Home
 • E-mailSvein.Angell@uib.no
 • Phone+47 55 58 22 12
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Books
 • Angell, Svein Ivar. 2016. Odda vidaregåande skule. Ei 100-årsforteljing. 55 pages. ISBN: 978-82-303-3352-5.
 • Angell, Svein Ivar; Byrkjeland, Martin; Grove, Knut. 2015. Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900. Fagbokforlaget. 375 pages. ISBN: 978-82-450-1073-2.
 • Angell, Svein Ivar; Byrkjeland, Martin; Grove, Knut; Kolle, Herdis. 2015. Hardanger : ei regionhistorie : 2 : 1750-1900. Fagbokforlaget. 298 pages. ISBN: 978-82-450-1072-5.
 • Angell, Svein Ivar; Byrkjeflot, Haldor; Wæraas, Arild. 2011. Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor. Universitetsforlaget. 290 pages. ISBN: 978-82-1501602-3.
 • Angell, Svein Ivar. 2004. Arna Bygdebok Band II, Bygd nær byen 1840-1972. Vigmostad & Bjørke. 591 pages. ISBN: 82-419-0325-1.
 • Angell, Svein Ivar. 2002. Den svenske modellen og det norske systemet – Tilhøvet mellom modernisering og identitetsdanning i Sverige og Noreg ved overgangen til det 20. hundreåret. Det Norske Samlaget. 350 pages. ISBN: 82-521-6032-8.
 • Fossen, Anders Bjarne; Wassdal, Helge; Angell, Svein Ivar; Ertresvaag, Egil; Haugen, Arne; Grytten, Frode; Apneseth, Oddleiv; Lekve, Jørn; Gjerstad, Jo. 1997. Vestlandsreise. 497 pages. ISBN: 82-7128-260-3.
 • Haugen, Arne; Angell, Svein Ivar; Vaardal, Helge; Fossen, Anders Bjarne; Ertresvaag, Egil; Grytten, Frode; Lekve, Jørn; Gjerstad, Jo. 1997. Fra småbanker til storkonsern. 497 pages. ISBN: 82-7128-260-3.
Journal articles
 • Angell, Svein Ivar. 2017. Litterær kultur og politikk. Tankar kring lesekunne og demokratisering i Hardanger. Hardanger - Tidsskrift for Hardanger historielag. 128-144.
 • Sataøen, Hogne Lerøy; Brekke, Ole Andreas; Angell, Svein Ivar. 2017. Distriktsvenleg, miljøvenleg og klimavenleg? Drivkrefter i utviklinga av småkraft i Hardanger. Tidsskriftet Utmark. 1. 15 pages.
 • Angell, Svein Ivar. 2016. Grunnlovsjubileet som oppsedingsprosjekt. Nytt Norsk Tidsskrift. 1/2. 97-110.
 • Angell, Svein Ivar. 2016. Kva er merkevara Hardanger? Hardanger folkeblad. Published 2016-08-03.
 • Angell, Svein Ivar. 2016. Monstermaster og Odda-monster. Dag og Tid. Published 2016-01-08.
 • Angell, Svein Ivar. 2015. Å byggja ein region som merkevare. Historiebruk i Hardanger :. Heimen - Lokal og regional historie. 52: 57-71.
 • Angell, Svein Ivar; Mordhorst, Mads. 2015. National reputation management and the competition state : the cases of Denmark and Norway. Journal of Cultural Economy. 8: 184-201. doi: 10.1080/17530350.2014.885459
 • Angell, Svein Ivar. 2014. "Norges omdømme som kulturland er høyt". Innhogg i norsk sjølvpresentasjon. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 26: 97-109.
 • Angell, Svein Ivar. 2014. Norge og omverdenen 1945-2010: Fra kulturpleje til omdømmeforvaltning. Økonomi & politik. 87: 26-36.
 • Angell, Svein Ivar. 2013. Det norske omdømmet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2013-01-06.
 • Angell, Svein Ivar. 2013. The Regional Dynamics of Hospital Systems: A Case Study of Haukeland University Hospital, Norway. Social history of medicine. 26: 469-488. doi: 10.1093/shm/hkt032
 • Angell, Svein Ivar. 2013. Noreg sett utanfrå. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2013-01-06.
 • Angell, Svein Ivar. 2012. Norsk byhistorie og dei nasjonale forteljingane. Historisk Tidsskrift (Norge). 91: 425-439.
 • Andresen, Astri; Angell, Svein Ivar; Heiret, Jan. 2011. Politisert velferdshistorie fra Civita. Bergens Tidende. Published 2011-03-28.
 • Angell, Svein Ivar. 2011. Ei svensk historie om kjærleik :. Tidsskrift for velferdsforskning. 14: 274-277.
 • Angell, Svein Ivar. 2010. Norges nasjonspromotering – mellom nation branding, cultural diplomacy og økonomisk nasjonalisme. Den jyske historiker. 126. 140-159.
 • Angell, Svein Ivar; Brekke, Ole Andreas. 2010. Kraftpolitikk i endring. Bergens Tidende.
 • Angell, Svein Ivar. 2009. Retten til land, vatn og vilt. Framveksten av eit ressursforvaltningssystem for norske høgfjellsområde. Historisk Tidsskrift (Norge). 88: 429-453.
 • Angell, Svein Ivar. 2008. Ressurskamp på vidda. Hardanger folkeblad. 153. 2 pages. Published 2008-12-31.
 • Byrkjeflot, Haldor; Angell, Svein Ivar. 2008. Forvaltning i foretaksklær omdømmehåndtering i norske sykehus etter sykehusreformen. Nordiske organisasjonsstudier. 10: 71-91.
 • Angell, Svein Ivar. 2006. Den historiske bakgrunnen for heimfallsinstituttet. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 5-6. 77-85.
 • Angell, Svein Ivar. 2005. Eit politisk kulturminne. Bergens Tidende. Published 2005-06-04.
 • Angell, Svein Ivar. 2005. Innsiktsfullt om den store forsoning. Melding av Francis Sejersted 2005: Sosialdemokratiets tidsalder. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Angell, Svein Ivar. 2005. Svenske kvinner og 1905. HIFO-nytt. 4. 3 pages.
 • Angell, Svein Ivar. 2004. Nordic lights - Education for nation and civic society in the Nordic countries, 1850-2000. Scandinavian Journal of History. 28: 139-141.
 • Skorgen, Torgeir; Angell, Svein Ivar. 2003. Lilla sjal rundt sterilisasjonslova. Syn og Segn. 3. 4-13.
 • Skorgen, Torgeir; Angell, Svein Ivar. 2003. Lilla sjal rundt sterilisasjonslova. Syn og Segn. 109: 4-13.
Reports and theses
 • Sataøen, Hogne Lerøy; Brekke, Ole Andreas; Angell, Svein Ivar. 2014. Hardanger som småkraftregion: Frå industrikraft til kortreist kraft. Rapport - Rokkansenteret. 4. UNI Research Rokkansenteret, Bergen. 54 pages.
 • Angell, Svein Ivar. 2012. Two variants of decentralised health care: Norway and Sweden in comparison. Rokkansenteret Notat. 2012: 4. Uni Rokkansenteret. 27 pages.
 • Angell, Svein Ivar; Brekke, Ole Andreas. 2011. Frå kraft versus natur til miljøvenleg energi? Norsk vasskraftpolitikk i eit hundreårsperspektiv. Rokkansenteret rapport. 3-2011. Uni Rokkansenteret, Bergen. 115 pages.
 • Angell, Svein Ivar. 2002. Den svenske modellen og det norske systemet: tilhøvet mellom modernisering og identitetsdanning i Sverige og Noreg ved overgangen til Det 20. hundreåret. Dr.art.. -. 376 pages.
 • Angell, Svein Ivar. 2002. Den svenske modellen og det norske systemet : tilhøvet mellom modernisering og identitetsdanning i Sverige og Noreg ved overgangen til det 20. hundreåret. Historisk institutt, Universitetet i Bergen, Bergen. 376 pages.
Book sections
 • Angell, Svein Ivar. 2017. "...evigvarende ressurser av stor verdi". Heimfallsinstituttet og historia. Kapittel 11, pages 232-249. In:
  • Ryymin, Teemu. 2017. Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget. 325 pages. ISBN: 978-82-15-02908-5.
 • Angell, Svein Ivar. 2017. "...en investering for framtiden". Barn og unge i grunnlovsjubileet. Kapittel 5, pages 83-98. In:
  • Aagedal, Olaf; Botvar, Pål Ketil; Brottveit, Ånund. 2017. Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk. Pax Forlag. 269 pages. ISBN: 978-82-530-3912-1.
 • Angell, Svein Ivar. 2015. The Office for Cultural Relations: Representing Norway in the Post-War Period. Chapter 4, pages 79-101. In:
  • Clerc, Louis; Glover, Nikolas; Jordan, Paul. 2015. Histories of Public Diplomacy and Nation Branding in the Nordic and Baltic Countries. Representing the Periphery. Brill Nijhoff. 337 pages. ISBN: 9789004305489.
 • Angell, Svein Ivar. 2015. Rett, politikk, forteljing - ressursforvaltingsordningane i høgfjellet i Sør-Noreg. Kapittel, pages 115-142. In:
  • Ulvund, Frode; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Lovens Speil. Høgsterett 200 år. Fagbokforlaget. 215 pages. ISBN: 9788245018097.
 • Angell, Svein Ivar. 2015. The Consular Affairs Issue and Colonialism. Chapter 6. In:
  • Kjerland, Kirsten Alsaker; Bertelsen, Bjørn Enge. 2015. Navigating Colonial Orders. Norwegian Entrepreneurship in Africa and Oceania. Berghahn Books. 414 pages. ISBN: 978-1-78238-539-4.
 • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut. 2015. Organisasjonsliv og politikk. Kapittel 4, pages 127-160. In:
  • Angell, Svein Ivar; Byrkjeland, Martin; Grove, Knut; Kolle, Herdis. 2015. Hardanger : ei regionhistorie : 2 : 1750-1900. Fagbokforlaget. 298 pages. ISBN: 978-82-450-1072-5.
 • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut. 2015. Mellom tradisjon og modernitet. Kapittel 10, pages 321-344. In:
  • Angell, Svein Ivar; Byrkjeland, Martin; Grove, Knut. 2015. Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900. Fagbokforlaget. 375 pages. ISBN: 978-82-450-1073-2.
 • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut. 2015. Ressursutnytting og ressurskonfliktar. Kapittel 9, pages 287-320. In:
  • Angell, Svein Ivar; Byrkjeland, Martin; Grove, Knut. 2015. Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900. Fagbokforlaget. 375 pages. ISBN: 978-82-450-1073-2.
 • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut. 2015. Fellesskap på industristad og i bygd. Kapittel 5, pages 143-182. In:
  • Angell, Svein Ivar; Byrkjeland, Martin; Grove, Knut. 2015. Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900. Fagbokforlaget. 375 pages. ISBN: 978-82-450-1073-2.
 • Angell, Svein Ivar; Kolle, Herdis. 2015. Dei institusjonelle fellesskapa. Kapittel 5, pages 161-192. In:
  • Angell, Svein Ivar; Byrkjeland, Martin; Grove, Knut; Kolle, Herdis. 2015. Hardanger : ei regionhistorie : 2 : 1750-1900. Fagbokforlaget. 298 pages. ISBN: 978-82-450-1072-5.
 • Grove, Knut; Angell, Svein Ivar. 2015. Politikk, institusjonar og organisasjonar etter 1960. Kapittel 6, pages 183-218. In:
  • Angell, Svein Ivar; Byrkjeland, Martin; Grove, Knut. 2015. Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900. Fagbokforlaget. 375 pages. ISBN: 978-82-450-1073-2.
 • Angell, Svein Ivar. 2013. Forteljingar i norsk byhistorieskriving. Kapittel 5, pages 120-147. In:
  • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag. 390 pages. ISBN: 978-82-530-3599-4.
 • Angell, Svein Ivar. 2013. Språk, nasjonalstat og modernisering i Noreg. Del 1, pages 101-118. In:
  • Hyvik, Jens Johan; Walton, Stephen. 2013. 'Der var ruskut å leggja utpå'. Ti år med mastergraden i nynorsk skriftkultur. Novus Forlag. 315 pages. ISBN: 978-82-7099-716-9.
 • Angell, Svein Ivar. 2011. Nasjonens omdømme. Kapittel 13, pages 214-230. In:
  • Angell, Svein Ivar; Byrkjeflot, Haldor; Wæraas, Arild. 2011. Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor. Universitetsforlaget. 290 pages. ISBN: 978-82-1501602-3.
 • Byrkjeflot, Haldor; Angell, Svein Ivar. 2011. Omdømmehåndtering og strategisk kommunikasjon i sykehus. Kapittel 7, pages 116-130. In:
  • Angell, Svein Ivar; Byrkjeflot, Haldor; Wæraas, Arild. 2011. Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor. Universitetsforlaget. 290 pages. ISBN: 978-82-1501602-3.
 • Wæraas, Arild; Byrkjeflot, Haldor; Angell, Svein Ivar. 2011. Dilemmaer i omdømmehåndtering: substans og framtreden. Kapittel 1, pages 15-33. In:
  • Angell, Svein Ivar; Byrkjeflot, Haldor; Wæraas, Arild. 2011. Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor. Universitetsforlaget. 290 pages. ISBN: 978-82-1501602-3.
 • Wæraas, Arild; Byrkjeflot, Haldor; Angell, Svein Ivar. 2011. Hvordan oversette omdømmeoppskriften for offentlige organisasjoner? Kapittel 15, pages 249-263. In:
  • Angell, Svein Ivar; Byrkjeflot, Haldor; Wæraas, Arild. 2011. Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor. Universitetsforlaget. 290 pages. ISBN: 978-82-1501602-3.
 • Angell, Svein Ivar. 2009. Strategic communication and Haukeland Hospital. Kapittel, pages 68-81. In:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William; Ryymin, Teemu Sakari. 2009. Healthcare systems and medical institutions. Novus Forlag. 187 pages. ISBN: 978-82-7099-562-2.
 • Angell, Svein Ivar. 2009. Konsulatspørsmålet og kolonianismen. Kapittel, pages 111-128. In:
  • Kjerland, Kirsten Alsaker; Rio, Knut Mikjel. 2009. Kolonitid : nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Stillehavet. Scandinavian Academic Press. 318 pages. ISBN: 978-82-304-0049-4.
 • Angell, Svein Ivar. 2007. Stat og industri. Tyssefaldene og konsesjonssystemet 1906-2006. Kapittel 1, pages 7-15. In:
  • Bjørsvik, Elisabeth. 2007. Vannkraft og kraftkrevende industri i Norge 1900-2006. Artikler fra konferansen i anledning AS Tyssefaldene sitt 100 års jubileum. Norsk Vasskraft- og Industristadmueseum, Tyssedal. 55 pages.
 • Angell, Svein Ivar; Byrkjeflot, Haldor. 2007. Dressing up hospitals as enterprises? The expansion and managerialization of communication in Norwegian Hospitals. Chapter 9, pages 235-265. In:
  • Slaatta, Tore; Kjær, Peter. 2007. Mediating Business. The Expansion of Business Journalism. Copenhagen Business School Press. 306 pages. ISBN: 978-87-630-0199-1.
 • Angell, Svein Ivar. 2006. Høgreekstremismen og Sverige som modellsamfunn. Kapittel 1, pages 9-15. In:
  • Solberg, Harry Arne. 2006. Oddingar har skrive. 173 pages. ISBN: 82-994130-5-2.
 • Angell, Svein Ivar. 2006. Aktieselskabet Tyssefaldene og konsesjonsspørsmålet. Kapittel, pages 180-234. In:
  • Gravdal, jan. 2006. Tyssefaldene - Krafttak i 100 år. 250 pages. ISBN: 82-7326-072-0.
 • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut; Selle, Per. 2006. Folkerørsler og frivillige organisasjonar. Kapittel 7, pages 299-341. In:
  • Helle, Knut; Grepstad, Ottar; Lillehammer, Arnvid; Tryti, Anna Elisa. 2006. Vestlandets historie. Bd. 2: Samfunn. Vigmostad & Bjørke. 414 pages. ISBN: 82-419-0402-9.
 • Angell, Svein Ivar. 2002. Ensamt skulle Norge darra som ett asplöv…. Kapittel, pages 177-190. In:
  • Suominen, Tapani. 2002. Sverige i fred – Statsmannakonst eller opportunism? En antologi om 1812 års politikk. Bokförlaget Atlantis. 285 pages. ISBN: 91-7486-648-6.
 • Angell, Svein Ivar; Barth, Theodor; Enzell, Magnus. 1999. Some reflections on national identity in Norway and Sweden. faglig_bok_institusjon, pages 63-69. In:
  • Døssland, Atle; Apelseth, Arne. 1999. «Hans Strøm (1726-1797) : eit utsnitt frå norsk opplysningstid : Hans Strøm-seminar, Høgskulen i Volda 8.9.1997». Arbeidsrapport nr. 8. Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda, Volda. 86 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)