Home
Runar Jordåen's picture

Runar Jordåen

Senior Academic Librarian
Universitetsbiblioteket, stab
 • E-mailRunar.Jordaen@uib.no
 • Phone+47 55 58 25 25+47 900 68 573
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3, 5. etasje
  Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7808
  5020 BERGEN
 • Gender and sexuality as historical categories: The focus of my research in this field has been on the discourses on and sanctions against homosexuality in Norwegian psychiatry and criminal law during the 19th and 20th Century in a European perspective.
 • History of science and museums: The history of private and public collections and museums 1750-1850 and their relation to contemporary science and knowledge and to the culture of civil servants and the bourgeoisie in Norway.
Academic article
 • 2015. Homoseksualitet i det tyskokkuperte Norge. Sanksjoner mot seksuelle forhold mellom menn i Norge 1940–1945. Historisk Tidsskrift (Norge). 454-485.
 • 2015. Ei annleis kjærleikshistorie: Karen Marie Berg og sønene ho fekk med Wilhelm F.K. Christie. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. 123-144.
 • 2013. Diplomatisk bomtur—Wilhelm Frimann Koren Christie og sendeferda til London i 1814. Bergensposten. 8-19.
 • 2012. Forløparen til Bergens Museum? Greve-samlinga på Åstveit og samlingskulturen på 17- og 1800-talet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen.
 • 2011. Versuch zur Verschärfung der Homosexuellenverfolgung im von der Nazi-Wehrmacht besetzten Norwegen. Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft.
 • 2008. Zur Geschichte der Magnus-Hirschfeld-Rezeption in Norwegen. Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft. 54-64.
 • 2007. Den mangetydige medikaliseringa. Historiske refleksjonar om medisin og homoseksualitet på 1800-talet. Fortid. 11-16.
Lecture
 • 2016. The Norwegian Queer Archive.
 • 2016. Skeive livsminne: Skeivt arkivs munnleg historie-prosjekt.
 • 2016. Skeiv historie - innleiing til politisk debatt om skeiv historieformidling.
 • 2016. Skeiv arkivisme. Innleiingsforedrag.
 • 2016. Fødd sånn eller blitt sånn? Skeiv historie på norsk.
 • 2016. En homopioner fra Alta. Alf Martin Jæger.
 • 2013. Frå arbeidet med biografien om Wilhelm Frimann Koren Christie.
Popular scientific lecture
 • 2019. Skeiv historisk byvandring.
 • 2019. Skeiv historie på 1970-talet.
 • 2016. Skeivt arkiv som ressurs for studentar.
 • 2016. Skeivt arkiv og skeiv historie.
 • 2016. Skeivt arkiv - tar vare på og formidler historie om kjønnsuttrykk og seksualitet.
 • 2016. Queer History in the North and the South.
 • 2016. Kjønn og ukjønn i historia.
 • 2016. Appell og introduksjon, lansering av tidslinje, "Storytime".
 • 2015. Wilhelm Frimann Koren Christie (1778-1849): Eidsvollsmannen, embetsmannen, museumsmannen og bergensaren.
 • 2015. Skeivt arkiv på Elsker.
 • 2014. Wilhelm Friman Koren Christie, vestlending, museumsmann og eidsvollsmann.
 • 2014. Wilhelm Friman Koren Christie, vestlending, museumsmann og Eidsvollsmann".
 • 2014. W.F.K. Christie, sekretær, stortingspresident og antikvar.
 • 2014. W.F.K. Chrisite og hans reiser til Haugalandet.
 • 2014. Foredrag om stortingspresident Wilhelm Frimann Koren Christie.
 • 2014. Foredrag om W.F.K. Christie.
 • 2014. Foredrag om W.F.K. Chris.tie og Tyskland.
 • 2013. Wilhelm Frimann Koren Christie - vestlending, museums- og eidsvollsman.
 • 2013. Presidenten. Wilhelm Frimann Koren Christie, bergensarane og 1814.
 • 2012. Skeive spor i offentlege arkiv. Erfaringar frå eiga forsking.
 • 2010. Psykiatri, sexologi og skapinga av seksuelle identitetar 1880-1970.
 • 2010. Ein perversjon blir til. Homoseksualitet og psykiatri 1880-1940.
 • 2008. Frå kriminalisering til normalisering? Eit historisk blikk på homoseksualitet i lovgjeving og rettspraksis, med fokus på straffelovas § 213.
 • 2006. Homo/hetero – kategorianes tyranni eller frigjeringsstrategi?
Academic lecture
 • 2019. ‘I of course take for granted, that this, like my other letters, will be burned’ Queer Memory and Loss in Norway .
 • 2019. Skeivt arkivs livsminneprosjekt .
 • 2019. Skeiv historie i Norge, fra de tidligste kildene til i dag.
 • 2019. Perifere forteljingar? Om sentrum og utkant i norsk skeiv historie .
 • 2019. Mot normalt – skeiv historie på museum.
 • 2019. Historiske perspektiv på identitetsbegrep og seksuell orientering.
 • 2019. 70-talet og skeiv historie. .
 • 2014. Wilhelm Frimann Koren Christie – Den motvillige politikaren.
 • 2014. Samlaren Wilhelm F. K. Christie og grunnlegginga av Bergen Museum.
 • 2014. Christie og det norske.
 • 2014. "Verdige og verdifulle" former for samliv. Karl Evang og den homopolitiske diskursen på 1900-talet.
 • 2012. "Bevölkerungspolitischer Blindgänger"? Homosexuality in German occupied Norway, 1940-45.
 • 2011. Inversjon og perversjon. Homoseksualiteten i psykiatrien.
 • 2011. Instinct and pathology. Homosexuality and the psychiatric style of reasoning.
 • 2008. Symptom of a neuropathic condition. Carl Westphal, neurological psychiatry and 'contrary sexual feeling'.
 • 2008. Seksualitetsdispositivet.
 • 2008. Concepts of same-sex sexuality in Norwegian forensic psychiatry 1930-1945.
 • 2007. Om det nye tidsskriftet Trikster.
Editorial
 • 2011. Redaktøren. Skråskrift. Tidsskrift for LLH Bergen og Hordaland. 2-2.
 • 2010. Fra HIFO-nytt til Historikeren. Historikeren. 1 pages.
Other presentation
 • 2016. Skeiv historisk byvandring.
Short communication
 • 2011. Arkivert homohistorie. Skråskrift. Tidsskrift for LLH Bergen og Hordaland. 47-48.
Academic monograph
 • 2014. Wilhelm F.K. Christie – Presidenten.
Popular scientific article
 • 2015. Fødd sånn eller blitt sånn? Prosa - tidsskrift for skribenter. 36-43.
 • 2014. Paktaropprøret i 1815. Bergensposten. 36-47.
 • 2014. Kven var Karen Marie Berg? Bergensposten. 27-43.
 • 2012. På sporet av gardeigaren Wilhelm Frimann Koren Christie. Bergensposten. 18-38.
 • 2011. Nordens vakreste eventyr? Historikeren. 6-11.
 • 2011. Ein pervers art. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • 2007. Skeive blikk på lokalhistoria. Lokalhistorisk magasin. 20-23.
 • 2004. "en Schammelig viße". Om "ergi", sodomi og homoseksualitet. Bergensposten. 27-42.
Feature article
 • 2016. O Vee! o Skam! o Nød! Kirken og likekjønnet seksualitet. Gaysir.no.
 • 2016. Gløymd homopionér frå Nord-Troms. Nordlys.
 • 2016. Ebbe Hertzberg . Dagbladet.
 • 2015. Det haster å ta vare på den skeive historien. . Dagbladet.no.
 • 2013. Det skeive mangfald. Bergens Tidende.
 • 2012. 40 år med lovleg homofili. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Letter to the editor
 • 2015. Riksarkivaren tilslører. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • 2010. Inversjon og perversjon. Homoseksualitet i norsk psykiatri og psykologi frå slutten av 1800-talet til 1960.
Interview
 • 2016. Klart for dypdykk i seksualitetshistorien .
 • 2013. Var nær homoforfølgelse i Norge.
 • 2012. Fredrik med fløyta.
 • 2012. Fetisjer - De ukjente sex-tabuene.
 • 2011. Starten på det hele. Intervju med Kenneth Brophy.
 • 2011. Slik ble "homoseksualitet" til.
 • 2011. Inversjon og andre demoner?
 • 2011. Homo i psykiatrien.
 • 2010. Syndrom: homoseksuell.
 • 2008. Vekket slumrende homo-paragraf.
Programme participation
 • 2016. Skeiv historie i nyhetsettermiddag .
 • 2016. En glemt homopionér fra nord.
 • 2016. Da homofili var forbudt i Norge.
 • 2016. Arons historie - den første rettsaken om homofili i Norge Arons historie - den første rettsaken om homofili i Norge https://radio.nrk.no/serie/norgesglasset/DMPA01008216/26-04-2016#t=1h21m35s.
 • 2014. Om Straffelovas § 213 i Ekko, hovudsending.
 • 2012. Historia ut av skapet.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2015. Den rettsmedisinske kommisjon i praksi: synet på homoseksualitet. 13 pages.
 • 2014. Wilhelm Frimann Koren Christie (1778–1849) – sekretær og stortingspresident. 27 pages.
 • 2014. Sekretær og statsmann : Wilhelm Frimann Koren Christie i 1814. 17 pages.
 • 2012. Helsebygg i Noreg - ei historisk oversikt. 46 pages.
 • 2008. Concepts of same sex-sexuality in Norwegian forensic psychiatry 1930-1945. 13 pages.
Website (informational material)
 • 2017. Ein kort introduksjon til norsk skeiv historie på 1900-talet.
Article in business/trade/industry journal
 • 2011. Minne, myte og kulturhistorie i Oslo. Historikeren. 22-23.
 • 2011. Fiskerihistorie til grunnlovsjubileet. Historikeren. 19-21.
 • 2010. Kilden i digitaliseringens tidsalder. Historikeren. 19-22.
 • 2010. HIFOs medlemsblad 25 år. Historikeren. 4-5.
Interview Journal
 • 2011. Nordisk i Tromsø. Historikeren. 4-5.
 • 2010. Redaktørskifte i Historisk tidsskrift. Historikeren. 7-8.

More information in national current research information system (CRIStin)

Forløparen til Bergens Museum? Greve-samlinga på Åstveit og samlingskulturen på 17- og 1800-talet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 2012. (co-writer: Kenneth Bratland)

På sporet av gardeigaren Wilhelm Frimann Koren Christie. Bergensposten. Statsarkivet i Bergen, 15 (3), 18-38. (Medforfattar: Kenneth Bratland.)

Helsebygg i Noreg - ei historisk oversikt. I: Erlend Hammer (redaktør), Rom for helse – hovedtrekk i spesialisthelsetjenestens bygningshistorie. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet, 2012.

Inversjon og perversjon. Homoseksualitet i norsk psykiatri og psykologi frå slutten av 1800-talet til 1960.Avhandling (ph.d.), Universitetet i Bergen, 2010.

Versuch zur Verschärfung der Homosexuellenverfolgung im von der Nazi-Wehrmacht besetzten Norwegen. Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, 46/47, mai 2011.

Concepts of same sex-sexuality in Norwegian forensic psychiatry 1930-1945. I: Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings.Bergen: Stein Rokkan Centre for Social Studies 2008, s. 101-113.

Zur Geschichte der Magnus-Hirschfeld-Rezeption in Norwegen. Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft 2008, Volum 39/40.(Mai 2008) s. 54-64.

"Den mangetydige medikaliseringa. Historiske refleksjonar om medisin og homoseksualitet på 1800-talet", i Fortid 2007 (1).

” ”en Schammelig Vise". Om ergi, sodomi og homoseksualitet", i Bergensposten. Statsarkivet i Bergen, nr. 2, desember 2004.

Jordåen, Runar: Frå synd til sjukdom? Konstruksjonen av mannleg homoseksualitet i Norge 1886-1950. Upublisert hovudoppgåve, Universitetet i Bergen 2003.

 

 

Wilhelm Frimann Koren Christie (1778-1849). A Biography.

Christie was a civil servant and judge who was a member of the Norwegian constitutional assembly of 1814 and especially rose to fame during negotiations in the autumn of that year, securing a large degree of autonomy for Norway within the union with Sweden. The biography will cover the whole life of Christie, but his role as founder of Bergen Museum (1825) will be especially important, and will be seen in relation to the history of museums and science in a European perspective. The biography will be in Norwegian.

More information on the project: http://vitenskapshistorie.b.uib.no/forskningsprosjekter/christie-biografi/