Home
Academic article
 • Moldrheim, Solveig. 2014. Kløkt og fordom: Om holdningsendring i klasserommet. . FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice. 20 pages.
Lecture
 • Lippe, von der, Marie; Moldrheim, Solveig. 2019. Undervisning om kontroversielle spørsmål.
 • Moldrheim, Solveig. 2019. Hvordan møte krenkende atferd og fordomsfulle uttrykk i skolen?
 • Moldrheim, Solveig. 2019. Bruk av gruppebaserte skjellsord i skolen.
 • Moldrheim, Solveig; Sæther, Elin; Erdal, Silje Førland; Norheim, Christine. 2018. Perspektivtakingsmetodikk.
 • Moldrheim, Solveig. 2018. Keynote: Kløkt og fordom – hvordan møte ekstreme utsagn i klasserommet? .
Academic lecture
 • Moldrheim, Solveig. 2019. Deconstructing prejudices in schools.
 • Moldrheim, Solveig. 2018. Prejudices as ‘hot moments’ in classrooms.
 • Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Moldrheim, Solveig; Norheim Lillethun, Christine. 2018. 22.juli-undervisning og perspektivtaking.
Reader opinion piece
 • Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der; Moldrheim, Solveig. 2019. La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner! Forskning.no.
Academic monograph
 • Moldrheim, Solveig. 2000. På jakt i stereotypijungelen. Forestillinger om ikke-hvite sett gjennom norske ukeblad i 1952 og 1975.
Non-fiction book
 • Lenz, Claudia; Gambert, Christopher; Moldrheim, Solveig. 2019. Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). Senter for Studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
Popular scientific article
 • Moldrheim, Solveig. 2001. Drømmen om de nakne buskmenn. Myten om de edle ville. HISTORIE - Populærhistorisk magasin.
Interview
 • Økland, Kristoffer Løkken; Moldrheim, Solveig. 2018. Nye AHKR stipendiater Prosjektet "Skolen som mulighetsarena (SSM): Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer" har fått på plass sine to stipendiater .
 • Moldrheim, Solveig. 2018. Hvordan bør en lærer møte en elev med ekstreme holdninger?
Academic chapter/article/Conference paper
 • Moldrheim, Solveig. 2003. Images of the Other – Changing Stereotypes in the Post War Period. 14 pages.
Digital learning tools
 • Sæther, Elin; Erdal, Silje Førland; Faye, Reidun; Moldrheim, Solveig. 2019. Ett skritt frem. Nettressurs for Universitet, Høgskole og Videregående skole.
Chapter
 • Lenz, Claudia; Moldrheim, Solveig. 2019. «Nulltoleranse» – fra lydighet til myndiggjøring: Hvordan møte krenkende atferd og fordomsfulle uttrykk i skolen. 34-49. In:
  • Lenz, Claudia; Gambert, Christopher; Moldrheim, Solveig. 2019. Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). Senter for Studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

More information in national current research information system (CRIStin)

Twitter