Home
Stian Aleksander Uvaag's picture
Photo:
Eivind Senneset, UiB

Stian Aleksander Uvaag

 • E-mailStian.Uvaag@uib.no
 • Phone+47 +47
 • Visitor Address
  Rosenbergsgaten 39
  5015 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
 • Uvaag, Stian Aleksander (2023). Co-occurring occupations among siblings in Norway. Acta Sociologica, 66(3), 254-270. DOI: https://dx.doi.org/10.1177/00016993221095985
 • Uvaag, Stian Aleksander (2023). Siblings’ educational mobility and the educational stratification of families. British Journal of Sociology of Education, 44(5), 824-842. DOI: https://dx.doi.org/10.1080/01425692.2023.2208740
 • Hansen, Marianne Nordli; Uvaag, Stian Aleksander (2021). "Arbeiderklassen og sosial mobilitet". I J. Ljunggren og M.N. Hansen. (Red.), Arbeiderklassen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas & Uvaag, Stian (2019). Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:6. http://hdl.handle.net/11250/2592572
Academic article
 • Show author(s) (2023). Siblings’ educational mobility and the educational stratification of families. British Journal of Sociology of Education.
 • Show author(s) (2022). Co-occurring occupations among siblings in Norway. Acta Sociologica.
Lecture
 • Show author(s) (2019). Hvorfor er arbeidsmarkedet fremdeles så kjønnsdelt?
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). Arbeiderklassen og sosial mobilitet. 28 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence