Home
Siri Øyslebø Sørensen's picture

Siri Øyslebø Sørensen

Professor
 • E-mailsiri.sorensen@uib.no
 • Visitor Address
  Allégaten 41
  Realfagbygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7803
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). Non-human policy worlds: an exploration of the Norwegian research and higher education policy. Critical Policy Studies.
 • Show author(s) (2019). Likestillingsproblemer i integreringspolitikken. Tidsskrift for kjønnsforskning. 198-212.
 • Show author(s) (2019). Kjønnsbalanse gjennom aksjonsforskning og lokal kunnskaping. Tidsskrift for kjønnsforskning. 108-127.
 • Show author(s) (2018). Materielle praksiser og erfaringer “kick back”. En sosiomateriell analyse av beretninger om utdanningsvalg. Nordic Studies in Science Education. 368-380.
 • Show author(s) (2017). The Performativity of Choice: Postfeminist Perspectives on Work–Life Balance. . Gender, Work & Organization. 297-313.
 • Show author(s) (2017). Quota women are threatening to men: Unveiling the (counter)stereotypization of beneficiaries of affirmative action policies. Swiss Journal of Psychology. 107-116.
 • Show author(s) (2014). Fortellinger om feminisme og motforestillinger mot statsfeminisme. En analyse av norske avistekster 2007-2011 :. Tidsskrift for kjønnsforskning. 235-252.
 • Show author(s) (2012). Feminism without Gender? Arguments for Gender Quotas on Corporate Boards in Norway. Comparative Social Research. 185-209.
 • Show author(s) (2011). Statsfeminismens møte med næringslivet : bakgrunnen og gjennombruddet for kjønnskvotering i bedriftsstyrer som politisk reform. Tidsskrift for kjønnsforskning. 102-110, 112-119, 16.
Report
 • Show author(s) (2020). International diversity at NTNU - A qualitative study of the experiences of incoming researchers, management and administrative staff . .
 • Show author(s) (2018). "Verktøykasse" for bedre kjønnsbalanse. En håndbok for instituttledere som vil bedre kjønnsbalanse blant vitenskapelig ansatte. .
 • Show author(s) (2016). En ujevn utvikling. Kjønnsbalansen i vitenskapelige stillinger ved NTNU 2004-2014. .
Lecture
 • Show author(s) (2023). Career conversations: paths forward after the PhD.
 • Show author(s) (2023). Career and gender in academia.
 • Show author(s) (2022). Language learning and inclusion at the workplace – a shared responsibility.
 • Show author(s) (2022). Kjønnsperspektiv i fagene. Hvordan kan det styrke arbeidet med kjønnsbalanse i utdanningene?
 • Show author(s) (2022). Integrering av kjønn- og mangfoldsperspektiver i forskning.
 • Show author(s) (2022). Feminist knowledge production and publishing – feminist journals’ role in the current academic and political landscape.
 • Show author(s) (2022). Career planning in academia. Management’s role in supporting (and on how to find support) .
 • Show author(s) (2021). Kjønnsbalanse gjennom aksjonsforskning. Erfaringer fra gjennomføring ved NTNU.
 • Show author(s) (2021). Karriere og kjønn i akademia.
 • Show author(s) (2021). Hvordan fremme et nasjonalt fagfelt? I.
 • Show author(s) (2021). Gender and academic careers .
 • Show author(s) (2020). Likestilling i akademia: Status og strateiger.
 • Show author(s) (2020). Likestilling i akademia: Opprykksordningen.
 • Show author(s) (2019). Likestilling i akademia.
 • Show author(s) (2018). Myter og realiter om kjønnsbalanse.
 • Show author(s) (2017). Researching for getting published - methodological malnutrition?
 • Show author(s) (2017). Fra ord til handling? Om instituttledernes rolle i arbeidet for å skape kjønnsbalanse i akademia.
 • Show author(s) (2016). Publication patterns - Gender gap or local practises?
 • Show author(s) (2015). Virkemidler for kjønnsbalanse.
 • Show author(s) (2014). Leeway for anti feminism in disputes over gender (in)equality.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2023). Forskeres forventning til fremtidig karriere på universitetet.
 • Show author(s) (2022). Feministisk sofaprat.
 • Show author(s) (2022). Feminisme for fremtiden. Om kvinnebevegelsen før og nå.
 • Show author(s) (2021). Hvordan fremme likestilling og mangfold med arbeid på instituttnivå som utgangspunkt.
 • Show author(s) (2021). Humor, kjønn og makt.
 • Show author(s) (2019). Professorrollen i akademia - panelsamtale.
 • Show author(s) (2018). Kjønnskvotering i utdanning og arbeidsliv.
 • Show author(s) (2016). Likestillingstvang? Om kjønnskvotering som virkemiddel.
 • Show author(s) (2016). Excenteraften: Kvotering - virker det egentlig?
 • Show author(s) (2015). Maskulinitet i endring. Hva forventes av dagens mann?
 • Show author(s) (2015). Kjønn, kompetanse og nettverk - debatt om kjønn i musikkbransjen:"utdanning eller street smart".
 • Show author(s) (2015). Feminisme i media. En analyse av motstand mot statsfeminisme.
 • Show author(s) (2015). Booking ut av balanse?
 • Show author(s) (2013). Mangfoldig feminisme i dagens Norge?
 • Show author(s) (2013). Makt og mangfold i likestillingshistorien.
 • Show author(s) (2009). Hva er en feminist? Om likhetsfeminisme og forskjellsfeminisme.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Mobiliserende motstand. Fremkalling av kultur for likestilling i akademia .
 • Show author(s) (2023). International diversity - Experiences from NTNU .
 • Show author(s) (2022). Performative perceptions - breaking gendered patterns through knowledge creation.
 • Show author(s) (2022). Motivations for promotion. A qualitative study of experiences with applying for personal promotion to full professorship in Norway .
 • Show author(s) (2022). Likestillingens logikk.
 • Show author(s) (2022). Internasjonalt mangfold ved NTNU. Erfaringer med inkludering og ekskludering.
 • Show author(s) (2021). Gender and emergent technologies: beyond stereotypes and binaries?
 • Show author(s) (2021). "It is a lifestyle"- The work-life balance metaphor in academic career narratives.
 • Show author(s) (2020). Non-human policy worlds: a study of the Norwegian research and higher education policy .
 • Show author(s) (2020). But we are not rich! Negotiating gender balance in academia.
 • Show author(s) (2020). Becoming professors. Inclusion to academic careers. .
 • Show author(s) (2020). Becoming professors - narratives of inclusion and self-inclusion.
 • Show author(s) (2020). Articulating epistemic landscapes: a study of the Norwegian research and higher education policy .
 • Show author(s) (2020). “It is a lifestyle” – narratives of work-life balance life in the university.
 • Show author(s) (2019). Gender balance through action research and local knowledge making.
 • Show author(s) (2019). Care and Compassion in the Neoliberal University.
 • Show author(s) (2018). Should I stay, or should I go? How early career researchers imagine the (im)possible future in academia.
 • Show author(s) (2018). Articulating alternatives - the role of feminist organization studies.
 • Show author(s) (2017). Should I stay, or should I go? How young researchers imagine the (im)possible future in academia.
 • Show author(s) (2017). Managing gender balance. How heads of departments deals with challenges of equal opportunities.
 • Show author(s) (2016). The uneven development: diversities in the gender balance among university professors.
 • Show author(s) (2016). Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge: En bok blir til.
 • Show author(s) (2016). Kjønnsbalanse ved NTNU - hva kan gjøres?
 • Show author(s) (2016). Farmland as non-renewable resource: Environmentalist strategies resisting marketization.
 • Show author(s) (2016). Exploring academic publications patterns: the role of organizational context and local practices.
 • Show author(s) (2016). Engaging or dis-engaging: How heads of departments approach gender balance issues.
 • Show author(s) (2015). The differences that “choice” make. Women, careers and post feminism.
 • Show author(s) (2015). Metodisk mangfold i organisasjonsforskningen - hvilke muligheter har vi?
 • Show author(s) (2015). Gender equality from below - Towards a gender balanced NTNU?
 • Show author(s) (2015). Gender Equality in Scandinavia - Politics and Culture.
 • Show author(s) (2015). Blåfeminisme.
 • Show author(s) (2015). "Farmland is nature". The construction of farmland protection as environmental policy.
 • Show author(s) (2014). Saving the earth, the land or both? New alliances in controversies over land use in Norway.
 • Show author(s) (2014). Opting out by free will? Cultural preconditions for negotiating ideals of career and motherhood in contemporary Norway.
 • Show author(s) (2014). How gender and strength of affirmative action policy contribute to feminization of policy's beneficiaries.
 • Show author(s) (2014). Gendering - degendering: feminist perspectives on gender as practice.
 • Show author(s) (2014). Gender quotas - potentials and concerns in policy making.
 • Show author(s) (2014). Forskningens samfunnsansvar - ikke et spørsmål om nytte.
 • Show author(s) (2013). Virtuous reason? Knowledge and learning in policy making: The case of corporate gender quotas in Norway.
 • Show author(s) (2013). Mellom visjon og organisasjon - idealisme, makt og kjønn.
 • Show author(s) (2013). Likestilling uten kjønn? Om kjønn som sosial og symbolsk struktur i kvoteringspolitikk.
 • Show author(s) (2013). De-gendering category politics? The making of a political breakthrough for corporate board gender quotas in Norway.
 • Show author(s) (2013). Action Theory approach to State Feminism: taking the practices of policy-making into account.
 • Show author(s) (2012). What has this got to do with feminism? Representations of feminisms in debate over corporate board quotas in Norway.
 • Show author(s) (2010). Experiments in the laboratory of gender equality.
 • Show author(s) (2008). Reassembling gender-related legislation. The case of gender quotas in Norwegian corporate boards and the role of gender research.
 • Show author(s) (2008). Cultural Understandings of Gender and Management.
 • Show author(s) (2008). Corporate Board Quotas: Norwegian law and Public Debate.
 • Show author(s) (2008). Alle veier fører til Rom? Om retoriske strategier for å fremme kjønnskvotering.
Editorial
 • Show author(s) (2021). Feminist solidarity: Practices, politics, and possibilities. Gender, Work & Organization. 1-7.
Short communication
 • Show author(s) (2012). Nytt fra Fokk. Tidsskrift for kjønnsforskning. 1 pages.
Book review
 • Show author(s) (2014). Gender i Forsvaret. Fra teori til praksis. Anita Schølset (red.) 2014. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 225-228.
 • Show author(s) (2013). Technologies of Inclusion. Gender in the Information Society. Knut Holtan Sørensen, Wendy Faulkner & Els Rommes. Tapir Academic Press, 2011. Nordic Journal of Science and Technology Studies. 46-47.
 • Show author(s) (2010). Douglas M. Branson: No seat at the table. How corporate governance and law keep women out of the boardroom. Tidsskrift for kjønnsforskning.
 • Show author(s) (2010). Cathrine Holst. Hva er feminisme. Tidsskrift for samfunnsforskning. 476-480.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2018). Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power. Routledge.
 • Show author(s) (2016). Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge. Fagbokforlaget.
Masters thesis
 • Show author(s) (2022). Tvungen omsorg som løsning? En kvalitativ undersøkelse av problemrepresentasjoner.
 • Show author(s) (2022). Ingeniører og «kvinnelige ingeniører». En kvalitativ undersøkelse av erfaringer med utdanningsvalg, utdanningsløp og fremtidig arbeidsliv.
 • Show author(s) (2022). Betydningen av ære i barneoppdragelse blant kurdere med lang botid i Norge.
 • Show author(s) (2022). "Det handler ikke om å telle, det handler om å prøve å få ut potensialet" En kvalitativ studie om likestilling og mangfold på norske arbeidsplasser i lys av arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt.
 • Show author(s) (2021). A Systemic Approach to Diversity Management - Creation of Alternatives Through Reflective Practice .
 • Show author(s) (2020). Lærlinger som velger utradisjonelt. Kjønn og makt på arbeidsplassen.
 • Show author(s) (2020). Er det verdt det? En kritisk studie av karriereråd gitt til kvinner.
 • Show author(s) (2019). Være homo eller gjøre kjønn? Endringer i kjønnsforståelsen i den seksualpolitiske debatten 2003-2017.
 • Show author(s) (2019). Makt og motmakt i medisinsk kunnskap om trans*.
 • Show author(s) (2019). Likestillingslandet, men ikkje der du bur? Eit studie av kjønnslikestilling i spennet mellom nasjonale ideal og lokale perspektiv.
 • Show author(s) (2019). Fordi det passer for oss. En kvalitativ analyse av et utvalg unge norske par uten barn og deres forhandlinger og forståelser av likestilling i parforhold.
 • Show author(s) (2019). Et kjønnsblikk på barnehagelærerutdanningen - en studie av hvordan kjønn virker gjennom utdanningsløpet fra rekruttering til faglig opplegg og i barnehagepraksis. .
 • Show author(s) (2018). Likestilling i integreringspolitikken - 'ulikestilt' eller 'norsk'? En studie av likestillingsbegrepet og forestillinger om 'innvandrere' i norske partiprogrammers innvandrings- og integreringspolitikk fra 2013-2017 og 2017-2021.
 • Show author(s) (2005). Girlpower = Maskulinitetskrise. Kulturanalyse av forhandlinger om maskulinitet i jenteblader.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2019). Mye kan gjøres av instituttledere, men de trenger ressurser. Khrono.no.
 • Show author(s) (2019). Instituttlederen – tusenkunstner uten tryllestav? www.universitetsavisa.no.
 • Show author(s) (2018). Maktens kjønnede dynamikk. sosiologen.no.
 • Show author(s) (2014). Statsfeminisme 2.0 eller game over? Fett.
 • Show author(s) (2013). How the quota law came about. Made in Norway. 1-10.
Feature article
 • Show author(s) (2020). Det er ikke bare Tensio som har trøbbel. Adresseavisen.
 • Show author(s) (2016). Kjønn og mangfold bør inn i alle utdanninger. Universitetsavisa.
 • Show author(s) (2012). Why gender quotas are necessary. European Voice.
 • Show author(s) (2011). Lønnsomt eller bare rettferdig? Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2007). Mor og karrierekvinne. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2023). Representing 'Russian surrogacy'. A conceptual exploration. . 366.
 • Show author(s) (2023). Joining in black study. Knowledge creation and black feminist critique alongside African Norwegian youth. 319.
 • Show author(s) (2013). Likestilling uten kjønn? En studie av hvordan kjønnskvotering til bedriftsstyrer ble montert som politisk reform.
Interview
 • Show author(s) (2023). Å møte ungdommens Tate-fulle ytringer.
 • Show author(s) (2023). Enquete – kjønnsforskningen om anti-gender.
 • Show author(s) (2022). Myter og misforståelser truer kjønnsbalansen i akademia.
 • Show author(s) (2022). Gleichstellung in Norwegen_ Für Väter lohnt es sich nicht zu arbeiten.
 • Show author(s) (2021). Like lite som homofili kan smitte, blir barn transpersonar av å høyre om kjønnsmangfald.
 • Show author(s) (2021). Kjønnsforsker: Positivt at det er bransjen selv som tar initiativ.
 • Show author(s) (2020). Trøndersk næringsliv er en mannsbastion.
 • Show author(s) (2020). Reagerer på dette: Antikvarisk.
 • Show author(s) (2020). Det er bare så vidt antallet trønderske kvinnelige ledere øker fra år til år.
 • Show author(s) (2019). Universitetet som demokratisk institusjon står på spill.
 • Show author(s) (2019). Stemte for nedlegging av skole – fikk drapstrusler.
 • Show author(s) (2019). Sjekk hvor likestilt din kommune er.
 • Show author(s) (2019). Ros og ris til Forskningsrådets nye planer for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver.
 • Show author(s) (2019). Likestillingen går treigt.
 • Show author(s) (2019). Kvinnemangel på topplistene.
 • Show author(s) (2019). Kallelse er et radikalt virkemiddel.
 • Show author(s) (2019). Feministisk facebook historie.
 • Show author(s) (2019). 8. mars i akademia: Her er de viktigste seirene - og kampene fremover.
 • Show author(s) (2018). Uenige om likelønn må vedtas med lov.
 • Show author(s) (2018). Ny leder for kjønnsforskningen i Trondheim.
 • Show author(s) (2018). Lise Kristin er en av få kvinner på inntektstoppen.
 • Show author(s) (2018). Kvinner i stormen.
 • Show author(s) (2018). Hvor blir det av gutta?
 • Show author(s) (2018). Hjemmeværende anno 2018.
 • Show author(s) (2018). Flere kvinner betyr ikke mer kjønnsperspektiv.
 • Show author(s) (2018). "Man skal ikke straffes for resten av livet".
 • Show author(s) (2017). Feminisme i rødt, hvitt og blått.
 • Show author(s) (2016). Myter om feminisme: Nei, du trenger ikke se slik ut for å være feminist.
 • Show author(s) (2016). Kvinner i iT: Hun blir IT-sjef i et selskap med 82 millioner kroner i omsetning.
 • Show author(s) (2016). Ingen kvinner i front på arenakonsertene.
 • Show author(s) (2016). Her slepp få kvinner til.
 • Show author(s) (2016). Det er en kjempe dårlig ide.
 • Show author(s) (2016). Clinton er en "nasty woman" som spiller "kvinnekortet".
 • Show author(s) (2014). Angriper statsfeminismen fra flere kanter.
 • Show author(s) (2013). Menn troner på inntektstoppen.
 • Show author(s) (2013). Kvoterte kvinner for profitt.
 • Show author(s) (2012). Kjønnsubalanse i lederstillinger.
 • Show author(s) (2009). "Styrearbeid gir makt" (Stavanger Aftenblad) "Ga kvinner makt" (Fædrelandsvennen), Adresseavisen.
 • Show author(s) (2008). Unge kvinne, få deg en mann!
 • Show author(s) (2008). Kvinner og makt i styrerommet.
 • Show author(s) (2008). Kvinner inn i maskuline styrerom.
 • Show author(s) (2008). De machtsgreep van de Noorse vrouw.
 • Show author(s) (2007). Mangfold, ikke likestilling.
 • Show author(s) (2007). Mangfold – ikke likestilling.
Programme participation
 • Show author(s) (2023). Andrew Tate – Forbilde eller «Kongen av giftig maskulinitet»? Debatt og pod cast ved Litteraturhuset i Trondheim.
 • Show author(s) (2022). Science Conversations @NTNU: Diversity in research benefits social development. .
 • Show author(s) (2021). Utdanningsvalg, prestisje og kjønnsbalanse.
 • Show author(s) (2021). Hvor vanskelig kan det være å rekruttere kvinner?
 • Show author(s) (2019). Debatt i P2: Hvor langt kan vi kvotere virkeligheten?
 • Show author(s) (2007). P1s kvinnepanel.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2022). Should I stay or should I go? How early career researchers imagine the (im)possible future in academia. 15 pages.
 • Show author(s) (2022). Mellom likestilling og kjønnsbalanse. Begrepsbruk og problemforståelser. 21 pages.
 • Show author(s) (2021). Making it in academia: A study of career narratives of men and women professors in Norway and Japan. 17 pages.
 • Show author(s) (2020). From Agri-Culture to Agri-Nature: New Allianced or Farmland Preservation in Norway. 18 pages.
 • Show author(s) (2019). "Lessons from Norway" - how gender quotas on corporate boards was transformed from unthinkable to exportable. 14 pages.
 • Show author(s) (2018). Women to the rescue? Gender, power and idealism in the third sector. 20 pages.
 • Show author(s) (2018). Transdisciplinary interventions. 11 pages.
 • Show author(s) (2016). Reproduksjon i dagens Norge. 14 pages.
 • Show author(s) (2016). Likestilt reproduksjon? 11 pages.
 • Show author(s) (2016). Karrierekvinne og mor: Et kulturanalytisk blikk på kombinasjonslivets balansekrav. 13 pages.
 • Show author(s) (2016). Feministiske perspektiver på reproduksjon. 15 pages.
 • Show author(s) (2015). When meritocracy opposes quota policy: how education and policy strength impact opinions about affirmative action. 16 pages.
 • Show author(s) (2015). Blå feminisme - feminisme for næringslivet? 16 pages.
 • Show author(s) (2013). Gender-balanced corporate boards. 3 pages.
Poster
 • Show author(s) (2007). Mangfold og likestilling - Duett eller duell?
Film
 • Show author(s) (2020). Toolbox for gender balance.
Foreword
 • Show author(s) (2018). Preface. xii-xiii.
Brochure
 • Show author(s) (2018). Speil, speil på veggen der - hvem er mektigst i landet her? Resultater fra forskningsprosjektet Mirror, mirror - who´s most powerful of them all?

More information in national current research information system (CRIStin)