Home
Siri Skjold Lexau's picture

Siri Skjold Lexau

Professor, History of art
 • E-mailSiri.Lexau@uib.no
 • Phone+47 55 58 32 04
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
  Room 
  358
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Architectural history

History of urban planning

The architecture of industrial sites

Ideal cities and model societies

Architectural photography

Norwegian and international architectural history, KUN123/KUN124

Specialization in the architecture of the 20th century and heritage theory, KUN255

Supervision of master students, KUN311, KUN321, KUN323, KUN350

Excursions to Berlin, Vienna, Paris, Barcelona, St. Petersburg, KUN256

Scandinavian Area Studies in Art History, Culture and Theatre Science, SAS14

Supervision of PhD candidates

Academic article
 • Lexau, Siri Skjold. 2018. From Nobody to Somebody - about Belonging. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF AESTHETICS AND PHILOSOPHY OF CULTURE. 179-195.
 • Lexau, Siri Skjold. 2017. From Nobody to Somebody. Refugee Architecture. Annals of the University of Bucarest - Philosophy Series.
 • Lexau, Siri Skjold. 2015. Et universitetsområde for fremtiden - Nygårdshøyden i Bergen. 1960-årenes ambisjoner, og ettertiden som tok dem ned. Nordlit. 143-164.
 • Lexau, Siri Skjold. 2012. Bergens Sjøfartsmuseum - et prisbelønnet bygg fra 1962. Sjøfartshistorisk årbok. 154-165.
 • Lexau, Siri Skjold. 2011. Fra Narvskaja til Kirovskij: Et laboratorium for moderne samfunnsplanlegging i Leningrad. Nordisk Østforum. 29-52.
 • Lexau, Siri Skjold. 2010. Arkitekter i grenseland. Kontoret Arnesen & Darre Kaarbø i Bergen. Kunst og kultur. 38-49.
 • Lexau, Siri Skjold. 2005. Å skrive arkitekturhistorie. Kunst og kultur. 232-239.
 • Lexau, Siri Skjold. 1997. Hvordan diskutere arkitektur? Byggekunst. 1.
 • Lexau, Siri Skjold. 1996. Livet, døden og de evige sykluser. Vi ser på kunst. 12-15.
 • Lexau, Siri Skjold. 1996. Kvinnekunst og kunstkritikk. Kvinneforskning. 8.
 • Lexau, Siri Skjold. 1996. Bergen. Plasskunst og bygulv. Billedkunstneren. 8-12.
 • Lexau, Siri Skjold. 1995. Norske smykker. Kunsthåndverk. 1.
 • Lexau, Siri Skjold. 1994. Norsk kunsthåndverk 1994. Kunsthåndverk. 5-8.
Lecture
 • Lexau, Siri Skjold. 2016. Planene som endret Bergen (etter bybrannen i 1916).
 • Lexau, Siri Skjold. 2016. Nytt blikk på rå betong - en visuell vandring gjennom Realfagbygget.
 • Lexau, Siri Skjold. 2016. Hvordan bør byen bygges? Noen refleksjoner om bergensk arkitektur i fortid og fremtid.
 • Lexau, Siri Skjold. 2016. Funkis i Bergen.
 • Lexau, Siri Skjold. 2013. Reflections on research and management in the academic world.
Popular scientific lecture
 • Lexau, Siri Skjold. 2012. «Vesentlige utviklingstrekk i samfunnet»: Hva er det og hvordan få oversikt?
 • Lexau, Siri Skjold. 2012. Bergen sjøfartsmuseum og arkitekturen.
 • Lexau, Siri Skjold. 2009. Arkitektur og stedsutvikling i periferien.
 • Lexau, Siri Skjold. 2006. Space og arkitektur.
 • Lexau, Siri Skjold. 2006. Moderniseringen av Norge.
 • Lexau, Siri Skjold. 2005. Byvandring-modernisme i Bergen.
 • Lexau, Siri Skjold. 2005. Arkitekturvandring på Troldhaugen.
 • Lexau, Siri Skjold. 2005. 100 år på egne bein. Planlegging - estetikk og byggeskikk i Hordaland.
 • Lexau, Siri Skjold. 2004. Funkisvandring i Bergen.
 • Lexau, Siri Skjold. 1998. Plasskunst og romkarakterer.
 • Lexau, Siri Skjold. 1998. Om arkitektonisk kvalitet.
 • Lexau, Siri Skjold. 1998. Arkitektur og kritikk.
 • Lexau, Siri Skjold. 1997. Skulpturell arkitektur. Frank O. Gehrys nye museumsbygning i Bilbao.
 • Lexau, Siri Skjold. 1997. Filaretes idealby som verktøy for dannelse.
 • Lexau, Siri Skjold. 1997. Den italienske futurismen -avantgarde og modernitetsdyrkelse.
 • Lexau, Siri Skjold. 1996. Myter og landskap.
 • Lexau, Siri Skjold. 1996. Byplanen som meningsbærende konstruksjon.
Academic lecture
 • Lexau, Siri Skjold. 2019. Enda en bergensskole? Bergen Arkitekthøgskole – ideologisk og pedagogisk opphav.
 • Lexau, Siri Skjold. 2018. Oskar Hansen and Open Form. An Ideological and Theoretical Change of Direction.
 • Lexau, Siri Skjold. 2018. Global Top Twenty. How do the Concepts and Architectural Programmes of two new museums in Oslo meet the intentions and challenges of contemporary museum buildings?
 • Lexau, Siri Skjold. 2016. Velferdsstatens mare: Den arkitektoniske monumentaliteten.
 • Lexau, Siri Skjold. 2016. The H Block and the Y Block. The Government Buildings, Oslo, 1959/1970 .
 • Lexau, Siri Skjold. 2016. Lost Cultural Heritage: The Aftermath of the Bombing of the Government Quarter in Oslo and the Need for Collective Memory.
 • Lexau, Siri Skjold. 2016. From Nobody to Somebody. Refugee Housing from Border Crossing to Home. -.
 • Lexau, Siri Skjold. 2015. Hated Heritage. The Government Buildings, Oslo 1959/1970. The Natural Sciences Building, Bergen 1977.
 • Lexau, Siri Skjold. 2014. Museums and Nation Building in Ukraine, revised version.
 • Lexau, Siri Skjold. 2014. Architecture and the Text.
 • Lexau, Siri Skjold. 2013. Museums and Nation Building in Ukraine.
 • Lexau, Siri Skjold. 2013. Cannons, Tanks, and Tractors. Aesthetics of the Industrial Silver Age and the Putilov Plant in St. Petersburg.
 • Lexau, Siri Skjold. 2012. Transformation projects. From production site to postindustrial ”architexture”.
 • Lexau, Siri Skjold. 2012. Reguleringsplanen for Nygårdshøyden 1963, og bygningene som kom opp.
 • Lexau, Siri Skjold. 2012. Om museer og nasjonsbygging i Ukraina.
 • Lexau, Siri Skjold. 2012. Istanbuls arkitektur i litteraturen - fra Le Corbusier til Orhan Pamuk.
 • Lexau, Siri Skjold. 2012. Fra produksjonsanlegg til postindustriell arkitektur - kulturminnevern og transformasjon.
 • Lexau, Siri Skjold. 2012. Arkitektoniske objekter som svennestykke og estetisk objekt. "Mesterverk" utstilt i Musée des Compagnons Charpentiers des Devoirs du Tour de France.
 • Lexau, Siri Skjold. 2011. Ombyggingen av Neues Museum i Berlin.
 • Lexau, Siri Skjold. 2011. Istanbul's Architecture in Literature - from Le Corbusier to Orhan Pamuk.
 • Lexau, Siri Skjold. 2011. Istanbul's Architecture in Literature.
 • Lexau, Siri Skjold. 2011. Fra produksjonsanlegg til estetisk objekt. Per Berntsens fotokunst.
 • Lexau, Siri Skjold. 2011. Boligarkitektur på industristedene. Hierarki, identitet og arkitekturutvikling.
 • Lexau, Siri Skjold. 2009. På grensen mellom øst og vest. Hegemonisk arkitekturkultur som redskap for det 20. århundrets moderniseringsprosesser i Tyrkia.
 • Lexau, Siri Skjold. 2009. Nation Building and Modernism in Turkey. Hegemonic architectural culture(s) between East and West.
 • Lexau, Siri Skjold. 2009. From Narvskaya to Kirovskiy - a Laboratory of Urban Planning.
 • Lexau, Siri Skjold. 2007. Byvandring - 1900-tallets arkitektur i Bergen.
 • Lexau, Siri Skjold. 2007. Arkitektur og byplan på industristaden.
 • Lexau, Siri Skjold. 2005. Om å skrive arkitekturhistorie.
 • Lexau, Siri Skjold. 2005. Mind the Gap. Mellomposisjoner i samtidsarkitekturen.
 • Lexau, Siri Skjold. 2005. Mellom bebyggelse og terreng.
 • Lexau, Siri Skjold. 2005. Kongens byer. Christian IVs norske byplaner.
 • Lexau, Siri Skjold. 2004. Space og arkitektur.
 • Lexau, Siri Skjold. 2004. From Swiss Light to Lysverket.
 • Lexau, Siri Skjold. 2004. Cities of a King. Royal Presence through Christian IVs Building of New Towns in Norway 1624-1641,.
 • Lexau, Siri Skjold. 1998. Arkitektur og omgivelser. Estetisk teori knyttet til vurdering av arkitektur og omgivelser.
 • Lexau, Siri Skjold. 1997. Boligens plass i Harald Hals' byplan fra 1929.
 • Lexau, Siri Skjold. 1996. Arkitekturen som verdiformidlende konstruksjon.
Book review
 • Lexau, Siri Skjold. 2017. Ulf Grønvold: Arkitekt Lars Backer og hans tid. Starten på funksjonalismen i Norge/Nicholas Møllerhaug: Stupet. Leif Grungs krig. Kunst og kultur. 96-100.
 • Lexau, Siri Skjold. 2011. Norske arkitekter: Arne Henriksen. Kunst og kultur. 53-55.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Lexau, Siri Skjold; Khodakovsky, Evgeny. 2017. Architectual Conservation and Restoration in Norway and Russia. Routledge.
 • Lexau, Siri Skjold. 2015. Historic Wooden Architecture in Europe and Russia. Evidence, Study and Restoration. Birkhäuser Verlag.
Academic monograph
 • Brekke, Nils Georg; Lexau, Siri Skjold; Nordhagen, Per Jonas. 2008. Norsk arkitekturhistorie.
 • Lexau, Siri Skjold. 2007. Kongens byer. Den internasjonale bakgrunnen for Christian 4s byplanlegging i Norge.
Non-fiction book
 • Lexau, Siri Skjold; Brekke, Nils Georg; Nordhagen, Per Jonas. 2019. Architecture in Norway. Birkhäuser Verlag.
 • Lexau, Siri Skjold. 2003. Norsk arkitekturhistorie. Det Norske Samlaget.
 • Lexau, Siri Skjold. 2000. Mind the Gap. Mellomposisjoner i samtidsarkitekturen. Akribe Forlag.
 • Lexau, Siri Skjold; Schmedling, Olga; Hovland, Rigmor; Roalkvam, Terje; Tandberg, Vibeke; Ustvedt, Øystein. 1996. Kropp, kjønn og sex. [Mangler utgivernavn].
 • Lexau, Siri Skjold; Schmedling, Olga; Hovland, Rigmor; Roalkvam, Terje; Tandberg, Vibeke; Ustvedt, Øystein. 1996. Ekkelt? [Mangler utgivernavn].
Popular scientific article
 • Lexau, Siri Skjold. 1998. Refugium. Et kunstprosjekt i tid og rom. Refugium. Prosjektrapport..
 • Lexau, Siri Skjold. 1998. Kvartalsutbygging i sentrum. Nybygging kontra bevaring. Husbukken, medlemsblad for Fortidsminneforeningen - Bergen og Hordaland avdeling. 8-15.
 • Lexau, Siri Skjold. 1998. Av sekk og aske. Katalogforord for kunstneren Eli Minck. Eli Minck. Utstillingskatalog..
 • Lexau, Siri Skjold. 1996. Utsmykking, innredning og kirkearkitektur. Slettebakken menighetsblad. 1.
 • Lexau, Siri Skjold. 1996. Billedhoggeren Kristian Blystad. Om å få steinen til å leve. Slettebakken menighetsblad. 1.
Feature article
 • Lexau, Siri Skjold. 1998. Sterk konfrontasjon. Anmeldelse av Franko B.s performance i Bergens kunstforening. Bergens Tidende.
 • Lexau, Siri Skjold. 1998. Kompliserte historier. Anmeldelse av Harald Krokstads utstilling i Galleri Bouhlou, Bergen. Bergens Tidende.
 • Lexau, Siri Skjold. 1998. Kompakt læreanstalt. Anmeldelse av Fjellsdalen skolebygning, Bønes. Bergens Tidende.
 • Lexau, Siri Skjold. 1998. Katedral for reiser i lys og luft. Anmeldelse av Oslo Lufthavn, Gardermoen. Bergens Tidende.
 • Lexau, Siri Skjold. 1998. Forandringer rundt Vågen. Anmeldelse av fasadeendringer rundt Vågen i Bergen. Bergens Tidende.
 • Lexau, Siri Skjold. 1998. Flytt meg rundt. Anmeldelse av designernes årsutstilling, Form 98, Oslo. Bergens Tidende.
 • Lexau, Siri Skjold. 1998. Det levde livet. Anmeldelse av Zdenka Rusovas utstilling i Bergens kunstforening. Bergens Tidende.
 • Lexau, Siri Skjold. 1998. Blikk på byen. Anmeldelse av kunstprosjektet Arena. Bergens Tidende. 1.
 • Lexau, Siri Skjold. 1997. Å være i verden. Anmeldelse av Christian Norberg-Schulz' bok Øye og Hånd. Bergens Tidende. 1.
 • Lexau, Siri Skjold. 1997. Turistmagnet med god byggeskikk. Om Val d'Is#`ere. Bergens Tidende. 1.
 • Lexau, Siri Skjold. 1997. Plass for sin tid. Anmeldelse av Torgallmenningen, vestre del. Bergens Tidende. 1.
 • Lexau, Siri Skjold. 1997. Overbyggede passasjer. Møteplass for sosial shopping. Bergens Tidende. 3.
 • Lexau, Siri Skjold. 1997. Når Riksantikvaren blir en interesseorganisasjon. Husbukken, medlemsblad for Fortidsminneforeningen - Bergen og Hordaland avdeling. 2.
 • Lexau, Siri Skjold. 1997. Nostalgien overtar. Om norske ferdighus. Bergens Tidende. 1.
 • Lexau, Siri Skjold. 1997. Hoteller i endring. Om fasadeforandringer på Vestlandshoteller. Bergens Tidende. 3.
 • Lexau, Siri Skjold. 1997. Gøy på landet. Anmeldelse av Telenors nybygg på Kokstad, Bergen. Bergens Tidende. 1.
 • Lexau, Siri Skjold. 1997. Et uavklart sted. Utstilling "Temporær arkitektur" av Andr#/e Steenbuch Marandon. Bergens Tidende. 1.
 • Lexau, Siri Skjold. 1997. En fotnote verd. Anmeldelse av Wenche Findals bok "Norsk modernistisk arkitektur". Bergens Tidende. 1.
 • Lexau, Siri Skjold. 1997. Den svenske huspostillen. Ameldelse av IKEA-katalogen 1998. Bergens Tidende. 1.
 • Lexau, Siri Skjold. 1997. Bortenfor syn og hørsel. Tegninger av Kjell Erik Killi Olsen. Bergens Tidende. 1.
 • Lexau, Siri Skjold. 1997. Billig, sjuskete og talentløst. Bergens Tidende. 2.
 • Lexau, Siri Skjold. 1997. Barbie-bein ødelegger Torgallmenningen. Bergens Tidende. 1.
 • Lexau, Siri Skjold. 1996. Tekstilkunstens identitetskrise. Bergens Tidende. 1.
 • Lexau, Siri Skjold. 1996. Stedet som ble borte. Bergens Tidende. 1.
 • Lexau, Siri Skjold. 1996. Sorte hull - hvite flekker. Bergens Tidende. 1.
 • Lexau, Siri Skjold. 1996. Pengenes palass. Bergens Tidende. 1.
 • Lexau, Siri Skjold. 1996. Byen som tok sitt eget liv. Bergens Tidende. 1.
 • Lexau, Siri Skjold. 1995. Om retten til sigøynerdamen. Bergens Tidende. 1.
 • Lexau, Siri Skjold. 1995. Om retten til sigøynerdamen. Bergens Tidende. 1.
 • Lexau, Siri Skjold. 1995. Må Bystasjonen lide en visuell kvelningsdød? Bergens Tidende. 1.
Doctoral dissertation
 • Lexau, Siri Skjold. 1999. Mind the Gap. Fra utopi til kritisk kontekstualisme i samtidsarkitekturen. -.
Interview
 • Lexau, Siri Skjold. 2010. Breivik-søylene: berikelse eller forringelse?
 • Lexau, Siri Skjold. 2005. Vestlandske industristeder.
 • Lexau, Siri Skjold; Nordvik, Silje. 2004. Ny norsk arkitekturhistorie.
Documentary
 • Lexau, Siri Skjold. 2010. Slik kunne Torgallmenningen ha sett ut.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Lexau, Siri Skjold; Khodakovsky, Evgeny. 2017. The Northern neighbours and their heritage: a Russian-Norwegian cultural millenium. 7 pages.
 • Lexau, Siri Skjold. 2017. Lost Cultural Heritage: The Aftermath of the Bombing of the Government Quarter in Oslo and the Need for Collective Memory. 6 pages.
 • Lexau, Siri Skjold. 2017. Hated heritage: architecture of the Norwegian welfare state. 18 pages.
 • Lexau, Siri Skjold. 2014. Istanbul's Architecture in Literature - from Le Corbusier to Orhan Pamuk. 15 pages.
 • Lexau, Siri Skjold. 2014. Industrianlegg for en ny framtid. 22 pages.
 • Lexau, Siri Skjold. 2012. Hegemonic Ideals : Turkish Architecture of the 20th Century. 18 pages.
 • Lexau, Siri Skjold. 2006. Vestlendingen bygger steder. 50 pages.
 • Lexau, Siri Skjold. 1996. Med natur og arkitektur som målestokk. 6 pages.
Academic literature review
 • Lexau, Siri Skjold. 2004. Look Out - Project for a viewing platform, Aurland, Norway. 16.
Popular scientific chapter/article
 • Lexau, Siri Skjold. 1998. Nordahl Grieg videregående skole.

More information in national current research information system (CRIStin)

Art historian, Dr. Art.

 

Hegemonic ideals in Turkish architecture of the 20th century

The architecture of industrial sites in the Soviet Union/Russia 

Industrial sites under transformation - a future for the architecture?

Architecture and design after WWII

Museum Architecture and Exhibition Practice

Istanbul's Architecture in Literature

Architectural photography

 

Architectural photography