Home
Thorvald Gran's picture

Thorvald Gran

Professor, professor emeritus political science
 • E-mailThorvald.Gran@uib.no
 • Phone+47 909 89 593
 • Visitor Address
  Christies gt. 19
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Academic article
 • 2020. Geoff Hodgson (2006) on institutions. Why mute on the institution-community relation? Journal of Economic Issues.
 • 2018. Looking back: Government politics and trust in rural Developments in Tanzania and Zimbabwe 1980-1990. Development Southern Africa. 450-465.
 • 2016. How and when does speech-acting generate social innovations. Innovation. The European Journal of Social Sciences. 391-407.
 • 2015. The process of speech-acting specifies methods for grasping meaning. Ten operations. A contribution to hermeneutics. Journal of applied hermeneutics.
 • 2015. Moses/Knutsen 2012: når kunnskapsskepsisen nesten tar overhånd. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
 • 2015. Lønnskontrakten som inntak til bedriftens basale organizasjon. David.P.Ellerman om eiendom og ansvar i bedrifter. Nordiske organisasjonsstudier. 74-94.
 • 2014. Talehandlinger som inntak til institusjonsmakt. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 52-71.
 • 2013. John Searle om institusjoner, politisk makt og voldsmakt. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
 • 2012. John Searle on the concept of political power, the power of states and war-making: why states demand a monopoly of the organisation and use of soldiers. Journal of Institutional Economics. 71-91.
 • 2011. Objekt og subjekter i vitenskapene - kommentar til Tor Egil Førlands artikkel: Deltaker og medløper: Venstresiden, Sovjetunionen og objektivismens fall i Historisk tidsskrift nr. 4/2010. Historisk Tidsskrift (Norge). 247-252.
 • 2009. Land politics in the new state organisation in South Africa. Development Southern Africa. 3-16.
 • 2007. Liberation regimes and land reform in Africa. land politics transcending enmity in South Africa. Public Administration and Development. 293 -305.
 • 2005. Hvordan institusjoner forklarer handling. John Searles bidrag. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 211-241.
 • 2002. Land reform and trust in South Africa. IRAS sept. 2002 engelsk, fransk og arabisk utgaver. International Review of Administrative Sciences.
 • 2001. Demokratiets vilkår i Sør-Afrika. Nytt Norsk Tidsskrift. 177-187.
 • 1996. Politikkbegrepet: statens strukturering av den politiske prosessen. Europeiske og norske erfaringer. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 217-239.
 • 1994. Aid and institution building. Development Today.
Report
 • 2015. Innovation and regulation regimes overe time in Norwegian fisheries. .
 • 2012. Materiale fra helixkonferansen i Bergen. Mål, makt, effektivitet og fornuft i norsk marin sektor. .
 • 2007. Universitetet i Bergen: Organisasjon, sosiale strukturer og organisasjonsideologi. .
 • 2007. Institusjoner som makten og materiale for fornuftig handling. Problemstillinger og realistiske metoder i forskningen på institusjoner. .
 • 2006. Land politics, trust relations in government and land reform in South Africa. .
 • 2006. Land is not a commodity! Land politics, Trust and Land Reform in South Africa. .
 • 2006. Innovasjon i organisasjoner. Mellom kreativitet, sosial mobilisering og maktutøvelse. .
 • 1995. Public administration and development. Reflections on the research agenda. .
 • 1994. Statsbygging og økonomisk modernisering: Var demokratiet kritisk for det norske moderniseringsprosjektet? 38. 38. .
 • 1994. State. Democracy and Economic Modernization in the Nordic/Baltic Countries. A synopsis for a research project. 35. 35. .
 • 1994. Nasjonalstatens politikkbegrep. 33. 33. .
 • 1994. Hjelpepleiernes organisasjonsproblem: i spenningsfeltet mellom myndigheter, organisasjoner og andre yrker. Utgreiing for Norsk Hjelpepleierforbund Oslo. .
 • 1994. Fra mobilisering til modernisering. En sammenlikning av Norges og Tanzanias veier inn i verdensøkonomien. 36. 36. .
 • 1994. Er EU en sosialdemokratisk organisasjon? En organisasjonssosiologisk tilnærming. 37. 37. .
Lecture
 • 2018. Språk og fornuft.
 • 2018. Refleksjonsrom i beslutningsprosesser.
 • 2016. Om utplassering som ledd i fagutdanningen.
 • 2016. Kurs Høyanger: Ledelse og identiteter i kommuneorganisasjonen.
 • 2014. World Social Science Report on Climate Change: A science policy programme, not a knowledge report.
Popular scientific lecture
 • 2019. Giorgio Agamben Om personen i Felleskapet som skal komme.
 • 2018. Om språk og hva språk gjør med oss.
 • 2018. Frihet og fornuft - eller omvendt?
 • 2014. Om forholdet mellom hovedfagene naturvitenskap, humaniora og samfunnsfag i et talehandlingsperspektiv.
 • 2010. Hva er faglig ledelse av universitetet? Konsernmodellens sterke og svake sider.
 • 2008. An institutional political science (IPS) perspective on the political crisis in Zimbabwe.
 • 2006. Samfunnsfagene møter arbeidslivet.
 • 2006. Demokrati som nasjonalstat og styresett.
 • 1995. Gruppeleder forvaltningspolitikk.
Academic lecture
 • 2019. Sovereignty and democracy in nation states. Norway as case.
 • 2019. Frihetens øyeblikk i møte med uløste utfordringer. Om refleksjonsrommet i organisasjoners beslutningsprosess.
 • 2018. Organisering i et talehandlingsperspektiv. Dannelsen av Kystfiskarlaget.
 • 2018. Is the employment contract exploitative?
 • 2017. A speech acting approach to the organization of Norwegian fisheries.
 • 2016. Talehandlingens og avtalens makt i konstitueringen av sosiale fakta.
 • 2016. THE SPEECH ACT THEORY OF INNOVATIVENESS AND INNOVATIONS.
 • 2016. SPEECH-ACTING, FORMATION OF NARRATIVES, DELIBERATIONS AND REASONING IN GAPS. NARRATIVITY AND ORGANIZATION.
 • 2016. Micro - macro relations of culture and innovation, in theory and in Norwegian and South African modernisation. Innovation – and rationality. A reflection on John Searle’s contribution.
 • 2016. How and when does speech-acting generate new organisation.
 • 2015. How speech acts generate social innovations.
 • 2014. Organizational analysis: The generative speech-act model.
 • 2014. Marx om kapital, klasser og bedriftsorganisasjon,.
 • 2013. Kommentar til Jonathan Moses og Torbjørn Knutsen, Ways of Knowing. Naturalismen mot konstruktivismen.
 • 2013. How the Norwegian state was pushed to adopt an ecological systems perspective in the regulation of fisheries. The strength of a transdisciplinary model of collective intentions.
 • 2012. Strategenes rolle. Fra embetsstat via borgerlig demokrati til profesjonsstaten.
 • 2012. Den marine sektorens organisasjon i et helixperspektiv.
 • 2011. The power of expert knowledge in Norwegian politics.
 • 2011. The agonistic movement towards high modernism and the power of democracy in Norwegian fisheries.
 • 2010. Teknologiutvikling og reguleringer i fiskeriene i det nordatlantiske området. Norge, Skottland, Island og Newfoundland.
 • 2010. Searles institusjonsteori. Bidrag inn i ny-institusjonalismen og organisasjonsteori.
 • 2010. John Searle om institusjoner og politisk makt.
 • 2010. Innovation systems and regulation regimes in Norwegian fisheries. The explanatory power of networks in the triple helix.
 • 2008. Unesco and OECD on learning and innovation.
 • 2008. Strategenes rolle i velferdsstatsprosjektet.
 • 2008. Identitet og makt. Elias, Aubert, Dahl Jacobsen og Searles bidrag.
 • 2007. Strategenes rolle i det norske velferdsstatsprosjektet.
 • 2007. Snille folk spør ikke - stemmer ikke - og får heller ikke.
 • 2007. Nation states as institutions are different from football games with umpires. A specification of Searle’s theory of institutions into the realm of politics.
 • 2007. Management of natural resources. Marine learning and innovation systems (LIS) in Norway, Scotland, Iceland and Newfoundland.
 • 2007. Learning and Innovation Systems (LIS) in marine sectors. West Coast of Norway in a comparative perspective (Scotland, Iceland, Newfoundland).
 • 2007. John Searles institusjonsteori.
 • 2007. Innovation processes in context. A variation seeking analysis of innovations in politics, science and the economy – in Norway and South Africa.
 • 2007. INNOVATION SYSTEMS BETWEEN UNIVERSITIES, GOVERNMENT AUTHORITIES AND MARKETS. THE CASE OF NORDIAG BERGEN.
 • 2006. Pizzorno om demokrati.
 • 2006. Innovation system at micro level: From public medical research to marketable production. The creation of the Nordiag corporation.
 • 2006. Innovasjonsfagets faglige innhold. Institusjonsteoriens bidrag.
 • 2006. Hvordan institusjoner forklarer handling.
 • 2006. Forholdet mellom tillit og rasjonelle handlinger i organisasjoner.
 • 2005. Post-colonial democracies: Norway, South Africa and Timor Leste.
 • 2005. Micro-macro relations of culture and innovation. Innovation and rationality. A reflection on John Searle's contribution.
 • 2005. Land Politics, Trust Relations in Government and Land Reform Findings from the Western and Northern Cape provinces in South Africa.
 • 2004. Micro - macro relations of culture and innovation. Norway and South Africa. A reflection on John Searle�s theory of rationality in action.
 • 2004. Innovation – and rationality. A reflection on John Searle’s contribution.
 • 2003. Innovation - between rationality, power and trust.
 • 2002. Land politics and trust in Western South Africa.
 • 2002. Land and trust in Western South Africa.
 • 2001. Professionalism in Tanzania under colonial and TANU rule.
 • 2001. Professionalism in African administrative cultures. Introduction to Admin Africa Book on the plight of professionalism in African states.
 • 2000. Administration of land reform and trust relations, Western and Northern Cape compared.
 • 1995. A political Theory of Administrative Innovation. Public Administration as Agent of Economic Moderniztion.
Reader opinion piece
 • 2012. Tilregnelighet - en bemerkning til hva det er. Bergens Tidende.
 • 2008. Replikk til Lægreid og Roness. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 145-146.
 • 2008. Balansen på Høyden. Uib krtikken. Bergens Tidende.
Short communication
 • 2009. VAM: Nasjonal nærsynthet i velferdsforskningen. Forskningspolitikk.
Book review
 • 2019. Et fyrverkeri av en bok Anmeldelse av boka Metaforer. Hva, hvor og hvorfor, skrevet av forfatterne Magdalena Agdestein og Norunn Askeland. Universitetsforlaget 2019 . Kult- : Vestfolds tidsskrift for kunst, kultur og debatt.
 • 2010. Hvordan den norske fiskeriallmenningen ble privatisert. Om Bjørn Hersougs forskningsmetode. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 231-234.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2004. Professionalism and Good Governance in Africa. Abstrakt forlag.
Academic monograph
 • 2017. How Speech acting and the struggle of narratives generate organization.
 • 2012. Vitenskap i praksis. Metoder i forskning på harde og sosiale fakta.
Non-fiction book
 • 1994. The State in the Modernization Process: The Case of Norway 1850-1970. Ad Notam Gyldendal, Oslo.
 • 1993. Aid and Entrepreneurship in Tanzania. The Norwegian Development Agency's (NORAD's) Contribution to Entrepreneurial Mobilization in the Public Sector in Tanzania. Dar es Salaam University Publishers, Dar es Salaam.
Compendium
 • 1995. Politikkens organisasjon innen nasjonalstatens rammer. En tolkning basert i det norske eksemplet.
Thesis at a second degree level
 • 2004. Accesibility Transparency and Public Choice.
Masters thesis
 • 2006. The new contractualism: Many and different approaches. An exploration of contemporary use and interpretations of contractual protocols.
 • 2006. Regionalt innovasjonssystem. Betingelsen for en velfungerende forsknings- og kunnskapspark.
 • 2006. Organisasjonsprosesser i FN.
 • 2006. MåltidsARENA - der måltid er mer enn mat.
 • 2006. Fra læring til næring. Nettverksbygging som strategi for nye næringer.
 • 2006. En studie av offentlig entreprenørskap i Pudong New Area, Shanghai.
Popular scientific article
 • 2019. DET SOSIALES ONTOLOGI. DAG ØSTERBERG OG JOHN SEARLE. sosiologen.no.
 • 2017. Om fornuft i uløste organisasjonsspørsmål. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.
 • 2011. Språket limer oss sammen. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.
 • 2010. Hva med handlingsfriheten? Kronikk i BT. Bergens Tidende.
 • 2007. ANC-privatisering sender folk til byene. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.
Feature article
 • 2019. Den grusomme suvereniteten. Klassekampen.
 • 2014. Retten som teater. Bergens Tidende.
 • 2013. Samme modell passer ikke overalt. Bergens Tidende.
 • 2012. Den temmede hesten. Bergens Tidende.
 • 2011. Det viktigste våpenet for et sivilisert samfunn (valgene). Bergens Tidende. 25.
 • 2010. Samfunnsveven. Biologien legger vilkårene for individets frihet og samfunnets variasjonsbredde. Klassekampen.
 • 2010. Ansvar for fellesskapet. Bergens Tidende.
 • 2009. Norge trenger u-hjelp. Bergens Tidende.
 • 2009. Finanskrisen i politisk lys. Bergens Tidende.
 • 2009. Eilertsens næringslivsbegeistring. Det skjøre systemet i politikken er det offentlige. Bergens Tidende.
 • 2009. Eilertsens næringslivsbegeistring. Bergens Tidende.
 • 2008. Opprørsk og reaksjonært. (politikkbegrepet i Frps program). Bergens Tidende.
 • 2007. Velgere fra samfunnets ytterkant. Bergens Tidende.
 • 1995. Verdibegrpets institusjonsavhengighet. Hvem skaper og bruker verdier? Dagens næringsliv.
Doctoral dissertation
 • 2006. The Politics of Housing Delivery: A Comparative Study of Administrative Behaviour in South Africa and Zimbabwe. 91.
 • 1988. A critique of state autonomy in Norway 1850-1970 : changing class-state relations in a small capitalist society.
Interview
 • 2014. Nasjonalstaten: Om samvirke som organisasjonsform i privat og offentlig sektor.
Documentary
 • 2005. The corporate enemy. WTO negotiations and small-scale agriculture in South Africa.
Programme participation
 • 2006. Demokratiet som styresett. Diskusjon med Bernt Hagtvet.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2005. The contraction- and detraction thesis. 27 pages.
 • 2005. The Contraction- and Detraction Thesis. A theory on power and values conflicts in democracies. 23 pages.
 • 2005. Land Politics and Trust Relations inm Government: Findings from Western South Africa. 19 pages.
 • 2004. The space for knowledge in Tanzanian politics is not there. 18 pages.
 • 2004. Professionalism in African settings. 28 pages.
 • 2004. In conclusion: Resistance to 'traditional' modernisation, deconstruction of the modernising state and the increased importance of cultured professionalism. 10 pages.
 • 2003. Kontraksjon og detraksjonstesen. En teori om makt og verdikonflikt i demokratier. Kapittel 18. 11 pages.
 • 1999. A political theory of administrative innovation. 1 pages.
Encyclopedia article
 • 1997. Kontraksjon- detraksjonstesen. 141. In:
  • 1997. Statsvitenskapelig Leksikon. Universitetsforlaget, Oslo.
Poster
 • 1999. The politics of aministrative authority in rural development, Tanzania, Zimbabwe and South Africa compared.
 • 1999. The Admin South Africa Project: Democracy, administrative authority and trust.
 • 1999. Political regimes and knowledge in East-South Africa States. The Problem of Institutionalising Professionalism in African governments.
 • 1999. Administrative authority in African states.
Academic literature review
 • 2007. Statsvitenskapen mellom maktens ordensbehov og frigjøringspresset. 320-335.

More information in national current research information system (CRIStin)