Home
Svein Rognaldsen's picture

Svein Rognaldsen

Emeritus
 • E-mailsvein.rognaldsen@uib.no
 • Visitor Address
  Rosenbergsgaten 39
  5015 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (1997). Skolevurdering, skoleledelse og endring. Relasjonell ledelse i skolen.
 • Show author(s) (1996). Prosjektarbeid - keiserens nye klær. Skolen i Fokus.
 • Show author(s) (1996). Prosjektarbeid - keiserens nye klær. Skolen i Fokus.
 • Show author(s) (1996). Prosjektarbeid - keiserens nye klær. Skolen i Fokus.
Report
 • Show author(s) (1994). HRS-prosjektet i det nye ettårige studiet ved IPP. .
 • Show author(s) (1991). Hvordan sikre kompetanseoppbygging i skolen? .
 • Show author(s) (1991). Evaluering av kurs 2 "Etterutdanning i spesialpedagogikk for videregående skole". .
 • Show author(s) (1991). Evaluering av "Etterutdaning av lærere og verksbetjenter i fengslene, Vestre distrikt". .
Academic lecture
 • Show author(s) (2000). Tilpasset opplæring.
 • Show author(s) (2000). Elevsamtalen.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2008). Skoleutvikling. Skolen som lærende organisasjon og skoleledere som pedagogiske ledere. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2000). Prosjektarbeid i søkelyset. Universitetet i Bergen.
Popular scientific article
 • Show author(s) (1996). Prosjektarbeid - keiserens nye klær? Skolen i Fokus. 10-12.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2007). Ny organiseringsmodell - ny og bedre lærerutdanning? 11 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)