Home
Rune Sæbø's picture

Rune Sæbø

Professor
 • E-mailRune.Sabo@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 47
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Books
 • Mæland, Henry John; Gussgard, Karenanne; Myhrer, Tor-Geir; Melhus, Kjell; Sæbø, Rune. 1999. Forbrytelser i gjeldsforhold NOU 1999: 23. 99 pages. ISBN: 82-583-0493-3.
 • Sæbø, Rune. 1996. Innsidehandel med verdipapir. Fagbokforlaget. 650 pages. ISBN: 82-7674-162-2.
Journal articles
 • Sæbø, Rune. 2001. Revisjon av gjeldsordningsloven - harmonisering av gjeldsforfølgningsretten? Lov og Rett. 9. 513-514.
 • Sæbø, Rune. 1996. Generalklausulene i formuerettlovgivningen i et rettskildeperspektiv. Jussens venner. 5/6. 313-325.
 • Sæbø, Rune. 1996. Ugyldighet og krav om avtalerevisjon som grunnlag for separatistrett i konkurs. Lov og Rett. 2/1996. 123-141.
Reports and theses
 • Sæbø, Rune; Andreassen, Cammilla Forgaard; Gjedrem, Jo; Grinaker, Anna; Haraldsen, Jan Fredrik; L'Abee-Lund, Sven; Skofteland, Helga; Wang, Per Sigvald. 2009. Kredittavtaler Gjennomføring i norsk rett av forbrukerkredittdirektivet (2008/48/EF) m.m. (NOU Norges offentlige utredninger 2009: 11. Norges offentlige utredninger., Oslo. 208 pages.
 • Sæbø, Rune. 2008. NOU 2008:12 Revisjonsplikten for små foretak. Departementenes servicesenter, Oslo.
 • Sæbø, Rune. 2006. NOU 2006:3 Om markeder for finansielle instrumenter. Gjennomføringav MiFID og transparencydirektivet. Departementenes Servicesenter Informasjonsforvaltning, Oslo. 378 pages.
 • Sæbø, Rune. 2005. NOU 2005:17 Om overtakelsestilbud (tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp av selskaper). Statens forvaltningstjeneste, Oslo. 103 pages.
 • Sæbø, Rune. 1995. Innsidehandel med verdipapir. 621 pages.
Book sections
 • Sæbø, Rune. 2015. Høyesteretts rolle ved utviklingen av formueretten. Kapittel, pages 743-764. In:
  • Schei, Tore; Øie, Toril Marie; Skoghøy, Jens Edvin A. 2015. Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år. Universitetsforlaget. 910 pages. ISBN: 978-82-15-02464-6.
 • Sæbø, Rune. 2013. Foreldelse vedbetroelse av penger. artikkel 42, pages 603-614. In:
  • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind; Syse, Aslak. 2013. Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. 703 pages. ISBN: 978-82-05-42443-2.
 • Sæbø, Rune. 2010. Noen tanker om objektiv omstøtelse av kreditorbegunstigelser. artikkel nr. 21, pages 302-311. In:
  • Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir; Normann, Kristin. 2010. Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. 356 pages. ISBN: 978-82-05-40066-5.
 • Sæbø, Rune. 2009. Noen synspunkter på gjeldsstiftelse og gjeldsansvar. Artikkel nr. 11, pages 167-175. In:
  • Gorton, Lars; Millqvist, Göran. 2009. Finansiella kriser - betalingssystem och skuldförhållanden. Iustus Förlag, Stockholm. 296 pages.
 • Sæbø, Rune. 2005. En dom om frarådningsplikt. Om Rt 1959.1048. unummerert kapittel, pages . In:
  • Flodgren, Boel. 2005. Avtalslagen 90 år: aktuell nordisk rättspraxis. Brill Nijhoff. 498 pages. ISBN: 91-39-01143-7.
 • Sæbø, Rune. 2002. Om erstatningskrav i aksjeselskapsforhold. 199-212. In:
  • Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget. 664 pages. ISBN: 82-7674-827-9.
 • Sæbø, Rune. 1998. Noen synspunkter på etablerte kontraktsmessige posisjoners vern mot tilbakevirkende lovgivning. 339-351. In:
  • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 pages. ISBN: 82-419-0234-4.
 • Sæbø, Rune. 1997. Godtroerverv når avhenderen disponerer som fullmektig. 1007-1016. In:
  • Hagstrøm, Viggo; Lødrup, Peter; Aarbakke, Magnus. 1997. Ånd og rett Festskrift til Birger Stuevold Lassen. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-12697-8.
 • Sæbø, Rune. 1993. Lovens krav til styret. In:
  • Reve, Torger; Grønlie, Tore. 1993. Styrets rolle. ISBN: 82-518-3037-0.

More information in national current research information system (CRIStin)