Home
 • E-mailrunar.jordaen@uib.no
 • Phone+47 55 58 25 25
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
  5007 Bergen
  Room 
  Skeivt arkiv / Manuskript- og librarsamlinga
 • Postal Address
  Postboks 7808
  5020 Bergen

My research focus is queer history in the 19th and 20th centuries. I have espescially focussed on criminalization of sex between men, psychiatric discourses on homosexuality and other aspects of queer history in the period.

Currently i am coediting a book about 'Queer local histories' to be published in 2022. I am also part of the research project "Ordinary lives and marginal intimacies in rural regions. Contrasting cultural histories of queer domesticities in Norway, ca 1842-1972" (QUEERDOM) led by professor Tone Hellesund.

My position is historian and senior academic librarian at The Norwegian Queer Archive (Skeivt arkiv): Skeivt Arkiv

 

 

 

Academic article
 • Show author(s) (2020). Verdige og verdifulle relasjonar? Karl Evang og Torgeir Kasa om homoseksualitet i 1932. Historisk Tidsskrift (Norge). 301-315.
 • Show author(s) (2015). Homoseksualitet i det tyskokkuperte Norge. Sanksjoner mot seksuelle forhold mellom menn i Norge 1940–1945. Historisk Tidsskrift (Norge). 454-485.
 • Show author(s) (2015). Ei annleis kjærleikshistorie: Karen Marie Berg og sønene ho fekk med Wilhelm F.K. Christie. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. 123-144.
 • Show author(s) (2013). Diplomatisk bomtur—Wilhelm Frimann Koren Christie og sendeferda til London i 1814. Bergensposten. 8-19.
 • Show author(s) (2012). Forløparen til Bergens Museum? Greve-samlinga på Åstveit og samlingskulturen på 17- og 1800-talet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen.
 • Show author(s) (2011). Versuch zur Verschärfung der Homosexuellenverfolgung im von der Nazi-Wehrmacht besetzten Norwegen. Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft.
 • Show author(s) (2008). Zur Geschichte der Magnus-Hirschfeld-Rezeption in Norwegen. Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft. 54-64.
 • Show author(s) (2007). Den mangetydige medikaliseringa. Historiske refleksjonar om medisin og homoseksualitet på 1800-talet. Fortid. 11-16.
Lecture
 • Show author(s) (2020). Om skeiv historie og skeivt arkiv.
 • Show author(s) (2016). The Norwegian Queer Archive.
 • Show author(s) (2016). Skeive livsminne: Skeivt arkivs munnleg historie-prosjekt.
 • Show author(s) (2016). Skeiv historie - innleiing til politisk debatt om skeiv historieformidling.
 • Show author(s) (2016). Skeiv arkivisme. Innleiingsforedrag.
 • Show author(s) (2016). Fødd sånn eller blitt sånn? Skeiv historie på norsk.
 • Show author(s) (2016). En homopioner fra Alta. Alf Martin Jæger.
 • Show author(s) (2013). Frå arbeidet med biografien om Wilhelm Frimann Koren Christie.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2023). § 213 og historien om Karl & Johan - en skeiv historie fra Trondhjem.
 • Show author(s) (2023). § 213 og historia om Karl og Johan.
 • Show author(s) (2023). Skeiv byvandring.
 • Show author(s) (2023). Skeiv bergenshistorie.
 • Show author(s) (2023). Kilder til skeiv slektshistorie.
 • Show author(s) (2022). Skeiv historie: Mellom dødsstraff og stilltiende aksept.
 • Show author(s) (2020). Strafferettens fortellinger: Ulovlig kjærlighet .
 • Show author(s) (2019). Skeiv historisk byvandring.
 • Show author(s) (2019). Skeiv historie på 1970-talet.
 • Show author(s) (2016). Skeivt arkiv som ressurs for studentar.
 • Show author(s) (2016). Skeivt arkiv og skeiv historie.
 • Show author(s) (2016). Skeivt arkiv - tar vare på og formidler historie om kjønnsuttrykk og seksualitet.
 • Show author(s) (2016). Queer History in the North and the South.
 • Show author(s) (2016). Kjønn og ukjønn i historia.
 • Show author(s) (2016). Appell og introduksjon, lansering av tidslinje, "Storytime".
 • Show author(s) (2015). Wilhelm Frimann Koren Christie (1778-1849): Eidsvollsmannen, embetsmannen, museumsmannen og bergensaren.
 • Show author(s) (2015). Skeivt arkiv på Elsker.
 • Show author(s) (2014). Wilhelm Friman Koren Christie, vestlending, museumsmann og eidsvollsmann.
 • Show author(s) (2014). Wilhelm Friman Koren Christie, vestlending, museumsmann og Eidsvollsmann".
 • Show author(s) (2014). W.F.K. Christie, sekretær, stortingspresident og antikvar.
 • Show author(s) (2014). W.F.K. Chrisite og hans reiser til Haugalandet.
 • Show author(s) (2014). Foredrag om stortingspresident Wilhelm Frimann Koren Christie.
 • Show author(s) (2014). Foredrag om W.F.K. Christie.
 • Show author(s) (2014). Foredrag om W.F.K. Chris.tie og Tyskland.
 • Show author(s) (2013). Wilhelm Frimann Koren Christie - vestlending, museums- og eidsvollsman.
 • Show author(s) (2013). Presidenten. Wilhelm Frimann Koren Christie, bergensarane og 1814.
 • Show author(s) (2012). Skeive spor i offentlege arkiv. Erfaringar frå eiga forsking.
 • Show author(s) (2010). Psykiatri, sexologi og skapinga av seksuelle identitetar 1880-1970.
 • Show author(s) (2010). Ein perversjon blir til. Homoseksualitet og psykiatri 1880-1940.
 • Show author(s) (2008). Frå kriminalisering til normalisering? Eit historisk blikk på homoseksualitet i lovgjeving og rettspraksis, med fokus på straffelovas § 213.
 • Show author(s) (2006). Homo/hetero – kategorianes tyranni eller frigjeringsstrategi?
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). QUEERDOM. Ordinary lives and marginal intimacies in rural regions. Contrasting cultural histories of queer domesticities in Norway, ca 1842-1972.
 • Show author(s) (2023). Karl & Johan. On crime, domesticity and respectability in Trondheim 1915–1955.
 • Show author(s) (2019). ‘I of course take for granted, that this, like my other letters, will be burned’ Queer Memory and Loss in Norway .
 • Show author(s) (2019). Skeivt arkivs livsminneprosjekt .
 • Show author(s) (2019). Skeiv historie i Norge, fra de tidligste kildene til i dag.
 • Show author(s) (2019). Perifere forteljingar? Om sentrum og utkant i norsk skeiv historie .
 • Show author(s) (2019). Mot normalt – skeiv historie på museum.
 • Show author(s) (2019). Historiske perspektiv på identitetsbegrep og seksuell orientering.
 • Show author(s) (2019). 70-talet og skeiv historie. .
 • Show author(s) (2014). Wilhelm Frimann Koren Christie – Den motvillige politikaren.
 • Show author(s) (2014). Samlaren Wilhelm F. K. Christie og grunnlegginga av Bergen Museum.
 • Show author(s) (2014). Christie og det norske.
 • Show author(s) (2014). "Verdige og verdifulle" former for samliv. Karl Evang og den homopolitiske diskursen på 1900-talet.
 • Show author(s) (2012). "Bevölkerungspolitischer Blindgänger"? Homosexuality in German occupied Norway, 1940-45.
 • Show author(s) (2011). Inversjon og perversjon. Homoseksualiteten i psykiatrien.
 • Show author(s) (2011). Instinct and pathology. Homosexuality and the psychiatric style of reasoning.
 • Show author(s) (2008). Symptom of a neuropathic condition. Carl Westphal, neurological psychiatry and 'contrary sexual feeling'.
 • Show author(s) (2008). Seksualitetsdispositivet.
 • Show author(s) (2008). Concepts of same-sex sexuality in Norwegian forensic psychiatry 1930-1945.
 • Show author(s) (2007). Om det nye tidsskriftet Trikster.
Editorial
 • Show author(s) (2011). Redaktøren. Skråskrift. Tidsskrift for LLH Bergen og Hordaland. 2-2.
 • Show author(s) (2010). Fra HIFO-nytt til Historikeren. Historikeren. 1 pages.
Other presentation
 • Show author(s) (2016). Skeiv historisk byvandring.
Short communication
 • Show author(s) (2011). Arkivert homohistorie. Skråskrift. Tidsskrift for LLH Bergen og Hordaland. 47-48.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2022). Skeiv lokalhistorie: Kulturhistoriske perspektiver på sammekjønnsrelasjoner og kjønnsoverskridelser. Nasjonalbiblioteket.
Academic monograph
 • Show author(s) (2014). Wilhelm F.K. Christie – Presidenten.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2023). «Han har fattet sådan kjærlighet til Schølberg at han ikke kan være ham foruten.». På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (2023). Kvensk homopioner. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (2015). Fødd sånn eller blitt sånn? Prosa - tidsskrift for skribenter. 36-43.
 • Show author(s) (2014). Paktaropprøret i 1815. Bergensposten. 36-47.
 • Show author(s) (2014). Kven var Karen Marie Berg? Bergensposten. 27-43.
 • Show author(s) (2012). På sporet av gardeigaren Wilhelm Frimann Koren Christie. Bergensposten. 18-38.
 • Show author(s) (2011). Nordens vakreste eventyr? Historikeren. 6-11.
 • Show author(s) (2011). Ein pervers art. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Show author(s) (2007). Skeive blikk på lokalhistoria. Lokalhistorisk magasin. 20-23.
 • Show author(s) (2004). "en Schammelig viße". Om "ergi", sodomi og homoseksualitet. Bergensposten. 27-42.
Feature article
 • Show author(s) (2016). O Vee! o Skam! o Nød! Kirken og likekjønnet seksualitet. Gaysir.no.
 • Show author(s) (2016). Gløymd homopionér frå Nord-Troms. Nordlys.
 • Show author(s) (2016). Ebbe Hertzberg . Dagbladet.
 • Show author(s) (2015). Det haster å ta vare på den skeive historien. . Dagbladet.
 • Show author(s) (2013). Det skeive mangfald. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2012). 40 år med lovleg homofili. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Letter to the editor
 • Show author(s) (2015). Riksarkivaren tilslører. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2010). Inversjon og perversjon. Homoseksualitet i norsk psykiatri og psykologi frå slutten av 1800-talet til 1960.
Interview
 • Show author(s) (2023). Karl og Johan for alltid.
 • Show author(s) (2023). Da kona oppdaget mannens hemmelighet, gikk hun til politiet.
 • Show author(s) (2020). Slik startet norsk homokamp (del 1). Del av podcastserien Skeiv historie fra Skeivt arkiv.
 • Show author(s) (2020). Skeiv historisk byvandring i Bergen. .
 • Show author(s) (2020). Podcastepisode: Alle visste Alfhild Hovdan var mann. I podcastserien Skeiv historie fra Skeivt arkiv. Produsert av Skeivt arkiv, Universitetsbiblioteket i Bergen. .
 • Show author(s) (2020). Norges første homoseksuelle mann.
 • Show author(s) (2016). Klart for dypdykk i seksualitetshistorien .
 • Show author(s) (2013). Var nær homoforfølgelse i Norge.
 • Show author(s) (2012). Fredrik med fløyta.
 • Show author(s) (2012). Fetisjer - De ukjente sex-tabuene.
 • Show author(s) (2011). Starten på det hele. Intervju med Kenneth Brophy.
 • Show author(s) (2011). Slik ble "homoseksualitet" til.
 • Show author(s) (2011). Inversjon og andre demoner?
 • Show author(s) (2011). Homo i psykiatrien.
 • Show author(s) (2010). Syndrom: homoseksuell.
 • Show author(s) (2008). Vekket slumrende homo-paragraf.
Programme participation
 • Show author(s) (2020). Sommerbilen minutt for minutt. Runar Jordåen om forfatteren Alf Martin Jæger (fra 1:02 i episoden).
 • Show author(s) (2016). Skeiv historie i nyhetsettermiddag .
 • Show author(s) (2016). En glemt homopionér fra nord.
 • Show author(s) (2016). Da homofili var forbudt i Norge.
 • Show author(s) (2016). Arons historie - den første rettsaken om homofili i Norge Arons historie - den første rettsaken om homofili i Norge https://radio.nrk.no/serie/norgesglasset/DMPA01008216/26-04-2016#t=1h21m35s.
 • Show author(s) (2014). Om Straffelovas § 213 i Ekko, hovudsending.
 • Show author(s) (2012). Historia ut av skapet.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2022). Innledning. 35 pages.
 • Show author(s) (2022). "Et tilfælde af homosexualitet hos en kvinde". Handtering av kvinneleg likekjønna seksualitet i eit bygdesamfunn og i psykiatrien. 28 pages.
 • Show author(s) (2021). Queering the Norwegian archive: Skeivt arkiv and changing concepts of gender and sexuality. 23 pages.
 • Show author(s) (2015). Den rettsmedisinske kommisjon i praksi: synet på homoseksualitet. 13 pages.
 • Show author(s) (2014). Wilhelm Frimann Koren Christie (1778–1849) – sekretær og stortingspresident. 27 pages.
 • Show author(s) (2014). Sekretær og statsmann : Wilhelm Frimann Koren Christie i 1814. 17 pages.
 • Show author(s) (2012). Helsebygg i Noreg - ei historisk oversikt. 46 pages.
 • Show author(s) (2008). Concepts of same sex-sexuality in Norwegian forensic psychiatry 1930-1945. 13 pages.
Website (informational material)
 • Show author(s) (2017). Ein kort introduksjon til norsk skeiv historie på 1900-talet.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2020). Det syndige Berlin. Skremmebilete og førebilete. . Melk. 12-19.
 • Show author(s) (2011). Minne, myte og kulturhistorie i Oslo. Historikeren. 22-23.
 • Show author(s) (2011). Fiskerihistorie til grunnlovsjubileet. Historikeren. 19-21.
 • Show author(s) (2010). Kilden i digitaliseringens tidsalder. Historikeren. 19-22.
 • Show author(s) (2010). HIFOs medlemsblad 25 år. Historikeren. 4-5.
Interview Journal
 • Show author(s) (2011). Nordisk i Tromsø. Historikeren. 4-5.
 • Show author(s) (2010). Redaktørskifte i Historisk tidsskrift. Historikeren. 7-8.

More information in national current research information system (CRIStin)

Forløparen til Bergens Museum? Greve-samlinga på Åstveit og samlingskulturen på 17- og 1800-talet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 2012. (co-writer: Kenneth Bratland)

På sporet av gardeigaren Wilhelm Frimann Koren Christie. Bergensposten. Statsarkivet i Bergen, 15 (3), 18-38. (Medforfattar: Kenneth Bratland.)

Helsebygg i Noreg - ei historisk oversikt. I: Erlend Hammer (redaktør), Rom for helse – hovedtrekk i spesialisthelsetjenestens bygningshistorie. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet, 2012.

Inversjon og perversjon. Homoseksualitet i norsk psykiatri og psykologi frå slutten av 1800-talet til 1960.Avhandling (ph.d.), Universitetet i Bergen, 2010.

Versuch zur Verschärfung der Homosexuellenverfolgung im von der Nazi-Wehrmacht besetzten Norwegen. Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, 46/47, mai 2011.

Concepts of same sex-sexuality in Norwegian forensic psychiatry 1930-1945. I: Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings.Bergen: Stein Rokkan Centre for Social Studies 2008, s. 101-113.

Zur Geschichte der Magnus-Hirschfeld-Rezeption in Norwegen. Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft 2008, Volum 39/40.(Mai 2008) s. 54-64.

"Den mangetydige medikaliseringa. Historiske refleksjonar om medisin og homoseksualitet på 1800-talet", i Fortid 2007 (1).

” ”en Schammelig Vise". Om ergi, sodomi og homoseksualitet", i Bergensposten. Statsarkivet i Bergen, nr. 2, desember 2004.

Jordåen, Runar: Frå synd til sjukdom? Konstruksjonen av mannleg homoseksualitet i Norge 1886-1950. Upublisert hovudoppgåve, Universitetet i Bergen 2003.

 

I am part of the project Ordinary lives and marginal intimacies in rural regions. Constrasting cultural histories of queer domesticities in Norway, ca 1842-1972 (QUEERDOM). 

Ordinary lives and marginal intimacies in rural regions. Contrasting cultural histories of queer domesticities in Norway, ca 1842-1972 - Prosjektbanken (forskningsradet.no)