Home
Synne Sæther Mæhle's picture

Synne Sæther Mæhle

Professor
 • E-mailSynne.Mahle@uib.no
 • Phone+47 55 58 96 61
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
 • 2018. Juridisk metode i et nøtteskall. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
 • 2017. Pursuing Legal Research. Law and Method. 1-14.
 • 2017. Fra lov til rett, 2. utgave.
 • 2016. Fra lov til rett.
 • 2015. Rettsvitenskapelig forskningsmetodikk - i lys av grunnleggende forskningsverdier. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 125-157.
 • 2015. Respekt for menneskeverdet: Perspektiver fra biorett og rettsteori. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 3-17.
 • 2008. Rett, samfunn og demokrati - et utdrag (Supplerende informasjon: Boken er et utdrag - spesielt tilpasset undervisningen i faget retsfilosofi ved Universitetet i København - fra Rett, samfunn og demokrati fra 2007,. Gyldendal Akademisk.
 • 2007. Rett, samfunn og demokrati. Gyldendal Akademisk.
 • 2006. Rett, samfunn og demokrati. Gyldendal Akademisk.
 • 2005. Rettsanvendelsesskjønnet - demokratiproblem eller legitimitetspotensial? i boka Kinander (red.)Makt og Rett. Om Makt- og Demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av politikken og demokratiets forvitring. Universitetsforlaget.
 • 2005. Makt og rett. Om Makt- og demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av politikken og demokratiets forvitring. Universitetsforlaget.
 • 2005. Grenser for rettsanvendelsesskjønn. Om rettslig legitimitet i et spenningsfelt mellom flertallsmakt og rettighetsvern.
 • 2004. Gjelder det andre regler for rettslig argumentasjon i rettsdogmatikken enn for domstolene? Jussens venner. 329-342.
 • 2002. To myterom rettighetsfesting av velferdspolitikken. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 52-69.
 • 2002. To myter om rettighetsfesting av velferdspolitikken. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 52-70.

More information in national current research information system (CRIStin)