Home
Academic article
 • 2019. Melk, mastitt og mirakelmedisin. Antibiotikaens inntog i norsk melkeproduksjon. Historisk Tidsskrift (Norge). 215-229.
 • 2017. Naked gene salmon: debating fish, genes, and the politics of science in the "age of publics". Technology and Culture. 97-120.
 • 2015. Om folk og fisk. Antibiotikaresistens som idémessig utfordring i mat- og helsefeltet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 121-133.
 • 2015. Materialitet og mening i menneskets tidsalder? Norsk Medietidsskrift. 1-12.
 • 2013. The Stedegenhet of Nordic STS. Nordic Journal of Science and Technology Studies. 5-11.
 • 2013. Rottereiret. Beretninger om utøy i Trondheim i første halvdel av 1900-tallet. Historisk Tidsskrift (Norge). 35-61.
 • 2013. Familiarizing Food: Frozen Food Chains, Technology, and Consumer Trust, Norway 1940–1970. Food and Foodways. 22-45.
 • 2010. En tur i butikken. Frysedisken som markedsføringsteknologi, Norge 1950-1960. Psykologisk tidsskrift. 15-21.
Lecture
 • 2017. Writing oceans. Some examples.
 • 2014. Teknologi og samfunn III.
 • 2014. Teknologi og samfunn II.
 • 2014. Teknologi og samfunn I.
Popular scientific lecture
 • 2020. Fra varmekraft til bærekraft. Historien om energi- og prosessteknikk ved NTNU, 1910-2020.
 • 2017. Nye fortellinger om hvem vi er og hva vi kan bli. I samtale med Agnes Bolsø.
 • 2017. Den livlige byen. Kommentar til filmen Drop FLow av Ynge Zacharias.
 • 2016. Metchnikoffs måltid? Diett og tarmbakterier fra The Nature of Man til Sjarmen med Tarmen.
 • 2014. Hvorfor er det ikke kyr, geiter, griser og hester i Trondheim sentrum?
 • 2014. Det gode våpen? Noen linjer i antibiotikaenes historie.
 • 2012. Det moderne stabbur. Langreist mat på kunnskapstrikken.
 • 2012. Det moderne stabbur. Fryseteknologi og det gode hjem.
 • 2011. Norsk innovasjonshistorie. Perspektiver fra kysten.
 • 2011. Det moderne stabbur. Fryseren og det gode hjem.
 • 2009. Hjemmefryseren. Mellom stabbur og industri.
Academic lecture
 • 2020. The domestication triangle. How humans, animals and technology shape each other - the case of automated milking systems.
 • 2019. Engineering blue growth: Chaining nature in a mariculture feasability report.
 • 2018. The blue plantation?
 • 2018. The City. A brief history of the modern city.
 • 2018. STS and the history of things.
 • 2018. Homo microbis: Kroppens natur fra The nature of man til Sjarmen med tarmen.
 • 2017. Homo mikrobis. Oppkomsten av et mangeartet vi.
 • 2017. Himmel og hav. Havrelatert aktivitet ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier.
 • 2017. Det mangeartede mennesket: Kroppsforståelser og mikrobiopolitikk i Sjarmen med Tarmen og den nye bakteriologien.
 • 2017. Blue revolution or cultural evolution? Ocean domestication and the death of anthropocentrism.
 • 2017. A sea of microbes: Changing representations of oceans and life on earth.
 • 2016. Negotiating the politics of science in an age of publics: A fishy case from the Norwegian "biotech revolution".
 • 2016. Innovation: Responding to a word, its practice and politics.
 • 2015. Naked gene salmon: Debating fish, genes and the politics of science in the age of publics.
 • 2015. Microbial relations: Debates about fish welfare, human health, and the environment in Norway in the 1980s.
 • 2015. Metchnikoffs diett? Tarm og diett fra Metchnikoff til Sjarmen med Tarmen.
 • 2015. Fishy connections:Debating health in the aquaculture industry in the 1980s.
 • 2015. Contesting food chains and the expertise of food safety in Norway in the 1980s.
 • 2015. At the end of the chain? Contesting conceptialisations of food safety.
 • 2014. Of microbes and men: The history of food and the post-antibiotic era.
 • 2014. Of microbes and men in modern food chains.
 • 2014. New world udders in the age of antibiotics.
 • 2013. The Naked Gene Salmon: Debating Genes, Salmon and the Human in the Age of Publics.
 • 2013. Salmon to zebra: Transgenic laboratory fish in the age of users.
 • 2013. Salmon to zebra: Transgenic fish in the age of publics.
 • 2013. Naked gene salmon: Debating genes, salmon and the human in the age of publics.
 • 2013. In food we trust.
 • 2012. Techno-environmental sensations. Technological and environmental revolutions in accounts of urban renovation, 1918 and 1947.
 • 2012. Rolf Kirkvaag, frysing og formingen av norske spisevaner.
 • 2010. Technologies of trust. Frozen food and the construction of consumer trust, Norway 1950-1970.
 • 2010. Technologies of trust. Frozen food and the construction of consumer trust, Norway 1950-1970.
 • 2010. Cold fusion: home freezers and the creation of frozen food consumption in Norway in the postwar years.
 • 2010. Cold fusion: home freezers and the breakthrough of frozen food consumption in cold war Norway.
 • 2009. Negotiating America in the building of the Norwegian cold chain.
 • 2009. Genlaks, næringsliv og miljø.
 • 2009. From storage technology to sales machine. Frozen goods counters and the reform of Norwegian retail 1950-1965.
 • 2009. Cool Alliances. How the frozen goods counter entered Norwegian stores 1950-1960.
 • 2008. Icing Everything, the import and integration of deep freezing technologies 1940-1970.
 • 2008. Hva har frysere med kjønn å gjøre?
 • 2008. Frozen cauliflowers: Standardizing practise in the "kitchen-laboratory".
 • 2008. Domesticating Freezing Technologies 1945-1970.
 • 2008. Building the Norwegian Cold Chain. Controlling Diversity?
 • 2007. Icing Everything, the import and integration of deep freezing technologies 1940-1970.
 • 2006. Fra superlaks til monster. Visjoner i genteknologisk forskning (Paper + presentasjon).
Reader opinion piece
 • 2017. Må genier være ensomme? Klassekampen.
 • 2017. Hvor mye kunnskap om Sokrates må ingeniørene ha? Adresseavisen.
 • 2017. Ex.phil. og egenarten til ingeniørutdanningen. www.universitetsavisa.no.
Book review
 • 2014. Review of: Jonathan Rees, Refrigeration nation: A history of ice, appliances, and enterprise in America. Harvard business history review. 622-623.
Academic monograph
 • 2020. Fra varmekraft til bærekraft. Historien om energi- og prosessteknikk ved NTNU, 1910-2020.
Masters thesis
 • 2018. Bonden og melkeroboten .
 • 2015. Sporet av den tapte tid. Analog revansj i den digitale tidsalder.
 • 2015. Skogens mange ansikt. Om å gi mening til skogen.
 • 2015. Farlige Forbindelser: Konstruksjon av bakteriologiske forbindelser i Norge, 1980-2003.
 • 2007. Våte drømmer. Konstruksjonen av en genetisk modifisert fisk i Norge på 1980-tallet.
Feature article
 • 2017. Myten om stjerneforskerne. Klassekampen.
 • 2016. Hva slags utdanning og kunnskap trengs for å skape en bedre verden? Universitetsavisa.
 • 2014. Forskning og idrettsmetaforene. Adresseavisen.
Doctoral dissertation
 • 2011. Varme visjoner og frosne fremskritt. Om fryseteknologi i Norge, ca. 1920 - 1965.
Interview
 • 2020. 110 år med ingeniører som bygde landet .
 • 2020. 110 years of engineers who built Norway.
 • 2018. Den store rottekrigen.
 • 2013. Den lange krigen mot rottene.
 • 2013. Den lange krigen mot rottene.
 • 2012. Er det fortsatt spiselig? Fryseboksens hemmelige liv.
 • 2012. Dypfryst kultur.
 • 2011. Om fryseteknologi og amerikanisering.
 • 2011. Fryserens historie.
 • 2011. Fryseren endret landet.
Programme participation
 • 2017. Da fryseboksen tok over og endret Norge.
 • 2016. Rottene kommer, Ekko.
 • 2016. Alle tiders måltid, episode 6, TV2.
 • 2011. Om frysere og frossenmat.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2019. lnvestigating the elasticity of meat consumption for climate mitigation: 4Rs for responsible meat use. 7 pages.
 • 2015. Tackling Norwegian Cold: The Breakthrough of Home Freezing. 22 pages.
 • 2014. The means of modernization: Freezing technologies and the cultural politics of everyday life, Norway 1940-1965. 19 pages.
 • 2012. Cool Alliances: Freezers, Frozen Fish and the Shaping of Industry-Retail Relations in Norway, 1950-1960. 15 pages.
Poster
 • 2014. Of microbes and men in modern food systems.
Academic literature review
 • 2014. Nordic STS – making ourselves relevant?
Internet exhibition
 • 2017. Nettutstilling: Vannkraftlaboratoriet siden 1917.
Popular scientific chapter/article
 • 2012. Det moderne stabbur. Linjer i fryserens og matstellets historie i Norge. 68-85.
Brochure
 • 2017. Future-Focused Energy Laboratories - Through the Years.
Interview Journal
 • 2011. Då Noreg vart djupfryst. Gemini. 22-25.

More information in national current research information system (CRIStin)