Home
Synnøve Skarsbø Lindtner's picture

Synnøve Skarsbø Lindtner

Associate Professor
 • E-mailSynnove.Lindtner@uib.no
 • Phone+47 55 58 41 08+47 992 91 754
 • Visitor Address
  Fosswinckelsgt. 6
  Bergen
  Room 
  624
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2018. ”Norwegian “New feminism” and the Formative Role of the PAX Paperback”. Vita Traductiva.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Neple, Anemari. 2018. The Problem Without a Name? Exploring Norwegian Popular Feminism of the 1950s through Reader’s Letters Columns in Alle kvinners blad. Labrys, estudos feministas.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Dahl, John Magnus Ragnhildson. 2018. Aligning Adolescents to the Public Sphere: The Teen Serial Skam and Democratic Aesthetic. Javnost - The Public. 54-69.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2015. “Instead of Burning those Magazines, Maybe We Should Bring Them Home and Discuss Them with Our Husbands?". The Feminist Magazine Sirene's Critiques of the Politics of the Norwegian Organized Women's Movement. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2015. Debatten om seksuell frigjøring og psykoanalysen i det feministiske tidsskriftet Sirene. Sexologi.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2010. Psykoanalyse og seksualitet i det norske kvinnetidsskriftet Sirene :. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 73-76, 78-79, 81-84,.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2010. Da feminismen ble for upolitisk :. Nytt Norsk Tidsskrift. 367-378.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2009. Hvem har makt over teksten? Marilyn Frenchs Kvinner, lest i lys av Giddens og Foucaults bidrag til aktør-og strukturdebatten. Rokkansenteret Notat.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2009. Da det personlige ble politisk - Sirene og den norske kvinneoffentligheten på 1970-tallet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 27-37.
Lecture
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Dahl, John Magnus Ragnhildson. 2017. Bruk av Skam i undervisning?
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2015. Women’s and Gender Issues in Media Studies.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2015. C. Wright Mills: Den sosiologiske fantasi – om politikk.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2013. «Å gjøre det private offentlig – kvinnekamp i Sirene».
Popular scientific lecture
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Skarstein, Dag. 2018. Dramaserien Skam i undervisning.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2017. Sirene.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2017. Moderne kvinner.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Dahl, John Magnus Ragnhildson. 2017. Demokratiske perspektiver på dramaserien Skam.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2014. ”Et gjensyn med kvinnebladet Sirene”.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2014. Feministiske tidsskrifter i offentligheten - før og nå.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2014. "Som en frisk vind gjennom stuen" - Kvinnebladet Sirene (1973-1983) og det utvidete politikkbegrepet" .
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Danielsen, Hilde; Hellesund, Tone; Breivik, Jan Kåre; Muftuoglu, Ingrid. 2013. Da det personlige ble politisk.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2013. "Kvinnebevegelsen og psykoanalysen".
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2009. Da det personlige ble politisk. Fremstillinger av politikk i Sirene 1973-1983.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2008. Underliv og andre liv - tidsskrifter som arena for feministisk politikk.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2008. Fra Sirene til Fett. Skiftende feministgenerasjoner.
Academic lecture
 • Skarstein, Dag; Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2019. A Norwegian Monument goes to America: The cultural re-coding of the teenage melodrama Skam, for an American audience.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Dahl, John Magnus Ragnhildson. 2018. Skams demokratiske estetikk?
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Dahl, John Magnus Ragnhildson. 2018. Skam: A teen serial where adult female fans look for gratification.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Dahl, John Magnus Ragnhildson. 2018. Reading the Gay Romance - Adult female Skam fans through the lens of Janice Radway’s 1984 classic.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Dahl, John Magnus Ragnhildson. 2017. Skam i undervisning.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Dahl, John Magnus Ragnhildson. 2017. Sham - a teenage serial where adults look for gratification.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Dahl, John Magnus Ragnhildson. 2017. Hvorfor elsker kvinner Even og Isak? En undersøkelse av hvordan voksne fans fortolker ungdomsserien Skam.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2016. Skam – presentasjon av et forskningsprosjekt.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2016. Da abort ble et spørsmål om kvinners frihet.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2015. Nancy Fraser in a Norwegian Context. Popular feminism and the Public Sphere.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2015. Kvinneblader vs. dameblader. Alle kvinners blad som offentlig arena?
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2015. Abortdebatten i Norge gjennom tidende.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2015. A New Feminist language and the Role of the Pax Paperback.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2015. A New Feminist Language and the Role of the Pax Paperback.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2015. "Feministiske dameblader? Alle kvinners blad og kvinneoffentligheten".
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2014. Populærfeminisme og kvinnebladet Sirene.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2012. Debatten om ”politikk” i Sirene.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2010. Sexuality in Sirene.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2010. Psykoanalysen i Sirene.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2009. When publishing the personal. Politics in Sirene 1973-1983.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2008. Hvem har makt over teksten? Romanen Kvinner lest i lys av Giddens'og Foucaults syn på aktør og struktur.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2008. Hvem har makt over teksten? Romanen "Kvinner" i lys av Giddens' og Foucaults syn på aktør og struktur.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2008. Changing Representations of Intimacy and Concepts of the Political in the Norwegian Feminists Public Spheres.
Book review
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2018. Bokanmeldelse Trine Rygg Korsvik Sex, vold og feminisme – hvordan voldtekt og porno ble politisk på 70-tallet. Norsk sosiologisk tidsskrift.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2014. Er vi her nå? Om å feire og problematisere stemmerettskampen. Nytt Norsk Tidsskrift. 86-98.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2014. "Feminisme i medieopprørets tid". Klassekampen.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Herrero López, Isis; Alvstad, Cecilia; Akujarvi, Johanna; Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2018. Gender and Translation: Understanding Agents in Transnational Reception. Éditions québécoises de l'oeuvre.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Skarstein, Dag. 2018. Dramaserien Skam. Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter. Fagbokforlaget.
Masters thesis
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2006. Ei hand å holde i c : en diskursanalytisk undersøkelse av talen om fadderskap i et medialisert forbrukersamfunn.
Popular scientific article
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2017. Når det personlige blir politisk. Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2015. Nyfeministene - bevisstgjøring og mediesensasjoner. Norgeshistorie.no.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2015. Norgeshistorie.no, «Feminisme i ukebladform». Hentet 27. nov. 2015 fra http://www.norgeshistorie.no/oljealder-og-overflod/artikler/1936-feminisme-i-ukebladform.html. Norgeshistorie.no.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2014. Med pennen som våpen – Sirene og mediefeminismen på 1970-tallet. Vox publica.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2009. Tidsskrift som arena for feministisk politikk. Kulturtidsskriftet Utflukt. 5 pages.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2009. Da det personlige ble politisk. Klassekampen.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2007. Dårlig utsikt fra pikerommet. Om Rosa Prosa. Vagant. 110-120.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2006. Den evige strid - om Laclau og Mouffes diskursanalyse. Demo.
Feature article
 • Dahl, John Magnus Ragnhildson; Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2018. SKAM fortjente all oppmerksomheten den fikk. Dagbladet.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Dahl, John Magnus Ragnhildson. 2016. “Skam skapar felleskap”. Vox publica.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2016. Bryr noen seg om vaskehjelpa? . Dagbladet.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Dahl, John Magnus Ragnhildson. 2016. "Skam skapar fellesskap". Bergens Tidende.
 • Muftuoglu, Ingrid; Lindtner, Synnøve Skarsbø; Danielsen, Hilde. 2009. Mad Men. ”Any excuse to get closer”. Klassekampen.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2009. Kvinnekupp og innvandrerkupp. Bergens Tidende. 1 pages.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2009. "Marilyn French 1929 - 2009". Dag og Tid.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2006. Godhet i en liten eske? Dagbladet.
Doctoral dissertation
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2014. «Som en frisk vind gjennom stuen» - Kvinnebladet Sirene (1973-1983) og det utvidete politikkbegrepet.
Interview
 • Strømholm, Gøril; Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2015. "Bladet som endret kampen".
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2014. Mediefeministene gjorde det personlige politisk.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2014. Kvinnekamp på trykk i 40 år.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2014. 70-tallets mediefeminister endret vår forståelse av politikk.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2014. 16.000 færre hjemmearbeidende på syv år.
 • Rusdal, Elisabeth; Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2014. "16 000 færre hjemmearbeidende".
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2012. - Folk flest må med.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Mortensen, Karen. 2012. "Folk flest må med".
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Andreassen, Kim. 2009. Unge forskere slår tilbake.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2008. Skal forske på Fett.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2008. Når det personlige publiseres.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2008. Mager Systemkritikk.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Dahl, John Magnus Ragnhildson; Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2018. Skam 3 - empati som demokratisk ressurs. 16 pages.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Dahl, John Magnus Ragnhildson. 2018. Mediepanikk og debatten om Skam i norsk media. 26 pages.
 • Gripsrud, Jostein; Lindtner, Synnøve Skarsbø; Moe, Hallvard; Andersen, Ida Vikøren; Esperås, Eirik Nymark; Rasmussen, Terje; Larsen, Leif Ove. 2017. Liberalisering og differensiering. 66 pages.
 • Gripsrud, Jostein; Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2017. "Vekk herfra, det er mitt mål". 95 pages.
Academic literature review
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Gripsrud, Jostein. 2018. Målet var bevisstgjøring, ikke reformer. En ny kvinneoffentlighet vokser frem.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2009. Farshistorier.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2007. Og TV-bildet kommer langveis fra…. Lilie Chouliaraki The Spectatorship of Suffering Sage Publications, London 2006 .
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2002. Stemmer fra Øst.
Chapter
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Skarstein, Dag. 2018. Dramaserien Skam Innledning. 9-32. In:
  • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Skarstein, Dag. 2018. Dramaserien Skam. Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter. Fagbokforlaget.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2013. "Over disk som varme hvetebrød - Sirene og den norske populærfeminismen". 103-153. In:
  • Danielsen, Hilde. 2013. Da det personlige ble politisk. Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet. Scandinavian Academic Press.

More information in national current research information system (CRIStin)