Home
Siri Elisabeth Bernssen's picture

Siri Elisabeth Bernssen

PhD Candidate
 • E-mailsiri.bernssen@uib.no
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2022). Male offenders and convicted females: Sexual crimes and infanticide in Norway during the 17th and 18th century. Rechtskultur - Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte. 29-48.
 • Show author(s) (2020). Ulv og bjørn i norsk natur – ein rettsleg regulert konflikt i over 1000 år. Lov og Rett. 521-534.
 • Show author(s) (2018). Besovede Qvindfolks Børn som døde findis: Relasjonelt og sosialt utgangspunkt for barnedrapstiltalte i Hordaland 1642–1799 Barnedrap og skjulte barnefødslar på 1600- og 1700-talet. Heimen - Lokal og regional historie. 62-77.
 • Show author(s) (2017). Liability Assessments and Criminal Responsibility in Norwegian Legal History. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 59-76.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2020). Seksuelle overgrep mot barn i norsk rettshistorie. Slekt og data.
 • Show author(s) (2020). Anne Larsdatter. Det døde barnet ved Fjell kirke. Lokalhistorisk magasin. 20-24.
Feature article
 • Show author(s) (2023). Valdtekt gav berre eitt års fengsel, men dei tok opp kampen. Bergens Tidende, Debattsider. 36.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2019). Transkriberte tingbøker som utgangspunkt for rettshistorisk forsking. 19 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)