Home
Tarjei Ellingsen Røsvoll's picture

Tarjei Ellingsen Røsvoll

PhD Candidate
 • E-mailTarjei.Rosvoll@uib.no
 • Phone+47 55 58 96 36+47 46 62 36 67 (mobil)
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Tarjei Ellingsen Røsvoll arbeider med doktorgradsavhandling om delegasjonslæren i forvaltningsretten.

Academic article
 • Show author(s) (2020). Suverene Schmitt? Agora. 361-381.
 • Show author(s) (2020). Overvektsprinsippets fremvekst. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 161-218.
 • Show author(s) (2020). Delegering i forvaltningsretten – Et spørsmål om styring? Jussens venner. 234-264.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence