Home
 • E-mailDyrvik@uib.no
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) 2007. Portal. Verdshistorie og Noregshistorie før 1750. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) 2007. Portal. Verdshistorie og Noregshistorie etter 1750. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) 2007. Portal. Verdenshistorie og norgeshistorie etter 1750. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) 2005. Året 1814. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) 2004. Den demografiske overgangen. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) 2003. Portal. Eldre verdshistorie. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) 2003. Portal. Eldre noregshistorie. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) 1999. Norsk historie 1625-1814. Vegar til sjølvstende. Det Norske Samlaget.
Academic article
 • Show author(s) 2004. Kor gamalt er husmannsvesenet i Noreg? Heimen - Lokal og regional historie. 114-118.
 • Show author(s) 2004. Johannes Elgvin: Friedrich av Hessen. Vekstår for Norge 1809-1813. Historisk Tidsskrift (Norge). 678-680.
 • Show author(s) 1994. Refleksjoner kring ei dansk-norsk felleshistorie. Dansk-norsk.
 • Show author(s) 1994. Farmers at Sea: A study of fishermen in North Norway, 1801-1920. Journal of Family History Vol.18 No.4.
Report
 • Show author(s) 2012. ”Vi Arbeidere er ingen faatallig Hær”: om husmannsvesenet i Noreg. .
 • Show author(s) 1997. V#/inland eller Vinland? .
 • Show author(s) 1993. Demografi. Rapport. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2008. Nye demografiske og økologiske synspunkt på den industrielle revolusjonen i England.
 • Show author(s) 2008. Norsk befolkningshistorie på 1900-talet.
 • Show author(s) 2008. Norsk befolkningshistorie på 1900-talet.
 • Show author(s) 2008. Neighbourhoods as Factors of Fertility Decline in Stavanger 1900-1935.
 • Show author(s) 2008. Endringar i nordmenns livsløp frå 1750 til i dag.
 • Show author(s) 2005. Paradis på jord? Jesuittane i Paraguay 1610-1767.
 • Show author(s) 2005. Det norske husmannsvesenet.
 • Show author(s) 2005. Demografi og språkendring.
 • Show author(s) 2002. Lokalhistorie i lærarutdanninga.
 • Show author(s) 2000. Historisk demografi - vitskapen om folk flest.
Academic lecture
 • Show author(s) 2008. Norsk historisk forsking i foreiningstida 1536-1814.
 • Show author(s) 2008. Kvinner og spedbarn for 250 år sidan.
 • Show author(s) 2002. Kommentar til Øystein Rians innlegg om foreiningstida 1536-1814.
Reader opinion piece
 • Show author(s) 2014. Er gards- og ættesogene ""vitskaplege arbeid""? :. Heimen - Lokal og regional historie. 178-180.
Book review
 • Show author(s) 2006. I kongenes tid 900–1814. Knut Kjeldstadli (red.): Norsk innvandringshistorie, bind 1 (The kings from 900-1814. Norwegian immigration history, vol 1). Historisk Tidsskrift (Norge). 125-129.
 • Show author(s) 2006. E.A. Wrigley, Poverty, Progress, and Population. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 463 pp. ISBN 0-521-52974-3. Scandinavian Economic History Review. 216-217.
 • Show author(s) 2005. Jens Johan Hyvik: Fædrelandske Ideer. Jacob Aalls nasjonsforståelse 1799-1814. Med en innledning av J. Peter Burgess. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2003, 261 s. Historisk Tidsskrift (Norge). 127-130.
 • Show author(s) 2005. Familiehistorie. Sølvi Sogner (red.): I gode og vonde dagar. Familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid. Det Norske Samlaget, Oslo 2003. 272 sider. Heimen - Lokal og regional historie. 90-92.
 • Show author(s) 2000. A Challenge on the research Agenda. Gender Analysis of a Nation's History: Kommentar til: Ida Blom/ Sølvi Sogner (eds.): A gender perspective on Norwegian History from the Vikings to the year 2000. (A Modernizing Economy: Part III. Gro Hagemann, The Silent Voices? 1800-1900. Historisk Tidsskrift (Norge). 256-258.
 • Show author(s) 2000. A Challenge on the Research Agenda. Gender Analysis of a Nation's History. Kommentar til : Ida Blom / Sølvi Sogner (eds.): A gender perspective on Norwegian history from the Vikings to the year 2000. (Focus on Political History: Part II. Hilde Sandvik, Early Modern Times. 1500-1800. Historisk Tidsskrift (Norge). 252-254.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2015. Likeverd. Grunnlaget for demokrati. Res Publica.
 • Show author(s) 2014. Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag.
 • Show author(s) 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget.
Non-fiction book
 • Show author(s) 1998. Truede tvillingriker 1648-1720. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt, UiB..
 • Show author(s) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Show author(s) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Show author(s) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt, UiB.
 • Show author(s) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt, UiB..
 • Show author(s) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Show author(s) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Show author(s) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. [Mangler utgivernavn].
 • Show author(s) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Show author(s) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt, UiB.
 • Show author(s) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt, UiB.
 • Show author(s) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Show author(s) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Show author(s) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Show author(s) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Show author(s) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt..
 • Show author(s) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Show author(s) 1996. Mellom brødre 1780-1830. Aschehoug.
 • Show author(s) 1995. Norway. A History of Norway from The Vikings to our own Times. Scandinavian University Press.
 • Show author(s) 1995. Etnesoga V: Folket. Grindheim sokn. Etne kommune.
 • Show author(s) 1995. Etnesoga IV: Folket. Stødle sokn. Etne kommune.
 • Show author(s) 1995. Etnesoga III: Folket. Gjerdesokn. Etne kommune.
 • Show author(s) 1994. Demografi som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Los-senteret, Bergen.
 • Show author(s) 1976. Norge under eneveldet. Universitetsforlaget.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) 2005. Kor sannsynleg er det at eit armadaskip forliste ved Gurskøy, Goksøyr eller Godøy på Sør Sunnmøre i 1588?
 • Show author(s) 2004. Kårkontrakter fra matrikkel gårder i Sogndal kommune fra perioden 1851-1970. En analyse av utviklingen i kårkontraktenes antall og innhold.
 • Show author(s) 2004. Fødsler utenfor ekteskap i Haus og Lindås prestegjeld 1691-1800.
 • Show author(s) 2001. Lokalhistorie i skolen. En studie av hvilken plass lokalhistorie har hatt, og har i den norske skolen.
Masters thesis
 • Show author(s) 2006. En undersøkelse av barne- og spedbarnsdødeligheten i Bergen stiftprosti 1769-1801.
 • Show author(s) 2005. Nordmenn i Den amerikanske borgerkrigen. En studie om hvorfor nordmenn vervet seg frivillig til å kjempe i konflikten.
 • Show author(s) 2005. "Sjukdomar, enæring og helse": Mortaliteten i indre og ytre strøk på Vestlandet. Ei historisk-demografisk studie av prestegjelda Indre Holmedal og Sogndal i Nordre Bergenhus amt 1769-1865.
 • Show author(s) 2005. "Ich kann keine grösser Freude auf Erden haben in diesen mörderischen Kriegen und ferlichen letzten Zeiten". Eine Studie zur Klärung des Briefverhältnisses zwischen dem Wittenberger Reformator Johannes Bugenhagen Pomeranus und König Christian III. von Dänemark-Norwegen.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2005. Åra 1814 og 1905 i norsk historie. Årbok - Etne Sogelag. 13-16.
 • Show author(s) 2003. Årbok for Etne sogelag. Nokre tankar ved eit rundt år. Etne sogelag. Årbok 2003. 21-25.
Programme participation
 • Show author(s) 2009. Finanskriser i Norge 1750-1850.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2014. Røysteretten i 1814. 10 pages.
 • Show author(s) 2014. Folkets førar eller folkets tenar? Kristian Fredrik som aktør i Norge 1813-1814. 12 pages.
 • Show author(s) 2013. Staten og undersåttane. 9 pages.
 • Show author(s) 2013. Næringane. 8 pages.
 • Show author(s) 2013. Makt og fordeling. 7 pages.
 • Show author(s) 2013. Landet, folket og staten - Et innledende riss. 10 pages.
 • Show author(s) 2013. Foreininga brest. 10 pages.
 • Show author(s) 2013. Danmark og Noreg. 8 pages.
 • Show author(s) 2013. Befolkning og sosiale mønster. 8 pages.
 • Show author(s) 2006. Den demografiske overgangen. Moderniseringsprosessens verknad på mortalitet og fertilitet. 9 pages.
 • Show author(s) 2001. Jordbruksbygda Etne. 16 pages.
 • Show author(s) 2001. Historisk demografi - den ukjende historia om folk flest.
 • Show author(s) 2000. Dansk-norsk militær opprusting og strategi 1660-75. 17 pages.
 • Show author(s) 1998. Demografi og slektshistorie. 12 pages.
 • Show author(s) 1997. Spedbarndøden i Etne prestegjeld 1716-1900. 20 pages.
 • Show author(s) 1997. Skilnadene på å skriva bygdebok og norgeshistorie. Tankar rundt oppbygging, temaval og publikum. 8 pages.
 • Show author(s) 1996. Skifte som kjelde til økonomiske og sosiale forhold i bondesamfunnet. 18 pages.
 • Show author(s) 1996. Landboreform i odelsbondens land? 9 pages.
 • Show author(s) 1995. Kap.16. Recovery and growth:the Norwegian econemy, 1815-75 Kap.18. Modern Norway takes shape, 1875-1920 Kap.20. The inter-war years. 25 pages.
 • Show author(s) 1993. Folkevekst og bondesamfunn. 5 pages.
Other
 • Show author(s) 2000. Dansk-norsk militær opprusting og strategi 1660-75. 67-83.

More information in national current research information system (CRIStin)