Home
Synne Sæther Mæhle's picture

Synne Sæther Mæhle

Professor
 • E-mailSynne.Mahle@uib.no
 • Phone+47 55 58 96 61
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Selected publications
 • Mæhle, Synne Sæther. 2015. Respekt for menneskeverdet: Perspektiver fra biorett og rettsteori. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 1. 3-17.
 • Mæhle, Synne Sæther; Tande, Knut Martin. 2013. Lovtolking i et verdiperspektiv. kapittel, pages 443-458. In:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 pages. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Mæhle, Synne Sæther. 2013. Om tolkning av grunnlovstekst. kapittel 7, pages 194-220. In:
  • Holmøyvik, Eirik. 2013. Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014. Pax Forlag. 562 pages. ISBN: 978-82-530-3633-5.
Books
 • Aarli, Ragna; Mæhle, Synne Sæther. 2018. Juridisk metode i et nøtteskall. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 281 pages. ISBN: 978-82-05-50800-2.
 • Aarli, Ragna; Mæhle, Synne Sæther. 2017. Fra lov til rett, 2. utgave. Gyldendal Juridisk. 466 pages. ISBN: 9788205507289.
 • Aarli, Ragna; Mæhle, Synne Sæther. 2016. Fra lov til rett. Gyldendal Juridisk. 499 pages. ISBN: 978-82-05-49287-5.
 • Mæhle, Synne Sæther. 2008. Rett, samfunn og demokrati - et utdrag (Supplerende informasjon: Boken er et utdrag - spesielt tilpasset undervisningen i faget retsfilosofi ved Universitetet i København - fra Rett, samfunn og demokrati fra 2007,. Gyldendal Akademisk. 128 pages. ISBN: 9788205387478.
 • Mæhle, Synne Sæther; Bernt, Jan Fridthjof. 2007. Rett, samfunn og demokrati. Gyldendal Akademisk. 493 pages. ISBN: 978-82-05-31041-4.
 • Mæhle, Synne Sæther; Bernt, Jan Fridthjof. 2006. Rett, samfunn og demokrati. Gyldendal Akademisk. 245 pages. ISBN: 9788205366299.
 • Høgberg, Alf Petter; Kinander, Morten; Bergo, Knut; Eriksen, Christoffer; Stubberud, Jørgen; Blandhol, Sverre; Mæhle, Synne Sæther; Askeland, Bjarte; Friis Fæhn, Erik. 2005. Makt og rett. Om Makt- og demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av politikken og demokratiets forvitring. Universitetsforlaget. 248 pages. ISBN: 82-15-00810-0.
 • Mæhle, Synne Sæther. 2005. Rettsanvendelsesskjønnet - demokratiproblem eller legitimitetspotensial? i boka Kinander (red.)Makt og Rett. Om Makt- og Demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av politikken og demokratiets forvitring. Universitetsforlaget. 16 pages. ISBN: 82-15-00810-0.
 • Mæhle, Synne Sæther. 2005. Grenser for rettsanvendelsesskjønn. Om rettslig legitimitet i et spenningsfelt mellom flertallsmakt og rettighetsvern. Gyldendal Akademisk. 336 pages. ISBN: 82-05-34228-8.
Journal articles
 • Mæhle, Synne Sæther. 2017. Pursuing Legal Research. Law and Method. 1-14. doi: 10.5553/REM/.000022
 • Mæhle, Synne Sæther. 2015. Respekt for menneskeverdet: Perspektiver fra biorett og rettsteori. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 1. 3-17.
 • Mæhle, Synne Sæther. 2015. Rettsvitenskapelig forskningsmetodikk - i lys av grunnleggende forskningsverdier. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 128: 125-157.
 • Mæhle, Synne Sæther. 2006. Kommentar. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 21. 29-30.
 • Mæhle, Synne Sæther. 2004. Gjelder det andre regler for rettslig argumentasjon i rettsdogmatikken enn for domstolene? Jussens venner. 39: 329-342.
 • Feiring, Eli; Nagel, Hilde; Mæhle, Synne Sæther. 2002. To myter om rettighetsfesting av velferdspolitikken. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 99. 52-70.
 • Mæhle, Synne Sæther; Feiring, Eli; Nagell, Hilde Wisløff. 2002. To myterom rettighetsfesting av velferdspolitikken. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 4. 52-69.
Reports and theses
 • Mæhle, Synne Sæther. 2004. Grenser for rettsanvendelsesskjønn - om rettslig legitimitet i et spenningsfelt mellom flertallsmakt og rettighetsvern. 371 pages.
Book sections
 • Aarli, Ragna; Mæhle, Synne Sæther. 2019. Juridisk metode for morgendagens jurister. Kapittel, pages 114-134. In:
  • Høgberg, Alf Petter; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. 800 pages. ISBN: 9788215028354.
 • Mæhle, Synne Sæther. 2013. Om tolkning av grunnlovstekst. kapittel 7, pages 194-220. In:
  • Holmøyvik, Eirik. 2013. Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014. Pax Forlag. 562 pages. ISBN: 978-82-530-3633-5.
 • Mæhle, Synne Sæther; Tande, Knut Martin. 2013. Lovtolking i et verdiperspektiv. kapittel, pages 443-458. In:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 pages. ISBN: 978-82-450-1253-8.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence