Home
Stig Wernø Holter's picture

Stig Wernø Holter

Professor
 • E-mailStig.Holter@uib.no
 • Phone+47 55 58 69 58+47 924 57 169
 • Visitor Address
  John Lunds plass 3
  Bergen
  Room 
  319
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Norwegian hymn traditions

Philosophy of sacred music

Organ - service playing and improvisation

Liturgy and hymnology

Music history

Textbook
 • 2008. Kom, tilbe med fryd : Innføring i liturgikk og hymnologi. Solum forlag.
 • 1991. Kom, tilbe med fryd. Innføring i liturgikk og hymnologi. Solum forlag.
Academic article
 • 2014. Lindeman eller folketone? Noen betraktninger omkring melodien "Hellig Ånd, o himmel-lue". Norsk Kirkemusikk. 28-32.
 • 2012. Ludvig Mathias Lindemans betydning for norsk salmesang. Norsk Kirkemusikk. 28-34.
 • 2012. "Syng med! - sa gamle Lindeman". Ludvig Mathias Lindeman 200 år (1812-2012). Hymnologi. 115-126.
 • 2007. "…at synge med fortiden." Noen meddelelser om norsk-amerikanske salmebøker. Hymnologi. 19-39.
 • 2003. Fast følge eller løse forbindelser? Tanker om forholdet tekst-melodi i norsk salmehistorie. Hymnologiske meddelelser. 257-269.
 • 2001. Jobs bok som musikalsk utfordring. En presentasjon, analyse og drøfting av Egil Hovlands orgelsuite nr.2. Norsk Kirkemusikk.
 • 1996. Koralbok for den norske kirke - et 70-årsminne. Norsk Kirkemusikk.
 • 1993. Et musikalsk synspunkt på de nye nordiske salmebøkene. Hymnologiske meddelelser. 89-109.
Report
 • 2008. Singing with the Past. .
Lecture
 • 2019. Nytt norsk salmeleksikon er fullført. Hva vet vi nå, og hva vet vi ikke?
 • 2019. Hymn festival/Liederabend Svein Ellingsen 90 Jahre/years.
 • 2017. Reformasjonens betydning for gudstjenestens musikk.
 • 2015. Hallgrimur Peturssons pasjonssalmer. Ny oversettelse av Arve Brunvoll.
 • 2014. Bruk av Norsk salmebok 2013.
 • 2013. The main service of the Church of Norway. New music for the ordinary.
 • 2013. Salmevalg og salmenes plass i liturgien.
Popular scientific lecture
 • 2015. No er det i Noreg atter dag.
 • 2011. Ny liturgisk musikk og salmebok.
 • 2009. Hva er en salme? Forslaget til ny salmebok.
 • 2009. Georg Friedrich Händels kirkemusikk.
 • 2008. Salmeaften i Majorstuen kirke, Oslo. Presentasjon av salmer fra salmebokforslaget.
 • 2008. Salmeaften i Bergen domkirke. Salmer og melodier av Per Lønning på 80-årsdagen.
 • 2008. Philipp Nicolai – et 400-års minne.
 • 2004. Egil Hovland som salmekomponist.
Academic lecture
 • 2016. To salme/sangbokfortaler fra reformasjonstiden.
 • 2015. "Norsk salmebok 2013" (The Norwegian Hymnal 2013).
 • 2013. Norsk folketone eller komponert melodi: Tre tvilstilfeller fra norsk koralhistorie.
 • 2013. Nordiske aspekter ved Norsk salmebok 2013.
 • 2011. Norsk orgelmusikk i lys av endringer i salmebok og liturgisk praksis.
 • 2009. Svein Ellingsen og komponistene.
 • 2009. Salmebok 2008 - prinsipper og eksempler.
 • 2009. Liturgireformen i spenningen mellom ordinarium og proprium.
 • 2009. Gud i musikken.
 • 2006. Norwegian-American Hymn Traditions.
 • 2002. Salmesangstriden i nytt lys.
 • 2002. Salmesangstriden i nytt lys.
 • 2002. Norwegian hymnody and religious folk tunes.
 • 2002. Fast følge eller løse forbindelser? Tanker om forholdet mellom tekst og melodi i norsk salmehistorie.
Music – recorded product
 • 2011. Fra fjord og fjære. Stig Wernø Holter spiller egne orgelverker.
 • 2011. Fra Buxtehude til Jongen. Stig Wernø Holter spiller på orglet i Skjold kirke.
 • 2005. Din rikssak. Norsk orgelmusikk gjennom 100 år. 1905-2005.
Book review
 • 2003. Arne J. Solhaug: "Fra organist til kantor. Utviklingen av en ny kirkemusiker-identitet.". Norsk Kirkemusikk. 29-30.
 • 2002. Anders Dillmar: "Dödshugget mot vår nationella tonkonst". Kyrkohistorisk årsskrift. 170-172.
Encyclopaedia
 • 2018. Nytt norsk salmeleksikon Bind IV.
 • 2013. Nytt norsk salmeleksikon, bind III.
 • 2012. Nytt norsk salmeleksikon, bind II.
 • 2011. Nytt norsk salmeleksikon, bind I.
Compendium
 • 1992. Kompendium i bibelkunnskap/troslære.
Popular scientific article
 • 2018. Reformasjonens betydning for gudstjenestens musikk. Luthersk Kirketidende. 6 pages.
 • 2004. Orgelinntrykk fra Latvia. Orgelspeilet. 10-13.
 • 2002. De Nidaros à Taizé. L'évolution du chant d'église norvégien. Postitions luthériennes. 345-362.
 • 2000. Det firhendige orgelspill - kuriosum eller fullverdig kunstform? Norsk Kirkemusikk. 5-21.
 • 2000. Det firhendige orgelspill - kuriosum eller fullverdig kunstform? Norsk Kirkemusikk. 5-21.
 • 1998. Fra 'Raketsang' til belivet koral. Et forsøk på en psykologisk tolkning av salmesangstriden. Norsk Kirkemusikk. 5-17/20/17.
Feature article
 • 2013. Salmer og sanger vi gjerne hører - og noen du aldri har hørt før. Bergens Tidende. 14-15.
 • 2010. Salmebok i evig reform. Vårt land. 24-24.
 • 2008. En forhastet reform. Vårt land. 22-22.
 • 2003. Revolusjon av gravferden? Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • 2000. "Hellig sang med himmelsk lyd." Norsk kirkesang i endring og vekst gjennom 100 år (1835-1936) med særlig vekt på Koralbok for den norske kirke. -.
 • 2000. "Hellig sang med himmelsk lyd." En studie av norsk kirkesang i endring og vekst med særlig vekt på Koralbok for Den norske kirke. -.
Interview
 • 2011. Salmer for generasjoner.
 • 2011. Salmene har fått sitt leksikon.
 • 2008. For stor utskifting av salmer.
Programme participation
 • 2008. Medvirkning som organist ved Allehelgensgudstjeneste i Korskirken, Bergen.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2015. Trond Kverno som komponist av liturgisk musikk. 16 pages.
 • 2014. Sangbøker som forskningsfelt. Introduksjon til antologien. 10 pages.
 • 2014. Mellom kultur og tro. Salmene i skolesangbøkene. 29 pages.
 • 2013. Norsk orgelmusikk i lys av endringer i salmebok og liturgisk praksis. 12 pages.
 • 2008. Salmetonen - en egen kunstform? 18 pages.
 • 2007. "Kan du glemme gamle Norge". Noen meddelelser om norsk-amerikanske koralbøker. 23 pages.
 • 2005. Et ekspansivt tiår. Griegakademiet - Institutt for musikk 1995-2005. 16 pages.
 • 2003. "Ludvig Mathias Lindeman".
Encyclopedia article
 • 2011. Alltid freidig når du går m.fl. 220 pages. In:
  • 2011. Nytt norsk salmeleksikon, bind I.
Musical performance
 • 2013. Jubileumskonsert.
 • 2011. Orgelkonsert.
 • 2011. Organ recital.
 • 2011. Konsert i Skjold kirke.
Music - composition
 • 2013. 13+14+33. Fantasi for fagott og orgel.
Academic literature review
 • 2019. Thomissøns salmebok 450 år. En guide for nye lesere. 106-138.
 • 2004. Orgelsonaten. Trekk av en sjangers historie med vekt på romantikken. 4-19.
Popular scientific chapter/article
 • 2010. Salmetonen - en egen kunstform? 41-51.
Article in business/trade/industry journal
 • 2016. Norsk Salmebok 2013: A Hymnal for Church and Home. The Hymn: A Journal of Congregational Song. 17-22.
 • 2014. Musikk til arbeidet. Om orglets og musikkens plass i frimureriet. Orgelspeilet. 72-87.

More information in national current research information system (CRIStin)

Organ, solo and service playing

Liturgy and hymnology

Music theory

Composition