Home
Tine Eidsvaag's picture

Tine Eidsvaag

Associate Professor
 • E-mailEidsvaag@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 48+47 416 31 582
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • 2018. Fleksibilitet overfor fleksible arbeidstakere? Om tilrettelegging for vikarbyråansatte. Arbeidsrett. 135-163.
 • 2017. NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet. Arbeidsrett. 99-112.
 • 2016. Arbeidslinjen og menneskerettighetene. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 45-57.
 • 2014. The definition of ‘disability’ under EU law and its impact on the protection of persons with disabilities in Denmark, Norway and Sweden. European Journal of Social Law. 18 pages.
 • 2001. Kommentarer til mønsterbesvarelse (Teori nr. 1, 2. avd. vår 2001. Innjuria (tidsskrift for juridiske studenter Bergen). 80-81.
 • 1995. Kommentar 2. avd. vår 1994, teori. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 35-36.
Report
 • 2016. Samvittighetsfrihet i arbeidslivet (NOU 2016: 13) . 2016: 13. 2016: 13. .
 • 1996. Bør skoleelevers arbeidsmiljø vernes av arbeidsmiljøloven? I Soria Moria slott: Skolen som elevenes arbeidsplass. .
Lecture
 • 2019. Individuell tilrettelegging i arbeidsforhold for personer med funksjonsnedsettelse.
 • 2018. Nytt i diskrimineringslovgivningen .
 • 2018. Ny likestillings- og diskrimineringslovgivning.
 • 2018. Menneskerettigheter og diskrimineringsvern.
 • 2017. Forslag om endringer i håndhevelsesapparatet på diskrimineringsområdet.
 • 2016. Samvittighetsfrihet i arbeidslivet.
 • 2016. Adgangen til midlertidig ansettelse etter 1. juli 2015.
 • 2014. Arbeidslinjen i trygde- og sosialretten - et menneskerettslig perspektiv.
 • 2002. Diskriminering i arbeidslivet. Norsk rett sett i lys av EØS-retten og internasjonale menneskerettigheter.
 • 1995. Bør skoleelevers arbeidsmiljø vernes av arbeidsmiljøloven?
Popular scientific lecture
 • 2019. (U)berettigede instrukser vs. arbeidsrettslig lydighetsplikt .
 • 2010. Upåregnelige psykiske belastninger i arbeidslivet.
 • 2009. Handlaus gjæte.
Academic lecture
 • 2019. Women in business and social rights under Norwegian law.
 • 2019. Nytt i diskrimineringsretten – med fokus på Diskrimineringsnemnda.
 • 2019. Decent work for domestic workers: comparing Spanish and Norwegian law in light of the ILO C189 on domestic work.
 • 2016. The definition of ’disability’ under EU law and its impact on the protection of persons with disabilities in Denmark, Norway and Sweden.
 • 2013. Disability and accessability - legal perspectives.
 • 2011. Temporary Agency Workers and Social Citizenship.
 • 2010. Arbeidsmiljøloven - tvangstrøye eller fornuftig redskap?
Popular scientific article
 • 2019. Håndhilsesakene for Diskrimineringsnemnda (DIN-2018-48 og DIN-2018-108). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.
 • 2018. Omfanget av likebehandlingsprinsippet for innleide fra vikarbyråer, HR-2018-1037-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 1-2.
 • 2018. Beviskrav til oppsigelse av gravid arbeidstaker, HR-2018-1189-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 2-3.
Feature article
 • 2016. Fellesverdier og rett til reservasjon. Vårt land. 16-17.
 • 2015. Arbeidsgiver får mer makt. Bergens Tidende. 40-40.
Doctoral dissertation
 • 2009. Handlaus gjæte : vern mot utstøting og diskriminering av arbeidstakere med helseproblemer eller funksjonsnedsettelse.
Interview
 • 2019. Drømte om fast jobb - ble møtt med uryddige arbeidsforhold.
 • 2016. Trekte tilsettinga etter ei veke.
 • 2016. Råder Nav til å myke opp dagpenge-nei.
 • 2016. Fikk erstatning etter jobbnekt.
 • 2016. Etter dommen har falt.
 • 2016. - La ledige si nei.
 • 2015. Konflikter i kø for KTV Group.
 • 2014. Har ikke rett på å ta ferie.
 • 2014. Foreldre har ingen rettigheter under lærerstreiken.
 • 2014. Dette må du vite dersom det blir barnehagestreik.
 • 2013. Oppfatter Norwegian-sitat som illojalt.
 • 2012. - Ikke lovregulert.
 • 2011. Vant over utbrytere.
 • 2010. Uklart lovverk og manglende avtaler i bransjen.
 • 2010. Holmvik overrasket over spillersparking.
 • 2010. For å unngå at rederine stjeler mannskaper fra hverandre, har Odfjell pålagt sine kadetter ti års bindingstid. Ulovlig, mener jusekspert.
 • 2009. Noreg er god - på papiret.
 • 2009. Ditt ansvar å komme i tide.
 • 2009. - Sannsynligvis lovlig.
 • 2008. Trolig i strid med loven.
 • 2008. Kan være oppsigelsesgrunn.
 • 2008. Får ikke jobbe med piercing.
 • 2006. Jobb-nekt for røykere.
 • 2005. Føler seg stuet vekk; fakta/sabotasjesaken.
 • 2004. Går til sak mot T24.
 • 2003. Tap kan knuse Storm.
 • 2003. Må ha fleksible arbeidsavtaler.
 • 2002. Får juridisk støtte.
 • 2001. Politikrangel om 2883 kroner.
 • 2000. Sandman-utvalget: Rammer ansatte med høyt sykefravær.
 • 1998. Bryter arbeidsmiljøloven.
 • 1995. Nervekrig på streikens første dag.
 • 1995. Frustrerte politifolk med "aksjon overtidsnekt".
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2020. Ubehaget i kulturen. Om Kjønnsnøytral håndhilsing og kjønnsnøytrale toaletter. 20 pages.
 • 2016. Midlertidig ansettelse på "generelt" grunnlag i EØS-rettslig belysning. 9 pages.
 • 2014. The activation line in social security and social assistance law: a human rights perspective. 21 pages.
 • 2002. Vern mot diskriminering av funksjonshemmede arbeidstakere i et EØS-perspektiv. 16 pages.
 • 1998. I hvilken grad setter arbeidsmiljøhensyn grenser for arbeidsgivers frihet til å legge vekt på arbeidssøkernes helsetilstand ved ansettelse? 19 pages.
 • 1995. Kommentarer til eksamensbesvarelse praktikum - høst 1992. 4 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence