Home
 • E-mailThorvald.Sirnes@uib.no
 • Phone+47 55 58 89 63
 • Visitor Address
  Parkveien 9
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Books
 • Høstaker, Roar; Brekke, Ole; Sirnes, Thorvald. 2003. Dimensjonar i moderne sosialteori : Bourdieu, Habermas, Latour og Luhmann. 212 pages. ISBN: 82-521-5793-9.
 • Sirnes, Thorvald; Brekke, Ole Andreas; Høstaker, Roar. 2003. Dimensjonar i moderne sosialteori. Bourdieu, Habermas, Latour og Luhmann. Det Norske Samlaget. 213 pages. ISBN: 82-521-5793-9.
 • Meyer, Siri; Sirnes, Thorvald. 1999. Normalitet og identitetsmakt i Norge.
 • Sirnes, Thorvald; Meyer, Siri. 1999. Normalitet og identitetsmakt i Norge. 218 pages. ISBN: 82-417-1112-3.
Journal articles
 • Brekke, Ole Andreas; Sirnes, Thorvald. 2015. Lidingas suverenitet? Om unntakstilstandar i britisk og norsk embryopolitikk. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 33: 122-149.
 • Risøy, Sølvi Marie; Sirnes, Thorvald. 2015. The decision: Relations to oneself, authority and vulnerability in the field of selective abortion. BioSocieties. 10: 317-340. doi: 10.1057/biosoc.2014.39
 • Sirnes, Thorvald. 2015. Bokomtale: Per Otnes, Dag Østerberg, Hans Ebbing og Olav Mjaatvedt : Hans Skjervheim - en kritisk nylesning. Oslo: Abstrakt forlag, 2014. Sosiologisk Tidsskrift. 23: 289-292.
 • Sirnes, Thorvald. 2015. Unntakstilstand, det nakne livet og døden. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 26: 40-55.
 • Brekke, Ole Andreas; Sirnes, Thorvald. 2011. Biosociality, biocitizenship and the new regime of hope and despair: interpreting "Portraits of Hope" and the "Mehmet Case". New genetics and society (Print). 30: 347-374. doi: 10.1080/14636778.2011.592012
 • Risøy, Sølvi Marie; Sirnes, Thorvald. 2010. Alt ansvar alene. Morgenbladet. 19-19. Published 2010-12-03.
 • Brekke, Ole Andreas; Sirnes, Thorvald. 2006. Population biobanks: The Ethical Gravity of Informed Consent. BioSocieties. 1: 385-398. doi: 10.1017/S1745855206004029
 • Sirnes, Thorvald. 2006. Romantikk som integrering. Dagbladet.
 • Sirnes, Thorvald. 2006. Særnorsk forskningsdebatt. Forskningspolitikk. 3.
 • Røkenes, Tone Helene; Sirnes, Thorvald. 2005. "In the name of love...". Den norske bataljonen i Kosovo i perioden 2002-2003. Nytt Norsk Tidsskrift. 22: 127-128.
 • Sirnes, Thorvald. 2005. "Den offentlege naturvitskapen". Dagbladet. Published 2005-01-30.
 • Sirnes, Thorvald. 2005. Deviance or Homo Sacer ? Foucault, Agamben and Foetal Diagnostics. Scandinavian Journal of Disability Research. 7: 206-219. doi: 10.1080/15017410500246053
 • Sirnes, Thorvald. 2005. Homo Academicus. Dagbladet. Published 2005-06-06.
 • Sirnes, Thorvald. 2005. Autoritær formidling. Dagbladet. Published 2005-02-09.
 • Sirnes, Thorvald. 2005. Monopolisert kritikk. Dagbladet. Published 2005-02-21.
 • Sirnes, Thorvald. 2004. Religion og lidelse i biodebatten. Dagbladet. Published 2004-11-02.
 • Sirnes, Thorvald. 2004. Fosterdemokratiet. Dagbladet. Published 2004-03-31.
 • Sirnes, Thorvald. 2004. Alt for å hjelpa II. Dagbladet. Published 2004-11-23.
 • Sirnes, Thorvald. 2004. Kor mykje reduksjonisme tåler demokratiet ? Morgenbladet. Published 2004-03-26.
 • Loga, Jill; Sirnes, Thorvald. 2003. Godhetsregimet. Morgenbladet.
 • Risøy, Sølvi Marie; Sirnes, Thorvald. 2003. Selektiv abort:"Og hvem er jeg som gråter da ?". Genialt. 12.
 • Sirnes, Thorvald. 2003. I Bourdieu-affekt. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 1. 112-125.
 • Sirnes, Thorvald. 2003. Kampen om språket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2003-09-17.
 • Sirnes, Thorvald. 2003. Godhetsregimet. Morgenbladet. Published 2003-02-21.
 • Sirnes, Thorvald. 2003. Språk som makt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2003-10-10.
 • Sirnes, Thorvald. 2002. Medisinske utopiar. Dagbladet. Published 2002-02-18.
 • Sirnes, Thorvald. 2002. Bourdieu-effekten. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 2. 80-104.
 • Sirnes, Thorvald. 2002. Det reduksjonistiske Arbeidarpartiet. Morgenbladet. Published 2002-02-15.
 • Elvbakken, Kari Tove; Sirnes, Thorvald. 2001. Frigjering og disiplin. Abortspørsmålets kontekst. Tidsskrift for velferdsforskning. 4: 73-84.
 • Loga, Jill; Sirnes, Thorvald. 2001. Ondskapskommisjonen. Morgenbladet.
 • Sirnes, Thorvald. 2001. 3.3.1.Three Discourses. Three Countries. One Sector. A comparison of theatre policy in Norway, Sweden and Finland from a discourse-perspective. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 1. 46-84.
 • Loga, Jill; Sirnes, Thorvald. 2000. Verdier under en ny regjering. Morgenbladet.
 • Meyer, Siri; Sirnes, Thorvald. 2000. Når samfunnet forstummer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2000-10-15.
 • Sirnes, Thorvald. 2000. Verdier under en ny regjering. Morgenbladet. Published 2000-04-14.
 • Sirnes, Thorvald. 1998. Habermas og den sein-moderne politikkens mogligheter. Sosiologisk Årbok. 2. 17-39.
 • Sirnes, Thorvald. 1998. Akademisering. Diskurskollisjon, habitus og sosial verdsetting. Sosiologisk Tidsskrift. 6: 107-129.
 • Sirnes, Thorvald. 1998. Oppsøkande genetikk - eit framskritt ? Dagbladet. Published 1998-03-08.
Reports and theses
 • Sirnes, Thorvald. 1997. Risiko og meining : mentale brot og meiningsdimensjonar i industri og politikk : bidrag til den sosiale stadieteorien. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Bergen. 395 pages.
 • Sirnes, Thorvald. 1997. Risiko og meining. Mentale brot og meiningsdimensjonar i industri og politikk. Bidrag til den sosiale stadieteorien. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap. Universitetet i Bergen., Bergen. 395 pages.
Book sections
 • Sirnes, Thorvald. 2006. Den gode normaliteten. kapittel 4, pages 119-134. In:
  • Breivik, Jan-Kåre; Eriksen, Thomas Hylland. 2006. Normalitet. Universitetsforlaget. 334 pages. ISBN: 9788215010625.
 • Sirnes, Thorvald. 2004. En vision for framtidens genomforskning. kapittel 5, pages 103-124. In:
  • Lundin, Susanne. 2004. Essaer om medicinska visioner och personliga val. Nordic Academic Press. 204 pages. ISBN: 91-89116-58-5.
 • Sirnes, Thorvald. 2003. A Comparison of Theatre Policy. kapittel 9, pages 305-334. In:
  • Duelund, Peter. 2003. The Nordic Cultural Model. 601 pages. ISBN: 87-986225-5-2.
 • Sirnes, Thorvald. 2003. Kjærleik og kunst:Luhmann og Bourdieu. Kapittel 4, pages 120-180. In:
  • Sirnes, Thorvald; Brekke, Ole Andreas; Høstaker, Roar. 2003. Dimensjonar i moderne sosialteori. Bourdieu, Habermas, Latour og Luhmann. Det Norske Samlaget. 213 pages. ISBN: 82-521-5793-9.
 • Sirnes, Thorvald. 1999. "Alt som er fast, fordamper"? kapittel nr.2, pages 29-75. In:
  • Sirnes, Thorvald; Meyer, Siri. 1999. Normalitet og identitetsmakt i Norge. 218 pages. ISBN: 82-417-1112-3.

More information in national current research information system (CRIStin)