Home
Thomas Eeg's picture

Thomas Eeg

Professor
 • E-mailThomas.Eeg@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 83
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Books
 • Eeg, Thomas. 2013. Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. 201 pages. ISBN: 978-82-02-41543-3.
 • Eeg, Thomas. 2008. FESTSKRIFT til Jussformidlingens 35-årsjubileum. 254 pages. ISBN: 978-82-7960-006-0.
 • Eeg, Thomas. 2006. Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skilsmisse. Fagbokforlaget. 477 pages. ISBN: 82-450-0201-1.
Journal articles
 • Asland, John; Hambro, Peter; Frantzen, Torstein; Unneberg, Inge; Eeg, Thomas. 2019. Digitale testamenter? Nei takk! Dagens næringsliv. 130: 27-27. Published 2019-08-21.
 • Eeg, Thomas. 2018. Proposisjonen om ny lov om arv og dødsboskifte. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 16: 313-327.
 • Eeg, Thomas. 2018. Some recent developments in Norwegian Family Law. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FAMRZ). 65: 1397-1399.
 • Eeg, Thomas; Haukeland Olsen, Camilla. 2018. Om legaldefinering av "dødsdisposisjon". Lov og Rett. 57: 250-257. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-04-05
 • Eeg, Thomas. 2017. Recent Development in Law of Persons, Family and Inheritance in Norway. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FAMRZ). 64: 1466-1468.
 • Eeg, Thomas. 2017. Ektefellers og samboeres arverettslige stilling - noen utviklingstrekk. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 15: 133-161. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2017-02-03
 • Eeg, Thomas. 2013. Om skjevdeling av realverdivekst og rommet for rettsdogmatisk argumentasjon. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 11: 261-274.
 • Eeg, Thomas. 2012. Arverettsforskning: Noe for deg? Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 40: 29.
 • Eeg, Thomas. 2012. Høyesteretts wake-up-call til samboere. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 1. 14-15.
 • Eeg, Thomas. 2011. Tvungent prosessfellesskap i uskifterettslige omstøtelsessaker. Lov og Rett. 07. 383-403.
 • Eeg, Thomas. 2011. Vrangforestillinger om ekteskapsloven. Bergens Tidende. 28-28. Published 2011-09-21.
 • Eeg, Thomas. 2011. Bruksrett og gavesalg av fast eiendom i uskifte - refleksjoner etter Rt. 2010 s. 1361. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 4. 258-280.
 • Eeg, Thomas. 2010. Tilbakekall av testamenter. Peter Hambro. Lov og Rett. 49: 634-637.
 • Eeg, Thomas. 2010. Uskifte. John Asland. Lov og Rett. 49: 91-93.
 • Eeg, Thomas. 2010. Samboeres arve- og uskifterettslige stilling. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 8: 25-59.
 • Eeg, Thomas. 2009. Når gjelder arvelovens regler om testamentsform og begrenset rådighet? Jussens venner. 44: 61-154.
 • Eeg, Thomas. 2008. Skjevdeling: Ny dom, nye avklaringer, nye problemer - og noen gamle. Jussens venner. 43: 215-261.
 • Eeg, Thomas. 2007. Felles ekteskapslov for par av samme og forskjellig kjønn? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3. 196-204.
 • Eeg, Thomas. 2007. Kommentar til mønsterbesvarelse erstatningsrett eksamen 2005. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 1. 74-86.
 • Eeg, Thomas. 2007. Skjevdeling. Avkastning, verdistigning og gjeld. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 2. 82-118.
 • Eeg, Thomas. 1998. Anmeldelse over Tone Sverdrup'bok. Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv. Kritisk juss. 1. 96-100.
 • Eeg, Thomas. 1994. Beløpsbegrenset pliktdelsarv. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 3.
 • Eeg, Thomas. 1993. Kommentar til eksamensbesvarelse 2. avd. Bergen h-92. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 1. 37-39.
Reports and theses
 • Eeg, Thomas. 2017. Parenting and legal family formats in Norway. INED (Institut national d’études démographiques), Paris. 28 pages.
 • Eeg, Thomas. 2017. Splitting up and legal family formats in Norway. INED (Institut national d'etudes démographiques), Paris. 24 pages.
 • Eeg, Thomas. 2017. Death and legal Family formats in Norway. INED (Institut national d'études démographiques), Paris. 17 pages.
 • Eeg, Thomas. 2017. Formalisation of legal Family formats in Norway. INED (Institut national d'études démographiques), Paris. 36 pages.
 • Eeg, Thomas. 2016. WCAG 2016 Country report - Norway. Betreuungsgerichtstag e.V., Bochum, Tyskland. Nettside: www.wcag2016.de. 4 pages.
 • Eeg, Thomas. 2014. Høringsuttalelse NOU 2014:1 Ny arvelov og høringsnotat om herreløs arv til frivillige organisasjoner. Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo. 3 pages.
 • Eeg, Thomas. 2014. Juridiske betraktninger om museenes adgang til å avhende museumsgjenstander. Bergen Open Research Archive (BORA) - UIB, Bergen. 16 pages.
 • Eeg, Thomas. 2014. NOU 2014: 1 Ny arvelov - høringsuttalelse. Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo. 13 pages.
 • Eeg, Thomas. 2004. Deling av ektefellers formuer ved seperasjon og skilsmisse (Doktoravhandling). 557 pages.
 • Eeg, Thomas. 2004. Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skillsmisse. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen. 562 pages.
Book sections
 • Eeg, Thomas. 2017. Registered Partnerships in Norway. Chapter 2, pages 43-69. In:
  • Scherpe, Jens; Hayward, Andy. 2017. The Future of Registered Partnerships. Intersentia. ISBN: 9781780684291.
 • Eeg, Thomas. 2013. Livs- og dødsdisposisjoner. Behov for nærmere regulering? 11, pages 141-152. In:
  • Faremo, Grete. 2013. Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden. Nordisk ministerråd. 155 pages. ISBN: 978-92-893-2528-8.
 • Eeg, Thomas. 2013. Forord. Forord, pages 5-7. In:
  • Eeg, Thomas. 2013. Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. 201 pages. ISBN: 978-82-02-41543-3.
 • Eeg, Thomas. 2013. Inheritance Rights for Cohabitants: Current Norwegian Law and Some Thoughts on Future Regulations. 5, pages 63-72. In:
  • Frantzen, Torstein. 2013. Inheritance Law - Challenges and Reform. 106 pages. ISBN: 978-3-8305-3174-6.
 • Eeg, Thomas. 2013. Et forsøk på å operasjonalisere nyere syn på rettsvitenskapens oppgaver. Kasus: Skjevdeling av realverdivekst. 8, pages 115-126. In:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 pages. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Eeg, Thomas. 2008. Barnelovens regler om foreldreansvar og samvær i lys av Barnebeskyttelseskonvensjonen. 5. artikkel, pages 64-73. In:
  • Eeg, Thomas. 2008. FESTSKRIFT til Jussformidlingens 35-årsjubileum. 254 pages. ISBN: 978-82-7960-006-0.
 • Eeg, Thomas. 2007. Bør nordisk familieformuerett harmoniseres? 5. artikkel, del I, pages 60-76. In:
  • Frantzen, Torstein; Giertsen, Johan; Moss, Giuditta Cordero. 2007. Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue. Gyldendal Akademisk. 806 pages. ISBN: 978-82-05-37592-5.
 • Eeg, Thomas. 1995. Kommentar til eksamensbesvarelse - høst 94. 74-82. In:
  • Frantzen, Torstein. 1995. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 2. avd.jus. ISBN: 82-7674-181-9.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence