Home
Sidsel Ellingsen's picture

Sidsel Ellingsen

Associate Professor
 • E-mailsidsel.ellingsen@uib.no
 • Visitor Address
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2022). Nurse anesthetist practice through 40 years- a repeated cross-sectional study in Norway. AANA journal.
 • Show author(s) (2021). Understanding the Course of Critical Illness Through a Lifeworld Approach. Qualitative Health Research. 12 pages.
 • Show author(s) (2020). “Finding oneself after critical illness”: voices from the remission society. Medicine, Health care and Philosophy. 35-44.
 • Show author(s) (2020). “Cancer changed my life”: Women’s experiences 1 and 9 years after primary breast cancer surgery. Nordisk sygeplejeforskning. 20-33.
 • Show author(s) (2019). The creation of meaning : intensive care nurses’ experiences of conducting nurse-led follow-up on intensive care units. Intensive & Critical Care Nursing. 30-36.
 • Show author(s) (2019). Patients’ quest for recognition and continuity in health care: time for a new research agenda? Scandinavian Journal of Caring Sciences.
 • Show author(s) (2018). “I Have Both Lost and Gained.” Norwegian Survivors’ Experiences of Coping 9 Years After Primary Breast Cancer Surgery. Cancer Nursing. E30-E37.
 • Show author(s) (2017). Å mestre livet ved alvorlig sykdom - Antonovskys helseteori som guide til helsefremming i sykehus. Nordisk sygeplejeforskning. 294-302.
 • Show author(s) (2015). The pendulum time of life: the experience of time, when living with severe incurable disease—a phenomenological and philosophical study. Medicine, Health care and Philosophy. 203-215.
 • Show author(s) (2014). Being in transit and in transition The experience of time at the place, when living with severe incurable disease - a phenomenological study. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 458-468.
 • Show author(s) (2013). Entering a World with No Future: A phenomenological study describing the embodied experience of time when living with severe incurable disease. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 165-174.
 • Show author(s) (2010). Å skape data fra kvalitativt forskningsintervju. Sykepleien Forskning. 332-335.
 • Show author(s) (2009). Forståelse av kvantitativ helseforskning - en introduksjon og oversikt. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 100-113.
 • Show author(s) (2008). Kvalitativ tilnærming i sykepleieforskning en introduksjon og oversikt. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. 23-39.
 • Show author(s) (2007). Stemning og tone i sykehusets rom The atmosphere in the hospital room. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. 29-40.
 • Show author(s) (2005). Omsorgens vilkår sett i lys av tiden som fenomen. Markedstekning i helsevesenet - ønsker vi bivirkningene? The condition for care illuminated by time as phenomena. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. 18-27.
Report
 • Show author(s) (2020). Høringsuttalelse om Meld.St.24(2019-2020) - Lindrende behandling og omsorg. Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve. .
 • Show author(s) (2019). Course in Paediatric Care , 10ECTS credits master level. Report on project at Augusta Victoria Hospital in East Jerusalem, week 12 and week 21 2019. .
 • Show author(s) (2008). The values and contradictions in human rights- in the light of different ethical perspectives. Paper from The Comparative Research Programme on Poverty, Bergen University College. .
 • Show author(s) (2007). Spesialistgodkjenning for anestesisykepleierne. Helse Bergen HF. .
 • Show author(s) (2007). Mastergrad og videreutdanninger i sykepleie. .
 • Show author(s) (1999). Arbeidsfunksjon og arbeidsforhold. En undersøkelse foretatt blant medlemmer i Anestesisykepleierenes Landsgruppe av Norsk sykepleieforbund. .
Lecture
 • Show author(s) (2019). The impact of Hope & Meaning in palliative care.
 • Show author(s) (2019). Kva er viktig for Ola i livets si siste fase? Palliasjon i eit sjukepleieperspektiv.
 • Show author(s) (2019). Introduksjon av antologien: Fenomenologi i praktiken - Fenomenologisk forskning i et skandinavisk perspektiv.
 • Show author(s) (2019). Hospice Philosophy - Total pain.
 • Show author(s) (2019). Evidence Based Practice Methods.
 • Show author(s) (2019). Current International Guidelines in Palliative Care for Children.
 • Show author(s) (2019). Critical Assessment of a Research Article.
 • Show author(s) (2018). Tidens fenomenologi ved langkommet og uhelbredelig sykdom.
 • Show author(s) (2018). Sykepleierens koordinerende rolle i palliasjon.
 • Show author(s) (2018). Forskningsetikk.
 • Show author(s) (2017). Lindrende omsorg.
 • Show author(s) (2017). Hospicefilosofi og lindrende omsorg. Gjesteforelesning.
 • Show author(s) (2016). “Jeg har både tapt og vunnet". En oppfølgingsstudie om kvinners erfaringer av å ha overlevd 9 år etter sin første brystkreftoperasjon.
 • Show author(s) (2016). Tid og sårbarhet.
 • Show author(s) (2016). The experience of critical illness illuminated by the concepts of body schema/body image; sense of ownership and agency.
 • Show author(s) (2016). Forskningsetikk Oversiktsforelesning.
 • Show author(s) (2015). Tid og sårbarhet. Forelesning Høgskolen i Molde.
 • Show author(s) (2015). Opplevelse av tid og sårbarhet. Forelesning.
 • Show author(s) (2015). Hvordan kan forskning på erfaringer av tid bidra til utvikling av pleie ved langkommet uhelbredelig sykdom? .
 • Show author(s) (2015). Etikk i forskning og praksis. Gjesteforeleser.
 • Show author(s) (2014). Opplevelse av tid vd langtkommet uhelbredelig sykdom.
 • Show author(s) (2013). Å være i en bevegelse som beveger.
 • Show author(s) (2013). Presentasjon av PhD prosjekt: Opplevelse av tid ved langtkommet sykdom.
 • Show author(s) (2013). Når tiden er begrenset blir livsfenomenene tydeliggjort.
 • Show author(s) (2012). Opplevelse av tid og sårbarhet.
 • Show author(s) (2011). Å være hjemme eller føle seg hjemme.
 • Show author(s) (2011). Tid, travelhet og sårbarhet.
 • Show author(s) (2011). Tid og sårbarhet. Nsf LOS.
 • Show author(s) (2011). Tid.
 • Show author(s) (2011). Refleksjoner fra studieopphold i Danmark.
 • Show author(s) (2011). Opplevelse av tid når en lever med alvorlig sykdom.
 • Show author(s) (2011). Etikk, oversiktsforelesning Gjesteforeleser.
 • Show author(s) (2010). Opplevelse av tid ved langtkommet uhelbredelig sykdom En etisk utfordring Norges Handelshøyskole.
 • Show author(s) (2010). Opplevelse av tid ved langtkommet sykdom.
 • Show author(s) (2009). Tid er penger. På jakt etter den kostnadseffektive pasient.
 • Show author(s) (2000). Presentasjon av rapport Anestesisykepleierenes arbeidsfunksjon og arbeidsforhold 1989 - 1999.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2015). Opplevelse av tid når døden er nær En samtale mellom phd Sidsel Ellingsen,Håkon Glommen Eriksen og Maria Aakre.
 • Show author(s) (2010). Tid og rytme.
 • Show author(s) (2010). Opplevelse av tid ved langtkommet uhelbredelig sykdom Muntlig presentasjon.
 • Show author(s) (2010). Opplevelse av tid ved langtkommet uhelbredelig sykdom.
 • Show author(s) (2010). Opplevelse av tid når tiden er begrenset.
 • Show author(s) (2009). Tid og sårbarhet.
 • Show author(s) (2009). Tid og sårbarhet.
 • Show author(s) (2009). Opplevelse av tid ved langkommet uhelbredelig sykdom.
Academic lecture
 • Show author(s) (2021). Tid og omsorg.
 • Show author(s) (2020). The impact of time and time pressure on health care.
 • Show author(s) (2019). Joy and suffering – opposite but United phenomena? Describing opposite but universal phenomena as they typically appear in a defined group of patients.
 • Show author(s) (2018). Tidspress og omsorg er det forenelig i profesjonell praksis? Muntlig presentasjon. .
 • Show author(s) (2018). Tiden i livet og livet i tiden, ved alvorlig sykdom: presentasjon av et kvalitativt forskningsarbeid.
 • Show author(s) (2018). Sensitivity to the unspoken - essential for trustworthiness in the qualitative Research interview. Oral presentation.
 • Show author(s) (2018). Jeg har både tapt og vunnet. Erfaringer 9 år etter en brystkreftoperasjon.
 • Show author(s) (2018). Hospice philosophy and total pain.
 • Show author(s) (2017). Tiden i livet og livet i tiden. Opplevelse av tid ved langkommet uhelbredelig sykdom.
 • Show author(s) (2017). Fenomenologi og fenomenologisk metode.
 • Show author(s) (2011). End of life care & quality of death. Experience of time when living with incurable disease - å qualitative study.
 • Show author(s) (2011). "Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår". Opplevelse av tid ved langkommet sykdom - en kvalitativ studie.
 • Show author(s) (2010). The embodied rhythm and motion of time when living with severe incurable disease.
 • Show author(s) (2006). Kunnskapsbasert praksis.
Other product
 • Show author(s) (2006). Opplevelse av tid i sykehusets rom : en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2015). Når tiden renner ut. Bergens Tidende.
Other presentation
 • Show author(s) (2020). Tiden i livet og livet i tiden.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2019). Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinavisk perspektiv. Liber.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2004). Friske pasienters opplevelse av den preoperative periode : en kvalitativ studie.
Feature article
 • Show author(s) (2021). Vi skal alle dø en dag – men alle andre dager skal vi leve. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2015). Tiden i livet og livet i tiden. Opplevelse av tid ved langkommet og uhelbredelig sykdom. En fenomenologisk studie.
Interview
 • Show author(s) (2015). Tiden i livet ved langkommet uhelbredelig sykdom.
 • Show author(s) (2015). Tiden før døden.
 • Show author(s) (2010). Rytmeforstyrrelser. Om langkommet uhelbredelige sykes oppfattelse av tid.
Documentary
 • Show author(s) (2018). Jeg vil ha mamma her! .
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2018). Peroperativ smertelindring. 13 pages.
 • Show author(s) (2016). Helsefremmende sykepleie i møtet med kreftsyke og deres utfordringer i sykehus. 11 pages.
 • Show author(s) (2011). Obstetrisk kirurgi. 14 pages.
 • Show author(s) (2009). Peroperativ smertelindring. 10 pages.
Other
 • Show author(s) (2005). Improving the anesthesia nursing program by bridging the best of research, theory and clinical expertise.
 • Show author(s) (2005). Blødning under operasjon.
Poster
 • Show author(s) (2022). Omsorg for alvorlig syke og døende i sykehjem under strenge smittevernsrestriksjoner.
 • Show author(s) (2022). Health professional’s experiences in carrying out infection control in nursing homes during the first year of Covid pandemic in Norway.
 • Show author(s) (2021). Barriers and enablers to nursing home leaders’ behaviours for Covid-19 pandemic control. A qualitative study .
 • Show author(s) (2020). Who care for serious ill patient in transition?
 • Show author(s) (2019). Quality og life among patients living with metastatic breast cancer receiving palliative care -A systematic review.
 • Show author(s) (2018). Nurse anesthetists in Norway - Practice and working conditions during the last 40 years - A longitudinal study.
 • Show author(s) (2017). Å leve med tungpust - et samarbeidsprosjekt til nytte for pasient, pårørende, høgskole og praksis.
 • Show author(s) (2017). «It changed my life» Women’s reflection of life and coping nine years after their breast cancer surgery”.
 • Show author(s) (2017). Participation in follow-up after critical illness and intensive care - a way to improve the follow-up offer?
 • Show author(s) (2016). Like a spider in the web. The nurse`s role in palliative care.
 • Show author(s) (2012). Stedets betydning for opplevelse av tid ved langkommet uhelbredelig sykdom.
 • Show author(s) (2009). Opplevelse av tid ved langtkommet uhelbredelig sykdom. Presentasjon av doktorgradsprosjekt til ansatte ved palliativ avdeling Bergen Røde Kors Sykehjem.
 • Show author(s) (2009). Opplevelse av tid ved langtkommet uhelbredelig sykdom. Presentasjon av doktorgradsprosjekt til ansatte ved Sunniva klinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus.
 • Show author(s) (2009). Opplevelse av tid ved langtkommet uhelbredelig sykdom. Presentasjon av doktorgradsprosjekt Ph.D seminar Danmark.
 • Show author(s) (2009). Opplevelse av tid ved langtkommet uhelbredelig sykdom Presentasjon av doktorgradsprosjektet UiB.
 • Show author(s) (2007). Beginning with a clinical question.
 • Show author(s) (2005). Basal Hjerte-Lunge redning (BHLR).
Digital learning tools
 • Show author(s) (2018). Kvalitativ analyse og presentasjon av funn.
Academic literature review
 • Show author(s) (2021). Quality of life of women living with metastatic breast cancer and receiving palliative care: A systematic review. Health Care for Women International. 22 pages.
 • Show author(s) (2017). The nurse`s role in palliative care: A qualitative meta-synthesis. Journal of Clinical Nursing (JCN). e21-e38.
 • Show author(s) (2008). Sykepleieforskning. Kvantitativ tilnærming – en diskusjon og oversikt. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. 28-40.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2020). Kvinner har ulike opplevelser av mestring ni år etter brystkreftoperasjon. Kreftsykepleien. 52-57.
 • Show author(s) (2020). Kvinner har ulike opplevelser av mestring ni år etter brystkreftkirurgi. Sykepleien.
 • Show author(s) (2017). Å skape data fra kvalitativt forskningsintervju. Sykepleien Forskning.
 • Show author(s) (2015). The interconnectedness of ethical, phenomenological and hermeneutical dimensions influenicing trustworthiness in the qualitative research interview. Nordisk sygeplejeforskning. 70-76.
 • Show author(s) (2010). Historien om tiden , enhver og oss alle. Tidsskrift for fag og tro. 14-17.
 • Show author(s) (2007). NORDANNET - et nordisk nettverk i anestesisykepleieutdannelse. Formål, hensikt og erfaringer. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing. 7-8.
 • Show author(s) (2007). Kunnskapsbasert praksis i anestesisykepleie. En syntese av erfaring, teori og forskning. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing. 11-14.
Chapter
 • Show author(s) (2021). Obstetrisk anestesi. 381-395. In:
  • Show author(s) (2021). Anestesisykepleie. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) (2016). Dignity, protected by caring in care. 49-59. In:
  • Show author(s) (2016). Stories of Dignity within Healthcare: Research, narratives and theories. M&K Publishing.
 • Show author(s) (2011). Gynekologisk kirurgi. 479-486. In:
  • Show author(s) (2011). Anestesisykepleie. Akribe Forlag.

More information in national current research information system (CRIStin)