Home
Runar Jordåen's picture

Runar Jordåen

Senior Academic Librarian
 • E-mailRunar.Jordaen@uib.no
 • Phone+47 55 58 25 25+47 900 68 573
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3, 5. etasje
  Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7808
  5007 BERGEN
 • Gender and sexuality as historical categories: The focus of my research in this field has been on the discourses on and sanctions against homosexuality in Norwegian psychiatry and criminal law during the 19th and 20th Century in a European perspective.
 • History of science and museums: The history of private and public collections and museums 1750-1850 and their relation to contemporary science and knowledge and to the culture of civil servants and the bourgeoisie in Norway.
Books
 • Jordåen, Runar. 2014. Wilhelm F.K. Christie – Presidenten. Fagbokforlaget. 500 pages. ISBN: 978-82-450-1585-0.
Journal articles
 • Jordåen, Runar. 2016. Ebbe Hertzberg. Dagbladet. Published 2016-06-25.
 • Jordåen, Runar. 2016. O Vee! o Skam! o Nød! Kirken og likekjønnet seksualitet. Gaysir.no. Published 2016-01-30.
 • Jordåen, Runar. 2016. Gløymd homopionér frå Nord-Troms. Nordlys. Published 2016-11-10.
 • Bratland, Kenneth; Jordåen, Runar. 2015. Ei annleis kjærleikshistorie: Karen Marie Berg og sønene ho fekk med Wilhelm F.K. Christie. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. 44: 123-144.
 • Jordåen, Runar. 2015. Fødd sånn eller blitt sånn? Prosa - tidsskrift for skribenter. 21: 36-43.
 • Jordåen, Runar; Hellesund, Tone. 2015. Det haster å ta vare på den skeive historien. Dagbladet.no. Published 2015-01-06.
 • Jordåen, Runar; Hoel, Oddmund Løkensgard. 2015. Riksarkivaren tilslører. Bergens Tidende. Published 2015-12-18.
 • Jordåen, Runar; Wolfert, Raimund. 2015. Homoseksualitet i det tyskokkuperte Norge. Sanksjoner mot seksuelle forhold mellom menn i Norge 1940–1945. Historisk Tidsskrift (Norge). 94: 454-485.
 • Jordåen, Runar; Bratland, Kenneth. 2014. Paktaropprøret i 1815. Bergensposten. 17: 36-47.
 • Jordåen, Runar; Bratland, Kenneth. 2014. Kven var Karen Marie Berg? Bergensposten. 17: 27-43.
 • Jordåen, Runar. 2013. Diplomatisk bomtur—Wilhelm Frimann Koren Christie og sendeferda til London i 1814. Bergensposten. 16: 8-19.
 • Jordåen, Runar. 2013. Det skeive mangfald. Bergens Tidende. Published 2013-05-10.
 • Jordåen, Runar. 2012. 40 år med lovleg homofili. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2012-04-26.
 • Jordåen, Runar; Bratland, Kenneth. 2012. Forløparen til Bergens Museum? Greve-samlinga på Åstveit og samlingskulturen på 17- og 1800-talet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen.
 • Jordåen, Runar; Bratland, Kenneth. 2012. På sporet av gardeigaren Wilhelm Frimann Koren Christie. Bergensposten. 15: 18-38.
 • Jordåen, Runar. 2011. Fiskerihistorie til grunnlovsjubileet. Historikeren. 1. 19-21.
 • Jordåen, Runar. 2011. Nordisk i Tromsø. Historikeren. 2. 4-5.
 • Jordåen, Runar. 2011. Minne, myte og kulturhistorie i Oslo. Historikeren. 1. 22-23.
 • Jordåen, Runar. 2011. Arkivert homohistorie. Skråskrift. Tidsskrift for LLH Bergen og Hordaland. 4. 47-48.
 • Jordåen, Runar. 2011. Nordens vakreste eventyr? Historikeren. 2. 6-11.
 • Jordåen, Runar. 2011. Versuch zur Verschärfung der Homosexuellenverfolgung im von der Nazi-Wehrmacht besetzten Norwegen. Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft. 46/47.
 • Jordåen, Runar. 2011. Ein pervers art. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie. Published 2011-07-08.
 • Jordåen, Runar; Lirhus, Tore. 2011. Redaktøren. Skråskrift. Tidsskrift for LLH Bergen og Hordaland. 4. 2-2.
 • Hundstad, Dag; Jordåen, Runar. 2010. Fra HIFO-nytt til Historikeren. Historikeren. 1. 1 pages.
 • Jordåen, Runar. 2010. Redaktørskifte i Historisk tidsskrift. Historikeren. 1. 7-8.
 • Jordåen, Runar. 2010. HIFOs medlemsblad 25 år. Historikeren. 3. 4-5.
 • Jordåen, Runar. 2010. Kilden i digitaliseringens tidsalder. Historikeren. 1. 19-22.
 • Jordåen, Runar. 2008. Zur Geschichte der Magnus-Hirschfeld-Rezeption in Norwegen. Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft. 39/40: 54-64.
 • Jordåen, Runar. 2007. Skeive blikk på lokalhistoria. Lokalhistorisk magasin. 18: 20-23.
 • Jordåen, Runar. 2007. Den mangetydige medikaliseringa. Historiske refleksjonar om medisin og homoseksualitet på 1800-talet. Fortid. 1. 11-16.
 • Jordåen, Runar. 2004. "en Schammelig viße". Om "ergi", sodomi og homoseksualitet. Bergensposten. 2. 27-42.
Reports and theses
 • Jordåen, Runar. 2010. Inversjon og perversjon. Homoseksualitet i norsk psykiatri og psykologi frå slutten av 1800-talet til 1960.
Book sections
 • Jordåen, Runar. 2015. Den rettsmedisinske kommisjon i praksi: synet på homoseksualitet. Kapittel 5, pages 78-90. In:
  • Grøndahl, Pål; Stridbeck, Ulf. 2015. Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner. Gyldendal Akademisk. 413 pages. ISBN: 978-82-05-48459-7.
 • Jordåen, Runar. 2014. Sekretær og statsmann : Wilhelm Frimann Koren Christie i 1814. 3:3, pages 243-259. In:
  • Nagel, Anne-Hilde; Dyrvik, Ståle. 2014. Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag. 307 pages. ISBN: 978-82-7128-707-8.
 • Jordåen, Runar. 2014. Wilhelm Frimann Koren Christie (1778–1849) – sekretær og stortingspresident. 4, pages 55-81. In:
  • Ulvund, Frode. 2014. Bergen, bergenserne og 1814. Bodoni forlag. 278 pages. ISBN: 978-82-7128-700-9.
 • Jordåen, Runar. 2012. Helsebygg i Noreg - ei historisk oversikt. Helsebygg i Noreg, pages 29-74. In:
  • Hammer, Erlend. 2012. Rom for helse - hovedtrekk i spesialisthelsetjenestens bygningshistorie / Landsverneplan for helsesektoren. Hlse og omsorgsdepartementet, Oslo. 243 pages.
 • Jordåen, Runar. 2008. Concepts of same sex-sexuality in Norwegian forensic psychiatry 1930-1945. Medicine in court, pages 101-113. In:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2008. Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 228 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Forløparen til Bergens Museum? Greve-samlinga på Åstveit og samlingskulturen på 17- og 1800-talet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 2012. (co-writer: Kenneth Bratland)

På sporet av gardeigaren Wilhelm Frimann Koren Christie. Bergensposten. Statsarkivet i Bergen, 15 (3), 18-38. (Medforfattar: Kenneth Bratland.)

Helsebygg i Noreg - ei historisk oversikt. I: Erlend Hammer (redaktør), Rom for helse – hovedtrekk i spesialisthelsetjenestens bygningshistorie. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet, 2012.

Inversjon og perversjon. Homoseksualitet i norsk psykiatri og psykologi frå slutten av 1800-talet til 1960.Avhandling (ph.d.), Universitetet i Bergen, 2010.

Versuch zur Verschärfung der Homosexuellenverfolgung im von der Nazi-Wehrmacht besetzten Norwegen. Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, 46/47, mai 2011.

Concepts of same sex-sexuality in Norwegian forensic psychiatry 1930-1945. I: Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings.Bergen: Stein Rokkan Centre for Social Studies 2008, s. 101-113.

Zur Geschichte der Magnus-Hirschfeld-Rezeption in Norwegen. Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft 2008, Volum 39/40.(Mai 2008) s. 54-64.

"Den mangetydige medikaliseringa. Historiske refleksjonar om medisin og homoseksualitet på 1800-talet", i Fortid 2007 (1).

” ”en Schammelig Vise". Om ergi, sodomi og homoseksualitet", i Bergensposten. Statsarkivet i Bergen, nr. 2, desember 2004.

Jordåen, Runar: Frå synd til sjukdom? Konstruksjonen av mannleg homoseksualitet i Norge 1886-1950. Upublisert hovudoppgåve, Universitetet i Bergen 2003.

 

 

Wilhelm Frimann Koren Christie (1778-1849). A Biography.

Christie was a civil servant and judge who was a member of the Norwegian constitutional assembly of 1814 and especially rose to fame during negotiations in the autumn of that year, securing a large degree of autonomy for Norway within the union with Sweden. The biography will cover the whole life of Christie, but his role as founder of Bergen Museum (1825) will be especially important, and will be seen in relation to the history of museums and science in a European perspective. The biography will be in Norwegian.

More information on the project: http://vitenskapshistorie.b.uib.no/forskningsprosjekter/christie-biografi/