Home
 • E-mailRolf.Hobson@uib.no
 • Phone+47 55 58 23 03
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Hobson, Rolf Hugh. 2019. Etter liberalismen kommer nasjonalismen: 1880-årene viser vei . Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier. 1-26.
 • Kristiansen, Tom; Hobson, Rolf; Åselius, Gunnar; Sørensen, Nils Arne. 2012. Scandinavia in the First World War: the Main Features. Revue d'histoire Nordique. 19-58.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2010. Blitzkrieg, the Revolution in Military Affairs and Defense Intellectuals. Journal of Strategic Studies. 625-643.
 • Hobson, Rolf Hugh; Kristiansen, Tom. 2003. Det «lille hamskiftet» i norsk militærhistorie. Den indre sikkerhetsberedskapen i mellomkrigstiden – og alle de andre temaene i norsk forsvarshistorie. Tidsskrift for samfunnsforskning.
 • Hobson, Rolf Hugh. 1993. Tyskland i det internasjonale anarkiet. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Hobson, Rolf Hugh. 1993. Stormaktenes krigsplanlegging før 1914. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Hobson, Rolf Hugh. 1989. Slutten på den tyske Sonderweg? Keiserrikets historiografi og Forbundsrepublikken går nye veier. Historisk Tidsskrift (Norge).
Report
 • Hobson, Rolf. 2008. RMA og Transformation. En historisk-kritisk gjennomgang av to sentrale begreper i nyere vestlig forsvarspolitikk. 5. 5. .
Academic lecture
 • Kristiansen, Tom; Hobson, Rolf Hugh. 2018. Occupied Norway: The Regime's Ambitions, Popular Responses - Current Research on Norwegian Society during the Occupation.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2009. Polozhenije Norvegii na karte mira. Istorija mezhdunarodnikh otnoshenij v nebol'shom nationalnom gosudarstve.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Hobson, Rolf Hugh; Kristiansen, Tom; Holtsmark, Sven Gabriel. 2006. Stormaktene, Sverige og Norge 1905-1907. Fra konsulatsak til integritetstraktat. Cappelen Damm Akademisk.
 • Hobson, Rolf Hugh; Kristiansen, Tom. 2004. Navies in Northern Waters, 1721-2000. Frank Cass Publishers.
Academic monograph
 • Hobson, Rolf Hugh. 2015. Europeisk politisk historie 1750-1950.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2005. Krig og strategisk tenkning i Europa 1500-1945. Samfunnsendring – statssystem - militær teori.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2004. Maritimer Imperialismus. Seemachtsideologie, seestrategisches Denken und der Tirpitzplan 1875 bis 1914.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2002. Imperialism at Sea. Naval Strategic Thought, the Ideology of Sea Power and the Origins of the Tirpitz Plan, 1875-1914.
 • Hobson, Rolf Hugh; Kristiansen, Tom. 2001. Norsk forsvarshistorie, bd.3, 1905-1940. Total krig, nøytralitet og politisk splittelse.
Popular scientific article
 • Hobson, Rolf Hugh. 2007. Leopold von Ranke. Fortid.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2002. Statssystemet som frikonkurransemodell. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.
 • Hobson, Rolf Hugh; Kristiansen, Tom. 1995. Militærmakt, krig og historie: En innføring i forskningen fra Clausewitz til våre dager. IFS-Ifo.
Feature article
 • Hobson, Rolf Hugh. 2014. Starten på det 20. århundret. Bergens Tidende.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2014. Hva mistet vi med Habsburgerriket? Morgenbladet.
Interview
 • Hobson, Rolf Hugh. 2015. Hvem var Franz Josef Strauss?
 • Hobson, Rolf Hugh. 2014. Historietimen: Forspillet til første verdenskrig.
Programme participation
 • Hobson, Rolf Hugh. 2014. Østfronten under første verdenskrig.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2014. Forspillet til første verdenskrig.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2014. Aktuelt: Hvem tjente på første verdenskrig?
Academic chapter/article/Conference paper
 • Hobson, Rolf. 2013. Weserübung in German and Norwegian Historiography. 10 pages.
 • Hobson, Rolf. 2013. "Defense Intellectuals": Zur Karriere von Schreibtischstrategen. 11 pages.
 • Hobson, Rolf. 2012. Zur Ideologie von Seemacht. 6 pages.
 • Hobson, Rolf; Kristiansen, Tom. 2012. The national security of secondary maritime powers within the classic European states system. 9 pages.
 • Hobson, Rolf; Kristiansen, Tom; Sørensen, Nils Arne; Åselius, Gunnar. 2012. Introduction - Scandinavia in the First World War. 48 pages.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2012. Blitzkrieg, the RMA and defense intellectuals. 13 pages.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2011. Tyske historikere og nazismen, 1933-2010.
 • Hobson, Rolf. 2008. Die weissen Flecken in der norwegischen Geschichtsschreibung über die Besatzungszeit.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2006. I den ytterste periferi: unionsoppløsningen sett fra Paris. 24 pages.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2005. Die Besonderheiten des wilhelminischen Navalismus. 36 pages.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2004. Prussia, Germany and Maritime Law from Armed Neutrality to Unlimited Submarine Warfare, 1780-1917. 20 pages.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2003. Internasjonal historieskriving i Norge ved begynnelsen av det 20. århundret: Thorvald Boye og «De væbnede nøytralitetsforbund». 23 pages.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2002. Jacob Burckhardts Verdenshistoriske betraktninger.
Academic literature review
 • Hobson, Rolf Hugh. 2004. Fra den innhegnede til den privatiserte krigen.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2002. Folkemord på museum.
 • Hobson, Rolf Hugh. 1996. The German School of Naval Thought and the Origins of the Tirpitz Plan, 1875-1900.
 • Hobson, Rolf Hugh. 1994. Fra kabinettskrigen til den totale krigen. Clausewitz-tolkninger fra Moltke til Aron.
Popular scientific chapter/article
 • Hobson, Rolf. 2011. Det tyske oppgjøret med fortiden - og hva vi kan lære av det.
Chapter
 • Hobson, Rolf. 2013. Slutten på det klassiske europeiske statssystemet 1871-1945. 19-42. In:
  • Waage, Hilde Henriksen; Tamnes, Rolf; Vik, Hanne Hagtvedt. 2013. Krig og fred i det lange 20. århundre. Cappelen Damm Akademisk.
Interview Journal
 • Hobson, Rolf Hugh. 2014. Skuddene i Sarajevo. Dagsavisen.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2014. Den ukjende Austfronten. Forskning.no.

More information in national current research information system (CRIStin)