Home
 • E-mailThor.O.Jensen@uib.no
 • Phone+47 55 58 21 53+47 908 47 064
 • Visitor Address
  Realfagbygget, Allégaten 41
 • Postal Address
  Postboks 7803
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2016. Energy civilization through industrial modernity and beyond. Euro-Asian Journal of Sustainable Energy Development Policy. 21-44.
 • Show author(s) 2011. Brukernes røst om medisiner- gjensyn med en undersøkelse om pasienterfaringer fra 1979. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 46-55.
 • Show author(s) 2003. Tverrfaglige ryggpoliklinikker - et nytt behandlingstilbud. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2895-2896.
 • Show author(s) 2002. Regjeringens 4-årige langtidsprogram i Norge 1944-2005 Nordisk Administrativt Tidsskrift 2002:3. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 223-246.
 • Show author(s) 2000. Med ondt skal ondt fordrives. Social kritik : tidsskrift for social analyse og debat. 56-67.
 • Show author(s) 1996. The EU challenge. New organization and culture around psychotropic prescriptions in the Nordic Countries. Nordisk Alkoholtidskrift. 73-85.
 • Show author(s) 1995. The EU Challenge. New Organization and Culture Around Psychotropic Prescription Drugs in the Nordic Countires. Nordic Alcohol Studies.
 • Show author(s) 1995. Dagens attføringsarbeid i etisk brukerperspektiv. Sosial trygd.
 • Show author(s) 1994. Harts omvendte helsetjenestelov. Lov og struktur.
Lecture
 • Show author(s) 2016. Utvikling og energi - en studie av overgangen til bærekraftig energi i Kina, India, Sør-Afrika og Brasil.
 • Show author(s) 2016. Thomas Hobbes, Leviathan og styringstenkemåter.
 • Show author(s) 2016. Politisk forbruk- Å ta ansvar og utvikle innflytelse gjennom forbrukerrollen.
 • Show author(s) 2016. Planleggingens vekst og fall i Norge.
 • Show author(s) 2016. Arbeidsbegrepet og arbeidets endring som plattform for nye politiske forskningsoppgaver.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2012. Økologisk mat mellom personlig utfoldelse og politisk opprør.
 • Show author(s) 2012. Samhandling er bra, men når da ?
 • Show author(s) 2012. Markedsstyring i staten - en trussel mot offentlig sektor.
 • Show author(s) 2012. Fiskeressurser - Kan vi passe på dem ?
 • Show author(s) 2012. FiskepinneBergen.
 • Show author(s) 2012. Aktiv eller passiv stat ?
 • Show author(s) 2010. Slow Food- Mat som politisk kulturkamp.
 • Show author(s) 2010. Slow Food som politisk kulturkamp.
 • Show author(s) 2010. Norsk arbeidslivs behov og uvaner- inkludering, sykdom og uførhet.
 • Show author(s) 2010. Moderne forbrukermakt - hvilke krav og verdier må næringslivet betjene ?
 • Show author(s) 2010. Miljøbra med autentisk og kortreist mat.
 • Show author(s) 2010. Matmarked og forbrukeroller.
 • Show author(s) 2010. Mat og politikk i skolen.
 • Show author(s) 2010. Kunnskap er forbrukermakt.
 • Show author(s) 2010. Grønne forbrukere - Framtidas marked.
 • Show author(s) 2010. Forbrukerpolitikk og maktforhold (på matområdet).
 • Show author(s) 2010. Bondens marked er del av en global motkultur.
 • Show author(s) 2006. Ungdom og forbruk.
 • Show author(s) 2006. Skjæringsfalten mellom arbeidsliv og klientliv.
 • Show author(s) 2006. M-L bevegelsens historie - fra innsiden.
 • Show author(s) 2006. Kunnskapsregimer, Egenverdi elelr Commodity.
 • Show author(s) 2006. Individ og organisasjon i kvinne- og politiperspektiv.
 • Show author(s) 2006. Dilemma i tjenesteyting. IT tjenester og dens brukere.
 • Show author(s) 2006. Den Politiserte Maten.
 • Show author(s) 2006. Demokrati på Internettet. Er Internett og SMS en trussel elelr en vei framover for demokratiet ?
 • Show author(s) 2006. Bare Angst: En oppskrift, et spennende forbilde og noe midlertidig.
 • Show author(s) 2006. Bare Angst - Et forbilde, en oppskrift pg noe midlertidig.
 • Show author(s) 2005. Etisk og politisk ansvarlig forbruk ?
 • Show author(s) 2003. Kritisk blikk på tesen om det moralske forfall i vår tid. En mer optimistisk versjon.
 • Show author(s) 2002. Den nye forbruker - og noen papirmessige konsekvenser.
 • Show author(s) 1995. Attføringsetikk i brukerperspektiv.
Academic lecture
 • Show author(s) 2019. State and Market in Energy Transition.
 • Show author(s) 2019. Stat og Marked i energi-transformasjoner.
 • Show author(s) 2019. Organisasjoner når mennesker er viktigst - da 1968 slo inn i HRM.
 • Show author(s) 2019. Nye Navn - om politikk og organisering bak navneraritetene.
 • Show author(s) 2019. Massemedienes politiske funksjoner.
 • Show author(s) 2019. Leviathen ! Om Hobbes sin styringstenkemåte.
 • Show author(s) 2019. Greening the Blue. Governance challenges and solutions in the energy sustainability shift in maritime sectors.
 • Show author(s) 2019. Forbrukersosiologi.
 • Show author(s) 2019. EU som styringssystem og EU som norsk problem i politikk og forvaltning.
 • Show author(s) 2018. Implementing Carbon Free Ferry Technology - Electrical routes in the land of fjords.
 • Show author(s) 2017. Implementing Carbon Free Ferry Technology on West Coast Norway - The Electrical Route. Proceedings.
 • Show author(s) 2017. Implementing Carbon Free Ferry Technology on West Coast Norway - The Electrical Route.
 • Show author(s) 2016. Which Game-Changers to Close the Electricity Gap ?
 • Show author(s) 2016. Profitable pathways to sustainable electrical syste,s - Regulative and political conditions in four countries.
 • Show author(s) 2016. Profitable Pathways to Sustainable Electrical Systems: Conditions for Change in 3 Countries.
 • Show author(s) 2016. Nature, Energy, Citizenship.
 • Show author(s) 2016. Environmentalism in the BASICS: Varieties of democratic pollution.
 • Show author(s) 2016. Distributed electricity generation – a comparison of trends in China, South Africa and Brazil.
 • Show author(s) 2016. Distributed Electricity Generation. A Comparison between Soth Africa, China and Brasil.
 • Show author(s) 2015. Energy Civilizations: Industrial Modernity and Beyond.
 • Show author(s) 2012. Urban Nodal Governance Actor Networks. Case strategies.
 • Show author(s) 2012. Research on Community Practices Innovations. Case strategies.
 • Show author(s) 2012. Planleggingens vekst og fall i Norge.
 • Show author(s) 2012. Organizationa learning/Organizing innovation.
 • Show author(s) 2012. Nettverk, endring og institusjon - framveksten av Fair Trade og sentyralplanlegging i Norge. (Sammen med Erik Asker Pettersen).
 • Show author(s) 2012. Governing Urban Matabolism.
 • Show author(s) 2012. Food-Driven Social Mobilization.
 • Show author(s) 2011. Velferdskommunen, dens ledelse og hvordan identitet skapes og respekteres.
 • Show author(s) 2011. Utfordringer i forbrukerforsking- Aktørperspektiv og nye saker og verdier.
 • Show author(s) 2011. Nettverks Institusjonelle forankring Case: FairTrade Norge.
 • Show author(s) 2011. Matmarked og forbrukerroller.
 • Show author(s) 2011. Governance by Numbers: Statistics and Planning in Norwegian Government as Governance Theory. How it succeeded and went away, and why it did not hurt.
 • Show author(s) 2010. Passivisert stat og politisert marked.
 • Show author(s) 2010. Forelesningsserie/kursopparbeiding i organisasjonsteori og offentlig politikk /Masternivå.
 • Show author(s) 2010. Den politiske og reguklerte maten og dens forbrukere.
 • Show author(s) 2010. Den politiske forbrukerrollen - mot en ny borgerrolle ?
 • Show author(s) 2009. Politiske styringsprosesser etter det enkle skillet mellom nasjonalstat og marked.
 • Show author(s) 2009. Matens og politikkens kultur Etisk og bærekraftig forbruk.
 • Show author(s) 2009. Design, visuell identitet og den moderne forbruker.
 • Show author(s) 2009. Den politiske og regulerte maten.
 • Show author(s) 2007. “Political” consumer behaviour and organisation as solidarity and value-sharing with the third world. Trends, possibilities and problems in a governance perspective.
 • Show author(s) 2007. The Construction of food citizenship in Norway.
 • Show author(s) 2007. Markedet som politisk arena.
 • Show author(s) 2006. The Contraction -Detraction Thesis.
 • Show author(s) 2006. The Consumer Value Privileges in the Food Market and Slow Food as new Governance (Workshop: More than consumers- the power of coproducers 27/10).
 • Show author(s) 2006. Norsk Langtidsplanlegging - bakgrunn og skjebne.
 • Show author(s) 2006. Langtidsplanleggingen i Norge 1948-2005. En tenlemåtes ekst og fall.
 • Show author(s) 2006. Individet som moderne konstruksjon.
 • Show author(s) 2006. Harts Inverse Health Care Law.
 • Show author(s) 2006. From Government to Governance.
 • Show author(s) 2006. Den meningsfylte forbruk og den politiske forbruker.
 • Show author(s) 2005. The Construction of and Values in Consumer Citizenship. The Case of Food.
 • Show author(s) 2005. Hvordan blir forbrukerne ansvarlige borgere ?Forbrukeransvaret og matens nye styringsysstem.
 • Show author(s) 2004. Profesjonsmakt.
 • Show author(s) 2004. Planlagt demokrati eller demokratisk planlegging ?
 • Show author(s) 2004. Hvordan oppleves det nye ? Forbrukerens angst og (post) moderen risikohåndering.
 • Show author(s) 2004. Hva hindrer folk i å velge økologiske matvarer ?
 • Show author(s) 2004. Forbrukerne som omstillingsagenter.
 • Show author(s) 2004. Den nye omsorgskommunen. Dilemma og utfordringer ved nye borgere og nye kommuner.
 • Show author(s) 2004. A link between rights and obligations ? Sosial Construction of Consumer Rights. A Political Discussion and two small Norwegian Cases.
 • Show author(s) 2003. Merkevarer og globalisering.
 • Show author(s) 2003. Mellom arbeidsliv og klientliv....-Kampen for dagligliv og verdighet -Dilemma når en skal hjelpes tilbake til det som ikke var, er eller blir...
 • Show author(s) 2003. IT og demokratiets utfordringer, metoder og perspektiver.
 • Show author(s) 2003. Frivillige organisasjoner i en ny politisk virkelighet.-Og litt om Human Etisk Forbund's spesielle problemer og muligheter.
 • Show author(s) 2003. Forbruk, moral og politikk.
 • Show author(s) 2003. De frivillige organisasjoners moderne dilemma.-Og litt om Human Etisk Forbund.
 • Show author(s) 2002. Å planlegge for bedre demokrati. Dilemma og erfaringer for mer aktiv deltakelse.
 • Show author(s) 2002. Å planlegge bedre demokrati Dilemma og erfaringer ved IKT som for mer aktiv deltakelse.
 • Show author(s) 2002. Profesjonsnøytral Ledelse ? Profesjonelle relasjoner i helhetlig ledelse.
 • Show author(s) 2002. Politiske regimer (dagskurs).
 • Show author(s) 2002. Pictures Delivered, drugs taken Marketing , Public debate and the construction of Antidepressive Pharmaceuticals.
 • Show author(s) 2002. Personalpolitikk, etikk og ledelse i politiet (ukeskurs).
 • Show author(s) 2002. Mellom trygghet og kreativitet. Markedsundersøkelser som fristelse og problem.
 • Show author(s) 2002. Mellom arbeidsliv og klientliv.... -Kampen for dagligliv og verdighet -Dilemma når en skal hjelpes tilbake til det som ikke var, er eller blir...
 • Show author(s) 2002. IT og det kommunale demokrati - iverksetting og erfaringer.
 • Show author(s) 2002. IKT i kommunedemokratiet.
 • Show author(s) 2002. Forbrukeren i et nytt årtusen -Unge forbrukeres adferd og verdier.
 • Show author(s) 2002. Det er håpløst - og vi gir oss ikke ! Dilemma i narkotika- og ruspolititikk.
 • Show author(s) 2002. Den nye forbruger og legemidlene.
 • Show author(s) 2002. Den nye forbruger - og noen legemiddelmessige konsekvenser.
 • Show author(s) 2002. Den Politiske Forbruker.
 • Show author(s) 2002. Den Politiske Forbruker.
 • Show author(s) 2002. Den Politiske Forbruker.
 • Show author(s) 2002. Consumer Citizenship - Empowering the Consumer.
 • Show author(s) 2002. Brukerundersøkelser og serviceerklæringer, Gjennomføring Resultater, nytte, problemer Demokrati eller effektivisering ?
 • Show author(s) 2002. Arbeidsliv og klientliv.
 • Show author(s) 2002. Arbeidets nye rolle -Ideologisk forfølgelse av skikkelige folk,, -Attføringens oppløsning ? -Verdighet og arbeid i en ny tid.
 • Show author(s) 1996. Ernæringspolitikk som nordiske politiske utfordringer.
 • Show author(s) 1995. Bidrag i bok fra konferansen Läkmedelsberoende i et nordisk perspektiv II.
Book review
 • Show author(s) 2011. Kristin Asdal og Eivind Jacobsen (red) Forbrukernes ansvar. Cappelen akademiske 2009. Sosiologisk Tidsskrift. 87-90.
 • Show author(s) 2004. Forbruk som dekadent ideologi ? Klassekampen.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2021. Forbrukersosiologi. Fagbokforlaget.
Compendium
 • Show author(s) 1995. Psykososiale problemer og psykiske lidelser.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2009. Shopping gir frihet. Minerva. 4 pages.
 • Show author(s) 2009. Internasjonal solidaritet på en nye måte : Fair Trade. NTL bladet. 12-14.
 • Show author(s) 2009. Consumer challenges for the fish farming industry. Europharma Forum.
 • Show author(s) 2004. Forbruk er politikk. Om forbrukerboikott som politisk virkemiddel. Vreng. Adbuster Magasin. 53-55.
 • Show author(s) 2004. Forbruk er politikk. Vreng. Adbuster Magasin. 52-55.
 • Show author(s) 2002. Systemene må tilpasses folk - ikke omvendt. Seniormagasinet.
 • Show author(s) 2000. Kunsthåndverket og de nye forbrukere. Kunsthåndverk. 3 pages.
Feature article
 • Show author(s) 2019. Nye Navn (tm). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) 2012. Treet og demokratiet. Bergens Tidende. 1 pages.
 • Show author(s) 2010. Vi kan ta ansvar for naturen gjennom forbruk. NaturVest. 14-15.
 • Show author(s) 2010. Kamp mot industrimat. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2009. Problematiske donasjoner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 4-4.
 • Show author(s) 2009. Problematiske donasjoner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) 2006. Problemet Støre. Dagbladet. 54-54.
 • Show author(s) 2006. Majestetsfornærmelsen. Dagbladet. 61-61.
 • Show author(s) 2005. TINE som forfallsymbol. Dagbladet. 43-53.
 • Show author(s) 2005. Smøring skyldes reguleringssvikt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 pages.
 • Show author(s) 2005. Hva krangler de om ? VG : Verdens gang. 63-63.
 • Show author(s) 2005. Forbruk er politikk. Forbruker-rapporten. 44-45.
 • Show author(s) 2004. Før flodbølgen. Forbrukerne er klare for økologisk mat, men markedsføring og tilgjengelighet står ikke si stil. Ren Mat. 21-21.
 • Show author(s) 2004. Er forbruk godt eller dårlig ? Klassekampen. 14-15.
 • Show author(s) 2003. Sivilisering i revers ? Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2003. Merk verden ! Dagens næringsliv. 43-43.
 • Show author(s) 2002. Velferden og det moralske forfall. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2002. Mat, mote og moral. Dagbladet.
 • Show author(s) 2001. Ville du kjøpt bruktbil av disse ? Dagens næringsliv.
 • Show author(s) 2001. Velferden og valgets paradokser. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2001. Mæles tragiske visjon. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) 2001. Mæles tragiske visjon. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) 2001. Den nye merkevarekrigen. VG : Verdens gang.
 • Show author(s) 2000. Folk er ikke moralsk forfalne, men Verdikommisjonen og Hellevik er litt dyster. Klassekampen.
 • Show author(s) 2000. Arbeiderpartiet og den nye individualismen. Dagbladet.
 • Show author(s) 2000. AP og den nye individualismen. Dagbladet.
 • Show author(s) 1999. Å lære av Kreuger-saken. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) 1999. Sårbart på havet. Dagens næringsliv. X.
 • Show author(s) 1999. Andre Citroen-innovative arkedsføring. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) 1997. Forbrukeren fra objekt til aktør. [Kronikk]. Kampanje.
 • Show author(s) 1995. Dagens attføringsperspektiv i etisk brukerperspektiv. Sosial trygd.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2019. Barn og unge som ansvarlige matborgere. 15 pages.
 • Show author(s) 2016. Energy civilizations: industrial modernity and beyond. 9 pages.
 • Show author(s) 2010. Passivisert stat og politisert marked: utviklingstrekk i marked og styring. 33 pages.
 • Show author(s) 2009. Barn og unge som ansvarlige matborgere. 13 pages.
 • Show author(s) 2007. Matens politiske kultur: Forbrukerne blir ansvarlige borgere. 25 pages.
 • Show author(s) 2007. Forbruk og identitet. 37 pages.
 • Show author(s) 2005. Forbrukerfølelser. 17 pages.
 • Show author(s) 2004. Merkevarer - et tvetydig svar på forbrukernes og produsentenes svært ulike problemer. 16 pages.
 • Show author(s) 2004. Harts omvendte helsetjenestelov. Om fordeling av helseressursar. 18 pages.
 • Show author(s) 2004. Harts Inverse Health Care Law. On the distribution of Health Resources (Russisk språk). 24 pages.
 • Show author(s) 2004. A link between rights and obligations ? 10 pages.
 • Show author(s) 2003. Hva hindrer modrne norske forbrukere i å velge økologisk ? 5 pages.
 • Show author(s) 2003. Das inverse Gesetz der medizinishen Versorgung von Hart: Über die Verteilung von Gesundheitsressourcen. 22 pages.
 • Show author(s) 2002. Harts Inverste Health Care Law. On the distribution of health resorces (på kinesisk).
 • Show author(s) 2002. Harts Inverse Health Care Law: On the Distribution of Health Resources. 22 pages.
 • Show author(s) 2001. Delibertivt elektronisk demokrati. 35 pages.
 • Show author(s) 2000. Internett og det lokale demokratiet. 23 pages.
 • Show author(s) 1999. Harts omvendte helsetjenestelov. 18 pages.
 • Show author(s) 1997. Designing the Good Life - Nutrition and Social Democracy in Norway. 16 pages.
 • Show author(s) 1996. Political dilemmas of designing the good life - The case of nutrition ans Social Democracy.
 • Show author(s) 1996. Den europeiske unions utfordring: Ny organisering og kultur omkring avhengighetsskapende substanser. 23 pages.
 • Show author(s) 1994. The Political History of Norwegian Nutrition Policy.
 • Show author(s) 1994. Forebygging og politikk: historie, dilemma og grenser.
Interview Journal
 • Show author(s) 2009. Langsommat skyter fart. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 3-3.

More information in national current research information system (CRIStin)