 2006. Kultur og kulturforståelse: Skapelsen av en vestlig forståelse av rom.
 • Scott, Rolf. 2006. International Agents and Local Development.
 • Scott, Rolf. E. 2006. Globalt rom, tidlige europeiske utforskere, og vestlige sjønomader.
 • Scott, Rolf. E; Hviding, Edvard. 2006. Filmene Alfred Melotu, The Funeral of a Paramount Chief (45 min)Chea´s Great Kuarao (50min)Vincent and the Rainforest. Global Conversations in Rural Melanesia (70 min)Ble vist og deretter diskutert.
 • Scott, Rolf. E. 2006. Film, dens kosmologiske røtter, globale dynamikk og innvirkning på individet.
 • Scott, Rolf. 2005. The Construction of Standardized Global Space and the Positioning of the Individual.
 • Scott, Rolf. 2005. Filmwork in the Marovo Lagoon.
 • Scott, Rolf. 2005. Filmens plass i helheten.
 • Scott, Rolf. 2005. Film, its Cosmological Roots, Global Dynamics, and Impact on Individuality.
 • Scott, Rolf. 2004. ThoughtsConcerning Film as a Tool for Research.
 • Scott, Rolf. 2004. The Positioning of the Individual and the Construction of Global Space.
 • Scott, Rolf. 2004. Konstruksjonen av et globalt rom og dens påvirkninger på individet.
Other product
 • Hviding, Edvard; Scott, Rolf. E. 2006. Vincent and the Rainforest: Global Conversations in Rural Melanesia.
 • Hviding, Edvard; Scott, Rolf. E. 2006. The Power of Museum Objects: His Grace Reverend Ikan Rove, KBE, of Solomon Islands visits the British Museum.
Other presentation
 • Storaas, Frode; Perlov, Diane; Scott, Rolf. E. 2011. Going for Mackerel (film 27').
 • Scott, Rolf. E; Storaas, Frode. 2007. "Going for Mackerel (27 min)", og "The Cactus League (19 min", av Rolf Scott og Frode Storaas.
 • Scott, Rolf. E. 2006. Filmforum Bergen.
Book review
 • Scott, Rolf. 2006. Godt om manndom i utvikling. Anmeldelse av Knut Kolnar sin bok "Mannedyret; Begjær i Norsk film. Spartacus forlag. Bergens Tidende. 41-41.
Thesis at a second degree level
 • Scott, Rolf. 2002. Crusing the World as a Western Sea Nomad.
Doctoral dissertation
 • Scott, Rolf. E. 2016. The Global Self. Constituting the Self as a Point in a Grid-Based Global World.
Documentary
 • Scott, Rolf. E; Smedal, Olaf H; Storaas, Frode. 2017. What do the rocks say?
Academic chapter/article/Conference paper
 • Scott, Rolf. E. 2011. Voyaging, cultural heritage and rites of passage : the Hawaiian transformation of Pacific and global space. 50 pages.
Museum exhibition
 • Crawford, Peter Ian; Scott, Rolf. E; Pinholt, Jens. 2014. Montage på veggen til etnografisk museum Moesgaard. Bidraget vårt er tatt fra filmen, Alfred Melotu, The Funeral of a Paramount Chief. Av Peter Crawford, Jens Pinholt, og Rolf Scott.
 • Scott, Rolf. E; Crawford, Peter Ian. 2013. Film. Tuo Dolphins. 24.min. år 2006.
 • Scott, Rolf. E; Crawford, Peter Ian. 2013. Film. Alfred Melotu, The Funeral of a Paramount Chief. 44.30. Produksjonsår. 2003.
 • Scott, Rolf. E. 2009. 2009 – Juni: Ansvarlig for filmmateriale til utstillingen: ”Kolonitid! Nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Stillehavet” ved Bergen Museum.
 • Scott, Rolf. E. 2006. Sailing the Reef Islands. Film på 6 minutter til utstillingen "Stjernestier over Stillehavet", fortellinger om opprinnnelse i Oceania. Omhander havseiling med kano av Polynesiere fra Reef Øyene og som er en del av Salomon øyene.
 • Scott, Rolf. E. 2006. Bubo.
Poster
 • Scott, Rolf. E. 2007. Presentasjon av filmen: FOLKET OG PRESIDENTEN – ET PORTRETT AV DEN BOLIVARIANSKE REVOLUSJON (86 min) Av Iselin Åsedotter Strønen og Hildegunn Wærness Påfølgende analyse og leder av diskusjon.
Digital learning tools
 • Scott, Rolf; Storaas, Frode. 2004. The settlement 2. 24 minutes. Observations from an Afar home settlement in Ethiopia towards midday.
 • Scott, Rolf; Storaas, Frode. 2004. The Waterhole 27 min. En film om livet rundt et vanningshull blant Afar folket i Etiopia.
 • Scott, Rolf; Storaas, Frode. 2004. The Settlement. 23 min. Observations from a an Afar home settlemet early in the morning. Location Ethiopia.
 • Scott, Rolf; Storaas, Frode. 2004. The Night (23 minutes). Observations from a home settlement among the Afar of Ethiopia during the night.
Film
 • Storaas, Frode; Scott, Rolf. E; Kassa, Getachew. 2014. The Go-Between, Afar of Ethiopia, film 38min.
Website (informational material)
 • Scott, Rolf. E. 2016. The Manipal Centre and Professor Sundar Sarukkai.
 • Scott, Rolf. E. 2016. Revolution Through Practice and Fluid Relations.
 • Scott, Rolf. E. 2016. Reflections on Charlie Hebdo and Comments in the American Anthropologist.
 • Scott, Rolf. E. 2016. Meeting in Ascona! 8-15 of March 2016.
 • Scott, Rolf. E. 2016. Grassroots Challenging “Liberal Democracies.
 • Scott, Rolf. E. 2016. Casino Cities-Las Vegas, Macau and Monaco!

More information in national current research information system (CRIStin)

[2010 in print]. Voyaging, Cultural Heritage, and Rites of Passage: The Hawaiian Transformation of Pacific and Global Space, in Edvard Hviding and Knut Rio (eds) Social Movements, Cultural Heritage and the State in Oceania. Oxford: Sean Kingston Publishing.

[2010 in print] The Photograph and Film: Cosmological Roots, Global Dynamics and Impact on Individuality, in Bruce Kapferer and Angela Hobard (eds.) Human Interface between Ritual, Theatre and Film. Oxford and New York: Berghahn Books.

2007. Å posisjonere individet i en moderne verden. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 18(1): 46-62.

2003. Documentary film workshop Tanzania. SOT Film A/S and GeGCA–NUFU papers.

 2002. Cruising the World as a Western Sea Nomad. Master thesis in social anthropology, Dept. of social anthropology, UiB, p. 233.


Selected anthropological films and web presentations

2009. Responisble for the films for the exhibition ”Kolonitid! Nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Stillehavet” at Bergen Museum. These films include:

-"Norske etterkommere på Salomonøyene." 27 min. [with Edvard Hviding]. Produced by UiB, Sot Film AS.

- "Nordmenn som formet Kauai." 29 min. [with Knut Rio]. Produced by Bergen Museum, Sot Film AS

- "Entreprenøren Mike Faye." 14 min. [with Knut Rio]. Produced by Bergen Museum, Sot Film AS.

- "Familien Blackstad på Kauai." 11 min. [with Knut Rio]. Produced by Bergen Museum, Sot Film AS.

- "Chris Faye, Kunstmaler." 16 min. [with Knut Rio]. Produced by Bergen Museum, Sot Film AS.

- "Sjø, hav og seilskuter." 8 min. Produced by Bergen Museum, Sot Film AS.

- "Kauai, en bildepresentasjon." 16 min. Produced by Bergen Museum, Sot film AS.


2006. "Å seile Reef Øyene." 6 min. Used in the exhibition "Stjernestier over Stillehavet” at the Ethnographic museum, University of Oslo organized by Arne Perminov. Produced by Ethnographic museum, University of Oslo.

2006. "New Life in the Old World. A Knighthood in London to the Spiritual Authority of the Christian Fellowship Church in Solomon Islands." 60 min. [with Edvard Hviding]. Produced by Sot Film AS, UiB and British Museum.

2006. "Vincent and the Rainforest: Global Conversations in Rural Melanesia." 75 min. [with Edvard Hviding]. Produced by SOT-Film AS, UiB and Solomon Islands National Museum

2006. "The Power of Museum Objects." 40 min. [with Edvard Hviding]. Produced by SOT Film AS, UiB and British Museum.

2006. "Bubo. 10. min. Produced by Bergen Museum, UiB  and Sot Film AS.

2004. Editing of Gunnar og Kari Haaland's film “The Ethiopian Iron Smelter and his World.” 55 min. Produced by UiB.

2004. Film consultant and last editing of the film "Datoga, let's beware AIDS!". 56 min. In co-operation with Ole Bjørn Rekdal at the University College of Bergen.

2003. "Lawrence in the Field. Museum Director Meets Morovo Lagoon." 45 min. [with Edvard Hviding]. Produced by Sot Film AS, UiB and Solomon Islands National Museum.

2003. "Chea’s Kuarao Interactive." [with Edvard Hviding and Trygve Tollefsen]. Web design by Mandag Media. Produced by Sot Film AS and UiB.

2003. "Teknologi, organisasjon og overtro på Havdrøn." 49 min. [with Frode Storås]. Produced by Sot Film AS and UiB.

2003. "The Waterhole." 27 min. [with Frode Storås]. Produced by Sot Film AS and UiB.

2003. "The settlement." 23 minutes. [with Frode Storås]. Produced by Sot Film AS and UiB.

2003. "Augusts. The settlement 2." 24 min. [with Frode Storås]. Produced by Sot Film AS and UiB.

2003. "August. The Night 23 minutes." [with Frode Storås]. Produced by  Sot Film AS and UiB.

2002. "Alfred Melotu, The funeral of a Paramount Chief." 45 min. [with Peter Crawford and Trygve Tollefsen] Produced by Bergen Museum, Universitety of Århus (Denmark), Intervention Press (Denmark) and Nordic Anthropological Film Association (NAFA).

2002. "Chea’s Great Kuarao." 57 min. English version. [with Edvard Hviding and Trygve Tollefsen]. Produced by Sot Film AS in co-operation with UiB.

2002. "Tuo Dolphins." 25 min. [with Peter Crawford]. Produced by Sot Film AS, Intervention Press, Bergen Museum and Nordic Anthropological Film Association (NAFA).

1999. "Going for Mackerel." 27 min. [with Diane Perlov and Frode Storås]. Produced by Sot Film A/S, Bergen Museum and California Science Centre, Los Angeles, USA.

1999. "The Cactus League." 19 min. [with Diane Perlov and Frode Storås]. Produced by Sot Film A/S, Bergen Museum and California Science Centre, Los Angeles, USA.

1999. "Magic at Work." 10 min. [with Diane Perlov and Frode Storås]. Produced by Sot Film A/S, Bergen Museum and California Science Centre, Los Angeles, USA.