Home
 • E-mailSiri.Meyer@uib.no
 • Phone+47 55 58 29 92
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Books
 • Meyer, Siri. 2017. Kunst og arkitektur ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 263 pages. ISBN: 978-82-450-2276-6.
 • Meyer, Siri. 2017. Art and Architecture at the University of Bergen. Fagbokforlaget. 263 pages. ISBN: 978-82.450-2310-7.
 • Meyer, Siri. 2015. Kunst og etikk. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. 132 pages. ISBN: 978-82-02-48286-2.
 • Meyer, Siri. 2013. Kunst og visuell kultur: en historisk innføring. Pax Forlag. 313 pages. ISBN: 978-82-530-3622-9.
 • Meyer, Siri. 2010. Visuell makt. Bilder, blikk og betraktere. Universitetsforlaget. 188 pages. ISBN: 9788215017853.
 • Meyer, Siri. 2009. Hva er et bilde. Om visuell kultur. Pax Forlag. 144 pages. ISBN: 978-82-530-3177-4.
 • Meyer, Siri. 2007. Det innovative mennesket. Fagbokforlaget. 134 pages. ISBN: 978-82-450-0685-8.
 • Meyer, Siri. 2006. Ibsen på frifot. 91 pages. ISBN: 82-419-0413-4.
 • Meyer, Siri. 2005. Den lille Machiavelli. Maktspill til hverdagsbruk. 150 pages. ISBN: 82-03-23195-0.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Meyer, Siri. 2004. krig, rett & retorikk. En bok om kommunikasjonsregimer. 174 pages. ISBN: 91-974078-9-5.
 • Meyer, Siri; Bjørkås, Svein. 2004. Risikosoner. Om kunst, makt og endring. 139 pages. ISBN: 82-7081-121-1.
 • Meyer, Siri; Kjeldsen, Jens Elmelund. 2004. Krig, rett og retorikk. En bok om kommunikasjonsregimer. 174 pages. ISBN: 9197407895.
 • Berge, Kjell Lars; Meyer, Siri; Trippestad, Tom Are. 2003. Maktens tekster Text of power. Gyldendal Akademisk.
 • Berge, Kjell Lars; Meyer, Siri; Trippestad, Tom Are. 2003. Maktens tekster. Gyldendal Akademisk. 236 pages. ISBN: 82-05-30735-0.
 • Meyer, Siri. 2002. Suget etter virkelighet. En reise i Himalaya. Pax Forlag. 98 pages.
 • Meyer, Siri; Myklebust, Sissel. 2002. Kunnskapsmakt. Gyldendal Akademisk. 261 pages. ISBN: 82-05-30598-6.
 • Holm, Erling Dokk; Meyer, Siri. 2001. Varene tar makten. Gyldendal Akademisk. 216 pages. ISBN: 82-05-28091-6.
 • Meyer, Siri. 2001. Makt og umoral. 166 pages. ISBN: 82-03-18498-7.
 • Meyer, Siri. 2000. Avmakt Skjebne, frigjøring eller maktbase? 194 pages.
 • Sirnes, Thorvald; Meyer, Siri. 1999. Normalitet og identitetsmakt i Norge. 218 pages. ISBN: 82-417-1112-3.
 • Meyer, Siri. 1990. Estetikk og historisitet. 309 pages. ISBN: 82-7216-598-8.
Journal articles
 • Meyer, Siri. 2017. Gjensyn med Panofsky. Passepartout - Skrifter for kunsthistorie. Visuelle tilgange: 11-123.
 • Meyer, Siri. 2010. En fotograf med godt blikk. Bergens Tidende. 5-5. Published 2010-12-14.
 • Meyer, Siri. 2010. Blikk og makt. Klartekst : Universitetsforlagets magasin. 3. 3-3.
 • Meyer, Siri. 2009. Når samfunnet forsvinner. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2009-04-17.
 • Meyer, Siri. 2009. Tid for nyskaping. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2009-01-25.
 • Meyer, Siri. 2008. Innovasjonen erobrer samfunnet. Ny tid. 55: 32-34. Published 2008-01-25.
 • Meyer, Siri. 2007. Vi mangler klare svar (om det danske globaliseringsrådet). Forskerforum. 39: 18-19.
 • Meyer, Siri. 2007. Jeg hater å være jente. Bergens Tidende. 140: 12-13. Published 2007-02-17.
 • Meyer, Siri. 2007. Stipendprogrammet kommet for å bli/The Fellowshipprogramme is here to stay. Årbok/Yearbook. Kunsthøgskolen i Beren. 68-74.
 • Meyer, Siri. 2007. Innovatörene kommer. Dialoger. 84: 13-32.
 • Meyer, Siri. 2007. Historie i hotellveggene. Byggaktuelt. 7/8. 22-24.
 • Meyer, Siri. 2007. Historie i hotellveggene. Hotellmagasinet. 4. 50-52.
 • Meyer, Siri. 2007. KjARTaan 75 år. Morgenbladet. 188: 30-31. Published 2007-08-03.
 • Holm, Helge Vidar; Skorgen, Torgeir; Meyer, Siri. 2006. Blasfemi eller rasisme? Dagbladet. 1 pages. Published 2006-02-22.
 • Meyer, Siri. 2006. Tid for dialog. Kunstjournalen B-post. 1. 10-14.
 • Meyer, Siri. 2006. Landet ble bygget med pensel. Ny tid. 54: 54-55. Published 2006-07-07.
 • Meyer, Siri. 2006. Hva er innovasjon? Bergens Tidende. 140: 12-12. Published 2006-11-01.
 • Meyer, Siri. 2006. Innovasjon i Ibsen-året. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 4-4. Published 2006-05-30.
 • Meyer, Siri. 2006. Tilbakeblikk på Ibsen-året. Bergens Tidende. 140: 15-15. Published 2006-12-17.
 • Meyer, Siri. 2006. Prosaforbrytelser. Prosa - tidsskrift for skribenter. 12: 59-61.
 • Meyer, Siri. 2005. Ibsen og Bergen. Bergens Tidende. Published 2005-08-20.
 • Meyer, Siri. 2005. Maktspill. Dagbladet. Published 2005-03-17.
 • Meyer, Siri. 2002. Erobreren. Bergens Tidende.
 • Meyer, Siri. 2002. Hvor ble det av individet? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Meyer, Siri. 2001. Maktens tekster. Prosa - tidsskrift for skribenter. 30-34. 4 pages.
 • Meyer, Siri. 2001. Requiem. UKS-FORUM FOR SAMTIDSSKUNST. 1-2. 106-109.
 • Meyer, Siri. 2001. Ubehaget i kulturen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 14. Published 2001-08-24.
 • Meyer, Siri. 2001. Det vidunderlig ufullkomne. Per Aage Brandt i samtale med Siri Meyer. Samtiden. 3. 63-68.
 • Meyer, Siri. 2000. Billett mrk.: Søker ingen. Dagbladet. Published 2000-03-18.
 • Meyer, Siri. 2000. Seg selv som en annen. Dagbladet. Published 2000-06-10.
 • Meyer, Siri. 2000. Ved tidens ende. Dagbladet. Published 2000-01-15.
 • Meyer, Siri. 2000. Utydelige grenser. Dagbladet. Published 2000-05-05.
 • Meyer, Siri. 2000. Kledd for demokrati. Dagbladet. Published 2000-04-08.
 • Meyer, Siri. 2000. Temmede samuraier. Dagbladet. Published 2000-07-22.
 • Meyer, Siri. 2000. Kunnskap på boks? Dagbladet. Published 2000-03-05.
 • Meyer, Siri. 2000. Bokstavelig talt. Dagbladet. Published 2000-02-26.
 • Meyer, Siri; Sirnes, Thorvald. 2000. Når samfunnet forstummer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2000-10-15.
 • Meyer, Siri. 1998. Når nye verdner åpnes. Morgenbladet. Published 1998-07-31.
 • Meyer, Siri. 1998. Tverrvitenskapelig forskning i humanvitenskapene. Nytt Norsk Tidsskrift. 3.
 • Meyer, Siri. 1998. Makt og avmakt. Morgenbladet. Published 1998-05-22.
 • Meyer, Siri. 1997. Nomadisk feminisme. Atrium, Studentmagasinet for HF-fakultetet, UIB. 2. 1.
 • Meyer, Siri. 1997. Kunsten å tape seg selv @<kronikk@>. Morgenbladet. 1. Published 1997-07-25.
 • Meyer, Siri. 1997. Fenomenet Nedrum. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 1/2. 1.
Reports and theses
 • Meyer, Siri. 1997. Smertens lyst @<Utstillingskatalog@>. [Mangler utgivernavn].
 • Meyer, Siri. 1994. Menneske eller maske? Refleksjoner over kunst, vitenskap og individ. (Tilknyttet prosjektet: Individet i den europeiske kulturtradisjonen). Dr.art.. -. Universitetet i Bergen, Kunsthistorisk institutt. 197 pages.
Book sections
 • Meyer, Siri. 2017. Kunsten på Universitetet i Bergen. Kunst og arkitektur, pages 161-217. In:
  • Meyer, Siri. 2017. Kunst og arkitektur ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 263 pages. ISBN: 978-82-450-2276-6.
 • Meyer, Siri. 2017. The Art Collection at the University of Bergen. The Art Collection, pages 161-217. In:
  • Meyer, Siri. 2017. Art and Architecture at the University of Bergen. Fagbokforlaget. 263 pages. ISBN: 978-82.450-2310-7.
 • Meyer, Siri. 2012. Når kunsten griper inn i virkeligheten. Kapittel, pages . In:
  • Øfsti, Audun; Breines, Ingeborg; Rossvær, Viggo. 2012. Virkeligheten sett gjennom kunstnerøyne. Orkana Forlag. 184 pages. ISBN: 978-82-8104-219-3.
 • Meyer, Siri. 2011. Kjartan Slettemark og avantgarden. 25, pages 341-357. In:
  • Bäckström, Per; Børset, Bodil. 2011. Norsk avantgarde. Novus Forlag. 790 pages. ISBN: 978-82-7099-649-0.
 • Meyer, Siri. 2010. Fra Bergensskolen i estetikk til visuell kultur. artikkel, pages 32-51. In:
  • Lien, Sigrid; Serck-Hanssen, Caroline. 2010. Talende bilder. Tekster om kunst og visuell kultur. Scandinavian Academic Press. 303 pages. ISBN: 978-82-304-0056-2.
 • Meyer, Siri. 2007. Time Waves. 51, pages 81-86. In:
  • Ugelstad, Caroline M. 2007. Høvikodden Live 1968-2007. 265 pages. ISBN: 82-90955-79-0.
 • Meyer, Siri. 2005. En kunsthøyskole for innovasjonssamfunnet. 93-113. In:
  • Koefoed, Holger. 2005. Kunstene og det mediespesifikke : en fagbok om de materialbaserte kunstartenes situasjon. Akademisk Publisering. 168 pages. ISBN: 82-92613-07-2.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Meyer, Siri. 2004. Krig, rett og retorikk. En introduksjon. Introduksjon, pages 7-14. In:
  • Meyer, Siri; Kjeldsen, Jens Elmelund. 2004. Krig, rett og retorikk. En bok om kommunikasjonsregimer. 174 pages. ISBN: 9197407895.
 • Gressgård, Randi; Meyer, Siri. 2002. Fanden går i kloster. 7-12. In:
  • Gressgård, Randi; Meyer, Siri. 2002. Fanden går i kloster. Elleve tekster om det andre. Spartacus. ISBN: 82-430-0216-2.
 • Nilsen, Yngve; Meyer, Siri; Myklebust, Sissel. 2002. Kunnskapsmakt uten faglige ambisjoner. ECON og norsk klimapolitikk i 1990-årene. In:
  • 2002. Kunnskapsmakt, Makt- og demokratiutredningen 1998-2003.
 • Meyer, Siri. 2001. Ikoner. 64-69. In:
  • Andersen, Kjartan. 2001. Mangfold. Lesestykker for framtida. Gyldendal Akademisk. ISBN: 82-996050-1-6.
 • Meyer, Siri. 2001. Inn i vår tid: liten samfunnslære. 39-43. In:
  • Meyer, Siri. 2001. Makt og umoral. ISBN: 82-03-18498-7.
 • Meyer, Siri. 2001. Killer Style - and other reflections. 111-115. In:
  • Edith, Lundebrekke; Harald, Solberg; Anne Britt, Ylvisåker. 2001. Aquistions 1995-2000. ISBN: 82-7547-084-6.
 • Meyer, Siri. 2001. Kledd for demokrati. 98-120. In:
  • Meyer, Siri; Dokk Holm, Erling. 2001. Varene tar makten. Gyldendal Akademisk. ISBN: 82-05-28091-6.
 • Meyer, Siri. 2000. Vitenskap som fag og tverrfaglig forskning. 58-66. In:
  • Andersen, Haakon W.; Lie, Sissel; Melhus, Marit. 2000. KULT - kulturforskningens tegn. En antologi. Pax Forlag. ISBN: 82-530-2226-3.
 • Meyer, Siri. 1998. Kvinnelighet som form og forsvinning. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1998. Utstillingskatalog for Marianne Blankenborg.
 • Meyer, Siri. 1998. Kultur i refleksjonen tid. Siri Meyer i samtale med Knut Ågotnes. In:
  • Molven, Frode. 1998. Talemøte. Det Norske Samlaget.
 • Meyer, Siri. 1998. Det før-modernes hjemkomst i de postmoderne. Om kjærlighet og kommunitarisme. In:
  • Bagge, Sverre. 1998. Det europeiske menneske. Individoppfatninger fra middelalde ren til i dag.
 • Meyer, Siri; Delon, Michael; Eliassen, Knut Ove; Stene-Johansen, Knut; Krefting, Ellen; Holm, Jon; Foss, Gunnar; Dahl, Thomas. 1997. Øyets lyst: Wattau, Greve, David. 187-203. In:
  • Eliassen, Knut Ove; Fauskevåg, Svein-Eirik; Stene-Johansen, Knut. 1997. Frihetens århundre. ISBN: 82-430-0093-3.
 • Meyer, Siri; Mousgaard, Jens; Soleim, Kjell Roger; Winkel Holm, Isak; Stene-Johensen, Knut; Buvik, Per; Natthis, Irene; Moe, Karin; Angvik, Birger; Børtnes, Jostein; Gilhus, Anne Ingvild S. 1997. Ain't no cure for love. 15-21. In:
  • Meyer, Siri; Soleim, Kjell Roger. 1997. Kjærlighetssymposiet. ISBN: 82-430-0105-0.
 • Meyer, Siri; Mousgaard, Jens; Soleim, Kjell Roger; Winkel Holm, Isak; Stene-Johensen, Knut; Buvik, Per; Natthis, Irene; Moe, Karin; Angvik, Birger; Børtnes, Jostein; Gilhus, Anne Ingvild S. 1997. Ain't no cure for love. 15-21. In:
  • Meyer, Siri; Soleim, Kjell Roger. 1997. Kjærlighetssymposiet. ISBN: 82-430-0105-0.
 • Meyer, Siri; Mousgaard, Jens; Soleim, Kjell Roger; Winkel Holm, Isak; Stene-Johensen, Knut; Buvik, Per; Natthis, Irene; Moe, Karin; Angvik, Birger; Børtnes, Jostein; Gilhus, Anne Ingvild S. 1997. Ain't no cure for love. 15-21. In:
  • Meyer, Siri; Soleim, Kjell Roger. 1997. Kjærlighetssymposiet. ISBN: 82-430-0105-0.
 • Meyer, Siri; Mousgaard, Jens; Soleim, Kjell Roger; Winkel Holm, Isak; Stene-Johensen, Knut; Buvik, Per; Natthis, Irene; Moe, Karin; Angvik, Birger; Børtnes, Jostein; Gilhus, Anne Ingvild S. 1997. Ain't no cure for love. 15-21. In:
  • Meyer, Siri; Soleim, Kjell Roger. 1997. Kjærlighetssymposiet. ISBN: 82-430-0105-0.
 • Meyer, Siri; Mousgaard, Jens; Soleim, Kjell Roger; Winkel Holm, Isak; Stene-Johensen, Knut; Buvik, Per; Natthis, Irene; Moe, Karin; Angvik, Birger; Børtnes, Jostein; Gilhus, Anne Ingvild S. 1997. Ain't no cure for love. 15-21. In:
  • Meyer, Siri; Soleim, Kjell Roger. 1997. Kjærlighetssymposiet. ISBN: 82-430-0105-0.
 • Meyer, Siri; Pålshaugen, Øyvind; Lindhardt, Jan; Ørum, Tanja; Lehmann, Niels; Dehs, Jørgen; Mortensen, Ellen; Utaker, Arild. 1997. Utopi søker bolig. 60-73. In:
  • Meyer, Siri. 1997. Det nye (Kulturtekster;9). ISBN: 82-91320-10-1.
 • Meyer, Siri; Pålshaugen, Øyvind; Lindhardt, Jan; Ørum, Tanja; Lehmann, Niels; Dehs, Jørgen; Mortensen, Ellen; Utaker, Arild. 1997. Utopi søker bolig. 60-73. In:
  • Meyer, Siri. 1997. Det nye (Kulturtekster;9). ISBN: 82-91320-10-1.
 • Christensen, Otto M.; Meyer, Siri. 1996. Introduction. Innledning, pages 5-12. In:
  • Christensen, Otto Martin; Meyer, Siri. 1996. The Modern Subject. 162 pages. ISBN: 82-91320-05-5.

More information in national current research information system (CRIStin)