Home
Søren (Sören) Koch's picture

Søren (Sören) Koch

Professor
 • E-mailSoren.Koch@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 37
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøteplass 1
  Bergen
  Room 
  447
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
 • Koch, Søren. 2019. “Creatively plundering the law – Ludvig Holberg’s compilation of Pufendorf’s natural law”.
 • Koch, Søren. 2019. The German legal Culture in a nutshell .
 • Koch, Søren. 2019. Some thought on legal compilation - methodological approaches and their challenges.
 • Koch, Søren. 2019. Legal compilation - exploring historical and comparative dimensions.
 • Koch, Søren. 2019. Fredrik Charpentier Ljungqvist: Lagfäst Kungamakt under Högmedeltiden – en komparativ internordisk studie. 17-84.
 • Koch, Søren. 2019. Den "moderne resepsjonen". 22 pages.
 • Koch, Søren. 2019. Compilations in Nordic legal History .
 • Koch, Søren. 2019. Comparative legal method - a contextual approach based on an operationalised concept of legal culture.
 • Koch, Søren. 2018. The Reception of Grotius’ Contract Law in Scandinavia.
 • Koch, Søren. 2018. Pedagogisk undervisningsopplegg for faget rettshistorie og komparativ rett i Bergen .
 • Koch, Søren. 2018. Panteretten historiske utvikling i tidlig nytid. .
 • Koch, Søren. 2018. Opening lecture - the history of commercial law today.
 • Koch, Søren. 2018. Kompilasjon som undervurdert fenomen i norsk, nordisk og internasjonal rettshistorie .
 • Koch, Søren. 2018. International Workshop on the History of Commercial Law - Approaches and Methodological Challenges - Concluding remarks.
 • Koch, Søren. 2018. Integrating comparative analysis and legal history in PhD-thesis.
 • Koch, Søren. 2018. Hanseatischer Einfluss auf das norwegische Recht im 16. Jahrhunderts – Am Beispiel des Kreditsicherungsrechts.
 • Koch, Søren. 2018. Hanseatic impact on credit-security law in Norway.
 • Koch, Søren. 2018. Courts of Appeal in Norway. 35 pages.
 • Koch, Søren. 2018. Challenges with establishing digital assignment tool - some experiences from law studies.
 • Koch, Søren. 2017. «Motstand mot maktmisbruk i alle former er en kristenplikt.».
 • Koch, Søren. 2017. Vielfalt rechtsgeschichtlicher Forschung.
 • Koch, Søren. 2017. Reformajon og rett – fravær av debatten om en konstitusjonelt forankret rett til motstand i Norge .
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar; Koch, Søren. 2017. Preface. 2 pages.
 • Koch, Søren. 2017. Peter Høilund: Naturret som samfundskritik. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 115-121.
 • Koch, Søren. 2017. Legal compilation in the 18th century.
 • Koch, Søren. 2017. Legal Culture as a concept and model.
 • Koch, Søren. 2017. Johann Gottfried Heineccius som kompilator.
 • Koch, Søren. 2017. Holberg som kristen jurist.
 • Koch, Søren. 2017. Diversity in European Legal Cultures - moderation.
 • Koch, Søren; Skodvin, Knut Einar; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget.
 • Koch, Søren. 2017. An Introduction to German Legal Culture. 32 pages.
 • Koch, Søren. 2016. Right to resistance and the reformation.
 • Koch, Søren. 2016. Moralske Kierne eller Introduction til Naturens- og Folkerettens Kundskab, 1716, Ludvig Holberg (1684-1754). 3 pages.
 • Koch, Søren. 2016. Løfte og aksept - Naturrettens innflytelse på fortolkningen av NL 5-1-1 og 5-1-2 på 1700-tallet . Tidsskrift for Rettsvitenskap. 337-371.
 • Koch, Søren. 2016. Jus naturae methodo scientifica pertractatum (Natural Law considered according to the Scientific Method) 1740-1748 Christian Freiherr VON WOLFF (1679-1754). 5 pages.
 • Koch, Søren. 2016. Heineccius og Holberg - to opplysningsforfattere og kompilister.
 • Koch, Søren. 2016. Andreas Aure, The right to wage war (jus ad bellum): the German reception of Grotius 50 years after De iure belli ac pacis. Comparative Legal History. 1-9.
 • Koch, Søren. 2015. En naturlig rettsorden for det dansk-norske kongeriket. En rettshistorisk analyse av Ludvig Holbergs lærebok i natur- og folkerett.

More information in national current research information system (CRIStin)