Home
Simon Neby's picture

Simon Neby

Professor, affiliate to the Centre for Climate and Energy Transformation (CET)
 • E-mailsimon.neby@uib.no
 • Phone+47 55 58 83 44
 • Visitor Address
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen

I generally work with questions related to public organizations, politics and governance in different sectors, typically focusing on institutional change, reforms, accountability, application of knowledge, and questions concerning coordination, capacity and legitimacy. Recurring themes in my research are the challenges that come with handling particularly unruly societal challenges and the tensions that arise where both our understanding of the problem and our alternatives for action are unclear.

Currently I mainly work with questions regarding different aspects of climate policy and climate transformations, across the distinction between mitigation and adaptation. This research interest has three pivotal elements - firstly, how knowledge about the climate and climate change is applied to political and administrative practices; secondly, how the public sector seeks to establish and sustain governance capacity in situations marked by complexity and uncertainty; and, thirdly, how questions of climate risk are handled by public organizations and how our academic understanding of climate risk can be improved and expanded.

Academic article
 • Show author(s) (2024). The State as a Marketizer vs. the Marketization of the State: Two Organizational Models of Public Sector Corporatization. Public Organization Review.
 • Show author(s) (2023). Understanding variation in national climate change adaptation: Securitization in focus. Environment and Planning C: Politics and Space. 21 pages.
 • Show author(s) (2023). Creating the “University experience”: promotional and multimodal video productions in Scandinavian higher education. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. 260-275.
 • Show author(s) (2023). Climate adaptation in Norway. Between risk, preparedness and normality. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 159-176.
 • Show author(s) (2021). Using collaborative hackathons to coproduce knowledge on local climate adaptation governance. Current Research in Environmental Sustainability. 9 pages.
 • Show author(s) (2020). Coordinating wickedness: a comparative analysis of how Norway and Sweden organize for climate policies. Journal of Comparative Policy Analysis. 593-611.
 • Show author(s) (2019). Trials, errors and improvements in co-production of climate services. Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS). 1419-1428.
 • Show author(s) (2019). Gjenstridige problemer og tverretatlig samordning: Et analytisk rammeverk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 28-50.
 • Show author(s) (2019). Climate Adaptation and Preparedness in Norway: Third Order Effects, Small-Scale Wickedness and Governance Capacity. International Public Management Review (IPMR). 26-46.
 • Show author(s) (2016). Gaming, accountability and trust: DRGs and activity-based funding in Norway. Financial Accountability and Management. 57-79.
 • Show author(s) (2015). Quasi-Marketization’s Effects on Accountability: Lessons from Norwegian Health Care Reforms. International Journal of Public Administration. 997-1008.
 • Show author(s) (2015). Fra ansvar til "accountability" og tilbake: Ansvarsutkreving i forvaltningen av den norske velferdsstaten. Nordiske organisasjonsstudier. 3-24.
 • Show author(s) (2015). Bending the Rules to Play the Game: Accountability, DRG and Waiting List Scandals in Norway and Germany. European Policy Analysis. 127-148.
 • Show author(s) (2014). Implementation and governance: Current and future research on climate policies. Public Policy and Administration. 106-130.
 • Show author(s) (2013). Reshaping public accountability: hospital reforms in Germany, Norway and Denmark. International Review of Administrative Sciences. 249-270.
 • Show author(s) (2013). La réorganisationde l'imputabilité publique: les réformes hospitalières en Allemagne, en Norvège et au Danemark. International Review of Administrative Sciences. 259-282.
 • Show author(s) (2012). Changing accountability regimes in hospital governance: Denmark and Norway compared. Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration. 3-23.
 • Show author(s) (2008). The end of the decentralized model of healthcare governance? Comparing developments in the Scandinavian hsopital sectors. Journal of Health Organisation and Management. 331-349.
Report
 • Show author(s) (2021). Hordaflom rapporten – Klima og flom. .
 • Show author(s) (2020). Utvikling av kartleggingsmetoder og estimat for oppryddingskostnader for makroplast i strandsonen. .
 • Show author(s) (2019). Smartare rapportering! Innovasjon gjennom nye modellar for rapportering mellom kommunar og stat. .
 • Show author(s) (2017). Work-related crime in Norway: Cross-departmental and inter-organisational measures in a multilevel governance setting. .
 • Show author(s) (2016). Innsats mot arbeidslivskriminalitet. Kartlegging og evaluering av hvordan det tverretatlige statlige samarbeidet fungerer. .
 • Show author(s) (2013). same cheat, different wrapping: DRG scandals and accountability in Germany and Norway. 4-2013. 4-2013. .
 • Show author(s) (2013). Soft sanctioning, real relationships: Accountability, media and public sector interaction in German employment administration and Norwegian hospitals. 6/2013. 6/2013. .
 • Show author(s) (2012). Uni Rokkansenterets bidrag til prosjektet "Slagbehandlingskjeden Bergen". 9. 9. .
 • Show author(s) (2012). Klimatiltak på Vestlandet. En innledende kartlegging. 1. 1. .
 • Show author(s) (2012). Informasjons- og kommunikasjonsarbeidets rolle i det reformerende sykehusvesenet - en diskusjon. 11. 11. .
 • Show author(s) (2012). Gaming the system and accountability relations: Negative side-effects of activity based funding in the Norwegian hospital system. 10. 10. .
 • Show author(s) (2010). Kartlegging av familievernets og barnevernets tjenestetilbud til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. 6. 6. .
 • Show author(s) (2009). Mellom lokalisme og kompetanse. Evaluering av familieverntjenesten i Bufetat, region vest. 1. 1. .
 • Show author(s) (2004). The Decentralized Path Challenged? Nordic Health Care Reforms in Comparison. 2. 2. .
 • Show author(s) (2003). Politisk styring og institusjonell autonomi - tre illustrasjoner. 10/03. 10/03. .
 • Show author(s) (2003). Interessekonflikt, kommunikasjonssvikt og kulturkollisjon. En studie av fusjonen mellom Telia og Telenor. 11/03. 11/03. .
Lecture
 • Show author(s) (2023). Klimautfordringen - et spesielt gjenstridig problem?
 • Show author(s) (2023). Klimatilpasning og klimarisiko i kommunene.
 • Show author(s) (2023). Klimatilpasning i Norge: Mellom risiko, beredskap og normalsituasjon .
 • Show author(s) (2023). Klimaomstilling og -tilpasning.
 • Show author(s) (2023). Climate adaptation and risk- The Bergen case.
 • Show author(s) (2022). Grenseoverskridende klimarisiko: Bergens sårbarhet og alternativer for håndtering.
 • Show author(s) (2021). Fra strukturell kompleksitet til tidsproblem.
 • Show author(s) (2020). Frå to til eitt klimatilpassingsfylke - og litt til. Nokre funn og utvalde refleksjonar om planlegging og klimatilpassing.
 • Show author(s) (2017). User and stakeholder involvement for relevant, reliable and robust local-scale climate projections in Norway .
 • Show author(s) (2017). Highlights from the Norwegian case. Cross-agency measures to combat work-related crime and undeclared work.
 • Show author(s) (2016). Statlig, tverretatlig samarbeid mot arbeidslivskriminalitet. Rapporten i korte trekk.
 • Show author(s) (2016). Smartare rapportering! Oppsummering fra prosjektet så langt.
 • Show author(s) (2016). Kriser, samfunssikerhet og klima. Utfordringer, muligheter og noen forskningserfaringer.
 • Show author(s) (2015). Hordaklim - samfunnsforskningens bidrag.
 • Show author(s) (2015). Hordaklim - fra Rokkansenterets side.
 • Show author(s) (2014). Marketization and accountability: Lessons from the quasi-markets of the reforming Norwegian healthcare system.
 • Show author(s) (2014). DRG som organisasjonsreform: Konsekvenser for ansvar og legitimitet.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2024). Academia and activism: climate change.
 • Show author(s) (2023). RISKSEC2.0 Local Stakeholders Workshop.
 • Show author(s) (2020). Samfunnsfaglig klimamyteknusing: Omstilling, tilpasning, olja og slikt.
 • Show author(s) (2019). Oppsummering - klimathon II 2019.
 • Show author(s) (2019). Hvorfor er det så vanskelig å bruke kunnskap? Om organiseringen av norsk klimapolitikk.
 • Show author(s) (2017). HordaKlim, HordaPlan, HordaFlom og R3 - den samfunnsvitenskapelige og tverrfaglige klimaforskningen ved Rokkansenteret.
 • Show author(s) (2016). Hvorfor gjør vi ikke noe, når vi vet?
 • Show author(s) (2013). Sykehusreform - hva er problemet?
 • Show author(s) (2013). Reforming the welfare state: Accountability, democracy and management.
 • Show author(s) (2012). Hvorfor reformer ikke virker! Om reformer i norsk helsevesen fra et statsvitenskapelig/organisasjonsteoretisk ståsted.
 • Show author(s) (2009). Årsmøte i Nettverk for organisasjonsforskning i Norge.
 • Show author(s) (2009). Sykehusreformen: Hvorfor reformer ikke alltid virker...
 • Show author(s) (2008). Ledelse og organisasjon i helsetjenestene.
Academic lecture
 • Show author(s) (2024). Paper presentation: Translations of securitisation of climate change consequences at local level: climate change adaptation in Bergen and Stavanger municipalities .
 • Show author(s) (2023). Draft 1: Climate adaptaton in Bergen (Norway): an embedded approach.
 • Show author(s) (2023). Den nasjonale klimatilpasningspolitikken i Norge: mellom risiko, sektorgrenser og umodenhet.
 • Show author(s) (2023). Climate adaptation in Bergen (Norway): an embedded approach?
 • Show author(s) (2022). The state as marketizer vs. the marketization of the state: Two organizational models of corporatization in Norway and Sweden.
 • Show author(s) (2022). Higher education and strategic communication in Scandinavia: Creating "the university experience"?
 • Show author(s) (2021). Time and climate governance: multi-level cooperation as a multi-temporal problem.
 • Show author(s) (2019). R3: Funn erfaringer, status fra WP1.
 • Show author(s) (2019). Possible roles of performance indicators for governance legitimacy in wicked policy areas - climate change and public safety.
 • Show author(s) (2018). Work-related crime, wickedness, and coordination.
 • Show author(s) (2018). Organizing for the small-scale wickedness of climate-related events: diverging approaches to capacity between municipalities and state agencies in western Norway.
 • Show author(s) (2018). Noen funn fra HordaPlan - og HordaKlim, R3 og COCAL...
 • Show author(s) (2018). Hvor er vi med klimaservice?
 • Show author(s) (2018). From carbon accounting to climate accountability? The role of knowledge production systems for coordinating wicked climate policies.
 • Show author(s) (2018). Coordinating the anthropocene: Governance of climate change mitigation and adaptation in Norway and Sweden.
 • Show author(s) (2018). Coordinating the Anthropocene: Governance of Climate Change Mitigation and Adaptation in Norway and Sweden.
 • Show author(s) (2018). A hackathon-like workshop to inspire dialogue and find solutions to improve climate services in Norway.
 • Show author(s) (2017). Possible role of performance indicators for governance legitimacy in wicked policy areas – climate change and the police.
 • Show author(s) (2017). Catch and release? Attributing and assuming accountability.
 • Show author(s) (2016). The Coordination of Wicked Problems - Climate Change, Police and Immigration. Novel practices for governance capacity and legitimacy.
 • Show author(s) (2015). The audit society - et blikk på rapportering, kontroll og informasjon.
 • Show author(s) (2015). Leadership logics and NPM reform: does leadership influence performance?
 • Show author(s) (2015). Leadership logics and NPM reform: does leadership influence hospital performance?
 • Show author(s) (2014). Marketization and accountability: Lessons from the reforming Norwegian healthcare system.
 • Show author(s) (2013). Soft sanctioning, real relationships: Accountability, media and public sector interaction in German welfare administration and Norwegian hospitals.
 • Show author(s) (2013). Soft sanctioning, real relationships: Accountability, media and public sector interaction in German and Norwegian hospitals and welfare administration.
 • Show author(s) (2013). Ansvar og (mis)tillit: Styring, demokrati og velferdsreformer.
 • Show author(s) (2012). NPM vs. WoG in Norwegian healthcare: Accountability issues arising from a decade of health sector reforms.
 • Show author(s) (2012). Innovation in public management and gaming the system: The case of activity based funding in Norwegian hospitals.
 • Show author(s) (2011). The Development and Implementation of Climate Change Policies: Current Research and Future Perspectives.
 • Show author(s) (2011). Presentasjon: Kartlegging av familie- og barnevernets tilbud til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.
 • Show author(s) (2011). Accountability dynamics in hospital reform: Norway and Denmark compared.
 • Show author(s) (2011). Accountability and the media: Single-case patterns and lessons from Norwegian healthcare.
 • Show author(s) (2010). The Development and Implementation of Climate Change Policies: Current Research and Future Perspectives.
 • Show author(s) (2009). Samhandlingsreformen fra et forskningsperspektiv.
 • Show author(s) (2009). Samhandling og reform.
 • Show author(s) (2009). Reforms and their spillover effects: A theoretical framing of reform based on lessons from the Norwegian hospital reform.
 • Show author(s) (2009). Reformer i spesialisthelsetjenesten: Skandinaviske tradisjoner, forskjeller og (uventede) effekter.
 • Show author(s) (2009). Comparing hospital systems: The end of the decentralized model?
 • Show author(s) (2008). The end of the decentralized model of healthcare governance? Comparing developments in the Scandinavian hospital sector.
 • Show author(s) (2008). The Governance of the Scandinavian Hospital Systems: Developments and Reforms, Accountability and Control.
 • Show author(s) (2008). Skandinaviske løsninger på styringsproblematikk - noen eksempler.
 • Show author(s) (2008). Problems and Solutions in the Governance and Organization of the Scandinavian Hospital Fields.
 • Show author(s) (2007). Årsmøte i Nettverk for organisasjonsforskning i Norge.
 • Show author(s) (2007). The end of the decentralized Nordic model? Comparing developments in the Scandinavian hospital sectors.
 • Show author(s) (2006). Audit logics: Structures and practices in the Scandinavian hospital fields.
 • Show author(s) (2006). Audit in the Scandinavian hospital sectors: Retrospection in Governance?
 • Show author(s) (2005). The Scandinavian hospital system: New governance mechanisms, new principles?
Popular scientific article
 • Show author(s) (2023). Klimakrisen, klimarisiko og innrammingen av norsk klimapolitikk. Stat og styring. 16-21.
 • Show author(s) (2017). Arbeidslivskriminalitet. Komplekst problem som kan håndteres, men neppe løses. Stat og styring. 58-61.
 • Show author(s) (2003). Farvel til den decentrale model? Den norske sygehusreform i komparativt perspektiv. FLOS-nytt.
Feature article
 • Show author(s) (2023). Er beredskap og klima­tilpasning to sider av samme sak? . Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) (2023). Er Norge forberedt på tørkesommeren? nationen.no.
 • Show author(s) (2023). Bergen trenger en klimaetat. Bergensavisen.
 • Show author(s) (2022). Vi må lære av Voss! Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2022). Klimakrisen, naturkrisen og energikrisen er en og samme sak. Forskersonen.no.
 • Show author(s) (2021). Norge trenger en ny politikk for å ruste samfunnet mot klimaendringene . Forskning.no.
 • Show author(s) (2021). Et gigantisk etterslep. Dagbladet. 69-70.
 • Show author(s) (2019). BT taler klimafornekternes sak. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2018). Vi må lære å leve med flom. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2017). Kriminell organisering? Dagens Perspektiv.
 • Show author(s) (2017). Ikke trekk konklusjoner før støvlene er tømt. Bergens Tidende. 1 pages.
 • Show author(s) (2014). Reform uten innhold. Bergens Tidende. 33-33.
 • Show author(s) (2012). Når ansvaret tynger. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2008). Blant verdens beste helsesystem. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2009). Institutional reform and governance in the Scandinavian hospital fields. The dynamics of and between change and control.
 • Show author(s) (2009). Institutional reform and governance in the Scandinavian hospital fields : the dynamics of and between change and control.
Interview
 • Show author(s) (2016). Superenhet skal knuse kriminalitet i arbeidslivet.
Programme participation
 • Show author(s) (2020). Reflections on how to change society.
 • Show author(s) (2016). Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2018). Rapportering som organisatorisk aktivitet. Paradokser i offentlige organisasjoner. 18 pages.
 • Show author(s) (2017). Sykehuspolitisk styring i Norge: mellom politikk og forvaltning. 19 pages.
 • Show author(s) (2016). Marketization and Accountability: Lessons from the Reforming Norwegian Healthcare System. 25 pages.
 • Show author(s) (2005). Norge i Norden: Fra etternøler til pioner i reformering av sykehussektoren. 15 pages.
Poster
 • Show author(s) (2018). #Klimathon - A hackathon-like workshop to inspire dialogue and improve climate services in Norway. .

More information in national current research information system (CRIStin)