Home
 • E-mailsiri.lexau@uib.no
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
  Room 
  358
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Architectural history

History of urban planning

The architecture of industrial sites

Ideal cities and model societies

Architectural photography

Norwegian and international architectural history, KUN123/KUN124

Specialization in the architecture of the 20th century and heritage theory, KUN255

Supervision of master students, KUN311, KUN321, KUN323, KUN350

Excursions to Berlin, Vienna, Paris, Barcelona, St. Petersburg, KUN256

Scandinavian Area Studies in Art History, Culture and Theatre Science, SAS14

Supervision of PhD candidates

Academic article
 • Show author(s) (2018). From Nobody to Somebody - about Belonging. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF AESTHETICS AND PHILOSOPHY OF CULTURE. 179-195.
 • Show author(s) (2017). From Nobody to Somebody. Refugee Architecture. Annals of the University of Bucarest - Philosophy Series.
 • Show author(s) (2015). Et universitetsområde for fremtiden - Nygårdshøyden i Bergen. 1960-årenes ambisjoner, og ettertiden som tok dem ned. Nordlit. 143-164.
 • Show author(s) (2012). Bergens Sjøfartsmuseum - et prisbelønnet bygg fra 1962. Sjøfartshistorisk årbok. 154-165.
 • Show author(s) (2011). Fra Narvskaja til Kirovskij: Et laboratorium for moderne samfunnsplanlegging i Leningrad. Nordisk Østforum. 29-52.
 • Show author(s) (2010). Arkitekter i grenseland. Kontoret Arnesen & Darre Kaarbø i Bergen. Kunst og kultur. 38-49.
 • Show author(s) (2005). Å skrive arkitekturhistorie. Kunst og kultur. 232-239.
 • Show author(s) (1997). Hvordan diskutere arkitektur? Byggekunst. 1.
 • Show author(s) (1996). Livet, døden og de evige sykluser. Vi ser på kunst. 12-15.
 • Show author(s) (1996). Kvinnekunst og kunstkritikk. Kvinneforskning. 8.
 • Show author(s) (1996). Bergen. Plasskunst og bygulv. Billedkunstneren. 8-12.
 • Show author(s) (1995). Norske smykker. Kunsthåndverk. 1.
 • Show author(s) (1994). Norsk kunsthåndverk 1994. Kunsthåndverk. 5-8.
Lecture
 • Show author(s) (2016). Planene som endret Bergen (etter bybrannen i 1916).
 • Show author(s) (2016). Nytt blikk på rå betong - en visuell vandring gjennom Realfagbygget.
 • Show author(s) (2016). Hvordan bør byen bygges? Noen refleksjoner om bergensk arkitektur i fortid og fremtid.
 • Show author(s) (2016). Funkis i Bergen.
 • Show author(s) (2013). Reflections on research and management in the academic world.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2012). «Vesentlige utviklingstrekk i samfunnet»: Hva er det og hvordan få oversikt?
 • Show author(s) (2012). Bergen sjøfartsmuseum og arkitekturen.
 • Show author(s) (2009). Arkitektur og stedsutvikling i periferien.
 • Show author(s) (2006). Space og arkitektur.
 • Show author(s) (2006). Moderniseringen av Norge.
 • Show author(s) (2005). Byvandring-modernisme i Bergen.
 • Show author(s) (2005). Arkitekturvandring på Troldhaugen.
 • Show author(s) (2005). 100 år på egne bein. Planlegging - estetikk og byggeskikk i Hordaland.
 • Show author(s) (2004). Funkisvandring i Bergen.
 • Show author(s) (1998). Plasskunst og romkarakterer.
 • Show author(s) (1998). Om arkitektonisk kvalitet.
 • Show author(s) (1998). Arkitektur og kritikk.
 • Show author(s) (1997). Skulpturell arkitektur. Frank O. Gehrys nye museumsbygning i Bilbao.
 • Show author(s) (1997). Filaretes idealby som verktøy for dannelse.
 • Show author(s) (1997). Den italienske futurismen -avantgarde og modernitetsdyrkelse.
 • Show author(s) (1996). Myter og landskap.
 • Show author(s) (1996). Byplanen som meningsbærende konstruksjon.
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). Enda en bergensskole? Bergen Arkitekthøgskole – ideologisk og pedagogisk opphav.
 • Show author(s) (2018). Oskar Hansen and Open Form. An Ideological and Theoretical Change of Direction.
 • Show author(s) (2018). Global Top Twenty. How do the Concepts and Architectural Programmes of two new museums in Oslo meet the intentions and challenges of contemporary museum buildings?
 • Show author(s) (2016). Velferdsstatens mare: Den arkitektoniske monumentaliteten.
 • Show author(s) (2016). The H Block and the Y Block. The Government Buildings, Oslo, 1959/1970 .
 • Show author(s) (2016). Lost Cultural Heritage: The Aftermath of the Bombing of the Government Quarter in Oslo and the Need for Collective Memory.
 • Show author(s) (2016). From Nobody to Somebody. Refugee Housing from Border Crossing to Home. -.
 • Show author(s) (2015). Hated Heritage. The Government Buildings, Oslo 1959/1970. The Natural Sciences Building, Bergen 1977.
 • Show author(s) (2014). Museums and Nation Building in Ukraine, revised version.
 • Show author(s) (2014). Architecture and the Text.
 • Show author(s) (2013). Museums and Nation Building in Ukraine.
 • Show author(s) (2013). Cannons, Tanks, and Tractors. Aesthetics of the Industrial Silver Age and the Putilov Plant in St. Petersburg.
 • Show author(s) (2012). Transformation projects. From production site to postindustrial ”architexture”.
 • Show author(s) (2012). Reguleringsplanen for Nygårdshøyden 1963, og bygningene som kom opp.
 • Show author(s) (2012). Om museer og nasjonsbygging i Ukraina.
 • Show author(s) (2012). Istanbuls arkitektur i litteraturen - fra Le Corbusier til Orhan Pamuk.
 • Show author(s) (2012). Fra produksjonsanlegg til postindustriell arkitektur - kulturminnevern og transformasjon.
 • Show author(s) (2012). Arkitektoniske objekter som svennestykke og estetisk objekt. "Mesterverk" utstilt i Musée des Compagnons Charpentiers des Devoirs du Tour de France.
 • Show author(s) (2011). Ombyggingen av Neues Museum i Berlin.
 • Show author(s) (2011). Istanbul's Architecture in Literature - from Le Corbusier to Orhan Pamuk.
 • Show author(s) (2011). Istanbul's Architecture in Literature.
 • Show author(s) (2011). Fra produksjonsanlegg til estetisk objekt. Per Berntsens fotokunst.
 • Show author(s) (2011). Boligarkitektur på industristedene. Hierarki, identitet og arkitekturutvikling.
 • Show author(s) (2009). På grensen mellom øst og vest. Hegemonisk arkitekturkultur som redskap for det 20. århundrets moderniseringsprosesser i Tyrkia.
 • Show author(s) (2009). Nation Building and Modernism in Turkey. Hegemonic architectural culture(s) between East and West.
 • Show author(s) (2009). From Narvskaya to Kirovskiy - a Laboratory of Urban Planning.
 • Show author(s) (2007). Byvandring - 1900-tallets arkitektur i Bergen.
 • Show author(s) (2007). Arkitektur og byplan på industristaden.
 • Show author(s) (2005). Om å skrive arkitekturhistorie.
 • Show author(s) (2005). Mind the Gap. Mellomposisjoner i samtidsarkitekturen.
 • Show author(s) (2005). Mellom bebyggelse og terreng.
 • Show author(s) (2005). Kongens byer. Christian IVs norske byplaner.
 • Show author(s) (2004). Space og arkitektur.
 • Show author(s) (2004). From Swiss Light to Lysverket.
 • Show author(s) (2004). Cities of a King. Royal Presence through Christian IVs Building of New Towns in Norway 1624-1641,.
 • Show author(s) (1998). Arkitektur og omgivelser. Estetisk teori knyttet til vurdering av arkitektur og omgivelser.
 • Show author(s) (1997). Boligens plass i Harald Hals' byplan fra 1929.
 • Show author(s) (1996). Arkitekturen som verdiformidlende konstruksjon.
Book review
 • Show author(s) (2017). Ulf Grønvold: Arkitekt Lars Backer og hans tid. Starten på funksjonalismen i Norge/Nicholas Møllerhaug: Stupet. Leif Grungs krig. Kunst og kultur. 96-100.
 • Show author(s) (2011). Norske arkitekter: Arne Henriksen. Kunst og kultur. 53-55.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2017). Architectual Conservation and Restoration in Norway and Russia. Routledge.
 • Show author(s) (2015). Historic Wooden Architecture in Europe and Russia. Evidence, Study and Restoration. Birkhäuser Verlag.
Academic monograph
 • Show author(s) (2008). Norsk arkitekturhistorie.
 • Show author(s) (2007). Kongens byer. Den internasjonale bakgrunnen for Christian 4s byplanlegging i Norge.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2019). Architecture in Norway. Birkhäuser Verlag.
 • Show author(s) (2003). Norsk arkitekturhistorie. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (2000). Mind the Gap. Mellomposisjoner i samtidsarkitekturen. Akribe Forlag.
 • Show author(s) (1996). Kropp, kjønn og sex. [Mangler utgivernavn].
 • Show author(s) (1996). Ekkelt? [Mangler utgivernavn].
Popular scientific article
 • Show author(s) (1998). Refugium. Et kunstprosjekt i tid og rom. Refugium. Prosjektrapport..
 • Show author(s) (1998). Kvartalsutbygging i sentrum. Nybygging kontra bevaring. Husbukken, medlemsblad for Fortidsminneforeningen - Bergen og Hordaland avdeling. 8-15.
 • Show author(s) (1998). Av sekk og aske. Katalogforord for kunstneren Eli Minck. Eli Minck. Utstillingskatalog..
 • Show author(s) (1996). Utsmykking, innredning og kirkearkitektur. Slettebakken menighetsblad. 1.
 • Show author(s) (1996). Billedhoggeren Kristian Blystad. Om å få steinen til å leve. Slettebakken menighetsblad. 1.
Feature article
 • Show author(s) (1998). Sterk konfrontasjon. Anmeldelse av Franko B.s performance i Bergens kunstforening. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1998). Kompliserte historier. Anmeldelse av Harald Krokstads utstilling i Galleri Bouhlou, Bergen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1998). Kompakt læreanstalt. Anmeldelse av Fjellsdalen skolebygning, Bønes. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1998). Katedral for reiser i lys og luft. Anmeldelse av Oslo Lufthavn, Gardermoen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1998). Forandringer rundt Vågen. Anmeldelse av fasadeendringer rundt Vågen i Bergen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1998). Flytt meg rundt. Anmeldelse av designernes årsutstilling, Form 98, Oslo. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1998). Det levde livet. Anmeldelse av Zdenka Rusovas utstilling i Bergens kunstforening. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1998). Blikk på byen. Anmeldelse av kunstprosjektet Arena. Bergens Tidende. 1.
 • Show author(s) (1997). Å være i verden. Anmeldelse av Christian Norberg-Schulz' bok Øye og Hånd. Bergens Tidende. 1.
 • Show author(s) (1997). Turistmagnet med god byggeskikk. Om Val d'Is#`ere. Bergens Tidende. 1.
 • Show author(s) (1997). Plass for sin tid. Anmeldelse av Torgallmenningen, vestre del. Bergens Tidende. 1.
 • Show author(s) (1997). Overbyggede passasjer. Møteplass for sosial shopping. Bergens Tidende. 3.
 • Show author(s) (1997). Når Riksantikvaren blir en interesseorganisasjon. Husbukken, medlemsblad for Fortidsminneforeningen - Bergen og Hordaland avdeling. 2.
 • Show author(s) (1997). Nostalgien overtar. Om norske ferdighus. Bergens Tidende. 1.
 • Show author(s) (1997). Hoteller i endring. Om fasadeforandringer på Vestlandshoteller. Bergens Tidende. 3.
 • Show author(s) (1997). Gøy på landet. Anmeldelse av Telenors nybygg på Kokstad, Bergen. Bergens Tidende. 1.
 • Show author(s) (1997). Et uavklart sted. Utstilling "Temporær arkitektur" av Andr#/e Steenbuch Marandon. Bergens Tidende. 1.
 • Show author(s) (1997). En fotnote verd. Anmeldelse av Wenche Findals bok "Norsk modernistisk arkitektur". Bergens Tidende. 1.
 • Show author(s) (1997). Den svenske huspostillen. Ameldelse av IKEA-katalogen 1998. Bergens Tidende. 1.
 • Show author(s) (1997). Bortenfor syn og hørsel. Tegninger av Kjell Erik Killi Olsen. Bergens Tidende. 1.
 • Show author(s) (1997). Billig, sjuskete og talentløst. Bergens Tidende. 2.
 • Show author(s) (1997). Barbie-bein ødelegger Torgallmenningen. Bergens Tidende. 1.
 • Show author(s) (1996). Tekstilkunstens identitetskrise. Bergens Tidende. 1.
 • Show author(s) (1996). Stedet som ble borte. Bergens Tidende. 1.
 • Show author(s) (1996). Sorte hull - hvite flekker. Bergens Tidende. 1.
 • Show author(s) (1996). Pengenes palass. Bergens Tidende. 1.
 • Show author(s) (1996). Byen som tok sitt eget liv. Bergens Tidende. 1.
 • Show author(s) (1995). Om retten til sigøynerdamen. Bergens Tidende. 1.
 • Show author(s) (1995). Om retten til sigøynerdamen. Bergens Tidende. 1.
 • Show author(s) (1995). Må Bystasjonen lide en visuell kvelningsdød? Bergens Tidende. 1.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (1999). Mind the Gap. Fra utopi til kritisk kontekstualisme i samtidsarkitekturen. -.
Interview
 • Show author(s) (2010). Breivik-søylene: berikelse eller forringelse?
 • Show author(s) (2005). Vestlandske industristeder.
 • Show author(s) (2004). Ny norsk arkitekturhistorie.
Documentary
 • Show author(s) (2010). Slik kunne Torgallmenningen ha sett ut.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2017). The Northern neighbours and their heritage: a Russian-Norwegian cultural millenium. 7 pages.
 • Show author(s) (2017). Lost Cultural Heritage: The Aftermath of the Bombing of the Government Quarter in Oslo and the Need for Collective Memory. 6 pages.
 • Show author(s) (2017). Hated heritage: architecture of the Norwegian welfare state. 18 pages.
 • Show author(s) (2014). Istanbul's Architecture in Literature - from Le Corbusier to Orhan Pamuk. 15 pages.
 • Show author(s) (2014). Industrianlegg for en ny framtid. 22 pages.
 • Show author(s) (2012). Hegemonic Ideals : Turkish Architecture of the 20th Century. 18 pages.
 • Show author(s) (2006). Vestlendingen bygger steder. 50 pages.
 • Show author(s) (1996). Med natur og arkitektur som målestokk. 6 pages.
Academic literature review
 • Show author(s) (2004). Look Out - Project for a viewing platform, Aurland, Norway. A10. 16.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) (1998). Nordahl Grieg videregående skole.

More information in national current research information system (CRIStin)

 

Hegemonic ideals in Turkish architecture of the 20th century

The architecture of industrial sites in the Soviet Union/Russia 

Industrial sites under transformation - a future for the architecture?

Architecture and design after WWII

Museum Architecture and Exhibition Practice

Istanbul's Architecture in Literature

Architectural photography

 

Architectural photography

 

Art historian, Dr. Art.