Home
Tarjei Ellingsen Røsvoll's picture

Tarjei Ellingsen Røsvoll

PhD Candidate
  • E-mailTarjei.Rosvoll@uib.no
  • Phone+47 55 58 96 36
  • Visitor Address
    Magnus Lagabøtesplass 1
  • Postal Address
    Postboks 7806
    5020 BERGEN

Tarjei Ellingsen Røsvoll arbeider med doktorgradsavhandling om delegasjonslæren i forvaltningsretten.

Fields of competence