Home
Siv Elén Årskog Vedvik's picture

Siv Elén Årskog Vedvik

Postdoctoral Fellow
 • E-mailsiv.vedvik@uib.no
 • Phone+47 55 58 99 32
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2024). Hurtigløp for elektrifisering av sokkelen med havvind? - Handlerom og hindringar i dagens regelverk. Karnov tidsskrifter.
 • Show author(s) (2023). EMK-rettslege problemstillingar ved regulering av vaksenadopsjon. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 261-278.
 • Show author(s) (2021). Kommentarer til plan- og bygningslova kapittel 3, 5 og 6, i Karnov Lovkommentarer. Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2016). Kan kommunane forby tarehausting gjennom føresegner til kommuneplanen? - Forholdet mellom plan- og bygningslova og sektorlov som ikkje har reglar om samordning. Kart og Plan. 295-304.
Report
 • Show author(s) (2022). Rettslege verkemiddel for berekraftig bylogistikk. CET-rapport 01/22. .
Lecture
 • Show author(s) (2023). The Norwegian Licensing Process - offshore windfarms from cradle to grave.
 • Show author(s) (2023). Kompetansedeling i planlegging. Særleg om motsegn.
 • Show author(s) (2023). Hurtigløp for elektrifisering av sokkelen med havvind? (Presentasjon av arbeid i ImpactWind SørVest).
 • Show author(s) (2023). Avslutningsinnlegg om krav til forholdsmessighet og domstolane sin prøvingskompetanse.
Academic lecture
 • Show author(s) (2024). Regulations for efficient and sustainable offshore wind development.
 • Show author(s) (2024). "Fast tracks" for licensing of Offshore Wind Projects for Electrification of Oil and Gas Production.
 • Show author(s) (2023). Presentasjon av rapporten "Rettslege verkemiddel for berekraftig bylogistikk".
 • Show author(s) (2023). KDD og lovtolking - kompetanse, makt og utvikling.
 • Show author(s) (2022). Planrett - kompetansedeling og motsegn.
 • Show author(s) (2022). Motsegn. Presentasjon av funn frå doktorgradsarbeid.
 • Show author(s) (2022). "Forhandlingar som reiskap i plan- og bygningsretten i eit forvaltningsrettsleg og avtalerettsleg perspektiv". .
 • Show author(s) (2020). Staten sitt skjønn i motsegnsaker.
 • Show author(s) (2020). Presenting the PHD-thesis Objections: Local self-government and state control (GOVLAND).
 • Show author(s) (2020). Presentasjon av avhandlingsarbeidet "Motsegn: Kommunalt sjølvstyre og statleg styring. Juss og politikk" (GOVLAND).
 • Show author(s) (2018). Maktforholdet mellom stat og kommune i plan- og bygningsretten. Særleg om motsegnsaker og nye reglar om staten si overprøving av kommunale vedtak.
 • Show author(s) (2017). Presentasjon av forskningsprosjekt: Legal governance in land use planning,GOVLAND.
Academic monograph
 • Show author(s) (2023). Motsegn - Forholdet mellom kommunalt sjølvstyre og statleg styring i saker som gjeld areal- og miljøforvaltning.
Feature article
 • Show author(s) (2016). Blir det meir bygging i 100-metersbeltet? Kommunal rapport.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2022). Motsegn: Kommunalt sjølvstyre og statleg styring. Juss og politikk.

More information in national current research information system (CRIStin)