Home
Tine Eidsvaag's picture

Tine Eidsvaag

Associate Professor
 • E-maileidsvaag@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 48
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2021). Social Protection of Digital Platform Workers under Norwegian Law. Eastern European Journal of Transnational Relations. 35-48.
 • Show author(s) (2018). Fleksibilitet overfor fleksible arbeidstakere? Om tilrettelegging for vikarbyråansatte. Arbeidsrett. 135-163.
 • Show author(s) (2017). NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet. Arbeidsrett. 99-112.
 • Show author(s) (2016). Arbeidslinjen og menneskerettighetene. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 45-57.
 • Show author(s) (2014). The definition of ‘disability’ under EU law and its impact on the protection of persons with disabilities in Denmark, Norway and Sweden. European Journal of Social Law. 18 pages.
 • Show author(s) (2001). Kommentarer til mønsterbesvarelse (Teori nr. 1, 2. avd. vår 2001. Innjuria (tidsskrift for juridiske studenter Bergen). 80-81.
 • Show author(s) (1995). Kommentar 2. avd. vår 1994, teori. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 35-36.
Report
 • Show author(s) (2016). Samvittighetsfrihet i arbeidslivet (NOU 2016: 13) . 2016: 13. 2016: 13. .
 • Show author(s) (1996). Bør skoleelevers arbeidsmiljø vernes av arbeidsmiljøloven? I Soria Moria slott: Skolen som elevenes arbeidsplass. .
Lecture
 • Show author(s) (2022). Arbeid i arbeidstakers hjem.
 • Show author(s) (2019). Individuell tilrettelegging i arbeidsforhold for personer med funksjonsnedsettelse.
 • Show author(s) (2018). Nytt i diskrimineringslovgivningen .
 • Show author(s) (2018). Ny likestillings- og diskrimineringslovgivning.
 • Show author(s) (2018). Menneskerettigheter og diskrimineringsvern.
 • Show author(s) (2017). Forslag om endringer i håndhevelsesapparatet på diskrimineringsområdet.
 • Show author(s) (2016). Samvittighetsfrihet i arbeidslivet.
 • Show author(s) (2016). Adgangen til midlertidig ansettelse etter 1. juli 2015.
 • Show author(s) (2014). Arbeidslinjen i trygde- og sosialretten - et menneskerettslig perspektiv.
 • Show author(s) (2002). Diskriminering i arbeidslivet. Norsk rett sett i lys av EØS-retten og internasjonale menneskerettigheter.
 • Show author(s) (1995). Bør skoleelevers arbeidsmiljø vernes av arbeidsmiljøloven?
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2019). (U)berettigede instrukser vs. arbeidsrettslig lydighetsplikt .
 • Show author(s) (2010). Upåregnelige psykiske belastninger i arbeidslivet.
 • Show author(s) (2009). Handlaus gjæte.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). The legal framework on homeoffice in Norway.
 • Show author(s) (2019). Women in business and social rights under Norwegian law.
 • Show author(s) (2019). Nytt i diskrimineringsretten – med fokus på Diskrimineringsnemnda.
 • Show author(s) (2019). Decent work for domestic workers: comparing Spanish and Norwegian law in light of the ILO C189 on domestic work.
 • Show author(s) (2016). The definition of ’disability’ under EU law and its impact on the protection of persons with disabilities in Denmark, Norway and Sweden.
 • Show author(s) (2013). Disability and accessability - legal perspectives.
 • Show author(s) (2011). Temporary Agency Workers and Social Citizenship.
 • Show author(s) (2010). Arbeidsmiljøloven - tvangstrøye eller fornuftig redskap?
Popular scientific article
 • Show author(s) (2023). Ringer sjefen deg i helgen? Det kan det bli slutt på Flere land har lovfestet arbeidstakeres rett til å gjøre seg utilgjengelig for arbeidsgiver utenfor arbeidstid. blogg.forskning.no.
 • Show author(s) (2020). Omfanget av likebehandlingskravet ved innleie fra bemanningsforetak - selskapsbonus. HR-2020-2019-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 4-6.
 • Show author(s) (2019). Håndhilsesakene for Diskrimineringsnemnda (DIN-2018-48 og DIN-2018-108). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.
 • Show author(s) (2018). Omfanget av likebehandlingsprinsippet for innleide fra vikarbyråer, HR-2018-1037-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 1-2.
 • Show author(s) (2018). Beviskrav til oppsigelse av gravid arbeidstaker, HR-2018-1189-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 2-3.
Feature article
 • Show author(s) (2016). Fellesverdier og rett til reservasjon. Vårt land. 16-17.
 • Show author(s) (2015). Arbeidsgiver får mer makt. Bergens Tidende. 40-40.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2009). Handlaus gjæte : vern mot utstøting og diskriminering av arbeidstakere med helseproblemer eller funksjonsnedsettelse.
Interview
 • Show author(s) (2023). Norske påsketradisjonar før og no.
 • Show author(s) (2023). Fryktar Bybanen vil øydelegge bedrifta - tilrådde dei tilsette om å stemme i mot Arbeidsgjevar tilrådde dei tilsette om å stemme på parti som er i mot Bybanen over Bryggen i Bergen. – Etisk urovekkjande, meiner jurist.
 • Show author(s) (2023). Fortsatt brukes «å fantegå» i arbeidslivet.
 • Show author(s) (2021). Tonny (49) nekter å ansette folk som er vaksinert mot korona.
 • Show author(s) (2021). Rømte med sønnen: Siktet for kidnapping - mottar lønn fra Norge.
 • Show author(s) (2021). Opptrapping av streiken – stengde skular og barnehagar.
 • Show author(s) (2021). Kommunen bruker 4,6 mill på sluttavtaler med varslere.
 • Show author(s) (2019). Drømte om fast jobb - ble møtt med uryddige arbeidsforhold.
 • Show author(s) (2016). Trekte tilsettinga etter ei veke.
 • Show author(s) (2016). Råder Nav til å myke opp dagpenge-nei.
 • Show author(s) (2016). Fikk erstatning etter jobbnekt.
 • Show author(s) (2016). Etter dommen har falt.
 • Show author(s) (2016). - La ledige si nei.
 • Show author(s) (2015). Konflikter i kø for KTV Group.
 • Show author(s) (2014). Har ikke rett på å ta ferie.
 • Show author(s) (2014). Foreldre har ingen rettigheter under lærerstreiken.
 • Show author(s) (2014). Dette må du vite dersom det blir barnehagestreik.
 • Show author(s) (2013). Oppfatter Norwegian-sitat som illojalt.
 • Show author(s) (2012). - Ikke lovregulert.
 • Show author(s) (2011). Vant over utbrytere.
 • Show author(s) (2010). Uklart lovverk og manglende avtaler i bransjen.
 • Show author(s) (2010). Holmvik overrasket over spillersparking.
 • Show author(s) (2010). For å unngå at rederine stjeler mannskaper fra hverandre, har Odfjell pålagt sine kadetter ti års bindingstid. Ulovlig, mener jusekspert.
 • Show author(s) (2009). Noreg er god - på papiret.
 • Show author(s) (2009). Ditt ansvar å komme i tide.
 • Show author(s) (2009). - Sannsynligvis lovlig.
 • Show author(s) (2008). Trolig i strid med loven.
 • Show author(s) (2008). Kan være oppsigelsesgrunn.
 • Show author(s) (2008). Får ikke jobbe med piercing.
 • Show author(s) (2006). Jobb-nekt for røykere.
 • Show author(s) (2005). Føler seg stuet vekk; fakta/sabotasjesaken.
 • Show author(s) (2004). Går til sak mot T24.
 • Show author(s) (2003). Tap kan knuse Storm.
 • Show author(s) (2003). Må ha fleksible arbeidsavtaler.
 • Show author(s) (2002). Får juridisk støtte.
 • Show author(s) (2001). Politikrangel om 2883 kroner.
 • Show author(s) (2000). Sandman-utvalget: Rammer ansatte med høyt sykefravær.
 • Show author(s) (1998). Bryter arbeidsmiljøloven.
 • Show author(s) (1995). Nervekrig på streikens første dag.
 • Show author(s) (1995). Frustrerte politifolk med "aksjon overtidsnekt".
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). Styringsrett og arbeidstakers krav om individuelle arbeidstidstilpasninger. 23 pages.
 • Show author(s) (2020). Ubehaget i kulturen. Om Kjønnsnøytral håndhilsing og kjønnsnøytrale toaletter. 19 pages.
 • Show author(s) (2016). Midlertidig ansettelse på "generelt" grunnlag i EØS-rettslig belysning. 9 pages.
 • Show author(s) (2014). The activation line in social security and social assistance law: a human rights perspective. 21 pages.
 • Show author(s) (2002). Vern mot diskriminering av funksjonshemmede arbeidstakere i et EØS-perspektiv. 16 pages.
 • Show author(s) (1998). I hvilken grad setter arbeidsmiljøhensyn grenser for arbeidsgivers frihet til å legge vekt på arbeidssøkernes helsetilstand ved ansettelse? 19 pages.
 • Show author(s) (1995). Kommentarer til eksamensbesvarelse praktikum - høst 1992. 4 pages.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2023). Tilkoblet eller frakoblet? Noen rettslige problemstillinger ved bruk av hjemmekontor. Arbeidsrett.
 • Show author(s) (2022). Oppsigelse på grunnlag av arbeidstakers ‘snoking’ i pasientjournal – HR-2021-2389-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 1-3.
 • Show author(s) (2022). Multimedieprodusent: oppsigelse på grunn av redusert arbeidsevne - arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge arbeidstid - HR-2022-390-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 3-5.
 • Show author(s) (2022). Får du erstatning hvis du faller ned trappa på hjemmekontoret? KRONIKK: Hybride arbeidsformer er den nye normalen, men viktige spørsmål om rettigheter på hjemmekontoret er uavklarte. Forskersonen.no.
 • Show author(s) (2022). EU-domstolens dom (Tredje avdeling) 10. februar 2022 i sak C-485/20 HR Rail SA: tilrettelegging for arbeidstaker med funksjonsnedsettelse - omplassering til annen tilling. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 6-7.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence