Home
 • E-mailSissel.Rogne@uib.no
 • Visitor Address
  Kalfarveien 31
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Journal articles
 • Rogne, Sissel. 2010. Sommerfuglen som kan velte en kommunes arealplan. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 03.apr. 60-64.
 • Rogne, Sissel. 2009. Syv år med arvematerialet vårt i databaser. P2-Akademiet. XLI: 145-156.
 • Foss, Grethe Synnøve; Rogne, Sissel. 2004. Gene medication or genetic modification? The devil is in the details. Nature Biotechnology. 21: 1280-1282. doi: 10.1038/nbt1103-1280
 • Foss, Grethe Synnøve; Rogne, Sissel. 2003. Gene medication or genetic modification? The devil is in the details. Nature Biotechnology. 21: 1280-1281.
 • Borge, Ole Johan; Rogne, Sissel. 2002. Terapeutisk kloning - gjennombrudd uten vitenskapelig belegg? Tidsskrift for Den norske legeforening. 122: 214-215.
 • Brzozowska, Anna; Sundvold, Hilde; Lien, Sigbjørn; Rogne, Sissel. 2000. Evolutionary conservation of the apolipoprotein E-C1-C2 gene cluster at bovine chromosome 18q24. Gene. 241: 241-245. doi: 10.1016/S0378-1119(99)00492-8
 • Vegarud, Gerd E.; Langsrud, Thor; Brovold, Margreet J.; Devold, Tove Gulbrandsen; Aleström, Peter; Henriksen, Berit O.; Øyaas, Jorunn; Lien, Sigbjørn; Steine, Torstein; Rogne, Sissel. 1999. Cows milk protein genotypes: quality and stability of raw milk, pasteurized milk and fermented milk. International Dairy Journal. 9: 399-400.
 • Klungland, Helge; Gomez-Raya, Luis; Howard, Chris John; Collins, Robert Alan; Rogne, Sissel; Lien, Sigbjørn. 1997. Mapping of bovine FCGR genes by sperm typing allows extended use of human map information. Mammalian Genome. 8: 573-577.
 • Kulseth, Mari Ann; Krajci, Peter; Myklebost, Ola; Rogne, Sissel. 1995. Cloning and Characterization of Two Forms of Bovine Polymeric Immunoglobulin Receptor cDNA. DNA and Cell Biology. 14: 251-256.
 • Lien, Sigbjørn; Gomez-Raya, Luis; Steine, Torstein; Fimland, Erling; Rogne, Sissel. 1995. Genetics and Breeding. Journal of Dairy Science. 78: 2047-2056.
 • Rogne, Sissel; Myklebost, O; Høyheim, Bjørn; Olaisen, Bjørnar; Gedde-Dahl Jr., Tobias. 1989. The genes for Apolipoprotein AII (APOA2) and the Duffy blood-group (FY) are linked on chromosome-1 in man. Genomics. 4: 169-173. doi: 10.1016/0888-7543(89)90296-6
Reports and theses
 • Rogne, Sissel; Vangen, Odd. 2010. handlingsplan for klippeblåvinge, Høringsuttalelse. Tvedestrand kommune.
 • Heiberg, Arvid; Frydenberg, Karin; Grønvik, Oddrun; Hofmann, Bjørn; Klingenberg, Claus Andreas; Markestad, Trond; Martiniussen, Marit; Pettersen, Folf Dagfinn; Rogne, Sissel. 2009. Anbefalinger vedrørende utvidet nyfødtscreening og screening av gravide for alloimmun trombocytopeni hos fostre/nyfødte. Helsedirektoratet, Oslo. 123 pages.
 • Rogne, Sissel; Borge, Ole Johan. 2004. Et barn i ditt bilde: åpent møte 16. juni 2004. Bioteknologinemnda, Oslo. 42 pages.
Book sections
 • Rogne, Sissel. 2007. Norsk bioteknologilovgivning. En streng veileder i etiske dilemma? Kapittel, pages 152-165. In:
  • Görman, Ulf; Andrén, Carl-Gustaf; Hermerén, Göran. 2007. Att forma vår framtid. Bioteknikens möjligheter och problem. Nordic Academic Press. 287 pages. ISBN: 978-91-89116-90-0.

More information in national current research information system (CRIStin)