Home
Teemu Sakari Ryymin's picture

Teemu Sakari Ryymin

Head of Department, History
 • E-mailTeemu.Ryymin@uib.no
 • Phone+47 55 58 38 79+47 481 56 535
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) (2015). Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. 2. utgåva. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (2012). Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. Det Norske Samlaget.
Academic article
 • Show author(s) (2020). Is research welcomed in museums? Museum policy and obstacles to research. Nordisk Museologi. 26-40.
 • Show author(s) (2019). Hovedtendenser i norsk historievitenskap 1969–2015 belyst gjennom doktoravhandlinger. Historisk Tidsskrift (Norge). 130-166.
 • Show author(s) (2013). FROM EQUALITY TO EQUIVALENCE? Norwegian health policies towards immigrants and the Sámi, 1970–2009. Nordic Journal of Migration Research. 9 pages.
 • Show author(s) (2012). Fortellinger i nordnorsk minoritetshistorie. Historisk Tidsskrift (Norge). 541-568.
 • Show author(s) (2012). Anarki og kaos – eller funksjonell regionalisme? Sykehussystemet i mellomkrigstidens Hordaland. Historisk Tidsskrift (Norge). 355-383.
 • Show author(s) (2009). Kvenbegrepet hos Henrik Gabriel Porthan. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu. 45-72.
 • Show author(s) (2009). Kvenbegrepet hos Henrik Gabriel Porthan. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu. 45-72.
 • Show author(s) (2009). Henrik Gabriel Porthanin kveeni-käsite. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu. 15-44.
 • Show author(s) (2009). Henrik Gabriel Porthan, Om det gamle folket kvenene - kildeutgave med oversettelse, innledning, appendix og kommentarer. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu. 85-103.
 • Show author(s) (2009). Henrik Gabriel Porthan, Om det gamle folket kvenene - kildeutgave med oversettelse, innledning, appendix og kommentarer. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu. 85-103.
 • Show author(s) (2009). Effecting Equality: Norwegian Health Policy in Finnmark, 1945-1970s. Acta Borealia. 96-114.
 • Show author(s) (2008). Forebygging av tuberkulose i Finnmark 1900-60. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2864-2867.
 • Show author(s) (2008). "Tuberculosis-threatened Children": The Rise and Fall of a Medical Concept in Norway, c.1900-1960. Medical history. 347-364.
 • Show author(s) (2008). "De nordligste Finner": Kvenene sett fra finsk side. Ottar. 44-51.
 • Show author(s) (2007). Fotografiet i historien - historien i fotografiet. HIFO-nytt. 24-25.
 • Show author(s) (2007). Civilizing the 'Unciviliced': The Fight against Tuberculosis in Northern Norway in the Beginning of the Twentieth Century. Acta Borealia. 143-161.
 • Show author(s) (2006). Towards equality? Rural health and health legislation in Norway, 1860-1912. The International Journal of Regional and Local Studies. 52-72.
 • Show author(s) (2006). Bilder i bruk Samuli Paulaharjus fotografier i dokumentasjonens og illustrasjonens tjeneste. Heimen - Lokal og regional historie. 251-270.
 • Show author(s) (2005). De som ga liv til det døde landet. Forestillinger om finskhetens historiske kontinuitet ved Ishavskysten. Historisk Tidskrift för Finland. 70-93.
 • Show author(s) (2004). Narrating the artic Finns Samuli Paulaharju's representation of the Kvens. Acta Borealia. 21-40.
 • Show author(s) (2004). Narrating the Arctic Finns: Samuli Paulaharju's Representations of the Kvens. Acta Borealia. 21-40.
 • Show author(s) (2002). Kvenene - en taus minoritet? Kvenske kulturelle mobiliseringsforsøk i Vadsø ca. 1880-1910. Heimen - Lokal og regional historie. 147-164.
 • Show author(s) (2001). ”Norjalainen vaara”. Norjan kveenipolitiikka Suomen näkökulmasta. Historiallinen Aikakauskirja. 252-261.
 • Show author(s) (2001). ”Heimo-saken” 1921. De norske myndighetenes bekjempelse av de revolusjonære. Historisk Tidsskrift (Norge). 53-73.
 • Show author(s) (2001). Creating Kvenness: Identity Building among the Arctic Finns in Northern Norway. Acta Borealia. 51-67.
Report
 • Show author(s) (2008). Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. .
 • Show author(s) (2006). Science, Culture, and Politics. European perspectives on Medicine, Sickness and Health. Conference Proceedings. .
Lecture
 • Show author(s) (2015). Politisk historie. Fortellinger om utforming av norsk politikk i etterkrigstiden.
 • Show author(s) (2014). Historikerne og de mange fortider.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2010). Hvorfor sykehus i Odda, på Stord og på Voss?
 • Show author(s) (2010). Fremveksten av medisinale anstalter i Hordaland på begynnelsen av 1900-tallet.
 • Show author(s) (2008). Samuli Paulaharju og de "nordlige finner": jakten på det autentiske.
 • Show author(s) (2008). Fra samisktalende nordmenn til urfolk – fra finske innvandrere til kvenene som nasjonal minoritet.
 • Show author(s) (2007). Samene og kvenene i Norge fra ca. 1850 til i dag: Minoritetspolitikkens begrunnelser, uttrykk og betydning.
 • Show author(s) (2006). Tuberkulosebekjempelsen i Nord-Norge.
Academic lecture
 • Show author(s) (2022). Synliggjøring og usynliggjøring i Norgeshistorien.
 • Show author(s) (2021). Samtid og fortid i nordlig minoritetshistorie.
 • Show author(s) (2021). Erfaring og kunnskap i samisk fortid og historie.
 • Show author(s) (2019). Noen hovedtrekk i norsk historievitenskap fra 1970 til i dag (keynote).
 • Show author(s) (2017). Universalism and old and new ethnic minorities in the Nordic welfare state.
 • Show author(s) (2017). The Homogenisation of Norway revisited.
 • Show author(s) (2017). Historie og politikk.
 • Show author(s) (2016). The Homogenisation of Norway.
 • Show author(s) (2016). Museumsforskning sett utenfra: Erfaringer og utfordringer .
 • Show author(s) (2016). Forskning i og på museum – erfaringer utenfra.
 • Show author(s) (2016). Epidemiology, TB prevention and the Sámi: The shift in Sámi policy in Norway, 1950-1960s.
 • Show author(s) (2015). Historiebruk i politikk: Fortellinger om fortid i utformingen av norsk politikk i etterkrigstiden.
 • Show author(s) (2014). Questions of Integration in Minority History Writing: Challenges and Perspectives (keynote).
 • Show author(s) (2014). Politisk historie: Fortellinger om fortid i utformingen av norsk politikk på 1900-tallet.
 • Show author(s) (2014). In defence of society: society, citizenship and epidemic disease 1850-1950.
 • Show author(s) (2014). In defence of society: society, citizens and epidemic diseases, Norway 1850-1980s.
 • Show author(s) (2014). Civilization as disease and cure: Tuberculosis in early 20th century Finnmark.
 • Show author(s) (2013). ‘Vitenskap og varme hender’: Parantamisen markkinat Norjassa, 1800–2010.
 • Show author(s) (2013). Trends, perspectives and sentral discussions in historical research on TB. Norwegian and international perspectives.
 • Show author(s) (2013). The Norwegian Campaign Against Tuberculosis and its legacies.
 • Show author(s) (2013). Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970.
 • Show author(s) (2012). The ambiguities of borders in medicine: the Nordic case.
 • Show author(s) (2012). På tvers av nasjonale grenser? Norske historikeres tekster og historiografiske tradisjoner. Foredrag på hovedsesjonen.
 • Show author(s) (2012). Fra likhet til likeverd? Norsk helsepolitikk og etniske minoriteter, 1970-2009.
 • Show author(s) (2011). Minority child health between expertise and policy.Norway 1970-2010.
 • Show author(s) (2011). Mangfold, fragmentering, enhet: Historieskriving i Norge etter 1970.
 • Show author(s) (2011). Kulturen i rettskulturen - innspill fra en historiker.
 • Show author(s) (2011). Kulturelle forestillinger, helse og ulikhet.
 • Show author(s) (2011). Krigsbilder - fremstilling og fortelling i krigshistorien. Et seminar om Synne Corells bok Krigens ettertid. Okkupasjonshistorien i norske historiebøker (2011).
 • Show author(s) (2011). Fortellinger og fremstillinger i norsk minoritetshistorie.
 • Show author(s) (2010). The Call of Authenticity.
 • Show author(s) (2010). Norwegian health policies towards immigrants, refugees and asylumseekers, 1970s-2007.
 • Show author(s) (2010). Non-standard medicine.
 • Show author(s) (2010). In defence of society: society, citizens and epidemic diseases, Norway 1850-1950.
 • Show author(s) (2009). Medical Doctors, Missionaries and the Sámi in early 20th century Northern Norway.
 • Show author(s) (2009). Kekkonen og kvenene.
 • Show author(s) (2009). Historie og kvensk identitetsbygging.
 • Show author(s) (2009). Growth of local hospitals in Hordaland, 1890-1920.
 • Show author(s) (2009). Fortellinger i norsk minoritetshistorie: fra synliggjøring til empowerment.
 • Show author(s) (2009). Fortellinger i norsk minoritetshistorie.
 • Show author(s) (2008). Smitte, språk og kultur: Tuberkulosearbeidet i Finnmark 1900-1960.
 • Show author(s) (2008). Rural health services in Norway 1912-1940: Increased demands and economic crisis.
 • Show author(s) (2008). On health citizenship.
 • Show author(s) (2008). Minoritetshistorisk forskning.
 • Show author(s) (2008). Encountering foreignness.
 • Show author(s) (2007). The concept of culture and research strategies - panel discussion.
 • Show author(s) (2007). The combat against tuberculosis in Northern Norway, c. 1900-1940.
 • Show author(s) (2007). The Shifting Strategies in Norwegian Tuberculosis Work, 1900-1960.
 • Show author(s) (2007). On Children's Tuberculosis.
 • Show author(s) (2007). Nytt lys på fornorskningspolitikken? Sentrale direktiver og lokal virkelighet.
 • Show author(s) (2007). Effecting equality: The Norwegian Welfare State’s Health Policy in Finnmark, 1945-1970s.
 • Show author(s) (2007). Colonialism, Sámi mission and social work in Northern Norway 1880-1940.
 • Show author(s) (2007). Changing minority culture: Sami mission, health services and health promotion in Northern Norway.
 • Show author(s) (2007). Changing Minority Culture: Health Services and Health Promotion in Northern Norway, 1900-1950s.
 • Show author(s) (2006). ‘Pre-tubercular children’ - the rise and fall of a medical concept, c. 1900-1940.
 • Show author(s) (2006). The meaning and the truth of representations – some reflections.
 • Show author(s) (2006). Social and ethnic considerations in the Northern Norwegian anti-tuberculosis campaign, c. 1900-1940.
 • Show author(s) (2006). Kulturnasjon, statsnasjon og etnisk nasjonalisme.
 • Show author(s) (2006). Fotografiet som kilde til kvensk historie.
 • Show author(s) (2006). Civilizing the ‘uncivilized’: The combat against tuberculosis in Northern Norway, c.1900-1940.
 • Show author(s) (2005). Threat perceptions in the anti-tuberculosis campaign in Northern Norway app. 1900-1920.
 • Show author(s) (2005). Rural health and Health Acts in Norway 1860-1912.
 • Show author(s) (2005). Fra skurker til helter – fremstillingen av kvenene i Finland.
 • Show author(s) (2005). Formaningens former i et flerspråklig område. Opplysningsarbeid mot tuberkulose i Finnmark.
 • Show author(s) (2004). Rural health and health Acts in Norway, 1860-1912.
Book review
 • Show author(s) (2019). Markku Hokkanen, Medicine, mobility and the empire - Nyasaland networks, 1859-1954. Historiallinen Aikakauskirja. 252-253.
 • Show author(s) (2016). Lien, Sigrid og Hilde Wallem Nielssen. 2016. Museumsforteljingar. Vi og dei andre i kulturhistoriske museum. Tidsskrift for kulturforskning. 115-117.
 • Show author(s) (2016). Avvikelse og medborgerskap: Zigenarundersökningen 1962–1965. Historisk tidskrift (Sverige). 314-319.
 • Show author(s) (2012). Leif Maliks: Fra bartskjærer til universitetssykehus. Glimt fra nordnorsk helsehistorie. Heimen - Lokal og regional historie. 204-206.
 • Show author(s) (2011). Krigshistorie under lupen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2010). Marjaana Niemi, Public Health and Municipal Policy Making. Britain and Sweden, 1900-1940, Aldershot, Ashgate 2007. Scandinavian Economic History Review. 184-185.
 • Show author(s) (2009). Saving sickly children: the tuberculosis preventorium in American life, 1909-1970. Medical history. 610-611.
 • Show author(s) (2009). Cynthia A Connolly, Saving sickly children: the tubeculosis preventorium in American life, 1909-1970. Medical history. 610-611.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2021). Samenes historie fra 1751 til 2010. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) (2018). Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2017). Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2013). Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag.
 • Show author(s) (2010). International and Local Approaches to Health and Health Care. Novus Forlag.
 • Show author(s) (2009). Healthcare systems and medical institutions. Novus Forlag.
 • Show author(s) (2009). Healthcare Systems and medical Institutions. Novus Forlag.
 • Show author(s) (2009). Healthcare Systems and Medical Institutions. Novus Forlag.
Academic monograph
 • Show author(s) (2019). Veien til Haukeland. Haukeland universitetssykehus 1912-2012.
 • Show author(s) (2013). Vitenskap og varme hender. Den medisinske markedsplassen i Norge fra 1800 til i dag.
 • Show author(s) (2009). Smitte, språk og kultur. Tuberkulosearbeidet i Finnmark.
 • Show author(s) (2009). Smitte språk og kultur. Tuberkulosearbeidet i Finnmark.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2019). Historiebruk i politisk sammenheng. Norgeshistorie.no.
 • Show author(s) (2019). Bruk og misbruk av historien? Norgeshistorie.no.
 • Show author(s) (2007). Fotografiet i historien - historien i fotografiet. HIFO-nytt. 24-25.
Feature article
 • Show author(s) (2021). Mangfold og deltagelse i podkasten om samenes historie. Nordlys.
 • Show author(s) (2014). «Vitenskapen løser ikke alt.». Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2013). Den medisinske markedsplassen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2012). Den beste behandling og det beste stell. Bergens Tidende. 1 pages.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2004). "De nordligste finner". Fremstillingen av kvenene i den finske litterære offentligheten 1800-1939. 6.
 • Show author(s) (2003). "De nordligste finner". Fremstillingen av kvenene i den finske litterære offentligheten 1800-1939.
Interview
 • Show author(s) (2013). "Ein medisinsk marknadsplass". Journalist: Hilde Strand.
 • Show author(s) (2008). Til Jordens Ender.
 • Show author(s) (2008). "Stakkars små i hedningland".
 • Show author(s) (2007). Flere nyanser i fornorskningspolitikken.
Programme participation
 • Show author(s) (2021). Samenes historie: Sannhet og forsoning.
 • Show author(s) (2021). Nasjonsbygging og fornorsking. Episode 7 i Samenes historie.
 • Show author(s) (2021). Grenser og utestengelser. Episode 9 i Samenes historie.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2022). Utdanning som forskning. 27 pages.
 • Show author(s) (2021). Samenes historie 1751-2010. 8 pages.
 • Show author(s) (2021). Kap 5. Fornorskingspolitikk og samepolitisk mobilisering 1852-1917. 61 pages.
 • Show author(s) (2021). Kampen om rettighetene: Fra språk og kultur til naturressurser 1963-1990. 47 pages.
 • Show author(s) (2021). Introduksjon. 17 pages.
 • Show author(s) (2019). Forgetting diversity? Norwegian narratives of ethnic and cultural homogeneity. 14 pages.
 • Show author(s) (2018). Å arbeide med tekstanalyse. 26 pages.
 • Show author(s) (2018). Valg av kildematerialer, arbeidsmåte og tilnærming. 8 pages.
 • Show author(s) (2018). The people's health, the nation's health, the world's health: Folkhälsa and folkehelse in the writings of Axel Höjer and Karl Evang. 25 pages.
 • Show author(s) (2018). Hvordan komme frem til de gode spørsmålene? 10 pages.
 • Show author(s) (2018). Hvordan få fortiden til å fortelle? 6 pages.
 • Show author(s) (2018). Avslutning: historikerens rolle i dagens kunnskapssamfunn. 6 pages.
 • Show author(s) (2017). Konklusjon: De politiske historiene. 16 pages.
 • Show author(s) (2017). Innledning. Historie i politikkutformingen. 24 pages.
 • Show author(s) (2017). Det utviklingen tilsier. Historier i helsepolitikken 1963–2012. 30 pages.
 • Show author(s) (2015). Integration and incorporation: Challenges and perspectives in minority history writing. 11 pages.
 • Show author(s) (2013). Synliggjøring, assimilering, agens. Fortellinger i samisk og kvensk historie. 33 pages.
 • Show author(s) (2013). Konklusjon. 16 pages.
 • Show author(s) (2013). Innledning. 27 pages.
 • Show author(s) (2011). Changing Minority Culture: Health Services and Health Promotion in Northern Norway, 1900-50s. 18 pages.
 • Show author(s) (2010). Serving the countryside in times of crisis: Norway 1912-1950. 13 pages.
 • Show author(s) (2010). Kekkonen og kvenene. 10 pages.
 • Show author(s) (2010). International and local approaches to health and health care. 4 pages.
 • Show author(s) (2009). Nytt lys på fornorskningspolitikken? Sentrale direktiver og lokal virkelighet. 14 pages.
 • Show author(s) (2009). Histories of medical institutions. 6 pages.
 • Show author(s) (2009). Histories of medical institutions. 6 pages.
 • Show author(s) (2009). Growth of local medical institutions in Hordaland, 1890s-1920. 25 pages.
 • Show author(s) (2009). Growth of local medical institutions in Hordaland, 1890s-1920. 25 pages.
 • Show author(s) (2008). ‘Health Citizenship’ – a short introduction. 6 pages.
 • Show author(s) (2008). Misjon i Sameland. 13 pages.
 • Show author(s) (2007). The Making of an Ethnic Identity: From Finns to Kvens. 58 pages.
 • Show author(s) (2007). Fra skurker til helter - fremstillingen av kvenene i Finland. 15 pages.
 • Show author(s) (2006). Introduction: Medical Science, Culture, and Politics. 6 pages.
 • Show author(s) (2005). Towards Equality? Rural Health and Health Acts in Norway, 1860-1912. 24 pages.
 • Show author(s) (2005). Threat perceptions in the anti-tuberculosis campaign in Northern Norway c. 1900-1920. 10 pages.
 • Show author(s) (2005). The rise and development of nationalism in Northern Norway. 13 pages.
 • Show author(s) (2005). Formaningens former i et flerspråklig område. Opplysningsarbeid mot tuberkulose i Finnmark. 21 pages.
 • Show author(s) (2004). Nord-Troms sett utenfra: David Skogmans reisedagbok fra 1865. 6 pages.
 • Show author(s) (2004). Historie, fortidsforestillinger og kvensk identitetsbygging. 19 pages.
Museum exhibition
 • Show author(s) (2008). Til jordens ender.Et utstillingsprosjekt i samarbeid mellom Bergen Museum og Bymuseet i Bergen.
 • Show author(s) (2008). Kom over og hjelp oss.
Academic literature review
 • Show author(s) (2015). Forskning i og på museum: Fem variasjoner over et tema. Norsk museumstidsskrift. 52-61.
Introduction
 • Show author(s) (2008). Introduction. 7-13.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) (2022). Avslutting. Refleksjonar frå dei eksterne rådgivarane. 215-220.

More information in national current research information system (CRIStin)