Home
Synnøve Skarsbø Lindtner's picture

Synnøve Skarsbø Lindtner

Associate Professor
 • E-mailsynnove.lindtner@uib.no
 • Phone+47 55 58 41 08
 • Visitor Address
  Fosswinckelsgt. 6
  Bergen
  Room 
  624
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2024). News Avoidance and Poverty: Intersectional Marginalization in the Norwegian “Media Welfare State”. Journalism Studies.
 • Show author(s) (2024). Dataspillere og maskulinitet – gamermaskulinitet som en hybridmaskulinitet? Norsk Medietidsskrift.
 • Show author(s) (2023). Polarisation and echo chambers? Making sense of the climate issue with social media in everyday life. Nordicom Review. 23-43.
 • Show author(s) (2022). Travelling Girlhood: Feminist Discourses as Narrative Resources for the American Adaptation of the Norwegian High-School Drama SKAM. International Journal of Young Adult Literature (IJYAL).
 • Show author(s) (2020). «Jeg er trett – trett – trett!» Alle kvinners blad og kritikken av «husmorparadiset» på 1950-tallet . Sakprosa.
 • Show author(s) (2020). The Romantic Fantasy of Even and Isak - an Exploration of Scandinavian Women Looking for Gratification in the Teen Serial SKAM. Feminist Media Studies.
 • Show author(s) (2018). ”Norwegian “New feminism” and the Formative Role of the PAX Paperback”. Vita Traductiva.
 • Show author(s) (2018). The Problem Without a Name? Exploring Norwegian Popular Feminism of the 1950s through Reader’s Letters Columns in Alle kvinners blad. Labrys, estudos feministas.
 • Show author(s) (2018). Aligning Adolescents to the Public Sphere: The Teen Serial Skam and Democratic Aesthetic. Javnost - The Public. 54-69.
 • Show author(s) (2015). “Instead of Burning those Magazines, Maybe We Should Bring Them Home and Discuss Them with Our Husbands?". The Feminist Magazine Sirene's Critiques of the Politics of the Norwegian Organized Women's Movement. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology.
 • Show author(s) (2015). Debatten om seksuell frigjøring og psykoanalysen i det feministiske tidsskriftet Sirene. Sexologi.
 • Show author(s) (2010). Psykoanalyse og seksualitet i det norske kvinnetidsskriftet Sirene :. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 73-76, 78-79, 81-84,.
 • Show author(s) (2010). Da feminismen ble for upolitisk :. Nytt Norsk Tidsskrift. 367-378.
 • Show author(s) (2009). Hvem har makt over teksten? Marilyn Frenchs Kvinner, lest i lys av Giddens og Foucaults bidrag til aktør-og strukturdebatten. Rokkansenteret Notat.
 • Show author(s) (2009). Da det personlige ble politisk - Sirene og den norske kvinneoffentligheten på 1970-tallet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 27-37.
Lecture
 • Show author(s) (2017). Bruk av Skam i undervisning?
 • Show author(s) (2015). Women’s and Gender Issues in Media Studies.
 • Show author(s) (2015). C. Wright Mills: Den sosiologiske fantasi – om politikk.
 • Show author(s) (2013). «Å gjøre det private offentlig – kvinnekamp i Sirene».
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2018). Dramaserien Skam i undervisning.
 • Show author(s) (2017). Sirene.
 • Show author(s) (2017). Moderne kvinner.
 • Show author(s) (2017). Demokratiske perspektiver på dramaserien Skam.
 • Show author(s) (2014). ”Et gjensyn med kvinnebladet Sirene”.
 • Show author(s) (2014). Feministiske tidsskrifter i offentligheten - før og nå.
 • Show author(s) (2014). "Som en frisk vind gjennom stuen" - Kvinnebladet Sirene (1973-1983) og det utvidete politikkbegrepet" .
 • Show author(s) (2013). Da det personlige ble politisk.
 • Show author(s) (2013). "Kvinnebevegelsen og psykoanalysen".
 • Show author(s) (2009). Da det personlige ble politisk. Fremstillinger av politikk i Sirene 1973-1983.
 • Show author(s) (2008). Underliv og andre liv - tidsskrifter som arena for feministisk politikk.
 • Show author(s) (2008). Fra Sirene til Fett. Skiftende feministgenerasjoner.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). News avoidance and poverty:  Intersectional marginalization in the Norwegian “media welfare state”.
 • Show author(s) (2023). Gaming and Adolescent Masculinity in Norway: Negotiating gamer masculinities in a gender egalitarian context.
 • Show author(s) (2023). Exploring poverty-incited barriers for mediated public connection: the case of Norway  .
 • Show author(s) (2023). Exploring poverty-incited barriers for mediated public connection: the case of Norway .
 • Show author(s) (2023). Exploring poverty-incited barriers for mediated public connection: the case of Norway.
 • Show author(s) (2022). Ung mann og gamer - rapport fra et forskningsprosjekt om dataspill, identitet og maskulinitet.
 • Show author(s) (2021). Making sense of the climate crisis through social media use: Navigating and negotiating factual information.
 • Show author(s) (2019). A Norwegian Monument goes to America: The cultural re-coding of the teenage melodrama Skam, for an American audience.
 • Show author(s) (2018). Skams demokratiske estetikk?
 • Show author(s) (2018). Skam: A teen serial where adult female fans look for gratification.
 • Show author(s) (2018). Reading the Gay Romance - Adult female Skam fans through the lens of Janice Radway’s 1984 classic.
 • Show author(s) (2017). Skam i undervisning.
 • Show author(s) (2017). Sham - a teenage serial where adults look for gratification.
 • Show author(s) (2017). Hvorfor elsker kvinner Even og Isak? En undersøkelse av hvordan voksne fans fortolker ungdomsserien Skam.
 • Show author(s) (2016). Skam – presentasjon av et forskningsprosjekt.
 • Show author(s) (2016). Da abort ble et spørsmål om kvinners frihet.
 • Show author(s) (2015). Nancy Fraser in a Norwegian Context. Popular feminism and the Public Sphere.
 • Show author(s) (2015). Kvinneblader vs. dameblader. Alle kvinners blad som offentlig arena?
 • Show author(s) (2015). Abortdebatten i Norge gjennom tidende.
 • Show author(s) (2015). A New Feminist language and the Role of the Pax Paperback.
 • Show author(s) (2015). A New Feminist Language and the Role of the Pax Paperback.
 • Show author(s) (2015). "Feministiske dameblader? Alle kvinners blad og kvinneoffentligheten".
 • Show author(s) (2014). Populærfeminisme og kvinnebladet Sirene.
 • Show author(s) (2012). Debatten om ”politikk” i Sirene.
 • Show author(s) (2010). Sexuality in Sirene.
 • Show author(s) (2010). Psykoanalysen i Sirene.
 • Show author(s) (2009). When publishing the personal. Politics in Sirene 1973-1983.
 • Show author(s) (2008). Hvem har makt over teksten? Romanen Kvinner lest i lys av Giddens'og Foucaults syn på aktør og struktur.
 • Show author(s) (2008). Hvem har makt over teksten? Romanen "Kvinner" i lys av Giddens' og Foucaults syn på aktør og struktur.
 • Show author(s) (2008). Changing Representations of Intimacy and Concepts of the Political in the Norwegian Feminists Public Spheres.
Book review
 • Show author(s) (2018). Bokanmeldelse Trine Rygg Korsvik Sex, vold og feminisme – hvordan voldtekt og porno ble politisk på 70-tallet. Norsk sosiologisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2014). Er vi her nå? Om å feire og problematisere stemmerettskampen. Nytt Norsk Tidsskrift. 86-98.
 • Show author(s) (2014). "Feminisme i medieopprørets tid". Klassekampen.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2018). Gender and Translation: Understanding Agents in Transnational Reception. Éditions québécoises de l'oeuvre.
 • Show author(s) (2018). Dramaserien Skam. Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter. Fagbokforlaget.
Masters thesis
 • Show author(s) (2006). Ei hand å holde i c : en diskursanalytisk undersøkelse av talen om fadderskap i et medialisert forbrukersamfunn.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2017). Når det personlige blir politisk. Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • Show author(s) (2015). Nyfeministene - bevisstgjøring og mediesensasjoner. Norgeshistorie.no.
 • Show author(s) (2015). Norgeshistorie.no, «Feminisme i ukebladform». Hentet 27. nov. 2015 fra http://www.norgeshistorie.no/oljealder-og-overflod/artikler/1936-feminisme-i-ukebladform.html. Norgeshistorie.no.
 • Show author(s) (2014). Med pennen som våpen – Sirene og mediefeminismen på 1970-tallet. Vox publica.
 • Show author(s) (2009). Tidsskrift som arena for feministisk politikk. Kulturtidsskriftet Utflukt. 5 pages.
 • Show author(s) (2009). Da det personlige ble politisk. Klassekampen.
 • Show author(s) (2007). Dårlig utsikt fra pikerommet. Om Rosa Prosa. Vagant. 110-120.
 • Show author(s) (2006). Den evige strid - om Laclau og Mouffes diskursanalyse. Demo.
Feature article
 • Show author(s) (2018). SKAM fortjente all oppmerksomheten den fikk. Dagbladet.
 • Show author(s) (2016). “Skam skapar felleskap”. Vox publica.
 • Show author(s) (2016). Bryr noen seg om vaskehjelpa? . Dagbladet.
 • Show author(s) (2016). "Skam skapar fellesskap". Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2009). Mad Men. ”Any excuse to get closer”. Klassekampen.
 • Show author(s) (2009). Kvinnekupp og innvandrerkupp. Bergens Tidende. 1 pages.
 • Show author(s) (2009). "Marilyn French 1929 - 2009". Dag og Tid.
 • Show author(s) (2006). Godhet i en liten eske? Dagbladet.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2014). «Som en frisk vind gjennom stuen» - Kvinnebladet Sirene (1973-1983) og det utvidete politikkbegrepet.
Interview
 • Show author(s) (2023). New Nordic Research: Making Sense of Climate Engagement in Social Media .
 • Show author(s) (2015). "Bladet som endret kampen".
 • Show author(s) (2014). Mediefeministene gjorde det personlige politisk.
 • Show author(s) (2014). Kvinnekamp på trykk i 40 år.
 • Show author(s) (2014). 70-tallets mediefeminister endret vår forståelse av politikk.
 • Show author(s) (2014). 16.000 færre hjemmearbeidende på syv år.
 • Show author(s) (2014). "16 000 færre hjemmearbeidende".
 • Show author(s) (2012). - Folk flest må med.
 • Show author(s) (2012). "Folk flest må med".
 • Show author(s) (2009). Unge forskere slår tilbake.
 • Show author(s) (2008). Skal forske på Fett.
 • Show author(s) (2008). Når det personlige publiseres.
 • Show author(s) (2008). Mager Systemkritikk.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). 1968 og feminismen. 20 pages.
 • Show author(s) (2020). Tilskuddsordning for litteraturformidling og den litterære offentligheten. 43 pages.
 • Show author(s) (2018). Skam 3 - empati som demokratisk ressurs. 16 pages.
 • Show author(s) (2018). Mediepanikk og debatten om Skam i norsk media. 26 pages.
 • Show author(s) (2017). Liberalisering og differensiering. 66 pages.
 • Show author(s) (2017). "Vekk herfra, det er mitt mål". 95 pages.
Academic literature review
 • Show author(s) (2018). Målet var bevisstgjøring, ikke reformer. En ny kvinneoffentlighet vokser frem. Vox publica.
 • Show author(s) (2009). Farshistorier. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2007). Og TV-bildet kommer langveis fra…. Lilie Chouliaraki The Spectatorship of Suffering Sage Publications, London 2006 . Prosopopeia.
 • Show author(s) (2002). Stemmer fra Øst. Tidsskrift for kjønnsforskning.
Chapter
 • Show author(s) (2018). Dramaserien Skam Innledning. 9-32. In:
  • Show author(s) (2018). Dramaserien Skam. Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2013). "Over disk som varme hvetebrød - Sirene og den norske populærfeminismen". 103-153. In:
  • Show author(s) (2013). Da det personlige ble politisk. Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet. Scandinavian Academic Press.

More information in national current research information system (CRIStin)