Home
Siv Elén Årskog Vedvik's picture

Siv Elén Årskog Vedvik

PhD Candidate
 • E-mailSiv.Vedvik@uib.no
 • Phone+47 55 58 99 32
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • 2016. Kan kommunane forby tarehausting gjennom føresegner til kommuneplanen? - Forholdet mellom plan- og bygningslova og sektorlov som ikkje har reglar om samordning. Kart og plan. 295-304.
Academic lecture
 • 2018. Maktforholdet mellom stat og kommune i plan- og bygningsretten. Særleg om motsegnsaker og nye reglar om staten si overprøving av kommunale vedtak.
 • 2017. Presentasjon av forskningsprosjekt: Legal governance in land use planning,GOVLAND.
Feature article
 • 2016. Blir det meir bygging i 100-metersbeltet? Kommunal rapport.

More information in national current research information system (CRIStin)