Home
Stig Wernø Holter's picture

Stig Wernø Holter

Emeritus
 • E-mailstig.holter@uib.no
 • Phone+47 55 58 69 58
 • Visitor Address
  John Lunds plass 3
  Bergen
  Room 
  319
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Norwegian hymn traditions

Philosophy of sacred music

Organ - service playing and improvisation

Liturgy and hymnology

Music history

Textbook
 • Show author(s) (2022). Kom, tilbe med fryd: Innføring i liturgikk og hymnologi. Eide Forlag.
 • Show author(s) (2008). Kom, tilbe med fryd : Innføring i liturgikk og hymnologi. Solum.
 • Show author(s) (1991). Kom, tilbe med fryd. Innføring i liturgikk og hymnologi. Solum.
Academic article
 • Show author(s) (2014). Lindeman eller folketone? Noen betraktninger omkring melodien "Hellig Ånd, o himmel-lue". Norsk Kirkemusikk. 28-32.
 • Show author(s) (2012). Ludvig Mathias Lindemans betydning for norsk salmesang. Norsk Kirkemusikk. 28-34.
 • Show author(s) (2012). "Syng med! - sa gamle Lindeman". Ludvig Mathias Lindeman 200 år (1812-2012). Hymnologi. 115-126.
 • Show author(s) (2007). "…at synge med fortiden." Noen meddelelser om norsk-amerikanske salmebøker. Hymnologi. 19-39.
 • Show author(s) (2003). Fast følge eller løse forbindelser? Tanker om forholdet tekst-melodi i norsk salmehistorie. Hymnologiske meddelelser. 257-269.
 • Show author(s) (2001). Jobs bok som musikalsk utfordring. En presentasjon, analyse og drøfting av Egil Hovlands orgelsuite nr.2. Norsk Kirkemusikk.
 • Show author(s) (1996). Koralbok for den norske kirke - et 70-årsminne. Norsk Kirkemusikk.
 • Show author(s) (1993). Et musikalsk synspunkt på de nye nordiske salmebøkene. Hymnologiske meddelelser. 89-109.
Report
 • Show author(s) (2008). Singing with the Past. .
Lecture
 • Show author(s) (2019). Nytt norsk salmeleksikon er fullført. Hva vet vi nå, og hva vet vi ikke?
 • Show author(s) (2019). Hymn festival/Liederabend Svein Ellingsen 90 Jahre/years.
 • Show author(s) (2017). Reformasjonens betydning for gudstjenestens musikk.
 • Show author(s) (2015). Hallgrimur Peturssons pasjonssalmer. Ny oversettelse av Arve Brunvoll.
 • Show author(s) (2014). Bruk av Norsk salmebok 2013.
 • Show author(s) (2013). The main service of the Church of Norway. New music for the ordinary.
 • Show author(s) (2013). Salmevalg og salmenes plass i liturgien.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2015). No er det i Noreg atter dag.
 • Show author(s) (2011). Ny liturgisk musikk og salmebok.
 • Show author(s) (2009). Hva er en salme? Forslaget til ny salmebok.
 • Show author(s) (2009). Georg Friedrich Händels kirkemusikk.
 • Show author(s) (2008). Salmeaften i Majorstuen kirke, Oslo. Presentasjon av salmer fra salmebokforslaget.
 • Show author(s) (2008). Salmeaften i Bergen domkirke. Salmer og melodier av Per Lønning på 80-årsdagen.
 • Show author(s) (2008). Philipp Nicolai – et 400-års minne.
 • Show author(s) (2004). Egil Hovland som salmekomponist.
Academic lecture
 • Show author(s) (2016). To salme/sangbokfortaler fra reformasjonstiden.
 • Show author(s) (2015). "Norsk salmebok 2013" (The Norwegian Hymnal 2013).
 • Show author(s) (2013). Norsk folketone eller komponert melodi: Tre tvilstilfeller fra norsk koralhistorie.
 • Show author(s) (2013). Nordiske aspekter ved Norsk salmebok 2013.
 • Show author(s) (2011). Norsk orgelmusikk i lys av endringer i salmebok og liturgisk praksis.
 • Show author(s) (2009). Svein Ellingsen og komponistene.
 • Show author(s) (2009). Salmebok 2008 - prinsipper og eksempler.
 • Show author(s) (2009). Liturgireformen i spenningen mellom ordinarium og proprium.
 • Show author(s) (2009). Gud i musikken.
 • Show author(s) (2006). Norwegian-American Hymn Traditions.
 • Show author(s) (2002). Salmesangstriden i nytt lys.
 • Show author(s) (2002). Salmesangstriden i nytt lys.
 • Show author(s) (2002). Norwegian hymnody and religious folk tunes.
 • Show author(s) (2002). Fast følge eller løse forbindelser? Tanker om forholdet mellom tekst og melodi i norsk salmehistorie.
Music – recorded product
 • Show author(s) (2011). Fra fjord og fjære. Stig Wernø Holter spiller egne orgelverker.
 • Show author(s) (2011). Fra Buxtehude til Jongen. Stig Wernø Holter spiller på orglet i Skjold kirke.
 • Show author(s) (2005). Din rikssak. Norsk orgelmusikk gjennom 100 år. 1905-2005.
Book review
 • Show author(s) (2020). Psalmernas väg (Band 4). Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv. 253-257.
 • Show author(s) (2003). Arne J. Solhaug: "Fra organist til kantor. Utviklingen av en ny kirkemusiker-identitet.". Norsk Kirkemusikk. 29-30.
 • Show author(s) (2002). Anders Dillmar: "Dödshugget mot vår nationella tonkonst". Kyrkohistorisk årsskrift. 170-172.
Encyclopaedia
 • Show author(s) (2018). Nytt norsk salmeleksikon Bind IV.
 • Show author(s) (2013). Nytt norsk salmeleksikon, bind III.
 • Show author(s) (2012). Nytt norsk salmeleksikon, bind II.
 • Show author(s) (2011). Nytt norsk salmeleksikon, bind I.
Compendium
 • Show author(s) (1992). Kompendium i bibelkunnskap/troslære.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2018). Reformasjonens betydning for gudstjenestens musikk. Luthersk Kirketidende. 6 pages.
 • Show author(s) (2004). Orgelinntrykk fra Latvia. Orgelspeilet. 10-13.
 • Show author(s) (2002). De Nidaros à Taizé. L'évolution du chant d'église norvégien. Postitions luthériennes. 345-362.
 • Show author(s) (2000). Det firhendige orgelspill - kuriosum eller fullverdig kunstform? Norsk Kirkemusikk. 5-21.
 • Show author(s) (2000). Det firhendige orgelspill - kuriosum eller fullverdig kunstform? Norsk Kirkemusikk. 5-21.
 • Show author(s) (1998). Fra 'Raketsang' til belivet koral. Et forsøk på en psykologisk tolkning av salmesangstriden. Norsk Kirkemusikk. 5-17/20/17.
Feature article
 • Show author(s) (2013). Salmer og sanger vi gjerne hører - og noen du aldri har hørt før. Bergens Tidende. 14-15.
 • Show author(s) (2010). Salmebok i evig reform. Vårt land. 24-24.
 • Show author(s) (2008). En forhastet reform. Vårt land. 22-22.
 • Show author(s) (2003). Revolusjon av gravferden? Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2000). "Hellig sang med himmelsk lyd." Norsk kirkesang i endring og vekst gjennom 100 år (1835-1936) med særlig vekt på Koralbok for den norske kirke. -.
 • Show author(s) (2000). "Hellig sang med himmelsk lyd." En studie av norsk kirkesang i endring og vekst med særlig vekt på Koralbok for Den norske kirke. -.
Interview
 • Show author(s) (2011). Salmer for generasjoner.
 • Show author(s) (2011). Salmene har fått sitt leksikon.
 • Show author(s) (2008). For stor utskifting av salmer.
Programme participation
 • Show author(s) (2008). Medvirkning som organist ved Allehelgensgudstjeneste i Korskirken, Bergen.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Magnus Brostrup Landstad og Ludvig Mathias Lindeman. 16 pages.
 • Show author(s) (2015). Trond Kverno som komponist av liturgisk musikk. 16 pages.
 • Show author(s) (2014). Sangbøker som forskningsfelt. Introduksjon til antologien. 10 pages.
 • Show author(s) (2014). Mellom kultur og tro. Salmene i skolesangbøkene. 29 pages.
 • Show author(s) (2013). Norsk orgelmusikk i lys av endringer i salmebok og liturgisk praksis. 12 pages.
 • Show author(s) (2008). Salmetonen - en egen kunstform? 18 pages.
 • Show author(s) (2007). "Kan du glemme gamle Norge". Noen meddelelser om norsk-amerikanske koralbøker. 23 pages.
 • Show author(s) (2005). Et ekspansivt tiår. Griegakademiet - Institutt for musikk 1995-2005. 16 pages.
 • Show author(s) (2003). "Ludvig Mathias Lindeman".
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2013). Nytt norsk salmeleksikon, bind 3. . In:
  • Show author(s) (2013). Nytt norsk salmeleksikon, bind III.
 • Show author(s) (2012). Nytt norsk salmeleksikon, bind 2. . In:
  • Show author(s) (2012). Nytt norsk salmeleksikon, bind II.
 • Show author(s) (2011). Nytt norsk salmeleksikon, bind 1. . In:
  • Show author(s) (2011). Nytt norsk salmeleksikon, bind I.
 • Show author(s) (2011). Alltid freidig når du går m.fl. 220 pages. In:
  • Show author(s) (2011). Nytt norsk salmeleksikon, bind I.
Musical performance
 • Show author(s) (2013). Jubileumskonsert.
 • Show author(s) (2011). Orgelkonsert.
 • Show author(s) (2011). Organ recital.
 • Show author(s) (2011). Konsert i Skjold kirke.
Music - composition
 • Show author(s) (2021). Sonata no. 2 for organ.
 • Show author(s) (2013). 13+14+33. Fantasi for fagott og orgel.
Academic literature review
 • Show author(s) (2019). Thomissøns salmebok 450 år. En guide for nye lesere. Hymnologi. 106-138.
 • Show author(s) (2004). Orgelsonaten. Trekk av en sjangers historie med vekt på romantikken. Orgelspeilet. 4-19.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) (2010). Salmetonen - en egen kunstform? 41-51.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2016). Norsk Salmebok 2013: A Hymnal for Church and Home. The Hymn: A Journal of Congregational Song. 17-22.
 • Show author(s) (2014). Musikk til arbeidet. Om orglets og musikkens plass i frimureriet. Orgelspeilet. 72-87.

More information in national current research information system (CRIStin)

Organ, solo and service playing

Liturgy and hymnology

Music theory

Composition