Home
 • E-mailSvein.Angell@uib.no
 • Phone+47 55 58 22 12+47 907 59 172
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2022). Introduction: Reimagining the Nordic pasts . Scandinavian Journal of History. 589-599.
 • Show author(s) (2022). Imaging Norway by using the past. Scandinavian Journal of History. 668-690.
 • Show author(s) (2017). Litterær kultur og politikk. Tankar kring lesekunne og demokratisering i Hardanger. Hardanger - Tidsskrift for Hardanger historielag. 128-144.
 • Show author(s) (2017). Distriktsvenleg, miljøvenleg og klimavenleg? Drivkrefter i utviklinga av småkraft i Hardanger. Tidsskriftet UTMARK. 15 pages.
 • Show author(s) (2016). Grunnlovsjubileet som oppsedingsprosjekt. Nytt Norsk Tidsskrift. 97-110.
 • Show author(s) (2015). Å byggja ein region som merkevare. Historiebruk i Hardanger :. Heimen - Lokal og regional historie. 57-71.
 • Show author(s) (2015). National reputation management and the competition state : the cases of Denmark and Norway. Journal of Cultural Economy. 184-201.
 • Show author(s) (2014). Norge og omverdenen 1945-2010: Fra kulturpleje til omdømmeforvaltning. Økonomi & politik. 26-36.
 • Show author(s) (2014). "Norges omdømme som kulturland er høyt". Innhogg i norsk sjølvpresentasjon. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 97-109.
 • Show author(s) (2013). The Regional Dynamics of Hospital Systems: A Case Study of Haukeland University Hospital, Norway. Social history of medicine. 469-488.
 • Show author(s) (2012). Norsk byhistorie og dei nasjonale forteljingane. Historisk Tidsskrift (Norge). 425-439.
 • Show author(s) (2010). Norges nasjonspromotering – mellom nation branding, cultural diplomacy og økonomisk nasjonalisme. Den jyske historiker. 140-159.
 • Show author(s) (2009). Retten til land, vatn og vilt. Framveksten av eit ressursforvaltningssystem for norske høgfjellsområde. Historisk Tidsskrift (Norge). 429-453.
 • Show author(s) (2008). Forvaltning i foretaksklær omdømmehåndtering i norske sykehus etter sykehusreformen. Nordiske organisasjonsstudier. 71-91.
 • Show author(s) (2006). Den historiske bakgrunnen for heimfallsinstituttet. Magma forskning og viten. 77-85.
 • Show author(s) (2004). Nordic lights - Education for nation and civic society in the Nordic countries, 1850-2000. Scandinavian Journal of History. 139-141.
Report
 • Show author(s) (2014). Hardanger som småkraftregion: Frå industrikraft til kortreist kraft. 4. 4. .
 • Show author(s) (2012). Two variants of decentralised health care: Norway and Sweden in comparison. 4. 4. .
 • Show author(s) (2011). Frå kraft versus natur til miljøvenleg energi? Norsk vasskraftpolitikk i eit hundreårsperspektiv. 3-2011. 3-2011. .
Lecture
 • Show author(s) (2019). Vidaregåande skule i ein industrikommune.
 • Show author(s) (2017). Utdanning av lektorar for skulen i framtida.
 • Show author(s) (2017). Temaseminara sin plass i lektorutdanninga ved UiB.
 • Show author(s) (2017). Eit hundreår av ord – offentlegheit, lagsliv og politikk i Hardanger på 1800-talet.
 • Show author(s) (2016). Kva vil vi med fagdidaktikken?
 • Show author(s) (2016). Hardanger som merkevare.
 • Show author(s) (2015). Biletet av Hardanger.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2014). Kampen om fortida. Grunnlovsjubileet i 1914.
Academic lecture
 • Show author(s) (2020). BKKs historie. Boklansering.
 • Show author(s) (2019). Introduction. International interactions – images and imaginations in the Nordic Countries between the Nation State and the Competition State.
 • Show author(s) (2019). Branding the Nordics: Imagining the future –(prod)using the past.
 • Show author(s) (2018). Utdanning som merkevare – skulesystemet som nordisk «brand».
 • Show author(s) (2018). Med fred som merkevare - norsk skole og utdanning som "brand".
 • Show author(s) (2018). Education as Nordic brand during the Cold War. .
 • Show author(s) (2018). Education and images of Norway in the Post-War period. .
 • Show author(s) (2017). Peace as trademark. Norway's educational Exchange during the Cold War.
 • Show author(s) (2017). Heimfallsinsituttet og historia.
 • Show author(s) (2017). Branding agents.
 • Show author(s) (2017). Barn og unge i grunnlovsjubileet.
 • Show author(s) (2016). Mobilising History - to be a future winner.
 • Show author(s) (2016). Merkevare Hardanger mellom tid, rom og historie?
 • Show author(s) (2016). Andre verdskrig i norsk historiekultur.
 • Show author(s) (2014). Den norske kyrkja og grunnlovsjubileet i 1914.
 • Show author(s) (2014). Bruk av historie i regional merkevarebygging: Nokre refleksjonar rundt Hardangerrådet.
 • Show author(s) (2013). Mangfaldig modernitet - Noreg ved overgangen til det 20. hundreåret.
 • Show author(s) (2013). Kampen om fortida. Norske grunnlovsjubileer.
 • Show author(s) (2011). The discourse on the national conservation plan for river basins in Norway.
 • Show author(s) (2010). Nation branding - a hybrid of market, culture and politics? The cases of Norway and Denmark.
 • Show author(s) (2009). Strategic communication in the Norwegian hospital realm.
 • Show author(s) (2009). Sjukvårdens historia i jamförande perspektiv.
 • Show author(s) (2009). Norsk nasjonal omdømmeforvaltning.
 • Show author(s) (2009). Framveksten av eit ressursforvaltningssystem for norske høgfjellsområde.
 • Show author(s) (2008). Norwegian hospitals in a historical perspective.
 • Show author(s) (2008). LEGITIMACY OF THE NORWEGIAN HOSPITAL SECTOR IN HISTORICAL PERSPECTIVE.
 • Show author(s) (2007). Sykehus i foretaksklær. Omdømmehåndtering i norske sykehus etter sykehusreformen.
 • Show author(s) (2007). Oppgradering av status for komunikasjonsarbeid og strategi for identitetsutvikling i norske sykehus.
 • Show author(s) (2007). Hospitals in Noorway and Sweden.
 • Show author(s) (2006). Two variants of decentralized Health Care. Norway and Sweden in Comparison.
 • Show author(s) (2006). Stat og industri - Aktieselskabet Tyssefaldene og konsesjonslovene 1906-2006.
 • Show author(s) (2006). Heimfallsinstituttet - Den historiske bakgrunnen.
 • Show author(s) (2006). Dressing up hospitals as corporate brands? The expansion and managerialization of communication in Norwegian hospitals.
 • Show author(s) (2005). Water control in Western Norway.
 • Show author(s) (2005). Unionsoppløysinga i 1905.
 • Show author(s) (2005). Unionsoppløysinga 1905.
 • Show author(s) (2005). Unionen i norsk og svensk nasjonsdanning.
 • Show author(s) (2005). Privatization from the inside? The new communication strategies in the Norwegian hospital sector.
 • Show author(s) (2005). Politisk kultur i Sverige og Noreg.
 • Show author(s) (2005). Nasjonalisme i Sverige og noreg.
 • Show author(s) (2005). Nasjonal integrasjon i Sverige og Noreg.
 • Show author(s) (2005). Kommunikasjon og legitimitet i sjukehusa før og no.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til "Sosialdemokratiets tidsalder" (Francis Sejersted).
 • Show author(s) (2005). Framveksten av det norske konsesjonssystemet.
 • Show author(s) (2005). De lokale strateger - Politisk og økonomisk modernisering i Arna 1840-1900.
 • Show author(s) (2004). Nasjonale symbol og nasjonalstatlig utvikling i Noreg og Sverige.
 • Show author(s) (2004). A/S Tyssefaldene og den andre industrielle revolusjonen.
Editorial
 • Show author(s) (2020). Notes from the Editor. Special Issue: International Interactions – the Nation State and the Competition State in Nordic Education (Guest editor). Nordic Journal of Educational History.
 • Show author(s) (2020). Editorial: Notes from the editor. Nordic Journal of Educational History.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2016). Monstermaster og Odda-monster. Dag og Tid.
 • Show author(s) (2011). Ei svensk historie om kjærleik :. Tidsskrift for velferdsforskning. 274-277.
Book review
 • Show author(s) (2005). Svenske kvinner og 1905. HIFO-nytt. 3 pages.
 • Show author(s) (2005). Innsiktsfullt om den store forsoning. Melding av Francis Sejersted 2005: Sosialdemokratiets tidsalder. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2020). BKKs historie 1920-2020. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2015). Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2015). Hardanger : ei regionhistorie : 2 : 1750-1900. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2011). Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor. Universitetsforlaget.
Academic monograph
 • Show author(s) (2004). Arna Bygdebok Band II, Bygd nær byen 1840-1972.
 • Show author(s) (2002). Den svenske modellen og det norske systemet – Tilhøvet mellom modernisering og identitetsdanning i Sverige og Noreg ved overgangen til det 20. hundreåret.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2016). Odda vidaregåande skule. Ei 100-årsforteljing. Odda vidaregåande skule.
 • Show author(s) (1997). Vestlandsreise. Sparebanken Vest.
 • Show author(s) (1997). Fra småbanker til storkonsern. Sparebanken Vest.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2003). Lilla sjal rundt sterilisasjonslova. Syn og Segn. 4-13.
 • Show author(s) (2003). Lilla sjal rundt sterilisasjonslova. Syn og Segn. 4-13.
Feature article
 • Show author(s) (2016). Kva er merkevara Hardanger? Hardanger folkeblad.
 • Show author(s) (2013). Noreg sett utanfrå. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2013). Det norske omdømmet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2011). Politisert velferdshistorie fra Civita. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2010). Kraftpolitikk i endring. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2008). Ressurskamp på vidda. Hardanger folkeblad. 2 pages.
 • Show author(s) (2005). Eit politisk kulturminne. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2002). Den svenske modellen og det norske systemet: tilhøvet mellom modernisering og identitetsdanning i Sverige og Noreg ved overgangen til Det 20. hundreåret. -.
 • Show author(s) (2002). Den svenske modellen og det norske systemet : tilhøvet mellom modernisering og identitetsdanning i Sverige og Noreg ved overgangen til det 20. hundreåret.
Interview
 • Show author(s) (2016). Forsøk på å skape en opphavsmyte.
 • Show author(s) (2016). Engasjerer framleis - Om korleis «krigen om krigen» har endra seg frå 1945 og til i dag.
 • Show author(s) (2008). Småbrukere på grensa.
 • Show author(s) (2006). Konsesjonslovene.
 • Show author(s) (2005). Om unionsoppløysinga i 1905.
 • Show author(s) (2005). Meiner det er tull å feira frigjeringsjubileum.
 • Show author(s) (2005). Innslag om unionsoppløysinga i 1905.
 • Show author(s) (2004). Vil ha Arna ut av Bergen kommune.
 • Show author(s) (2004). Presentasjon, Arna bygdebok.
 • Show author(s) (2004). NRK-Hordaland, førmiddagssending.
Programme participation
 • Show author(s) (2005). Myter om 1905.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). Historia som rettslegg og politisk argument - utmarksforvaltning i sør og nord. 20 pages.
 • Show author(s) (2021). Frå fellesskap til kompetanse. Integrasjon i læreplanverket 1974–2020. 17 pages.
 • Show author(s) (2021). Del 2: 1814-1940.
 • Show author(s) (2020). BKK i kraftfeltet. 22 pages.
 • Show author(s) (2017). "...evigvarende ressurser av stor verdi". Heimfallsinstituttet og historia. 18 pages.
 • Show author(s) (2017). "...en investering for framtiden". Barn og unge i grunnlovsjubileet. 16 pages.
 • Show author(s) (2015). The Office for Cultural Relations: Representing Norway in the Post-War Period. 23 pages.
 • Show author(s) (2015). The Consular Affairs Issue and Colonialism.
 • Show author(s) (2015). Rett, politikk, forteljing - ressursforvaltingsordningane i høgfjellet i Sør-Noreg. 28 pages.
 • Show author(s) (2015). Ressursutnytting og ressurskonfliktar. 34 pages.
 • Show author(s) (2015). Politikk, institusjonar og organisasjonar etter 1960. 36 pages.
 • Show author(s) (2015). Organisasjonsliv og politikk. 34 pages.
 • Show author(s) (2015). Mellom tradisjon og modernitet. 24 pages.
 • Show author(s) (2015). Fellesskap på industristad og i bygd. 40 pages.
 • Show author(s) (2015). Dei institusjonelle fellesskapa. 32 pages.
 • Show author(s) (2013). Språk, nasjonalstat og modernisering i Noreg. 18 pages.
 • Show author(s) (2013). Forteljingar i norsk byhistorieskriving. 28 pages.
 • Show author(s) (2011). Omdømmehåndtering og strategisk kommunikasjon i sykehus. 15 pages.
 • Show author(s) (2011). Nasjonens omdømme. 15 pages.
 • Show author(s) (2011). Hvordan oversette omdømmeoppskriften for offentlige organisasjoner? 15 pages.
 • Show author(s) (2011). Dilemmaer i omdømmehåndtering: substans og framtreden. 18 pages.
 • Show author(s) (2009). Strategic communication and Haukeland Hospital. 14 pages.
 • Show author(s) (2009). Konsulatspørsmålet og kolonianismen. 18 pages.
 • Show author(s) (2007). Stat og industri. Tyssefaldene og konsesjonssystemet 1906-2006. 9 pages.
 • Show author(s) (2007). Dressing up hospitals as enterprises? The expansion and managerialization of communication in Norwegian Hospitals. 31 pages.
 • Show author(s) (2006). Høgreekstremismen og Sverige som modellsamfunn. 7 pages.
 • Show author(s) (2006). Folkerørsler og frivillige organisasjonar. 43 pages.
 • Show author(s) (2006). Aktieselskabet Tyssefaldene og konsesjonsspørsmålet. 55 pages.
 • Show author(s) (2002). Ensamt skulle Norge darra som ett asplöv…. 13 pages.
 • Show author(s) (1999). Some reflections on national identity in Norway and Sweden. 7 pages.
Poster
 • Show author(s) (2013). Omdømmebygging i kommunene.
Foreword
 • Show author(s) (2020). Forord frå forfattarane. 15-16.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2019). Da historia om Hardanger vart merkevare. Norgeshistorie.no.

More information in national current research information system (CRIStin)