Home
Sunniva Petersen Johansen's picture

Sunniva Petersen Johansen

PhD Candidate
 • E-mailSunniva.Johansen@uib.no
 • Phone+47 55 58 94 34+47 482 07 840
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • 2016. Frå sjanger til teksttype i skriveopplæringa? Norsklæreren. 50-62.
Lecture
 • 2018. Kreativ tekst, refleksjon og samanlikning. Kva slags tekststrukturar legg skriveoppgåvene opp til?".
 • 2017. Skrivehjulet og fokus på form og funksjon i skriveopplæring og forsking.
 • 2015. Formålet med teksten. Sjanger og teksttype i eksamenstekstar i norsk i vidaregåande skule .
Academic lecture
 • 2018. Hva slags kunnskap kan forskning på elevtekster fra en tekstlingvistisk innfallsvinkel bidra med? .
Masters thesis
 • 2012. Semantisk imperialisme? Ein kritisk diskursanalyse av styringsdokument i skuleverket.
Feature article
 • 2016. "Norskeksamen - en skandale!". Bergens Tidende.

More information in national current research information system (CRIStin)