Home
 • E-mailTeemu.Ryymin@uib.no
 • Phone+47 55 58 38 79
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Books
 • Melve, Leidulf; Ryymin, Teemu. 2018. Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget. 239 pages. ISBN: 978-82-15-03038-8.
 • Ryymin, Teemu. 2017. Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget. 325 pages. ISBN: 978-82-15-02908-5.
 • Andresen, Astri; Rosland, Sissel; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2015. Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. 2. utgåva. Det Norske Samlaget. 238 pages. ISBN: 978-82-521-8663-5.
 • Alver, Bente Gullveig; Fjell, Tove Ingebjørg; Ryymin, Teemu. 2013. Vitenskap og varme hender. Den medisinske markedsplassen i Norge fra 1800 til i dag. Scandinavian Academic Press. 321 pages. ISBN: 978-82-304-0073-9.
 • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag. 390 pages. ISBN: 978-82-530-3599-4.
 • Andresen, Astri; Rosland, Sissel; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2012. Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. Det Norske Samlaget. 226 pages. ISBN: 978-82-521-73338.
 • Andresen, Astri; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu. 2010. International and Local Approaches to Health and Health Care. Novus Forlag. 130 pages. ISBN: 978-82-7099-606-3.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu. 2009. Healthcare Systems and Medical Institutions. Novus Forlag. 187 pages. ISBN: 978-82-7099-562-2.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William; Ryymin, Teemu. 2009. Healthcare Systems and medical Institutions. Novus Forlag. 186 pages. ISBN: 978-82-7099-562-2.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William; Ryymin, Teemu Sakari. 2009. Healthcare systems and medical institutions. Novus Forlag. 187 pages. ISBN: 978-82-7099-562-2.
 • Ryymin, Teemu. 2009. Smitte språk og kultur. Tuberkulosearbeidet i Finnmark. Scandinavian Academic Press. 288 pages. ISBN: 978-82-304-0044-9.
 • Ryymin, Teemu Sakari. 2009. Smitte, språk og kultur. Tuberkulosearbeidet i Finnmark. Scandinavian Academic Press. 368 pages. ISBN: 9788230400449.
Journal articles
 • Ryymin, Teemu. 2016. Avvikelse og medborgerskap: Zigenarundersökningen 1962–1965. Historisk tidskrift (Sverige). 2. 314-319.
 • Ryymin, Teemu. 2016. Lien, Sigrid og Hilde Wallem Nielssen. 2016. Museumsforteljingar. Vi og dei andre i kulturhistoriske museum. Tidsskrift for kulturforskning. 2. 115-117.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Ryymin, Teemu; Alver, Bente Gullveig. 2014. «Vitenskapen løser ikke alt.». Bergens Tidende. Published 2014-12-20.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Alver, Bente Gullveig; Ryymin, Teemu. 2013. Den medisinske markedsplassen. Bergens Tidende. Published 2013-04-12.
 • Ryymin, Teemu; Ludvigsen, Kari. 2013. FROM EQUALITY TO EQUIVALENCE? Norwegian health policies towards immigrants and the Sámi, 1970–2009. Nordic Journal of Migration Research. 3. 9 pages. doi: 10.2478/v10202-012-0011-y
 • Hammerborg, Morten; Ryymin, Teemu. 2012. Den beste behandling og det beste stell. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2012-01-17.
 • Ryymin, Teemu. 2012. Anarki og kaos – eller funksjonell regionalisme? Sykehussystemet i mellomkrigstidens Hordaland. Historisk Tidsskrift (Norge). 91: 355-383.
 • Ryymin, Teemu. 2012. Leif Maliks: Fra bartskjærer til universitetssykehus. Glimt fra nordnorsk helsehistorie. Heimen - Lokal og regional historie. 49: 204-206.
 • Ryymin, Teemu; Nyyssönen, Jukka. 2012. Fortellinger i nordnorsk minoritetshistorie. Historisk Tidsskrift (Norge). 91: 541-568.
 • Ryymin, Teemu. 2011. Krigshistorie under lupen. Bergens Tidende. Published 2011-04-04.
 • Ryymin, Teemu. 2010. Marjaana Niemi, Public Health and Municipal Policy Making. Britain and Sweden, 1900-1940, Aldershot, Ashgate 2007. Scandinavian Economic History Review. 58: 184-185.
 • Aspaas, Per Pippin; Ryymin, Teemu. 2009. Henrik Gabriel Porthan, Om det gamle folket kvenene - kildeutgave med oversettelse, innledning, appendix og kommentarer. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu. 7: 85-103.
 • Ryymin, Teemu Sakari. 2009. Saving sickly children: the tuberculosis preventorium in American life, 1909-1970. Medical history. 53: 610-611.
 • Ryymin, Teemu Sakari. 2009. Cynthia A Connolly, Saving sickly children: the tubeculosis preventorium in American life, 1909-1970. Medical history. 53: 610-611.
 • Ryymin, Teemu Sakari; Aspaas, Per Pippin. 2009. Henrik Gabriel Porthan, Om det gamle folket kvenene - kildeutgave med oversettelse, innledning, appendix og kommentarer. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu. 85-103.
 • Ryymin, Teemu Sakari; Aspaas, Per Pippin. 2009. Kvenbegrepet hos Henrik Gabriel Porthan. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu. 7: 45-72.
 • Ryymin, Teemu; Andresen, Astri. 2009. Effecting Equality: Norwegian Health Policy in Finnmark, 1945-1970s. Acta Borealia. 26: 96-114. doi: 10.1080/08003830902951565
 • Ryymin, Teemu; Aspaas, Per Pippin. 2009. Henrik Gabriel Porthanin kveeni-käsite. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu. 7: 15-44.
 • Ryymin, Teemu; Aspaas, Per Pippin. 2009. Kvenbegrepet hos Henrik Gabriel Porthan. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu. 7: 45-72.
 • Ryymin, Teemu. 2008. "De nordligste Finner": Kvenene sett fra finsk side. Ottar. 1: 44-51.
 • Ryymin, Teemu. 2008. Forebygging av tuberkulose i Finnmark 1900-60. Tidsskrift for Den norske legeforening. 128: 2864-2867.
 • Ryymin, Teemu. 2008. "Tuberculosis-threatened Children": The Rise and Fall of a Medical Concept in Norway, c.1900-1960. Medical history. 52: 347-364.
 • Aarekol, Lena; Ryymin, Teemu Sakari. 2007. Fotografiet i historien - historien i fotografiet. HIFO-nytt. 3. 24-25.
 • Ryymin, Teemu. 2007. Civilizing the 'Unciviliced': The Fight against Tuberculosis in Northern Norway in the Beginning of the Twentieth Century. Acta Borealia. 24: 143-161. doi: 10.1080/08003830701661779
 • Ryymin, Teemu; Aarekol, Lena. 2007. Fotografiet i historien - historien i fotografiet. HIFO-nytt. 3. 24-25.
 • Aarekol, Lena; Ryymin, Teemu. 2006. Bilder i bruk Samuli Paulaharjus fotografier i dokumentasjonens og illustrasjonens tjeneste. Heimen - Lokal og regional historie. 43: 251-270.
 • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu. 2006. Towards equality? Rural health and health legislation in Norway, 1860-1912. The International Journal of Regional and Local Studies. 2: 52-72.
 • Ryymin, Teemu. 2005. De som ga liv til det døde landet. Forestillinger om finskhetens historiske kontinuitet ved Ishavskysten. Historisk Tidskrift för Finland. 90: 70-93.
 • Ryymin, Teemu. 2004. Narrating the artic Finns Samuli Paulaharju's representation of the Kvens. Acta Borealia. Vol. 21, no. 1. 21-40.
 • Ryymin, Teemu. 2004. Narrating the Arctic Finns: Samuli Paulaharju's Representations of the Kvens. Acta Borealia. 21: 21-40.
 • Ryymin, Teemu. 2002. Kvenene - en taus minoritet? Kvenske kulturelle mobiliseringsforsøk i Vadsø ca. 1880-1910. Heimen - Lokal og regional historie. 39: 147-164.
 • Ryymin, Teemu. 2001. ”Norjalainen vaara”. Norjan kveenipolitiikka Suomen näkökulmasta. Historiallinen Aikakauskirja. 99: 252-261.
 • Ryymin, Teemu. 2001. Creating Kvenness: Identity Building among the Arctic Finns in Northern Norway. Acta Borealia. 18: 51-67.
 • Ryymin, Teemu; Hammerborg, Morten. 2001. ”Heimo-saken” 1921. De norske myndighetenes bekjempelse av de revolusjonære. Historisk Tidsskrift (Norge). 80: 53-73.
Reports and theses
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2008. Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 228 pages.
 • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu; Grønlie, Tore. 2006. Science, Culture, and Politics. European perspectives on Medicine, Sickness and Health. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 214 pages.
 • Ryymin, Teemu Sakari. 2004. "De nordligste finner". Fremstillingen av kvenene i den finske litterære offentligheten 1800-1939. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø. 6. Institutt for historie, Universitetet i Tromsø, Tromsø. 411 pages.
 • Ryymin, Teemu Sakari. 2003. "De nordligste finner". Fremstillingen av kvenene i den finske litterære offentligheten 1800-1939. Institutt for historie, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiTØ, Tromsø. 411 pages.
Book sections
 • Berg, Annika; Ryymin, Teemu. 2018. The people's health, the nation's health, the world's health: Folkhälsa and folkehelse in the writings of Axel Höjer and Karl Evang. 6, pages 76-100. In:
  • Kananen, Johannes; Bergenheim, Sophy; Wessel, Merle. 2018. Conceptualising Public Health. Historical and Contemporary Struggles over Key Concepts. Routledge. 227 pages. ISBN: 9781138036833.
 • Melve, Leidulf; Ryymin, Teemu. 2018. Valg av kildematerialer, arbeidsmåte og tilnærming. Kapittel 3, pages 26-33. In:
  • Melve, Leidulf; Ryymin, Teemu. 2018. Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget. 239 pages. ISBN: 978-82-15-03038-8.
 • Ryymin, Teemu. 2018. Å arbeide med tekstanalyse. Kapittel 5, pages 44-69. In:
  • Melve, Leidulf; Ryymin, Teemu. 2018. Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget. 239 pages. ISBN: 978-82-15-03038-8.
 • Ryymin, Teemu; Melve, Leidulf. 2018. Hvordan komme frem til de gode spørsmålene? Kapittel 2, pages 16-25. In:
  • Melve, Leidulf; Ryymin, Teemu. 2018. Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget. 239 pages. ISBN: 978-82-15-03038-8.
 • Ryymin, Teemu; Melve, Leidulf. 2018. Avslutning: historikerens rolle i dagens kunnskapssamfunn. Kapittel 12, pages 216-221. In:
  • Melve, Leidulf; Ryymin, Teemu. 2018. Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget. 239 pages. ISBN: 978-82-15-03038-8.
 • Ryymin, Teemu; Melve, Leidulf. 2018. Hvordan få fortiden til å fortelle? Kapittel 1, pages 10-15. In:
  • Melve, Leidulf; Ryymin, Teemu. 2018. Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget. 239 pages. ISBN: 978-82-15-03038-8.
 • Ryymin, Teemu. 2017. Det utviklingen tilsier. Historier i helsepolitikken 1963–2012. Kapittel 7, pages 150-179. In:
  • Ryymin, Teemu. 2017. Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget. 325 pages. ISBN: 978-82-15-02908-5.
 • Ryymin, Teemu. 2017. Innledning. Historie i politikkutformingen. Kapittel 1, pages 9-32. In:
  • Ryymin, Teemu. 2017. Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget. 325 pages. ISBN: 978-82-15-02908-5.
 • Ryymin, Teemu. 2017. Konklusjon: De politiske historiene. Kapittel 13, pages 277-292. In:
  • Ryymin, Teemu. 2017. Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget. 325 pages. ISBN: 978-82-15-02908-5.
 • Ryymin, Teemu. 2015. Integration and incorporation: Challenges and perspectives in minority history writing. Kapittel 4, pages 32-42. In:
  • Heikkilä, Elli; Kostiainen, Auvo; Leinonen, Johanna; Söderling, Ismo. 2015. Participation, Integration, and Recognition: Changing Pathways to Immigrant Incorporation. 176 pages. ISBN: 978-952-5889-82-6.
 • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu. 2013. Konklusjon. Kapittel 13, pages 339-354. In:
  • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag. 390 pages. ISBN: 978-82-530-3599-4.
 • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Innledning. Kapittel 1, pages 8-34. In:
  • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag. 390 pages. ISBN: 978-82-530-3599-4.
 • Ryymin, Teemu; Nyyssönen, Jukka. 2013. Synliggjøring, assimilering, agens. Fortellinger i samisk og kvensk historie. 8, pages 207-239. In:
  • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag. 390 pages. ISBN: 978-82-530-3599-4.
 • Ryymin, Teemu. 2011. Changing Minority Culture: Health Services and Health Promotion in Northern Norway, 1900-50s. Kapittel 2, pages 39-56. In:
  • Connor, J.T.H.; Curtis, Stephan. 2011. Medicine in the Remote and Rural North, 1800-2000. Pickering & Chatto. 301 pages. ISBN: 9781848931572.
 • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu. 2010. Serving the countryside in times of crisis: Norway 1912-1950. kapittel 10, pages 169-181. In:
  • Andresen, Astri; Barona, Josep L.; Cherry, Steven. 2010. Making a new countryside : health policies and practices in European history ca. 1860-1950. Peter Lang Publishing Group. 209 pages. ISBN: 978-3-631-59653-1.
 • Hubbard, William H.; Andresen, Astri; Ryymin, Teemu. 2010. International and local approaches to health and health care. Forord, pages 7-10. In:
  • Andresen, Astri; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu. 2010. International and Local Approaches to Health and Health Care. Novus Forlag. 130 pages. ISBN: 978-82-7099-606-3.
 • Ryymin, Teemu. 2010. Kekkonen og kvenene. Kapittel 9, pages 109-118. In:
  • Drivenes, Einar-Arne; Larsen, Rolf Inge. 2010. Norsk-finske relasjoner. 167 pages. ISBN: 978-82-92201-15-2.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu. 2009. Histories of medical institutions. 1, pages 7-12. In:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu. 2009. Healthcare Systems and Medical Institutions. Novus Forlag. 187 pages. ISBN: 978-82-7099-562-2.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William; Ryymin, Teemu Sakari. 2009. Histories of medical institutions. Forord, pages 7-12. In:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William; Ryymin, Teemu Sakari. 2009. Healthcare systems and medical institutions. Novus Forlag. 187 pages. ISBN: 978-82-7099-562-2.
 • Ryymin, Teemu. 2009. Growth of local medical institutions in Hordaland, 1890s-1920. 4, pages 43-67. In:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu. 2009. Healthcare Systems and Medical Institutions. Novus Forlag. 187 pages. ISBN: 978-82-7099-562-2.
 • Ryymin, Teemu Sakari. 2009. Growth of local medical institutions in Hordaland, 1890s-1920. Kapittel 3, pages 43-67. In:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William; Ryymin, Teemu Sakari. 2009. Healthcare systems and medical institutions. Novus Forlag. 187 pages. ISBN: 978-82-7099-562-2.
 • Ryymin, Teemu Sakari; Maliniemi, Kaisa. 2009. Nytt lys på fornorskningspolitikken? Sentrale direktiver og lokal virkelighet. Kapittel 9, pages 131-144. In:
  • Lindgren, Anna-Riitta; Hauan, Marit Anne; Niemi, Einar A.; Niiranen, Leena; Thuen, Trond. 2009. Kvener i fortid og nåtid. Rapport fra seminaret "Kvener og skogfinner i fortid og nåtid", Tromsø november 2007. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø. 11. Institutt for historie og religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø, Tromsø. 146 pages.
 • Grønlie, Tore; Andresen, Astri; Skålevåg, Svein Atle; Ryymin, Teemu; Hubbard, William H. 2008. Introduction. Innledning, pages 7-13. In:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2008. Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 228 pages.
 • Ryymin, Teemu. 2008. Misjon i Sameland. Kapittel 4, pages 36-48. In:
  • Nielssen, Hilde. 2008. Til jordens ender. Fortellinger om norsk misjon. 127 pages. ISBN: 82-7887-033-0.
 • Ryymin, Teemu. 2008. ‘Health Citizenship’ – a short introduction. Health and Citizenship, pages 17-22. In:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2008. Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 228 pages.
 • Ryymin, Teemu. 2007. Fra skurker til helter - fremstillingen av kvenene i Finland. Kapittel 6, pages 77-91. In:
  • Lindgren, Anna-Riitta; Niemi, Einar; Hauan, Marit Anne; Niiranen, Leena; Thuen, Trond. 2007. Kvener og skogfinner i fortid og nåtid. Rapport fra seminaret "Kvener og skogfinner i fortid og nåtid - identitetsforvaltning og strategier", Vadsø oktober 2005. 188 pages. ISBN: 82-92201-10-6.
 • Ryymin, Teemu. 2007. The Making of an Ethnic Identity: From Finns to Kvens. Ch. 4, pages 100-157. In:
  • Lamberg, Marko. 2007. Shaping Ethnic Identities: Ethnic Minorities in Northern and East Central European States and Communities, c. 1450-2000. East-West Books Helsinki. 354 pages. ISBN: 978-952-99592-3-5.
 • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu; Grønlie, Tore. 2006. Introduction: Medical Science, Culture, and Politics. introduction, pages 7-12. In:
  • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu; Grønlie, Tore. 2006. Science, Culture, and Politics. European perspectives on Medicine, Sickness and Health. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 214 pages.
 • Ryymin, Teemu. 2005. Threat perceptions in the anti-tuberculosis campaign in Northern Norway c. 1900-1920. Kapittel, pages 63-72. In:
  • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Grønlie, Tore. 2005. Politics of Prevention, Health Propaganda, and the Organisation of Hospitals 1800-2000. Rapport - Rokkansenteret. 10-2005. Rokkansenteret, Bergen. 175 pages.
 • Ryymin, Teemu. 2005. Formaningens former i et flerspråklig område. Opplysningsarbeid mot tuberkulose i Finnmark. Kapittel 8, pages . In:
  • Malterud, Kirsti; Elvbakken, Kari Tove. 2005. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Helsekameratenes avslutningsseminar. Rapport - Rokkansenteret. 12. Rokkansenteret, Bergen.
 • Ryymin, Teemu. 2005. The rise and development of nationalism in Northern Norway. II. Movable Frontiers, pages 54-66. In:
  • Lähteenmäki, Maria; Pihlaja, Päivi Maria. 2005. The North Calotte. Perspectives on the Histories and Cultures of Northernmost Europe. Kustannus-Puntsi. 177 pages. ISBN: 9525343219.
 • Ryymin, Teemu; Andresen, Astri. 2005. Towards Equality? Rural Health and Health Acts in Norway, 1860-1912. 4, pages 103-126. In:
  • Barona, Josep; Cherry, Steve. 2005. Rural Health. A European Perspective (1850-1945). 372 pages. ISBN: 84-370-6334-5.
 • Ryymin, Teemu. 2004. Nord-Troms sett utenfra: David Skogmans reisedagbok fra 1865. Kapittel 10, pages 96-101. In:
  • Nilsen, Gørill; Sundelin, Rune. 2004. Kulturmøter i Nord-Troms. Jubileumsbok for Nord-Troms Museum 1978-2003. 193 pages. ISBN: 82-991454-6-5.
 • Ryymin, Teemu. 2004. Historie, fortidsforestillinger og kvensk identitetsbygging. Kapittel 9, pages 133-151. In:
  • Niemi, Einar; Berg, Bård A. 2004. Fortidsforestillinger. Bruk og misbruk av nordnorsk historie. Rapport fra det 27. nordnorske historieseminar, Hamarøy 27.-29.9. 2002. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø. 4. Institutt for historie, Universitetet i Tromsø, Tromsø. 196 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)