Home
Synnøve Skarsbø Lindtner's picture

Synnøve Skarsbø Lindtner

Associate Professor
 • E-mailSynnove.Lindtner@uib.no
 • Phone+47 55 58 41 08+47 992 91 754
 • Visitor Address
  Fosswinckelsgt. 6
  Bergen
  Room 
  624
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Books
 • Herrero López, Isis; Alvstad, Cecilia; Akujarvi, Johanna; Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2018. Gender and Translation: Understanding Agents in Transnational Reception. ISBN: 978-2-924337-13-4.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Skarstein, Dag. 2018. Dramaserien Skam. Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter. Fagbokforlaget. 255 pages. ISBN: 978-82-450-2401-2.
Journal articles
 • Dahl, John Magnus Ragnhildson; Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2018. SKAM fortjente all oppmerksomheten den fikk. Dagbladet. Published 2018-06-27.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2018. ”Norwegian “New feminism” and the Formative Role of the PAX Paperback”. Vita Traductiva. 10.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2018. Bokanmeldelse Trine Rygg Korsvik Sex, vold og feminisme – hvordan voldtekt og porno ble politisk på 70-tallet. Norsk sosiologisk tidsskrift. 5.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Dahl, John Magnus Ragnhildson. 2018. Aligning Adolescents to the Public Sphere: The Teen Serial Skam and Democratic Aesthetic. Javnost - The Public. 26: 54-69. doi: 10.1080/13183222.2018.1529471
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Gripsrud, Jostein. 2018. Målet var bevisstgjøring, ikke reformer. En ny kvinneoffentlighet vokser frem. Vox publica. Published 2018-03-08.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Neple, Anemari. 2018. The Problem Without a Name? Exploring Norwegian Popular Feminism of the 1950s through Reader’s Letters Columns in Alle kvinners blad. Labrys, estudos feministas. 31.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2017. Når det personlige blir politisk. Prosa - tidsskrift for skribenter. 5.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2016. Bryr noen seg om vaskehjelpa? Dagbladet. Published 2016-02-02.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Dahl, John Magnus Ragnhildson. 2016. "Skam skapar fellesskap". Bergens Tidende. Published 2016-12-16.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Dahl, John Magnus Ragnhildson. 2016. “Skam skapar felleskap”. Vox publica. Published 2016-12-23.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2015. “Instead of Burning those Magazines, Maybe We Should Bring Them Home and Discuss Them with Our Husbands?". The Feminist Magazine Sirene's Critiques of the Politics of the Norwegian Organized Women's Movement. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2015. Norgeshistorie.no, «Feminisme i ukebladform». Hentet 27. nov. 2015 fra http://www.norgeshistorie.no/oljealder-og-overflod/artikler/1936-feminisme-i-ukebladform.html. Norgeshistorie.no. Published 2015-11-27.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2015. Nyfeministene - bevisstgjøring og mediesensasjoner. Norgeshistorie.no. Published 2015-11-27.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2015. Debatten om seksuell frigjøring og psykoanalysen i det feministiske tidsskriftet Sirene. Sexologi. Published 2015-07-03.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2014. Er vi her nå? Om å feire og problematisere stemmerettskampen. Nytt Norsk Tidsskrift. 31: 86-98.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2014. Med pennen som våpen – Sirene og mediefeminismen på 1970-tallet. Vox publica.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2014. "Feminisme i medieopprørets tid". Klassekampen. Published 2014-11-08.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2010. Da feminismen ble for upolitisk :. Nytt Norsk Tidsskrift. 27: 367-378.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2010. Psykoanalyse og seksualitet i det norske kvinnetidsskriftet Sirene :. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 22: 73-76, 78-79, 81-84,.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2009. Tidsskrift som arena for feministisk politikk. Kulturtidsskriftet Utflukt. 1. 5 pages.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2009. Da det personlige ble politisk. Klassekampen.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2009. Da det personlige ble politisk - Sirene og den norske kvinneoffentligheten på 1970-tallet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 21: 27-37.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2009. Kvinnekupp og innvandrerkupp. Bergens Tidende. 1 pages.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2009. "Marilyn French 1929 - 2009". Dag og Tid. Published 2009-05-08.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2009. Hvem har makt over teksten? Marilyn Frenchs Kvinner, lest i lys av Giddens og Foucaults bidrag til aktør-og strukturdebatten. Rokkansenteret Notat. 3.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2009. Farshistorier. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 3/4.
 • Muftuoglu, Ingrid; Lindtner, Synnøve Skarsbø; Danielsen, Hilde. 2009. Mad Men. ”Any excuse to get closer”. Klassekampen. Published 2009-02-12.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2007. Og TV-bildet kommer langveis fra…. Lilie Chouliaraki The Spectatorship of Suffering Sage Publications, London 2006. Prosopopeia. 3-4.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2007. Dårlig utsikt fra pikerommet. Om Rosa Prosa. Vagant. 1: 110-120.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2006. Den evige strid - om Laclau og Mouffes diskursanalyse. Demo. 2.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2006. Godhet i en liten eske? Dagbladet. Published 2006-09-02.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2002. Stemmer fra Øst. Tidsskrift for kjønnsforskning. 2.
Reports and theses
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2014. «Som en frisk vind gjennom stuen» - Kvinnebladet Sirene (1973-1983) og det utvidete politikkbegrepet. Universitetet i Bergen.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2006. Ei hand å holde i c : en diskursanalytisk undersøkelse av talen om fadderskap i et medialisert forbrukersamfunn. Universitetet i Bergen, Informasjons- og medievitenskap, Bergen. 112 pages.
Book sections
 • Dahl, John Magnus Ragnhildson; Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2018. Skam 3 - empati som demokratisk ressurs. 8, pages 181-196. In:
  • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Skarstein, Dag. 2018. Dramaserien Skam. Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter. Fagbokforlaget. 255 pages. ISBN: 978-82-450-2401-2.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Dahl, John Magnus Ragnhildson. 2018. Mediepanikk og debatten om Skam i norsk media. 7, pages 155-180. In:
  • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Skarstein, Dag. 2018. Dramaserien Skam. Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter. Fagbokforlaget. 255 pages. ISBN: 978-82-450-2401-2.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Skarstein, Dag. 2018. Dramaserien Skam Innledning. Innledning, pages 9-32. In:
  • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Skarstein, Dag. 2018. Dramaserien Skam. Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter. Fagbokforlaget. 255 pages. ISBN: 978-82-450-2401-2.
 • Gripsrud, Jostein; Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2017. "Vekk herfra, det er mitt mål". Kapittel 8, pages 388-482. In:
  • Gripsrud, Jostein. 2017. Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget. 685 pages. ISBN: 978-82-15-02910-8.
 • Gripsrud, Jostein; Lindtner, Synnøve Skarsbø; Moe, Hallvard; Andersen, Ida Vikøren; Esperås, Eirik Nymark; Rasmussen, Terje; Larsen, Leif Ove. 2017. Liberalisering og differensiering. Kapittel 9, pages 484-549. In:
  • Gripsrud, Jostein. 2017. Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget. 685 pages. ISBN: 978-82-15-02910-8.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2013. "Over disk som varme hvetebrød - Sirene og den norske populærfeminismen". kapittel 4, pages 103-153. In:
  • Danielsen, Hilde. 2013. Da det personlige ble politisk. Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet. Scandinavian Academic Press. 260 pages. ISBN: 978-82-304-0081-4.

More information in national current research information system (CRIStin)