Home
Books
 • Lenz, Claudia; Gambert, Christopher; Moldrheim, Solveig. 2019. Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). 64 pages. ISBN: 978-82-92988-67-1.
 • Moldrheim, Solveig. 2000. På jakt i stereotypijungelen. Forestillinger om ikke-hvite sett gjennom norske ukeblad i 1952 og 1975. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 162 pages. ISBN: 82-7634-378-3.
Journal articles
 • Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der; Moldrheim, Solveig. 2019. La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner! Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning. Published 2019-06-03.
 • Moldrheim, Solveig. 2014. Kløkt og fordom: Om holdningsendring i klasserommet. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice. 1. 20 pages. doi: https://doi.org/10.7577/fleks.841
 • Moldrheim, Solveig. 2001. Drømmen om de nakne buskmenn. Myten om de edle ville. HISTORIE - Populærhistorisk magasin. 4.
Book sections
 • Lenz, Claudia; Moldrheim, Solveig. 2019. «Nulltoleranse» – fra lydighet til myndiggjøring: Hvordan møte krenkende atferd og fordomsfulle uttrykk i skolen. Kapittel, pages 34-49. In:
  • Lenz, Claudia; Gambert, Christopher; Moldrheim, Solveig. 2019. Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). 64 pages. ISBN: 978-82-92988-67-1.
 • Moldrheim, Solveig. 2003. Images of the Other – Changing Stereotypes in the Post War Period. 3, pages 57-70. In:
  • Ytrehus, Line Alice Ågotnes; Fure, Jorunn Sem. 2003. Crossing borders, changing minds? 209 pages. ISBN: 8276343910.

More information in national current research information system (CRIStin)

Twitter