Home
Siv Elén Årskog Vedvik's picture

Siv Elén Årskog Vedvik

Researcher
 • E-mailSiv.Vedvik@uib.no
 • Phone+47 55 58 99 32+47 975 10 118
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2021). Kommentarer til plan- og bygningslova kapittel 3, 5 og 6, i Karnov Lovkommentarer. Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2016). Kan kommunane forby tarehausting gjennom føresegner til kommuneplanen? - Forholdet mellom plan- og bygningslova og sektorlov som ikkje har reglar om samordning. Kart og Plan. 295-304.
Academic lecture
 • Show author(s) (2020). Staten sitt skjønn i motsegnsaker.
 • Show author(s) (2020). Presenting the PHD-thesis Objections: Local self-government and state control (GOVLAND).
 • Show author(s) (2020). Presentasjon av avhandlingsarbeidet "Motsegn: Kommunalt sjølvstyre og statleg styring. Juss og politikk" (GOVLAND).
 • Show author(s) (2018). Maktforholdet mellom stat og kommune i plan- og bygningsretten. Særleg om motsegnsaker og nye reglar om staten si overprøving av kommunale vedtak.
 • Show author(s) (2017). Presentasjon av forskningsprosjekt: Legal governance in land use planning,GOVLAND.
Feature article
 • Show author(s) (2016). Blir det meir bygging i 100-metersbeltet? Kommunal rapport.

More information in national current research information system (CRIStin)