Home
Sissel Johansson Brenna's picture

Sissel Johansson Brenna

Guest Researcher
 • E-mailSissel.J.Brenna@uib.no
 • Visitor Address
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) (2020). Kapittel 7: Verdier i profesjonell og tverrprofesjonell samhandling. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Academic article
 • Show author(s) (2020). Evidence of validity for the Norwegian version of the interprofessional collaborative competency attainment survey (ICCAS). Journal of Interprofessional Care. 1-8.
 • Show author(s) (2019). Interprofessional education as a contributor to professional and interprofessional identities. Journal of Interprofessional Care. 1-8.
 • Show author(s) (2016). Educating change agents. A qualitative descriptive study of graduates of a Master’s program in evidence-based practice. BMC Medical Education. 1-9.
 • Show author(s) (2007). Sykepleierutdanningens forskningstilknytning The Integration of Research in Nursing Education. Sykepleien Forskning. 104-110.
Report
 • Show author(s) (2021). TPS-grupper i praksis (Tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksisstudier) Delprosjekt 1b i OPERASJON BACHELORPRAKSIS, FHS . 2021-5. 2021-5. .
 • Show author(s) (2018). Rapport: Videreføring av studieopplegget "Nettbasert TPS i Vest". .
 • Show author(s) (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring I UH-nett Vest. Rapport frå TPS-abeidsgruppa. .
 • Show author(s) (2012). Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. 3. 3. .
 • Show author(s) (2009). Ekstern evaluering av Bachelorstudiet i radiografi, Avdeling for Helse- og Sosialfag, Høgskolen i Bergen. Rapport fra Komité. .
Lecture
 • Show author(s) (2018). THE FIRST APPROVAL PROCESS OF AN ANESTHESIA PROGRAM IN NORWAY.
 • Show author(s) (2016). «TPS i Vest» - Tverrprofesjonell samarbeidslæring ved seks utdanningsinstitusjonar på Vestlandet - Ein pilot .
 • Show author(s) (2015). A user-role in online interprofessional learning.
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). Sustainable development through collaboration in education between the North and the South: A comparison of interprofessional educational activities.
 • Show author(s) (2017). Co-designing a blended learning interprofessional education qualification through a north- south collaboration: Lessons learnt.
 • Show author(s) (2017). Aligning interprofessional education with transforming health care?
 • Show author(s) (2015). Å utdanne endringsagenter: ein kvalitativ deskriptiv studie av tidlegare studenter i Master i Kunnskapsbasert praksis sin kompetanse.
Other product
 • Show author(s) (2006). Tydeliggjøre forskningstilknytningen i utdanningen, studentmedvirkning i FoU- arbeid, Å undervise og arbeide kunnskapsbasert. Forskningslitteratur, engelsk litteratur Notat fra prosjektgruppe 2.
Poster
 • Show author(s) (2019). New arenas for interprofessional work training in Western Norway.
 • Show author(s) (2017). Student Interprofessional Workplace Learning and Payoff for Patient Safety within Nursing Home Learning.
 • Show author(s) (2017). Law students in teams with health professional students. The experiences from students and nursing home staff.
 • Show author(s) (2017). Internasjonal godkjenning av norsk anestesiutdanning.
 • Show author(s) (2012). Masterstudentar i kunnskapsbasert praksis; deira opplevingar og erfaringar under og etter studiet.
 • Show author(s) (2008). An Interprofessional, collaborative learning unit: Development, implementation and evaluation within a framework of action research.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2018). Betydningen av å utvikle tverrprofesjonell samarbeidskompetanse: Efaringer fra TVEPS som arena for tverrprofesjonell utdanning . Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 20-25.

More information in national current research information system (CRIStin)