Home
Academic article
 • 2014. Kløkt og fordom: Om holdningsendring i klasserommet. . FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice. 20 pages.
Lecture
 • 2019. Undervisning om kontroversielle spørsmål.
 • 2019. Hvordan møte krenkende atferd og fordomsfulle uttrykk i skolen?
 • 2019. Bruk av gruppebaserte skjellsord i skolen.
 • 2018. Perspektivtakingsmetodikk.
 • 2018. Keynote: Kløkt og fordom – hvordan møte ekstreme utsagn i klasserommet? .
Academic lecture
 • 2019. Deconstructing prejudices in schools.
 • 2018. Prejudices as ‘hot moments’ in classrooms.
 • 2018. Klassesamtaler om etniske og religiøse minoriteter.
 • 2018. 22.juli-undervisning og perspektivtaking.
Reader opinion piece
 • 2020. Jeg stiller meg ved siden av deg. Dagsavisen.
 • 2019. La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner! Forskning.no.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2020. Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (3). Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter .
 • 2019. Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). Senter for Studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
Academic monograph
 • 2000. På jakt i stereotypijungelen. Forestillinger om ikke-hvite sett gjennom norske ukeblad i 1952 og 1975.
Popular scientific article
 • 2001. Drømmen om de nakne buskmenn. Myten om de edle ville. HISTORIE - Populærhistorisk magasin.
Interview
 • 2018. Nye AHKR stipendiater Prosjektet "Skolen som mulighetsarena (SSM): Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer" har fått på plass sine to stipendiater .
 • 2018. Hvordan bør en lærer møte en elev med ekstreme holdninger?
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2003. Images of the Other – Changing Stereotypes in the Post War Period. 14 pages.
Digital learning tools
 • 2019. Ett skritt frem. Nettressurs for Universitet, Høgskole og Videregående skole.
Chapter
 • 2019. «Nulltoleranse» – fra lydighet til myndiggjøring: Hvordan møte krenkende atferd og fordomsfulle uttrykk i skolen. 34-49. In:
  • 2019. Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). Senter for Studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

More information in national current research information system (CRIStin)

Twitter