Home
Academic article
 • Show author(s) (2014). Kløkt og fordom: Om holdningsendring i klasserommet. . FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice. 20 pages.
Lecture
 • Show author(s) (2021). "En lærers bekjennelser".
 • Show author(s) (2019). Undervisning om kontroversielle spørsmål.
 • Show author(s) (2019). Hvordan møte krenkende atferd og fordomsfulle uttrykk i skolen?
 • Show author(s) (2019). Bruk av gruppebaserte skjellsord i skolen.
 • Show author(s) (2018). Perspektivtakingsmetodikk.
 • Show author(s) (2018). Keynote: Kløkt og fordom – hvordan møte ekstreme utsagn i klasserommet? .
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). Deconstructing prejudices in schools.
 • Show author(s) (2018). Prejudices as ‘hot moments’ in classrooms.
 • Show author(s) (2018). Klassesamtaler om etniske og religiøse minoriteter.
 • Show author(s) (2018). 22.juli-undervisning og perspektivtaking.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2020). Jeg stiller meg ved siden av deg. Dagsavisen.
 • Show author(s) (2019). La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner! Forskning.no.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2019). Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). Senter for Studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
Academic monograph
 • Show author(s) (2000). På jakt i stereotypijungelen. Forestillinger om ikke-hvite sett gjennom norske ukeblad i 1952 og 1975.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2023). Dembra : Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (4). Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret).
Popular scientific article
 • Show author(s) (2001). Drømmen om de nakne buskmenn. Myten om de edle ville. HISTORIE - Populærhistorisk magasin.
Interview
 • Show author(s) (2020). Råd til lærere som underviser i kontroversielle tema: La elevene utforske egne meninger.
 • Show author(s) (2018). Nye AHKR stipendiater Prosjektet "Skolen som mulighetsarena (SSM): Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer" har fått på plass sine to stipendiater .
 • Show author(s) (2018). Hvordan bør en lærer møte en elev med ekstreme holdninger?
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Innledning - Ytringsfrihet, ytringsansvar og ytringsrom i skolen. 13 pages.
 • Show author(s) (2003). Images of the Other – Changing Stereotypes in the Post War Period. 14 pages.
Popular scientific book
 • Show author(s) (2023). Ytringsfrihet og ytringsrom i skolen. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret).
 • Show author(s) (2020). Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (3). Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
Digital learning tools
 • Show author(s) (2019). Ett skritt frem. Nettressurs for Universitet, Høgskole og Videregående skole.
Chapter
 • Show author(s) (2019). «Nulltoleranse» – fra lydighet til myndiggjøring: Hvordan møte krenkende atferd og fordomsfulle uttrykk i skolen. 34-49. In:
  • Show author(s) (2019). Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). Senter for Studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

More information in national current research information system (CRIStin)

Twitter