Home
Svein Atle Skålevåg's picture

Svein Atle Skålevåg

Professor, history of science
 • E-mailSvein.Skalevag@uib.no
 • Phone+47 55 58 97 77
 • Visitor Address
  Dokkeveien 2b, 2. et.
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

I am a historian of knowledge and my main research interest is the history of psychiatric and medical knowledge. In addition I have a strong interest in the history of historical knowledge. The prime source of inspiration in both fields is the work of Michel Foucault on power, knowledge and government, and more broadly what is referred to as historical epistemology. In the last years I have worked on the history of psychiatric knowledge in court, or the history of forensic psychiatry. This work has resulted in the monograph Utilregnelighet. En historie om rett og medisin (Criminal responsibility. A history of law and medicine), published in 2016. The book is based on a broad range of source material emanating from legal and medical practice, and examines how legal, criminological, psychological and psychiatric knowledge has been infiltrated in the nexus that is the problem of criminal responsibility.

Textbook
 • 2015. Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. 2. utgåva. Det Norske Samlaget.
 • 2012. Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. Det Norske Samlaget.
Academic article
 • 2020. En indre makt. Howitzfeiden og psykiatriens framvekst. Historisk Tidsskrift (Danmark). 47-78.
 • 2014. The irresponsible criminal in Norwegian medico-legal discourse. International Journal of Law and Psychiatry. 82-90.
 • 2012. Truth, law and forensic psychiatry in Truman Capote's In Cold Blood. Law and humanities. 243-259.
 • 2009. Kjønnsforbrytelser. Sedelighet, seksualitet og strafferett 1880 - 1930. Tidsskrift for kjønnsforskning. 7-27.
 • 2009. Det generelle, det spesifikke og historiens metode. Nytt Norsk Tidsskrift. 82-90.
 • 2008. Sykdommens historisitet. Edruelighetsnemnda som en biomaktens teknologi. Historisk Tidsskrift (Norge). 305-316.
 • 2007. Medical Hermeneutics of Murder. Race, Medicine and Law in a Murder Case from Finnmark, 1911. Acta Borealia. 109-129.
 • 2006. The matter of forensic psychiatry: A historical enquiry. Medical history. 49-68.
 • 2006. Psykiatriens historie hos Michel Foucault. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning.
 • 2006. ""At belyse en sjæl lige ind i mysteriet"". Nytt Norsk Tidsskrift. 46-60.
 • 2005. Drømmenes sakkyndighet - profesjonsinteresser og rettspsykiatri. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 24-27.
 • 2003. Sykehushistorie. Nyhetsbrev for Nätvärk för nordisk välfärdshistoria.
 • 2002. Sykdom og tilregnelighet - fra sakkyndighetens historie. Tidsskrift for Den norske legeforening. 65-68.
 • 2002. Constructing curative instruments: psychiatric architecture in Norway, 1820 - 1920. History of Psychiatry. 51-68.
 • 2001. Sannheter om sinnet - Ibsen og psykiatrien. Nytt Norsk Tidsskrift.
 • 2000. En sykdom tar form. Om psykiatri og konstruksjonen av sinnssykdom i asylets æra. Historisk Tidsskrift (Norge). 352-373.
Report
 • 2008. Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. .
 • 2005. Studier av dommen. Konferanserapport. 1. 1. .
 • 2004. Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Conference Proceedings. 6. 6. .
 • 2003. Fra normalitetens historie. 10. 10. .
Popular scientific lecture
 • 2018. Foucault og historien.
 • 2018. Den frie viljen og rettspsykiatriens oppkomst.
 • 2016. Utilregnelighetens historie.
 • 2013. Tilregnelighet som psykiatrisk, juridisk og historisk problem.
 • 2011. Født forbryter?
 • 2006. Galskapens historie.
 • 2004. Ibsen og psykiatrien.
 • 2003. Sinnssykdom ved forrige århundreskifte - normering og medikalisering.
 • 2003. Dårekister og psykiatriske sykehus. Bergen.
Academic lecture
 • 2019. «De andre historikerne» - om historieskrivning innenfor andre fagfelt.
 • 2019. Psychiatry before social science. Responisbility and abnormality in the early 19th century.
 • 2018. Hypochondria.
 • 2017. Rettspsykiatriens oppkomst.
 • 2017. Knut Hamsun, the Long Life and anti-narrativism.
 • 2017. Is there an expiry date on responsibility?
 • 2017. Filosofisk, etisk og strafferettslig perspektiv.
 • 2016. Utilregnelighet. En historie om rett og medisin.
 • 2016. Psychiatry and life narratives.
 • 2016. Er tilregnelighet et vitenskapelig spørsmål? Om psykiatriens rolle i norsk rettshistorie.
 • 2013. Criminal Anthropology and the Question of Responsibility (19th Century).
 • 2012. Tilregnelighetsspørsmålet før psykiatrien.
 • 2012. Tilregnelighet som psykiatrisk, juridisk og historisk problem.
 • 2011. Prostitutionology.
 • 2011. Incubation and indecency; medicine and prostitution in fin-de-siecle Norway.
 • 2011. Incubation and indecency. Ways of knowing prostitution in fin-de-sciecle Norway.
 • 2010. ”Syntesen: Å se alt fra ett punkt ”.
 • 2010. Å snakke om historie innenfra. "Samfunnsforsvar" som eksempel på historisk problematikk.
 • 2010. Positivist criminology – a failed science? Some reflections from a project on the history of criminal law.
 • 2010. Desire, disease and disgrace: Representations of buyers and sellers of sex in two Norwegian criminal law debates, 1890s and 2000s.
 • 2010. Desire, disease and disgrace: Narratives of prostitution in two Norwegian criminal law debates, 1890s and 2000s.
 • 2009. Subjects as (medical) objects. Medical knowledge and criminal law debates in mid-war Norway.
 • 2009. On the notion of social defence.
 • 2009. Making up people. Om Ian Hacking.
 • 2009. Fra forbrytelsens til forbryterens natur. Kunnskap, rett og tilregnelighet.
 • 2008. Samfunnsforsvar og strafferetten.
 • 2008. Putting the mind in the body and the body in the law. The irresponsible criminal in Norwegian medico-legal discourse 1840 - 1935.
 • 2007. Discourse and narrativity: analyzing texts from psychiatric practice.
 • 2006. Sámi Psyche, Mental Health and Legal Accountability.
 • 2006. Psychoanalysis and/as Science. Norway 1900-1930.
 • 2006. Lov og disiplin. Psykiatriens historie hos Michel Foucault.
 • 2006. Law vs discipline.
 • 2006. Foucaults klinikk.
 • 2006. Disiplin og lov. Perspektiver på juss og medisin.
 • 2005. To Burghölzli and back. Migrating medical ideas in the early age of psychoanalysis.
 • 2005. Rase, kultur og tilregnelighet. Et psykiatrihistorisk kasus.
 • 2005. Når det faktiske blir normativt og det normative et faktum.
 • 2005. Hamsun, dommen og diagnosen.
 • 2005. Foucault og virkeligheten; noen tanker om historisk praksis.
 • 2005. "Fast som et fantom i det blå" - Om Hamsun, litteraturen og vitenskapene om sinnet.
 • 2004. Å dømme og bedømme. Dommeren, legen og det forbryterske sinnet.
 • 2004. Truth and negotiation. The law/medicine divide in forensic practice in late 19th century Norway.
 • 2004. Mord og medisin. Knud som slo ihjel sin egen mor.
 • 2003. Psykiatriens historie.
 • 2003. Murder and medicine. Expertise and the law.
 • 2003. Medisinens autoritet. Om rettspsykiatri i Norge på 1800-tallet.
 • 2003. Galskapens bilder.
 • 2003. Forholdet mellom psykiatri og politikk.
 • 2003. Establishing forensic psychiatry in 19th century Norway.
 • 2002. Mord og medisin. Prosjektpresentasjon.
 • 2002. Linjer i psykiatriens historie.
 • 2002. Ibsens leger.
 • 2002. Ibsen og psykiatrien.
 • 2002. ESTABLISHING FORENSIC PSYCHIATRY IN 19TH CENTURY NORWAY.
 • 2002. "Store og små historier. Pasientjournalen som kilde til sinnssykdommens historie.".
 • 2001. Historikerne og Foucault.
Book review
 • 2011. Om innbilningskraften i medisinen. Anmeldelse av Lars Ove Andersen: Før placeboeffekten. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2529-2529.
 • 2011. Et desentrert blikk for politikk. Omtale av Kristin Asdal: "Politikkens natur. Naturens politikk.". Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • 2010. Per Haave: Ambisjon og handling. Sanderud sykehus og norsk psykiatri i et historisk perspektiv. Historisk Tidsskrift (Norge). 125-129.
 • 2010. En fullt ut sann roman. Prosa - tidsskrift for skribenter. 26-29.
 • 2010. Disseksjon – en medisinsk overgangsrite. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2512-2513.
 • 2010. Ambisjon og handling. Sanderud sykehus og norsk psykiatri i et historisk perspektiv. Historisk Tidsskrift (Norge). 125-129.
 • 2009. May-Brith Ohman Nielsen: Mennesker, makt og mikrober. Epidemibekjempelse og hygiene på Sørlandet 1830 - 1880. HIFO-nytt. 40-44.
 • 2008. Neurosis and modernity: the age of nervousness in Sweden. Medical history. 556-557.
 • 2006. Om å fange pasientens stemme i psykiatrihistorien. Anmeldelse av "Det forrykte menneske. Den psykisk syke i historien". Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 125-126.
 • 2006. En human kritikk? Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 103-105.
 • 2004. Aina Schiøtz: Det offentlige helsevesen i Norge 1603 - 2003. Bind 2. Historisk Tidsskrift (Norge). 136-141.
 • 2003. Kan galskapen ha et hus? Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.
 • 2002. Jenny Björkman, Vård for samhällets bästa: Debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 1850-1970. Scandinavian Journal of History. 52-54.
 • 2001. Livets tre og kodenes kode - fra genetikk til bioteknologi. Norge 1900 - 2000. Tidsskrift for velferdsforskning. 145-147.
 • 2000. Psykiatriens historie - hva den er, hvordan den vil være og hva den kunne ha vært. Tidsskrift for velferdsforskning. 49-54.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag.
Academic monograph
 • 2016. Utilregnelighet. En historie om rett og medisin.
Popular scientific article
 • 2019. Georg Armauer Hansen. Store Norske Leksikon (Nettutgaven). 1 pages.
 • 2004. Rettsleg uskuld - Korleis dei sakkunnige i rettsspelet utfordrar demokratiske grenser. Syn og Segn. 27-33.
Feature article
 • 2012. Han tegnet et nytt bilde av vitenskap. Bergens Tidende. 22-22.
 • 2011. Tilregneligheten har en historie. Klassekampen.
 • 2011. Psykiatrihistoriens nullpunkt. Klassekampen.
Interview
 • 2019. Nostalgi, innslag i Lørdagsliv.
 • 2003. Dårekister og psykiatrisk sykehus.
 • 2002. Historien om grensesprengende galskap.
Programme participation
 • 2003. Intervju.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2013. Innledning. 27 pages.
 • 2013. Fortellinger om vitenskap. 28 pages.
 • 2008. Between rule of law and the living life. The irresponsible criminal in Norwegian medico-legal discourse 1840-1929. 13 pages.
 • 2007. "At belyse en sjæl lige ind i Mysteriet" - Den unge Knut Hamsun i en vitenshistorisk kontekst. 26 pages.
 • 2006. Psychoanalysis and/as science. Norway 1900 - 1930. 14 pages.
 • 2005. Å dømme og bedømme. Dommeren, legen og det morderiske sinnet i historien. 11 pages.
 • 2005. Introduksjon: Studier av dommen. 2 pages.
 • 2004. Medical and juridical psychologies. The law/medicine divide in forensic psychiatric practice in late nineteenth century Norway. 13 pages.
 • 2004. Introduction: Hospitals, patients and medicine 1800-2000. 4 pages.
 • 2003. Dårekiste og psykiatrisk sykehus. 20 pages.
Poster
 • 2001. Drømmenes sakkyndighet.
Introduction
 • 2008. Introduction. 7-13.
Chapter
 • 2015. Hvordan utilregnelighet ble et psykiatrisk problem. 36-50. In:
  • 2015. Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner. Gyldendal Akademisk.
Interview Journal
 • 2011. Historiker av en annen verden. Historikeren. 47-54.

More information in national current research information system (CRIStin)