Home
 • E-mailSonja.Innselset@uib.no
 • Phone+47 55 58 32 65
 • Visitor Address
  Haakon Sheteligespl. 10
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5007 BERGEN
Academic article
 • Innselset, Sonja Marie. 1995. Skålgropa - kvinnesymbolet i bergkunsten? K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge.
Academic lecture
 • Engevik, Asbjørn; Innselset, Sonja Marie. 2004. Arkeologi på Web, informasjons- og databasesystemer i arkeologi.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond. 2006. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • Lødøen, Trond; Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe-Winther. 2006. Samfunn, symboler og identitet. Universitetet i Bergen.
 • Holm, Ingunn; Øye, Ingvild; Innselset, Sonja Marie. 2005. "Utmark" - The Outfield as Ideology and Industry in the Iron Age and the Middle Ages. Arkeologisk institutt, UiB.
Non-fiction book
 • Engevik, Asbjørn; Innselset, Sonja Marie. 2004. Digital Archaeological Resources at the University of Bergen: An Efficient Tool in Research and Heritage Management? Leiden University.
Popular scientific article
 • Innselset, Sonja Marie. 2006. Helleristningar i Sogndal. so han sa... : lokalhistorisk årshefte. 60-64.
 • Innselset, Sonja Marie. 2001. Helleristningane i Sogn - teikn på kontakt Sogn-Valdres i førhistorisk tid? Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 11-19.
 • Engevik, Asbjørn; Innselset, Sonja Marie. 2000. Fra hovedprotokoll til Internett. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 18-21.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond. 2006. Samfunn, symboler og identitet - om kategorier i fortid og forskning. 2 pages.
 • Innselset, Sonja Marie. 2005. Skålgropene i Valdres og indre Sogn - ikkje berre "stølsristningar"? 21 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)