Home
 • E-mailDyrvik@uib.no
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Books
 • Holt-Jensen, Arild; Dyrvik, Ståle. 2015. Likeverd. Grunnlaget for demokrati. Res Publica. 292 pages. ISBN: 9788282260565.
 • Nagel, Anne-Hilde; Dyrvik, Ståle. 2014. Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag. 307 pages. ISBN: 978-82-7128-707-8.
 • Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Tore. 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget. 569 pages. ISBN: 978-82-15-01714-3.
 • Abrahamsen, Olav Arild; Dyrvik, Ståle; Nielsen, May-Brith Ohman; Aase, Andreas. 2007. Portal. Verdenshistorie og norgeshistorie etter 1750. Det Norske Samlaget.
 • Dyrvik, Ståle. 2007. Portal. Verdshistorie og Noregshistorie før 1750. Det Norske Samlaget. 260 pages. ISBN: 978-82-521-6779-5.
 • Dyrvik, Ståle. 2007. Portal. Verdshistorie og Noregshistorie etter 1750. Det Norske Samlaget. 458 pages. ISBN: 978-82-521-6781-8.
 • Dyrvik, Ståle. 2005. Året 1814. Det Norske Samlaget. 128 pages. ISBN: 82-521-6570-2.
 • Dyrvik, Ståle. 2004. Den demografiske overgangen. Det Norske Samlaget. 128 pages. ISBN: 82-521-6166-9.
 • Aase, Andreas; Dyrvik, Ståle. 2003. Portal. Eldre verdshistorie. Det Norske Samlaget. 264 pages.
 • Dyrvik, Ståle. 2003. Portal. Eldre noregshistorie. Det Norske Samlaget. 228 pages. ISBN: 82-521-5783-1.
 • Dyrvik, Ståle. 1999. Norsk historie 1625-1814. Vegar til sjølvstende. Det Norske Samlaget. 305 pages. ISBN: 82-521-5546-4.
 • Dyrvik, Ståle. 1998. Truede tvillingriker 1648-1720. Universitetsforlaget. 451 pages. ISBN: 82-00-12676-5.
 • Ersland, Geir Atle; Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. 446 pages. ISBN: 82-90992-07-6.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. ISBN: 82-90992-07-6.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. ISBN: 82-90992-07-6.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. ISBN: 82-90992-07-6.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. ISBN: 82-90992-07-6.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. ISBN: 82-90992-07-6.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. ISBN: 82-90992-07-6.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. ISBN: 82-90992-07-6.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. ISBN: 82-90992-07-6.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. ISBN: 82-90992-07-6.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. ISBN: 82-90992-07-6.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. ISBN: 82-90992-07-6.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. ISBN: 82-90992-07-6.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. ISBN: 82-90992-07-6.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. ISBN: 82-90992-07-6.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. ISBN: 82-90992-07-6.
 • Dyrvik, Ståle; Feldbæk, Ole; Helle, Knut. 1996. Mellom brødre 1780-1830. 239 pages. ISBN: 82-03-22020-7.
 • Dyrvik, Ståle. 1995. Etnesoga V: Folket. Grindheim sokn. 600 pages. ISBN: 82-993682-2-7.
 • Dyrvik, Ståle. 1995. Etnesoga III: Folket. Gjerdesokn. 487 pages. ISBN: 82-993682-0-0.
 • Dyrvik, Ståle. 1995. Etnesoga IV: Folket. Stødle sokn. 424 pages. ISBN: 82-993682-1-9.
 • Grønlie, Tore; Danielsen, Rolf; Dyrvik, Ståle; Helle, Knut; Hovland, Edgar. 1995. Norway. A History of Norway from The Vikings to our own Times. 486 pages. ISBN: 82-00-21803-1.
 • Dyrvik, Ståle; Moen, Bjørg; Grønlie, Tore. 1994. Demografi som etterkrigshistorisk forskningsfelt. 42 pages. ISBN: 82-91027-05-6.
 • Dyrvik, Ståle. 1976. Norge under eneveldet. Universitetsforlaget.
Journal articles
 • Dyrvik, Ståle. 2014. Er gards- og ættesogene ""vitskaplege arbeid""? :. Heimen - Lokal og regional historie. 51: 178-180.
 • Dyrvik, Ståle. 2006. I kongenes tid 900–1814. Knut Kjeldstadli (red.): Norsk innvandringshistorie, bind 1 (The kings from 900-1814. Norwegian immigration history, vol 1). Historisk Tidsskrift (Norge). 85: 125-129.
 • Dyrvik, Ståle. 2006. E.A. Wrigley, Poverty, Progress, and Population. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 463 pp. ISBN 0-521-52974-3. Scandinavian Economic History Review. 54: 216-217.
 • Dyrvik, Ståle. 2005. Åra 1814 og 1905 i norsk historie. Årbok - Etne Sogelag. 22: 13-16.
 • Dyrvik, Ståle. 2005. Familiehistorie. Sølvi Sogner (red.): I gode og vonde dagar. Familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid. Det Norske Samlaget, Oslo 2003. 272 sider. Heimen - Lokal og regional historie. 1. 90-92.
 • Dyrvik, Ståle. 2005. Jens Johan Hyvik: Fædrelandske Ideer. Jacob Aalls nasjonsforståelse 1799-1814. Med en innledning av J. Peter Burgess. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2003, 261 s. Historisk Tidsskrift (Norge). 84: 127-130.
 • Dyrvik, Ståle. 2004. Johannes Elgvin: Friedrich av Hessen. Vekstår for Norge 1809-1813. Historisk Tidsskrift (Norge). 83: 678-680.
 • Dyrvik, Ståle. 2004. Kor gamalt er husmannsvesenet i Noreg? Heimen - Lokal og regional historie. 2. 114-118.
 • Dyrvik, Ståle. 2003. Årbok for Etne sogelag. Nokre tankar ved eit rundt år. Etne sogelag. Årbok 2003. 20: 21-25.
 • Dyrvik, Ståle. 2000. A Challenge on the Research Agenda. Gender Analysis of a Nation's History. Kommentar til : Ida Blom / Sølvi Sogner (eds.): A gender perspective on Norwegian history from the Vikings to the year 2000. (Focus on Political History: Part II. Hilde Sandvik, Early Modern Times. 1500-1800. Historisk Tidsskrift (Norge). 79: 252-254.
 • Dyrvik, Ståle. 2000. A Challenge on the research Agenda. Gender Analysis of a Nation's History: Kommentar til: Ida Blom/ Sølvi Sogner (eds.): A gender perspective on Norwegian History from the Vikings to the year 2000. (A Modernizing Economy: Part III. Gro Hagemann, The Silent Voices? 1800-1900. Historisk Tidsskrift (Norge). 79: 256-258.
 • Dyrvik, Ståle. 1994. Refleksjoner kring ei dansk-norsk felleshistorie. Dansk-norsk.
 • Dyrvik, Ståle. 1994. Farmers at Sea: A study of fishermen in North Norway, 1801-1920. Journal of Family History Vol.18 No.4.
Reports and theses
 • York, Eyvind Urkedal; Solli, Arne; Dyrvik, Ståle. 2012. ”Vi Arbeidere er ingen faatallig Hær”: om husmannsvesenet i Noreg. Luster sogelag/Luster kommune, Luster. 84 pages.
 • Stefánsson, Magnús; Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. V#/inland eller Vinland? Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Dyrvik, Ståle; Moen, Bjørg. 1993. Demografi. Rapport. Etterkrigshistorisk register. LOS-senteret.
Book sections
 • Dyrvik, Ståle. 2014. Folkets førar eller folkets tenar? Kristian Fredrik som aktør i Norge 1813-1814. 3:1, pages 213-224. In:
  • Nagel, Anne-Hilde; Dyrvik, Ståle. 2014. Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag. 307 pages. ISBN: 978-82-7128-707-8.
 • Dyrvik, Ståle. 2014. Røysteretten i 1814. 2:3, pages 131-140. In:
  • Nagel, Anne-Hilde; Dyrvik, Ståle. 2014. Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag. 307 pages. ISBN: 978-82-7128-707-8.
 • Dyrvik, Ståle. 2013. Befolkning og sosiale mønster. Kap. 8, pages 135-142. In:
  • Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Tore. 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget. 569 pages. ISBN: 978-82-15-01714-3.
 • Dyrvik, Ståle. 2013. Næringane. Kap. 9, pages 145-152. In:
  • Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Tore. 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget. 569 pages. ISBN: 978-82-15-01714-3.
 • Dyrvik, Ståle. 2013. Makt og fordeling. Kap. 10, pages 155-161. In:
  • Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Tore. 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget. 569 pages. ISBN: 978-82-15-01714-3.
 • Dyrvik, Ståle. 2013. Staten og undersåttane. Kap. 11, pages 163-171. In:
  • Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Tore. 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget. 569 pages. ISBN: 978-82-15-01714-3.
 • Dyrvik, Ståle. 2013. Danmark og Noreg. Kap. 12, pages 173-180. In:
  • Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Tore. 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget. 569 pages. ISBN: 978-82-15-01714-3.
 • Dyrvik, Ståle. 2013. Foreininga brest. Kap.13, pages 183-192. In:
  • Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Tore. 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget. 569 pages. ISBN: 978-82-15-01714-3.
 • Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Olav Tore. 2013. Landet, folket og staten - Et innledende riss. Introduksjon, pages 13-22. In:
  • Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Tore. 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget. 569 pages. ISBN: 978-82-15-01714-3.
 • Dyrvik, Ståle. 2006. Den demografiske overgangen. Moderniseringsprosessens verknad på mortalitet og fertilitet. Del 3, kapittel 12, pages 205-213. In:
  • Larsen, Stein Ugelvik. 2006. Teori og Metode i Geografi. Fagbokforlaget. 412 pages. ISBN: 82-7674-878-3.
 • Dyrvik, Ståle. 2001. Jordbruksbygda Etne. 64-79. In:
  • Nils Georg, Brekke. 2001. Etne. Kulturhistorisk vegvisar. ISBN: 82-7326-039-9.
 • Dyrvik, Ståle. 2001. Historisk demografi - den ukjende historia om folk flest. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2001. P2-Akademiet U.
 • Dyrvik, Ståle. 2000. Dansk-norsk militær opprusting og strategi 1660-75. 67-83. In:
  • Arstad, Knut Peter Lyche. 2000. Strategi, ledelse og samfunn 1588-1720. Forsvarsmuseets småskrift. 22. Forsvarsmuseet, Oslo.
 • Dyrvik, Ståle. 2000. Dansk-norsk militær opprusting og strategi 1660-75. 67-83. In:
  • Arstad, Knut Peter Lyche. 2000. Strategi, ledelse og samfunn 1588-1720. ISBN: 82-91218-21-8.
 • Dyrvik, Ståle. 1998. Demografi og slektshistorie. 148-159. In:
  • Winge, Harald. 1998. Slekt og lokalsamfunn. ISBN: 82-90176-90-2.
 • Dyrvik, Ståle. 1997. Skilnadene på å skriva bygdebok og norgeshistorie. Tankar rundt oppbygging, temaval og publikum. 59-66. In:
  • Braut, Else. 1997. Blikk på lokalhistorie. Norsk lokalhistorie etter 1970. ISBN: 82-90176-88-0.
 • Dyrvik, Ståle. 1997. Spedbarndøden i Etne prestegjeld 1716-1900. 131-150. In:
  • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. ISBN: 82-90992-07-6.
 • Dyrvik, Ståle. 1996. Skifte som kjelde til økonomiske og sosiale forhold i bondesamfunnet. 47-64. In:
  • Marthinsen, Liv. 1996. Skiftene som kilde - en artikkelsamling. ISBN: 82-90176-85-6.
 • Dyrvik, Ståle. 1996. Landboreform i odelsbondens land? 305-313. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1996. Søfart, politik, identitet tilegnet Ole Feldbæk. ISBN: 87-88802-13-2.
 • Hovland, Edgar; Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Danielsen, Rolf; Grønlie, Tore. 1995. Kap.16. Recovery and growth:the Norwegian econemy, 1815-75 Kap.18. Modern Norway takes shape, 1875-1920 Kap.20. The inter-war years. 230-254, 271-296. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1995. Norway: A History from the Vikings to our own Times. ISBN: 82-00-21803-1.
 • Dyrvik, Ståle. 1993. Folkevekst og bondesamfunn. Kapittel, pages 42-46. In:
  • Brekke, Nils Georg; Skaar, Ronny. 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. 477 pages. ISBN: 82-7326-026-7.

More information in national current research information system (CRIStin)