Home
Rune Smistad's picture
Photo:
Gunnbjørg Gunnarsdottir

Rune Smistad

Senior Adviser
Kontor for forskningsadministrasjon