Home
Terje Tvedt's picture

Terje Tvedt

Professor
 • E-mailTerje.Tvedt@uib.no
 • Phone+47 55 58 93 05+47 995 10 162
 • Visitor Address
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Books
 • Tvedt, Terje; Ottosen, Rune; Heier, Tormod. 2019. Libya: Krigens uutholdelige letthet. Cappelen Damm Akademisk. 274 pages. ISBN: 9788202634421.
 • Tvedt, Terje. 2017. Det internasjonale gjennombrudd. Fra "ettpartistat" til flerpartistat. Dreyer Forlag A/S. 357 pages. ISBN: 978-82-8265-407-4.
 • Tvedt, Terje. 2016. Norske tenkemåter. Tekster 2002-2016. Aschehoug & Co. 284 pages. ISBN: 9788203295973.
 • Tvedt, Terje; Oestigaard, Terje. 2016. A History of Water, Series III, Volume 3: Water and Food - From hunter-gatherers to global production in Africa. I.B. Tauris. 592 pages. ISBN: 978-1780768717.
 • Tvedt, Terje. 2015. Water and Society. Changing Perspectives of Societal and Historical Development. I.B. Tauris. 292 pages. ISBN: 9781784530792.
 • Tvedt, Terje; McIntyre, Owen; Woldetsadik, Tadesse kassa. 2015. A History of Water, Series III, vol. 2, Sovereignty and International Water Law (Series Editor Terje Tvedt). I.B. Tauris. 480 pages. ISBN: 9781780764481.
 • Tvedt, Terje. 2014. Journey in the Furure of Water. I.B. Tauris. 262 pages. ISBN: 978-1-84885-744-5.
 • Tvedt, Terje Walter. 2014. 《水之旅:穿越过去与未来》([挪威]泰尔叶·推特. 228 pages. ISBN: 9787302334033.
 • Tvedt, Terje; Oestigaard, Terje. 2014. History of Water, Series III, Volume 1: Water and Urbanisation (Series Editor Terje Tvedt). I.B. Tauris. 699 pages. ISBN: 978 1 78076 447 4.
 • Tvedt, Terje. 2013. Wasser. Eine Reise Die Zukunft. 256 pages. ISBN: 9783861537328.
 • Tvedt, Terje. 2012. Nilen - Historiens elv. Aschehoug & Co. 500 pages. ISBN: 9788203293726.
 • Tvedt, Terje. 2010. The River Nile in the post-colonial Age : conflict and cooperation among the Nile Basin countries. I.B. Tauris. 293 pages. ISBN: 978-1-84511-970-6.
 • Tvedt, Terje; Coopey, Richard. 2010. Rivers and Society: From Eearly Civilizations to Modern Times, in A History of Water, Series II, vol. 2, (Series Editor Terje Tvedt). I.B. Tauris. 542 pages. ISBN: 978-1-84885-350-8.
 • Tvedt, Terje; Hagen, Roar; Chapman, Graham. 2010. A History of Water, Series II, Vol 3, Water, Geopolitics and the New World Order (Series Editor Terje Tvedt). I.B. Tauris. 584 pages. ISBN: 9781848853515.
 • Østigård, Terje; Tvedt, Terje. 2010. A History of Water, Series II, vol 1, Ideas of Water From Ancient Societies to the Modern World (Series Editor Terje Tvedt). I.B. Tauris. 490 pages. ISBN: 978-1-84511-980-5.
 • Tvedt, Terje. 2009. Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt. Den norske modellen (2. rev. utgave). Gyldendal Akademisk. 346 pages. ISBN: 978-82-05-39199-4.
 • Tvedt, Terje. 2007. River control and biodiversity. 5 pages. ISBN: 978-82-7072-725-4.
 • Tvedt, Terje. 2007. En reise i vannets fremtid. 171 pages. ISBN: 978-82-489-0698-8.
 • Tvedt, Terje; Opku-Mensah, Paul; Lewis, David. 2007. Reconceptualising NGOs and their roles in Development: NGOs, Civil Society and the International Aid System. Aalborg Universitetsforlag. 381 pages. ISBN: 978-877307799-3.
 • Coopey, Richard; Tvedt, Terje. 2006. A History of Water, Series I, vol 2, The Political Economy of Water (Series Editor Terje Tvedt). I.B. Tauris. 584 pages. ISBN: 1850434468.
 • Jakobsson, Eva; Tvedt, Terje. 2006. A History of Water. Water Control and River Biographies, vol I. I.B. Tauris. 631 pages. ISBN: 185043445X.
 • Tvedt, Terje. 2006. The River Nile in the Age of the British. Political Ecology and the Quest for Economic Power. The American University in Cairo Press. 456 pages. ISBN: 9774160460.
 • Tvedt, Terje; Østigård, Terje. 2006. A History of Water Series I, Vol. 3. The World of Water (Series Editor Terje Tvedt). I.B. Tauris. 506 pages. ISBN: 1-85043-447-6.
 • Tvedt, Terje. 2005. The World of Water. 3 vol. I.B. Tauris. 1500 pages. ISBN: 1850435936.
 • Tvedt, Terje; Jacobson, Eva. 2005. A History of Water, Series I, vol 1, Water Control and River Biographies (Series Editor Terje Tvedt). I.B. Tauris. 631 pages. ISBN: 185043445X.
 • Tvedt, Terje; Østigård, Terje. 2005. A History of Water, Series I, vol 3, The World of Water, (Series Editor Terje Tvedt). I.B. Tauris. 506 pages. ISBN: 1850434476.
 • Moen, Tove-Gunn; Reidulff, Siri Helen; Tvedt, Terje. 2004. Ny bokføringslov. Presentasjon av Ot.prp. nr. 46 (2003-2004). 113 pages. ISBN: 8270821306.
 • Tvedt, Terje. 2004. "The river Nile in the age of the British. Political ecology and the quest for economic power.". 456 pages. ISBN: 1-86064-835-5.
 • Tvedt, Terje. 2004. "The River Nile: An annotated bibliography." 2nd edition. 545 pages. ISBN: 1860648797.
 • Tvedt, Terje. 2004. "Southern Sudan: An annotated bibliography" vol 2, 2nd edition. 1170 pages. ISBN: 1860649386.
 • Tvedt, Terje. 2004. "Southern Sudan: An Annotated Bibliography" vol 1, 2nd edition. 572 pages. ISBN: 1860649378.
 • Tvedt, Terje. 2003. En reise i vannets historie. Fra Regnkysten til Muscat.
 • Tvedt, Terje. 2002. Verdensbilder og selvbilder. En humanitær stormakts intellektuelle historie. Universitetsforlaget. 238 pages. ISBN: 8215002129.
 • Tvedt, Terje. 2002. Angels of Mercy or Development Diplomats. NGOs & Foreign Aid. 246 pages. ISBN: 0865436754.
 • Tvedt, Terje. 2002. Bilder av "De andre". Om utviklingslandene i bistandsepoken. Universitetsforlaget. 218 pages. ISBN: 8200028860.
 • Tvedt, Terje. 2001. An annotated bibliography on the Southern Sudan 1850-2000. 2 vol.
 • Tvedt, Terje. 2001. The River Nile and its Economic, Political, Social and Cultural Role. An Annotated Bibliography.
 • Tvedt, Terje. 1999. Angels of Mercy or Development Diplomats. NGOs and Foreign Aid. 246 pages. ISBN: 0-85255-817-1.
 • FDIMP, [Mangler fornavn]; Tvedt, Terje. 1998. Some Notes on Development research and ethics.
 • Tvedt, Terje. 1998. Angels of Mercy or Development Diplomats? NGOs & Aid. 256 pages. ISBN: 0-85255-817-1.
 • Tvedt, Terje. 1997. En reise i vannets historie. Fra Regnkysten til Muscat.
 • Barkved, E.; Tvedt, Terje. 1995. Forskning om vann. Prosjektkatalog og litteraturoversikt. 381 pages. ISBN: 82-12-00419-8.
 • Tvedt, Terje. 1995. Den norske samaritan. Ritualer, selvbilder og utviklingshjelp. ISBN: 82-05-23189-3.
 • Tvedt, Terje. 1995. Bistand og vestliggjøring. Utenrikspolitiske utfordringer og norsk utviklingshjelp. Utredning for UD. 18 pages.
 • Tvedt, Terje; Barkved, Einar. 1995. Forskning om vann. Prosjektkatalog og litteraturoversikt. ISBN: 82-12-00419-8.
 • Gjerdåker, S.; Skålnes, T.; Tvedt, Terje. 1994. Nasjonalstaten under press. 299 pages. ISBN: 82-02-14139-7.
 • Gjerdåker, Svein; Skålnes, T.; Tvedt, Terje. 1994. Nasjonalstaten under press.
 • Gjerdåker, Svein; Skålnes, Tor; Tvedt, Terje. 1994. Nasjonalstaten under press? ISBN: 82-02-14139-7.
 • Harir, Sharif; Tvedt, Terje. 1994. A short cut to decay: the case of the Sudan. ISBN: 91-7106-346-3.
 • Harir, Sharif; Tvedt, Terje. 1994. A short cut to decay: the case of the Sudan. ISBN: 91-7106-346-3.
 • Tvedt, Terje. 1993. De frivillige organisasjonene som kanal for norsk bistand. En samling av 10 delstudier produsert i løpet av studien "Private organisasjoner som kanal for norsk bistand". Universitetet i Bergen. ISBN: 82-7453-010-1.
 • Tvedt, Terje; Brekke, Hilde; Bråten, Einar. 1992. A bibliography on evaluation studies of Norwegian Development Aid 1980-1989.
 • Bråten, Eldar; Tvedt, Terje; Brekke, Hilde. 1991. Bibliography on Norwegian development research 1980-1989: A compilation of Norwegian research on Africa, Asia, Latin-America, Oceania and North-South relations. 534 pages. ISBN: 82-417-0038-5.
 • Tvedt, Terje. 1991. A Partially Annotated Bibliography on the Nile River in Sudan and Ethiopia, 2 volumes.
 • Tvedt, Terje; Brekke, H.; Bråten, Eldar. 1991. A bibliography of Norwegian Development Research 1980-89. A compilaton of Norwegian research on Africa, Asia, Latin America and Oceania and on North-South relations. 520 pages. ISBN: 82-417-0038-5.
Journal articles
 • Tvedt, Terje. 2017. Samarbeid og samrøre. Dag og Tid. Published 2017-10-13.
 • Tvedt, Terje. 2017. "Little Norway". Dag og Tid. Published 2017-09-22.
 • Tvedt, Terje. 2017. Den norske kyrkja som Islamsk Råds støttespelar. Dag og Tid. Published 2017-09-22.
 • Tvedt, Terje. 2017. Det nye store «vi» og Abrahams born. Dag og Tid. Published 2017-09-15.
 • Tvedt, Terje. 2017. Når politikarar vil vere spåmenn. Dag og Tid. Published 2017-09-08.
 • Tvedt, Terje. 2017. Flyktar frå landet Noreg «skapte». Dag og Tid. Published 2017-09-01.
 • Tvedt, Terje. 2017. Norge har oversett at islamske land har sine egne alternative menneskerettigheter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2017-11-27.
 • Tvedt, Terje. 2017. Venstresidens krise: Tilfellet SV. Klassekampen. Published 2017-11-19.
 • Tvedt, Terje. 2016. Trump, journalistikken og «Historiens slutt». Morgenbladet.
 • Tvedt, Terje. 2016. Godhetstyranniet.no. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Tvedt, Terje. 2016. En elites tenkemåter - tilfellet Thorbjørn Jagland. Dagbladet.
 • Tvedt, Terje. 2016. Om tenkemåter og dogmatikk. Dagbladet.
 • Tvedt, Terje. 2016. Sivilisasjonen er truet av islamismen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Tvedt, Terje. 2016. Bistandskonsulentene: Et åpenbart sugerør dypt ned i statskassen. VG : Verdens gang.
 • Tvedt, Terje. 2016. Clinton-stiftelsen og det nye Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Tvedt, Terje. 2015. En verden i stor uro krever en klar utenrikspolitikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 13-13. Published 2015-10-03.
 • Tvedt, Terje. 2015. Om Libya, gransking og enøydhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 16-16. Published 2015-09-23.
 • Tvedt, Terje. 2015. Verdens gang og Libya. VG : Verdens gang. 32-33. Published 2015-11-11.
 • Tvedt, Terje. 2015. Et verdensbilder bryter sammen. Morgenbladet. 26-27. Published 2015-12-24.
 • Tvedt, Terje. 2015. Tausheten om Libya. Nytt Norsk Tidsskrift.
 • Tvedt, Terje. 2015. Narsissismens triumf. Morgenbladet. 30-32. Published 2015-05-29.
 • Tvedt, Terje. 2015. Libya og den norske elitens sjel. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 16-17. Published 2015-09-17.
 • Waktole, Tiki Uma; Gufu Oba, Peter; Tvedt, Terje. 2013. An indigenous time-related framework for reconstructing the impact of disasters on ancient water systems in southern Ethiopia, 1560–1950. Journal of Historical Geography. 41: 33-43. doi: 10.1016/j.jhg.2012.12.001
 • Tvedt, Terje. 2012. Om metodologisk nasjonalisme og den kommunikative situasjon: en kritikk og et alternativ. Historisk Tidsskrift (Norge). 91: 489-510.
 • Tvedt, Terje. 2011. Godhetsregimet slipper bomber over Afrika. Dagbladet. Published 2011-05-03.
 • Tvedt, Terje. 2011. Vann som samfunns livsåre og speil. Svalbardposten.
 • Tvedt, Terje. 2011. Om å forstå norsk utenrikspolitikk. Dagbladet. Published 2011-05-03.
 • Tvedt, Terje. 2011. Hydrology and empire: The Nile, water imperialism and the partition of Africa. Journal of Imperial and Commonwealth History. 39: 173-194. doi: 10.1080/03086534.2011.568759
 • Waktole, Tiki Uma; Gufu Oba, Peter; Tvedt, Terje. 2011. Human stewardship or ruining cultural landscapes of the ancient Tula wells, southern Ethiopia. Geographical Journal. 177: 62-78. doi: 10.1111/j.1475-4959.2010.00369.x
 • Tvedt, Terje. 2010. Water systems, environmental history and the deconstruction of nature. Environmental History. 16: 143-166. doi: 10.3197/096734010X12699419057179
 • Tvedt, Terje. 2010. Why England and not China and India? Water systems and the history of the Industrial Revolution. Journal of Global History. 5: 29-50. doi: 10.1017/S1740022809990325
 • Tvedt, Terje. 2009. Tid for en annerledes historie. Dagbladet. 41-42. Published 2009-10-25.
 • Tvedt, Terje. 2007. Lastebilhjelpen må stoppes. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2007-03-22.
 • Tvedt, Terje. 2007. De hvite hjelperne i de hvite bilene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2007-03-05.
 • Tvedt, Terje. 2007. Et forsvar for forskningens frihet. Bergens Tidende.
 • Tvedt, Terje. 2007. Et forsvar for forskningens frihet. Morgenbladet. Published 2007-05-10.
 • Tvedt, Terje. 2007. International Development Aid and Its Impact on a Donor Country: A Case Study of Norway. European Journal of Development Research. 19: 614-635.
 • Tvedt, Terje. 2007. International development aid and its impact on a donor country : a case study of Norway. European Journal of Development Research. 19: 614-635. doi: 10.1080/09578810701667672
 • Tvedt, Terje. 2007. The British Empire and the Un-known Story of the Anglo-Egyptian Occupation of the Sudan. Sudan Studies. 36. 28-49.
 • Tvedt, Terje. 2006. Finnes bokhandleren i Kabul? Dagbladet. Published 2006-01-05.
 • Tvedt, Terje. 2006. The International Aid System and the Non-Governmental Organisations: A New Research Agenda. Journal of International Development. 18. 677-690. doi: 10.1002/jid.1304
 • Tvedt, Terje. 2006. Understanding the History of the International Aid System and the Development Research Tradition: The Case of the Disappearing Religious NGOs. Forum for Development Studies. 2. 341-366.
 • Tvedt, Terje. 2006. Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og den norske modellen(National consequences of Norway's role in the International Aid System). Historisk Tidsskrift (Norge). 85: 59-85.
 • Tvedt, Terje. 2005. Nasjonens sjel på spill. Dagbladet.
 • Tvedt, Terje. 2005. ”Nasjonens sjel på spill”. Dagbladet. Published 2005-12-31.
 • Tvedt, Terje. 2004. "Selvforståelse som hindrer innsikt i fundamentalisme". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2004-03-15.
 • Tvedt, Terje. 2004. Utenrikspolitikk og statsmisjon. Dagbladet. Published 2004-03-01.
 • Tvedt, Terje. 2004. "Erkjenner ikke forskjeller.". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2004-03-05.
 • Tvedt, Terje. 2004. "The Natives strikes back". Samtiden. 4: 6-22.
 • Tvedt, Terje. 2004. "Utenrikspolitikk og statsmisjon". Dagbladet. Published 2004-03-01.
 • Tvedt, Terje. 2004. "Skatteordninger og misjon". Dagbladet. Published 2004-03-07.
 • Tvedt, Terje. 2004. «Helhetlig utviklingspolitikk» helt uten helhet Lille Norge kan spille en mer konstruktiv rolle i verden, men da må utviklingspolitikken flyttes ut av det tåkehavet den befinner seg i. Dagbladet. Published 2004-10-13.
 • Tvedt, Terje. 2004. The Natives Strikes back". Samtiden. 4.
 • Tvedt, Terje. 2004. Farvel til statsmisjon?En lavkirkelig statskritisk misjon er avhengig av en Farvel til statsmisjon?En lavkirkelig statskritisk misjon er avhengig av en statsordning den er i mot. Dagbladet. Published 2004-03-13.
 • Tvedt, Terje. 2003. Dagbladets renomé. Dagbladet. Published 2003-11-25.
 • Tvedt, Terje. 2003. Norsk utenrikspolitikk - radikal omorganisering uten debatt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2003-11-20.
 • Tvedt, Terje. 2003. Dagbladet og det nasjonale godhetsregimet. Dagbladet. Published 2003-11-27.
 • Tvedt, Terje. 2002. Den nasjonale fortellingen om Den norske samaritan. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Tvedt, Terje. 2002. Refleksjoner over en intellektuell tradisjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2002-06-28.
 • Tvedt, Terje. 2002. Ground Zero. Jan Kjærstad elleve måneder etter. Morgenbladet. 35. 6. Published 2002-09-03.
 • Tvedt, Terje. 2002. Om den abstrakte universalismens ortodoksi. Et sluttsvar om Jan Kjærstads verdensbilder og selvbilder. Morgenbladet. Published 2002-09-27.
 • Tvedt, Terje. 2002. Forfatteren som vil begrave tekstanalysen ... når den rettes mot ham selv. Morgenbladet. 37. 9. Published 2002-11-19.
 • Tvedt, Terje. 2002. Development NGOs: Actors in a Global Civil Society or in a New International Social System? Voluntas. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 13: 363-377.
 • Jakobsson, Eva; Tvedt, Terje. 2001. Rapport från vattenhistorisk konferens i Bergen den 10-12 augusti 2001. HIFO-nytt. 6. 2 pages.
 • Tvedt, Terje. 2001. "Bare den som har tørstet kjenner vannets verdi". Bergens Tidende. 23. Published 2001-08-11.
 • Tvedt, Terje. 2001. Den ufrie bibliografiens dannende betydning. Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • Tvedt, Terje. 2001. Vannlandet Norge. Bergens Tidende. 23. Published 2001-08-09.
 • Tvedt, Terje; Nilsen, Ann. 2001. Introduksjon. Journal of Sociology. 9: 3-5.
 • Tvedt, Terje. 1999. Svar til to generalsekretærer. Bistandsaktuelt. 3: 21.
 • Tvedt, Terje. 1999. Perspektiver på norsk utviklingshjelps historie. Historisk Tidsskrift (Norge). 1: 75-96.
 • Tvedt, Terje. 1999. Social engineering and self reflexivity. Forum for Development Studies. 1: 144-150.
 • Tvedt, Terje. 1998. Perspektiver på bistandens historie. Internasjonalen. 2.
 • Tvedt, Terje. 1998. Drikkevannshygiene i et globalt perspektiv. Norsk Veterinærstidsskrift. 100: 642-645.
 • Tvedt, Terje. 1998. Kampen om vannet, Hva skjer? Norsk utenrikspolitisk institutt. 2.
 • Tvedt, Terje. 1996. Anvendt vassdragsforskning i et historisk perspektiv. NVE Publikasjon, 04, 1996. Anvendt vassdragsforskning - en analyse av framtidige behov. 1996.
 • Tvedt, Terje. 1995. Victor Prompt and the race to Fashoda. S.S.A. newsletter.
 • Tvedt, Terje. 1994. Vann og samfunn. Vann. 2.
 • Tvedt, Terje. 1994. Formens innhold. Svar til Randi Rønning Balsviks opponentinnlegg. Historisk tidskrift (Sverige). 3.
 • Tvedt, Terje. 1994. Økologihistoriske betraktninger: Om natur og meningsbærende materiale. Historisk tidskrift (Sverige). 4.
 • Tvedt, Terje. 1994. NGO's role at "the End of History": Norwegian Policy and the New Paradigm. Forum for Development Studies. 4.
 • Tvedt, Terje. 1994. Et motstykke til "postmodernismen" - bilder av Kenya i fire norske aviser. Norsk Medietidsskrift. 4.
 • Tvedt, Terje. 1993. Uneven Regional Development in the Sudan: The Role of the Nile Waters. Sudan Notes and Records.
 • Tvedt, Terje. 1992. Conflict on the Upper Nile. Robinson and Gallagher revisited. Forum for Development Studies. 2.
 • Tvedt, Terje. 1992. The Race to Fashoda: Robinson and Gallagher revisited. Forum for Development Studies. 2: 195-211.
 • Tvedt, Terje. 1992. The struggle for water in the Middle East. Revue canadienne d'études du développement. 13-33.
 • Tvedt, Terje. 1991. Three Books - Three Histories. Forum for utviklingsstudier. 1.
 • Tvedt, Terje. 1991. On Representation and Dichotomization - An Answer to Three Critics. Forum for utviklingsstudier. 1: 125-139.
Reports and theses
 • Tvedt, Terje; Gravelsæter Berg, Kjersti. 2002. Vann og utenrikspolitikk i Midtøsten. Senter for utviklingsstudier, Bergen.
 • Berg, Kjersti Gravelsæter; Tvedt, Terje. 2001. Utenrikspolitikk og vann i Midtøsten. Centre for Development Studies Series, University of Bergen.
 • Tvedt, Terje. 2001. Å skape et bilde av verden gjennom en "Reise i vannets historie" : om fjernsyn, forskning og journalistikk. Centre for Development Studies. 1. Senter for utviklingsstudier, Bergen. 23 pages.
 • Tvedt, Terje. 1999. The role of civil society in development. A slogan and its role. The Finnish Mnistry of Foreign Affairs: Civil society and development.. The Finnish Ministry of Foreign Affairs, Finnland.
 • Tvedt, Terje. 1996. Oppfatninger av "den andre" i et historisk og komparativt perspektiv. SFU-publikasjon nr. 3 1996. 3. Senter for utviklingsstudier. 12 pages.
 • Tvedt, Terje. 1996. Non-governmental Organisations in Aid. Some Case Studies (from Zimbabwe, Bangladesh, Ethiopia and Nicaragua). Centre for Development Studies, University of Bergen.
 • Tvedt, Terje. 1996. "The Collapse of the State in Southern Sudan after the Addis Ababa Agreement. A Study of Internal Causes and the Role Of the NGOs". SFU publikasjonsserie. 7. Senter for utviklingsstudier. 50 pages.
 • Tvedt, Terje. 1996. "The Nile Waters and the Decline of British Imperialism: A History of the Aswan Power and Fertilizer Scheme 1935-1945". SFU publikasjonsserie. 6. Senter for utviklingstudier. 34 pages.
 • Tvedt, Terje. 1996. Vassdragsperspektivet i forskningen. SFU-publikasjon nr.5 1996. 5. Senter for utviklingsstudier. 12 pages.
 • Tvedt, Terje. 1996. Bistand og Vestliggjøring. Utenrikspolitiske utfordringer og norsk utviklingshjelp. SFU-publikasjon nr.4 1996. 4. Senter for utviklingsstudier. 20 pages.
 • Tvedt, Terje. 1996. The NGOs' Role at the End of History. Norwegian NGO-Policy and the "New Paradigm". SFU publikasjonsserie. 8. Senter for utviklingsstudier. 38 pages.
 • Tvedt, Terje. 1995. NGOs as a channel in development aid. The Norwegian system. Evaluation Report 3/95. Utenriksdepartementet, Oslo.
 • Tvedt, Terje. 1995. Non-governmental organisations in four developing countries. Senter for utviklingsstudier, Universitetet i Bergen.
 • Tvedt, Terje. 1995. NGOs in development aid. A critical analysis. Stensil SFU. Senter for utviklingsstudier (SFU), Universitetet i Bergen.
 • Barkved, Einar; Tvedt, Terje; Steen, Odd Inge; Manger, Leif Ole. 1993. De private organisasjonene som kanal for norsk bistand. En tilleggsstudie. Centre for Development Studies, Bergen.
 • Tvedt, Terje. 1993. Norske oppfatninger av den ikke-europeiske verden på 1970- og 1980 tallet. Et eksempel på krysskulturell representasjon. Det Samfunnsvitenskaplige Fakultet, UiB..
 • Tvedt, Terje. 1993. A partially annotated bibliography on the river Nile (5 vol). Centre for Development Studies, Bergen..
 • Tvedt, Terje. 1992. De private organisasjoner som kanal for norsk bistand. Fase I. Evalueringsrapport. 3. The Royal Norwegian Ministry of Development Cooperation.
 • Tvedt, Terje; Brekke, Hilde; Bråten, Eldar. 1992. Norwegian Development Aid Evaluations 1980-1989. A Bibliography. Report. 4. CMI, Department of Social Science and Development, Bergen.. 71 pages.
Book sections
 • Tvedt, Terje. 2017. Rivers of history. Chapter. In:
  • Bernhardt, Johannes; Lichtenberger, Achim; Koller, Markus. 2017. Mediterranean Rivers in Global Perspective. Wilhelm Fink Verlag. 300 pages. ISBN: 978-3-7705-6166-7.
 • Tvedt, Terje. 2017. The Nile Water Issue. Innførsel, pages . In:
  • Spear, Thomas. 2017. Oxford Research Encyclopedia of African History. Oxford University Press. ISBN: 978-82-8265-407-4.
 • Tvedt, Terje. 2016. Det norske samfunnet og det nasjonale godhetsregimet. 11, pages 245-270. In:
  • Frønes, Ivar (red.). 2016. Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. 1500 pages. ISBN: 9788205490208.
 • Tvedt, Terje; Østigård, Terje. 2016. Appoaches to African Food Production from a Water System Perspective. 1, pages 1-29. In:
  • Tvedt, Terje; Oestigaard, Terje. 2016. A History of Water, Series III, Volume 3: Water and Food - From hunter-gatherers to global production in Africa. I.B. Tauris. 592 pages. ISBN: 978-1780768717.
 • Tvedt, Terje; McIntyre, Owen; Woldetsadik, Tadesse kassa. 2015. Sovereignty, the Web of Water and the Development of International Water Law. 1, pages 3-27. In:
  • Tvedt, Terje; McIntyre, Owen; Woldetsadik, Tadesse kassa. 2015. A History of Water, Series III, vol. 2, Sovereignty and International Water Law (Series Editor Terje Tvedt). I.B. Tauris. 480 pages. ISBN: 9781780764481.
 • Tvedt, Terje; Oestigaard, Terje. 2014. Urban Water Systems - A conceptual Framework. !, pages 1-25. In:
  • Tvedt, Terje; Oestigaard, Terje. 2014. History of Water, Series III, Volume 1: Water and Urbanisation (Series Editor Terje Tvedt). I.B. Tauris. 699 pages. ISBN: 978 1 78076 447 4.
 • Tvedt, Terje. 2012. Kommunikasjonssituasjonen. Kapittel, pages 49-64. In:
  • Johansen, Anders. 2012. Kunnskapens språk. Skrivearbeid som forskningsmetode. Scandinavian Academic Press. 225 pages. ISBN: 9788230400913.
 • Hagen, Roar; Chapman, Graham; Tvedt, Terje. 2010. Water, Geopolitics and Collective Power in the New World Order. Kapittel 1, pages . In:
  • Tvedt, Terje; Hagen, Roar; Chapman, Graham. 2010. A History of Water, Series II, Vol 3, Water, Geopolitics and the New World Order (Series Editor Terje Tvedt). I.B. Tauris. 584 pages. ISBN: 9781848853515.
 • Tvedt, Terje. 2010. About the importance of studying the modern history of the Nile basin in a Nile perspective. Kap. 1, pages 1-11. In:
  • Tvedt, Terje. 2010. The River Nile in the post-colonial Age : conflict and cooperation among the Nile Basin countries. I.B. Tauris. 293 pages. ISBN: 978-1-84511-970-6.
 • Tvedt, Terje. 2010. Some conceptual issues regarding the study of inter-state relationships in river basins. Kap. 11, pages 237-247. In:
  • Tvedt, Terje. 2010. The River Nile in the post-colonial Age : conflict and cooperation among the Nile Basin countries. I.B. Tauris. 293 pages. ISBN: 978-1-84511-970-6.
 • Tvedt, Terje. 2010. Water: A Source of Wars or a Pathway to Peace? An Empirical Critique of two Dominant Schools of Though on Water and International Politics. Kap. 4, pages 78-111. In:
  • Tvedt, Terje; Hagen, Roar; Chapman, Graham. 2010. A History of Water, Series II, Vol 3, Water, Geopolitics and the New World Order (Series Editor Terje Tvedt). I.B. Tauris. 584 pages. ISBN: 9781848853515.
 • Tvedt, Terje; Coopey, Richard. 2010. A "Water Systems" perspective on history. Kap. 1, pages 3-26. In:
  • Tvedt, Terje; Coopey, Richard. 2010. Rivers and Society: From Eearly Civilizations to Modern Times, in A History of Water, Series II, vol. 2, (Series Editor Terje Tvedt). I.B. Tauris. 542 pages. ISBN: 978-1-84885-350-8.
 • Tvedt, Terje; Østigård, Terje. 2010. A History of the Ideas of Water: Deconstructing Nature and Constructing Society. Kap. 1, pages 1-36. In:
  • Østigård, Terje; Tvedt, Terje. 2010. A History of Water, Series II, vol 1, Ideas of Water From Ancient Societies to the Modern World (Series Editor Terje Tvedt). I.B. Tauris. 490 pages. ISBN: 978-1-84511-980-5.
 • Tvedt, Terje. 2007. Development NGOs Revisited: A New Research Agenda. Chap. II, pages 25-55. In:
  • Tvedt, Terje; Opku-Mensah, Paul; Lewis, David. 2007. Reconceptualising NGOs and their roles in Development: NGOs, Civil Society and the International Aid System. Aalborg Universitetsforlag. 381 pages. ISBN: 978-877307799-3.
 • Coopey, Richard; Tvedt, Terje. 2006. Water as a Unique Commodity. Introduction, pages . In:
  • Coopey, Richard; Tvedt, Terje. 2006. A History of Water, Series I, vol 2, The Political Economy of Water (Series Editor Terje Tvedt). I.B. Tauris. 584 pages. ISBN: 1850434468.
 • Tvedt, Terje. 2006. Den kommunikative situasjon. Kapittel. In:
  • Johansen, Anders. 2006. Hva skal vi med vitenskap. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215011301.
 • Tvedt, Terje. 2005. Det nasjonale godhetsregimet. Om utviklingshjelp, fredspolitikk og det norske samfunn. Kapitttel 19, pages 482-511. In:
  • Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise. 2005. Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. 567 pages. ISBN: 8205348006.
 • Tvedt, Terje; Jacobson, Eva. 2005. Water History is World History. Innledningskapittel, pages ix-xxiii. In:
  • Tvedt, Terje; Jacobson, Eva. 2005. A History of Water, Series I, vol 1, Water Control and River Biographies (Series Editor Terje Tvedt). I.B. Tauris. 631 pages. ISBN: 185043445X.
 • Tvedt, Terje; Oestigaard, Terje. 2005. Introduction. Innledning, pages ix-xxii. In:
  • Tvedt, Terje. 2005. The World of Water. 3 vol. I.B. Tauris. 1500 pages. ISBN: 1850435936.
 • Tvedt, Terje; Tvedt, Terje. 2005. Det nasjonale godhetsregimet. Om utviklingshjelp, fredspolitikk og det norske samfunn. kapitell, pages 482-511. In:
  • Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise. 2005. Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. 550 pages. ISBN: 82-05-34800-6.
 • Tvedt, Terje. 2004. Development NGOs: Actors in a Global Civil Society or in a New International Social System? Kapittel. In:
  • Taylor, R. 2004. Creating a better world. Interpreting global civil society. 100 pages.
 • Tvedt, Terje. 2003. Development NGOs: Actoris in a Global Civil Society or in a New International Social System? In:
  • Taylor, Rupert. 2003. Interpreting Global Civil Society (edited by Rupert Taylor).
 • Tvedt, Terje. 1999. Eksport av normalitet. In:
  • Meyer, Siri. 1999. Makt, normalitet og identitet.
 • Tvedt, Terje. 1998. Den gravalvorliges dominans og noen forskningsetiske spørsmål. 45-58. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1998. Miljø- og utvikling, Etikk og forskning i utviklingsland.
 • Tvedt, Terje. 1997. Oppfatninger av "Den andre" i et historisk og komparativt perspektiv. In:
  • Aase, Tor Halfdan. 1997. Metodologiske tilnærminger til studiet av fordommer og disk riminering. ISBN: 82-12-00802-9.
 • Tvedt, Terje. 1997. NGOs at the End of History. Norwegian Policy and the New Development Paradigm. 84-105. In:
  • Myllylä, S.; Hossain, F. 1997. NGOs under Challenge. Dynamics and Drawbacks in Development.
 • Tvedt, Terje. 1995. Norsk utenrikspolitikk og de frivilige organisasjonene. 238-260. In:
  • Knutsen, [Mangler fornavn]; Sørbø, Gunnar Martin; Gjerdåker, Svein. 1995. Norges utenrikspolitikk. Cappelen Damm Akademisk.
 • Tvedt, Terje. 1994. The collapse of the state in Southern Sudan after the Addis Ababa agreement. A study of internal causes and the role of the NGOs. 69-105. In:
  • Harir, Sharif; Tvedt, Terje. 1994. A short cut to decay: the case of the Sudan. ISBN: 91-7106-346-3.
 • Tvedt, Terje. 1994. A chronology of the Sudan 1972-1992. 256-277. In:
  • Harir, Sharif; Tvedt, Terje. 1994. A short cut to decay: the case of the Sudan. ISBN: 91-7106-346-3.
 • Tvedt, Terje; Skålnes, T. 1994. Nasjonalstatens gullalder eller overnasjonalitetens tidsepoke. 9-27. In:
  • Gjerdåker, Svein; Skålnes, T.; Tvedt, Terje. 1994. Nasjonalstaten under press.
 • Tvedt, Terje. 1993. The river Nile as stick and carrot: changing water policies in the aftermath of the World War I. 181-203. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Conflicts in the Horn of Africa: human and ecological consequences of warfare. (Red.: Tvedt, Terje). ISBN: 91-506-0972-6.
 • Tvedt, Terje. 1993. Introduction. 1-14. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Conflicts in the Horn of Africa: human and ecological consequences of warfare. (Red.: Tvedt, Terje). ISBN: 91-506-0972-6.
 • Tvedt, Terje. 1993. Consequences of the First World War in the Blue Nile Basin. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Human and ecological consequences of wars in Africa. (Red.:Tvedt, Terje).
 • Tvedt, Terje. 1992. Etterord. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1992. I Clarke, J., "Den egentlige krisen.".
 • Tvedt, Terje. 1992. En tikkende bombe i Midtøsten: kampen om vannet. 198-227. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1992. Midtøsten. Konflikt og sameksistens. (Red.: Naguib, N.).
 • Tvedt, Terje. 1992. Non-implemented Plans as a Barriere to Development: the Case of the Jonglei Project in the Southern Sudan. 55-79. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1992. In Darkoh, M. B. K., "African river basins and dryland crises.".
 • Tvedt, Terje. 1992. The management of water and irrigation: The Blue Nile. 79-92. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1992. Beyond conflict in the Horn of Africa. The Prospects for Peace, Recovery & Development in Ethiopia, Somalia, Eritreaand Sudan. (Eds.: Doornbos, M., Cliffe, L., Abdel Gaffer, M. Ahmed, Markakis, J.). ISBN: 0-85255-360-9.
 • Tvedt, Terje. 1991. A ticking bomb in the Middle East - The struggle for water. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1991. The Middle East After the Gulf War.
Artistic production
 • Tvedt, Terje. 2013. De gode bombene. TV-dok. på Brennpunkt, NRK.

More information in national current research information system (CRIStin)