Home
Tine Eidsvaag's picture

Tine Eidsvaag

Associate Professor
 • E-mailEidsvaag@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 48+47 416 31 582
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Journal articles
 • Eidsvaag, Tine. 2019. Håndhilsesakene for Diskrimineringsnemnda (DIN-2018-48 og DIN-2018-108). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 1.
 • Eidsvaag, Tine. 2018. Beviskrav til oppsigelse av gravid arbeidstaker, HR-2018-1189-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 20: 2-3.
 • Eidsvaag, Tine. 2018. Omfanget av likebehandlingsprinsippet for innleide fra vikarbyråer, HR-2018-1037-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 20: 1-2.
 • Eidsvaag, Tine. 2018. Fleksibilitet overfor fleksible arbeidstakere? Om tilrettelegging for vikarbyråansatte. Arbeidsrett. 15: 135-163. doi: 10.18261/ISSN.1504-3088-2018-02-01
 • Eidsvaag, Tine. 2016. Arbeidslinjen og menneskerettighetene. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 2016: 45-57.
 • Eidsvaag, Tine; Plesner, Ingvill Thorson. 2016. Fellesverdier og rett til reservasjon. Vårt land. 16-17. Published 2016-09-06.
 • Eidsvaag, Tine. 2015. Arbeidsgiver får mer makt. Bergens Tidende. 40-40. Published 2015-01-21.
 • Eidsvaag, Tine; Inghammar, Andreas. 2014. The definition of ‘disability’ under EU law and its impact on the protection of persons with disabilities in Denmark, Norway and Sweden. European Journal of Social Law. 4. 18 pages.
 • Eidsvaag, Tine. 2001. Kommentarer til mønsterbesvarelse (Teori nr. 1, 2. avd. vår 2001. Innjuria (tidsskrift for juridiske studenter Bergen). 6/2001. 80-81.
 • Eidsvaag, Tine. 1995. Kommentar 2. avd. vår 1994, teori. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 35-36.
Reports and theses
 • Myskja, Bjørn Kåre; Eidsvaag, Tine; Magelssen, Morten; Plesner, Ingvill Thorson; Øverenget, Einar; Stueflaten, Bodil; Foldøy Byberg, Marianne. 2016. Samvittighetsfrihet i arbeidslivet (NOU 2016: 13). NOU - Norges offentlige utredninger. 2016: 13. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Informasjonsforvaltning, Oslo. 175 pages.
 • Eidsvaag, Tine. 2009. Handlaus gjæte : vern mot utstøting og diskriminering av arbeidstakere med helseproblemer eller funksjonsnedsettelse. 643 pages.
 • Eidsvaag, Tine. 1996. Bør skoleelevers arbeidsmiljø vernes av arbeidsmiljøloven? I Soria Moria slott: Skolen som elevenes arbeidsplass. Barneombudet, Oslo. 32 pages.
Book sections
 • Eidsvaag, Tine. 2016. Midlertidig ansettelse på "generelt" grunnlag i EØS-rettslig belysning. Kapittel 14, pages 153-161. In:
  • Mulder, Bernard Johann; Hotvedt, Marianne Jenum; Nesvik, Marie; Sundet, Tron Løkken. 2016. Sui generis. Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget. 832 pages. ISBN: 9788215025995.
 • Eidsvaag, Tine. 2014. The activation line in social security and social assistance law: a human rights perspective. 5, pages 81-101. In:
  • Aasen, Henriette Sinding; Gloppen, Siri; Magnussen, Anne-Mette; Nilssen, Even. 2014. Juridification and social citizenship in the welfare state. Edward Elgar Publishing. 317 pages. ISBN: 978-1-78347-022-8.
 • Eidsvaag, Tine. 2002. Vern mot diskriminering av funksjonshemmede arbeidstakere i et EØS-perspektiv. 505-520. In:
  • Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget. 664 pages. ISBN: 82-7674-827-9.
 • Eidsvaag, Tine. 1998. I hvilken grad setter arbeidsmiljøhensyn grenser for arbeidsgivers frihet til å legge vekt på arbeidssøkernes helsetilstand ved ansettelse? 511-529. In:
  • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 pages. ISBN: 82-419-0234-4.
 • Eidsvaag, Tine. 1995. Kommentarer til eksamensbesvarelse praktikum - høst 1992. 191-194. In:
  • Frantzen, Torstein. 1995. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 2. avd. jus. ISBN: 82-7674-181-9.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence