Home
Sindre Sørensen's picture

Sindre Sørensen

Guest
Uspesifisert organisajon
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2006). LEXIN: Ordbøker for innvandrarar.
Academic lecture
 • Show author(s) (2014). Presentation of the Wittgenstein Archives' Agora resources.
 • Show author(s) (2007). The Norwegian LEXIN Project: Illustrated Netbased and Printed Dictionaries for Immigrants and Refugees.
 • Show author(s) (2007). Storing, processing and transmitting linked chunks of structured text.
 • Show author(s) (2007). Storing, processing and transmitting linked chunks of structured text.
 • Show author(s) (2005). Mellom ordene: Tilbakeblikk på den tverrfaglige utviklingen av et brukergrensesnitt.
 • Show author(s) (2004). Web Based User Interfaces: Editing, Searching and Browsing Lexicographical Data.
 • Show author(s) (1997). Vibrational structure in carbon is ionization of hydrocarbons Calculations using electronic structure theory and the equivalent-cores approximation.
Reference material
 • Show author(s) (2017). Norsk-somalisk illustrert ordbok, 2. reviderte utgave.
 • Show author(s) (2017). Norsk-dari illustrert ordbok.
 • Show author(s) (2011). Norsk-tigrinja (tigrinsk) illustrert ordbok. 5.
 • Show author(s) (2006). Norsk-kurdisk (sorani) illustrert ordbok.
 • Show author(s) (2004). Norsk-tamilsk illustrert ordbok.
Software
 • Show author(s) (2006). Program for ordparallellstilling.
 • Show author(s) (2005). Søkemotor og webapplikasjon for målgruppe: Lexin - Ordbøker for innvandrere.
 • Show author(s) (2005). Databasemotor, database og forskjellige verktøy for innlegging av, redigering av og søking i flerspråklige ordboksdata. (Termbase-LEXIN).
Interview
 • Show author(s) (2009). Ordbøker for alle.
 • Show author(s) (2008). Pris til innvandrerordbøker.
 • Show author(s) (2007). Fire nye nettordbøker fra AKSIS.
 • Show author(s) (2005). Lærer norsk på nett.
 • Show author(s) (2004). Lanserer norsk-kurdiske nettordbøker.
 • Show author(s) (2003). Nå kan tamiler bruker egen ordbok.
 • Show author(s) (2003). Første norsk-tamilske ordbok.
 • Show author(s) (2003). Brede tamil-smil for etterlengtet ordbok.
 • Show author(s) (2002). Nye nettbaserte ordbøker.
 • Show author(s) (2002). Nettbaserte ordbøker for minoritetsspråklige.
Poster
 • Show author(s) (2007). Nettbaserte og trykte LEXIN-produkter.
 • Show author(s) (2006). LEXIN: Ordbøker for innvandrere.
 • Show author(s) (2005). Demonstrasjon av LEXIN og presentasjon av trykte produkter.
Digital learning tools
 • Show author(s) (2018). Bokmål-nynorsk-bokmål illustrert nettbasert ordbok for minoritetsspråklige innvandrere.
 • Show author(s) (2017). Nynorsk-litauisk-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) (2017). Nynorsk-burmesisk-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) (2017). Bokmål-litauisk-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) (2017). Bokmål-burmesisk-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) (2010). Nynorsk-thai-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) (2010). Nynorsk-russisk-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) (2010). Nynorsk-polsk-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) (2010). Bokmål-thai-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) (2010). Bokmål-russisk-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) (2010). Bokmål-polsk-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) (2008). Nynorsk-engelsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) (2008). Illustrert nettbasert nynorskordbok.
 • Show author(s) (2007). Bokmål-persisk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) (2005). Bokmål-somalisk-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) (2002). Illustrert nettbasert bokmålsordbok.
 • Show author(s) (2002). Bokmål-engelsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) (2001). Ordbokserien LEXINs interaktive brukergrensesnitt med koblinger mellom ord og bilder som gjør det mulig å gå fra bilde til ord og vice versa.
Multimedia product
 • Show author(s) (2014). Presentation of the Wittgenstein Archives' Agora resources.

More information in national current research information system (CRIStin)