Home
Siri Elisabeth Bernssen's picture

Siri Elisabeth Bernssen

PhD Candidate
 • E-mailSiri.Bernssen@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 38
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Journal articles
 • Bernssen, Siri Elisabeth. 2018. Besovede Qvindfolks Børn som døde findis: Relasjonelt og sosialt utgangspunkt for barnedrapstiltalte i Hordaland 1642–1799 Barnedrap og skjulte barnefødslar på 1600- og 1700-talet. Heimen - Lokal og regional historie. 55: 62-77. doi: 10.18261/issn.1894-3195-2018-01-05
 • Bernssen, Siri Elisabeth. 2017. Liability Assessments and Criminal Responsibility in Norwegian Legal History. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice. 5: 59-76. doi: 10.15845/bjclcj.v5i1.1353
Book sections
 • Bernssen, Siri Elisabeth. 2019. Transkriberte tingbøker som utgangspunkt for rettshistorisk forsking. Artikkel, pages 165-183. In:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Fordom og forventning. Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering. 185 pages. ISBN: 978-82-8152-055-4.

More information in national current research information system (CRIStin)