Home
Svein Atle Skålevåg's picture

Svein Atle Skålevåg

Professor, history of science
 • E-mailSvein.Skalevag@uib.no
 • Phone+47 55 58 97 77
 • Visitor Address
  Dokkeveien 2b, 2. et.
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

I am a historian of knowledge and my main research interest is the history of psychiatric and medical knowledge. In addition I have a strong interest in the history of historical knowledge. The prime source of inspiration in both fields is the work of Michel Foucault on power, knowledge and government, and more broadly what is referred to as historical epistemology. In the last years I have worked on the history of psychiatric knowledge in court, or the history of forensic psychiatry. This work has resulted in the monograph Utilregnelighet. En historie om rett og medisin (Criminal responsibility. A history of law and medicine), published in 2016. The book is based on a broad range of source material emanating from legal and medical practice, and examines how legal, criminological, psychological and psychiatric knowledge has been infiltrated in the nexus that is the problem of criminal responsibility.

Books
 • Skålevåg, Svein Atle. 2016. Utilregnelighet. En historie om rett og medisin. Pax Forlag. 249 pages. ISBN: 978-82-530-3824-7.
 • Andresen, Astri; Rosland, Sissel; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2015. Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. 2. utgåva. Det Norske Samlaget. 238 pages. ISBN: 978-82-521-8663-5.
 • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag. 390 pages. ISBN: 978-82-530-3599-4.
 • Andresen, Astri; Rosland, Sissel; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2012. Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. Det Norske Samlaget. 226 pages. ISBN: 978-82-521-73338.
Journal articles
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Skålevåg, Svein Atle. 2019. Georg Armauer Hansen. Store Norske Leksikon (Nettutgaven). 1 pages. Published 2019-03-13.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2014. The irresponsible criminal in Norwegian medico-legal discourse. International Journal of Law and Psychiatry. 37: 82-90. doi: 10.1016/j.ijlp.2013.09.008
 • Fjelland, Ragnar; Skålevåg, Svein Atle. 2012. Han tegnet et nytt bilde av vitenskap. Bergens Tidende. 22-22. Published 2012-09-11.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2012. Truth, law and forensic psychiatry in Truman Capote's In Cold Blood. Law and humanities. 6: 243-259.
 • Larsen, Eirinn; Skålevåg, Svein Atle. 2011. Historiker av en annen verden. Historikeren. 2. 47-54.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2011. Et desentrert blikk for politikk. Omtale av Kristin Asdal: "Politikkens natur. Naturens politikk.". Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie. Published 2011-12-12.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2011. Tilregneligheten har en historie. Klassekampen. doi: 06.12.2011
 • Skålevåg, Svein Atle. 2011. Psykiatrihistoriens nullpunkt. Klassekampen. Published 2011-09-21.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2011. Om innbilningskraften i medisinen. Anmeldelse av Lars Ove Andersen: Før placeboeffekten. Tidsskrift for Den norske legeforening. 131: 2529-2529.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2010. Ambisjon og handling. Sanderud sykehus og norsk psykiatri i et historisk perspektiv. Historisk Tidsskrift (Norge). 89: 125-129.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2010. Disseksjon – en medisinsk overgangsrite. Tidsskrift for Den norske legeforening. 130: 2512-2513.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2010. En fullt ut sann roman. Prosa - tidsskrift for skribenter. 06. 26-29.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2010. Per Haave: Ambisjon og handling. Sanderud sykehus og norsk psykiatri i et historisk perspektiv. Historisk Tidsskrift (Norge). 01. 125-129.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2009. Kjønnsforbrytelser. Sedelighet, seksualitet og strafferett 1880 - 1930. Tidsskrift for kjønnsforskning. 1-2. 7-27.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2009. Det generelle, det spesifikke og historiens metode. Nytt Norsk Tidsskrift. 1. 82-90.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2009. May-Brith Ohman Nielsen: Mennesker, makt og mikrober. Epidemibekjempelse og hygiene på Sørlandet 1830 - 1880. HIFO-nytt. 1. 40-44.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2008. Sykdommens historisitet. Edruelighetsnemnda som en biomaktens teknologi. Historisk Tidsskrift (Norge). 87: 305-316.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2008. Neurosis and modernity: the age of nervousness in Sweden. Medical history. 52: 556-557.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2007. Medical Hermeneutics of Murder. Race, Medicine and Law in a Murder Case from Finnmark, 1911. Acta Borealia. 24: 109-129. doi: 10.1080/08003830701661738
 • Skålevåg, Svein Atle. 2006. En human kritikk? Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 1. 103-105.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2006. Om å fange pasientens stemme i psykiatrihistorien. Anmeldelse av "Det forrykte menneske. Den psykisk syke i historien". Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 4. 125-126.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2006. The matter of forensic psychiatry: A historical enquiry. Medical history. 50: 49-68.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2006. ""At belyse en sjæl lige ind i mysteriet"". Nytt Norsk Tidsskrift. 23: 46-60.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2006. Psykiatriens historie hos Michel Foucault. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning. 2.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2005. Drømmenes sakkyndighet - profesjonsinteresser og rettspsykiatri. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 42: 24-27.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Skålevåg, Svein Atle. 2004. Rettsleg uskuld - Korleis dei sakkunnige i rettsspelet utfordrar demokratiske grenser. Syn og Segn. 4. 27-33.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2004. Aina Schiøtz: Det offentlige helsevesen i Norge 1603 - 2003. Bind 2. Historisk Tidsskrift (Norge). 83: 136-141.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2003. Sykehushistorie. Nyhetsbrev for Nätvärk för nordisk välfärdshistoria.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2003. Kan galskapen ha et hus? Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. 1.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2002. Constructing curative instruments: psychiatric architecture in Norway, 1820 - 1920. History of Psychiatry. 13: 51-68.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2002. Sykdom og tilregnelighet - fra sakkyndighetens historie. Tidsskrift for Den norske legeforening. 122: 65-68.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2002. Jenny Björkman, Vård for samhällets bästa: Debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 1850-1970. Scandinavian Journal of History. 27: 52-54.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2001. Sannheter om sinnet - Ibsen og psykiatrien. Nytt Norsk Tidsskrift. 3.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2001. Livets tre og kodenes kode - fra genetikk til bioteknologi. Norge 1900 - 2000. Tidsskrift for velferdsforskning. 4: 145-147.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2000. En sykdom tar form. Om psykiatri og konstruksjonen av sinnssykdom i asylets æra. Historisk Tidsskrift (Norge). 80: 352-373.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2000. Psykiatriens historie - hva den er, hvordan den vil være og hva den kunne ha vært. Tidsskrift for velferdsforskning. 3: 49-54.
Reports and theses
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2008. Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 228 pages.
 • Ekeland, Bjørn Christer; Lundeberg, Ingrid Rindal; Skålevåg, Svein Atle. 2005. Studier av dommen. Konferanserapport. Rapport - Rokkansenteret. 1. Rokkansenteret, Bergen. 165 pages.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Skålevåg, Svein Atle. 2004. Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Conference Proceedings. Rapport - Rokkansenteret. 6. Rokkansenteret, Bergen. 174 pages.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2003. Fra normalitetens historie. Rapport - Rokkansenteret. 10. Rokkansenteret, Bergen. 391 pages.
Book sections
 • Skålevåg, Svein Atle. 2015. Hvordan utilregnelighet ble et psykiatrisk problem. kapittel 2, pages 36-50. In:
  • Grøndahl, Pål; Stridbeck, Ulf. 2015. Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner. Gyldendal Akademisk. 413 pages. ISBN: 978-82-05-48459-7.
 • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Innledning. Kapittel 1, pages 8-34. In:
  • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag. 390 pages. ISBN: 978-82-530-3599-4.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortellinger om vitenskap. Kapittel 10, pages 264-291. In:
  • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag. 390 pages. ISBN: 978-82-530-3599-4.
 • Grønlie, Tore; Andresen, Astri; Skålevåg, Svein Atle; Ryymin, Teemu; Hubbard, William H. 2008. Introduction. Innledning, pages 7-13. In:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2008. Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 228 pages.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2008. Between rule of law and the living life. The irresponsible criminal in Norwegian medico-legal discourse 1840-1929. Artikkel, pages 147-159. In:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2008. Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 228 pages.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2007. "At belyse en sjæl lige ind i Mysteriet" - Den unge Knut Hamsun i en vitenshistorisk kontekst. kapittel, pages 237-262. In:
  • Bondevik, Hilde; Lie, Anne Kveim. 2007. Tegn på sykdom. Om litterær medisin og medisinsk litteratur. Scandinavian Academic Press. 288 pages. ISBN: 978-82-304-0024-1.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2006. Psychoanalysis and/as science. Norway 1900 - 1930. -, pages 125-138. In:
  • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu; Grønlie, Tore. 2006. Science, Culture, and Politics. European perspectives on Medicine, Sickness and Health. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 214 pages.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2005. Å dømme og bedømme. Dommeren, legen og det morderiske sinnet i historien. Kapittel 6, pages 147-158. In:
  • Ekeland, Bjørn Christer; Lundeberg, Ingrid Rindal; Skålevåg, Svein Atle. 2005. Studier av dommen. Konferanserapport. Rapport - Rokkansenteret. 1. Rokkansenteret, Bergen. 165 pages.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2005. Introduksjon: Studier av dommen. Forord, pages v-vi. In:
  • Ekeland, Bjørn Christer; Lundeberg, Ingrid Rindal; Skålevåg, Svein Atle. 2005. Studier av dommen. Konferanserapport. Rapport - Rokkansenteret. 1. Rokkansenteret, Bergen. 165 pages.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Skålevåg, Svein Atle. 2004. Introduction: Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Ch. 1, pages 5-8. In:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Skålevåg, Svein Atle. 2004. Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Conference Proceedings. Rapport - Rokkansenteret. 6. Rokkansenteret, Bergen. 174 pages.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2004. Medical and juridical psychologies. The law/medicine divide in forensic psychiatric practice in late nineteenth century Norway. 10, pages 149-161. In:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Skålevåg, Svein Atle. 2004. Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Conference Proceedings. Rapport - Rokkansenteret. 6. Rokkansenteret, Bergen. 174 pages.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2003. Dårekiste og psykiatrisk sykehus. 215-234. In:
  • Elvbakken, Kari Tove; Riise, Grete. 2003. Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget. 254 pages. ISBN: 82-7674-983-6.

More information in national current research information system (CRIStin)