Home
 • E-mailtherese.nesset@uib.no
 • Visitor Address
  Villaveien 1A
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Ph.D.-student in Medieval archaeology

Report
 • Show author(s) (2015). Arkeologisk registrering i utmarksområde - Hellaugvassdraget. .
 • Show author(s) (2012). Arkeologisk registrering av øydegard - Hellaug (Askeladden-id 90163). .
Lecture
 • Show author(s) (2020). Creating Knowledge and Understanding: The Borgund Kaupang Project.
 • Show author(s) (2017). Attende til Hellaugvassdraget.
 • Show author(s) (2015). Garden på Hellaug - frå velberging til krise.
 • Show author(s) (2013). Hellaug i Etne – Garden som del av eit sosialt, politisk og økonomisk nettverk.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2020). Norway - The Borgund Kaupang Project.
 • Show author(s) (2015). 1300-talet på Vestlandet - frå velstand til krise.
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). Subsistence strategies in western Norway. Examples from two deserted medieval farms.
 • Show author(s) (2019). 'In the ruins of a medieval farm'. Post-medieval outland use and seasonal living in a mountain area of western Norway.
 • Show author(s) (2018). The consumption of everyday objects in rural western Norway, c. AD 1100-1400s.
 • Show author(s) (2015). Social life in the upland landscapes - A case-study of a deserted medieval farm and its surroundings.
 • Show author(s) (2015). Forbruk, produksjon og ombruk - Ein presentasjon av klebersakene frå ein mellomaldergard.
 • Show author(s) (2014). Øydelegginga av Hellaug i Etne.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2015). Garden på Hellaug - frå velberging til krise? Etne Sogelag. Årbok. 18-27.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2022). Rurale levesett, rural livsstil. Ei arkeologisk studie av fem mellomaldergardar på Vestlandet.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2022). Settlement and subsistence strategies in western Norway: examples from two deserted medieval farms.
Poster
 • Show author(s) (2018). From traded objects to household possessions.
 • Show author(s) (2015). Life in the medieval countryside - A case-study of five farms in Western Norway.
Popular scientific book
 • Show author(s) (2020). Årbok for Universitetsmuseet 2020. Universitetet i Bergen.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) (2020). Jakta på dei døde frå Borgund. 60-72.
Briefs
 • Show author(s) (2020). Update on the Borgund Kaupang Project, March 2020. Blogpost March 2020.
 • Show author(s) (2019). A December greeting from the Borgund Kaupang Project. Blogpost December 2019.
Website (informational material)
 • Show author(s) (2019). Borgund kaupang, home page for The Borgund Kaupang Project, English version.
 • Show author(s) (2019). Borgund kaupang, hjemmeside for BorgundkaupangProsjektet. Norsk versjon.
 • Show author(s) (2014). Utmarksregistrering i tilknyting til øydegarden på Hellaug, Etne kommune.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2013). Ein førhistorisk mellomaldergard? - resultata av den arkeologiske studia av øydegarden på Hellaug i Etne kommune. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 4-14.

More information in national current research information system (CRIStin)

Ph.D.-project on everyday life and lifestyle in the medieval countryside, based on case-studies of five farms in western Norway

 

Research groups