Home
Tom Olav Klepaker's picture

Tom Olav Klepaker

Associate Professor
 • E-mailTom.Klepaker@uib.no
 • Phone+47 55 58 46 15+47 905 25 828
 • Visitor Address
  Thormøhlensgt. 53 A/B
 • Postal Address
  Postboks 7803
  5020 Bergen

My research splits into two quite different fields; morphological and behavioural differetiation on individual and population level in threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus) and educational research in biology and science.

My teaching deals with biology- and science students who aim to qualify as teachers in secondary school. Focus for this part of the teacher education is how to apply diverse teaching and learning methods to motivate the students and provide good learning, and to develop the ability to reason over personal teaching practice.

Journal articles
 • Klepaker, Tom Olav; Almendingen, Siv Flæsen. 2017. How confident are primary school teachers to teach science? A comparative European study. Conexão Ciência. 12: 176-184.
 • Klepaker, Tom Olav; Østbye, Kjartan; Spence, Rowena; Warren, Mark; Przybylski, Mirosław; Smith, Carl. 2016. Selective agents in the adaptive radiation of Hebridean sticklebacks. Evolutionary Ecology Research. 17: 243-262.
 • Østbye, Kjartan; Harrod, Chris; Gregersen, Finn; Klepaker, Tom Olav; Schulz, Michael; Schluter, Dolph; Vøllestad, Leif Asbjørn. 2016. The temporal window of ecological adaptation in postglacial lakes: a comparison of head morphology, trophic position and habitat use in Norwegian threespine stickleback populations. BMC Evolutionary Biology. 16: 1-16. doi: 10.1186/s12862-016-0676-2
 • Klepaker, Tom Olav; Larsson, Petter. 2013. Ferskvann og ørret kan redde vannet. Bergens Tidende. Published 2013-09-20.
 • Klepaker, Tom Olav; Østbye, Kjartan; Bell, Michael A. 2013. Regressive evolution of the pelvic complex in stickleback fishes: a study of convergent evolution. Evolutionary Ecology Research. 15: 413-435.
 • Voje, Kjetil Lysne; Mazzarella, Anna Virginia Black; Hansen, Thomas F; Østbye, Kjartan; Klepaker, Tom Olav; Bass, Arthur; Herland, Anders; Bærum, Kim Magnus; Gregersen, Finn; Vøllestad, Leif Asbjørn. 2013. Adaptation and constraint in a stickleback radiation. Journal of Evolutionary Biology. 26: 2396-2414. doi: 10.1111/jeb.12240
 • Klepaker, Tom Olav; Østbye, Kjartan; Bernatchez, Louis; Vøllestad, Leif Asbjørn. 2012. Spatio-temporal patterns in pelvic reduction in threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus L.) in Lake Storvatnet. Evolutionary Ecology Research. 14: 169-191.
 • Le Rouzic, Arnaud; Østbye, Kjartan; Klepaker, Tom Olav; Hansen, Thomas F; Bernatchez, Louis; Schluter, Dolph; Vøllestad, Leif Asbjørn. 2011. Strong and consistent natural selection associated with armour reduction in sticklebacks. Molecular Ecology. 20: 2483-2493. doi: 10.1111/j.1365-294X.2011.05071.x
 • Myhre, Fredrik Glenne; Klepaker, Tom Olav. 2009. Body armour and lateral-plate reduction in freshwater three-spined stickleback Gasterosteus aculeatus: adaptations to a different buoyancy regime? Journal of Fish Biology. 75: 2062-2074. doi: 10.1111/j.1095-8649.2009.02404.x
 • Klepaker, Tom Olav; Østbye, Kjartan. 2008. Pelvic anti-predator armour reduction in Norwegian populations of the threespine stickleback: a rare phenomenon with adaptive implications? Journal of Zoology. 276: 81-88. doi: 10.1111/j.1469-7998.2008.00471.x
 • Klepaker, Tom Olav; Almendingen, Siv Flæsen; Tveita, Johannes. 2007. Young Norwegian students' preferences for learning activities and the influence of these activities on the students' attitudes to and perfomance in science. NorDiNa : Nordic Studies in Science Education. 3: 45-56.
 • Klepaker, Tom; Almendingen, Siv Flæsen; Tveita, Johannes. 2005. Fra o-fag til natur- og miljøfag gjennom Reform 97 - ble det en suksess? Norsk pedagogisk tidsskrift. 1. 6-16.
 • Klepaker, Tom; Almendingen, Siv Flæsen; Tveita, Johannes. 2005. Natur- og miljøfag - faget elevene liker, men få ser noen framtid i. Noen resultater fra Evalueringa av Reform 97 for natur og miljøfag. Naturfag. 1. 50-51.
Reports and theses
 • Almendingen, Siv Flæsen; Klepaker, Tom; Tveita, Johannes. 2003. Det bortkomne faget : naturfaget tilbake i norsk grunnskole. Norges forskningsråd, Oslo. 21 pages.
 • Almendingen, Siv Flæsen; Klepaker, Tom; Tveita, Johannes. 2003. Tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det...? : en evaluering av natur- og miljøfag etter Reform 97. Høgskolen i Nesnas skriftserie. 52. Høgskolen i Nesna, Nesna. 112 pages.
 • Tveita, Johannes; Almendingen, Siv Flæsen; Klepaker, Tom. 2003. Natur- og miljøfag liv laga : en evaluering av natur- og miljøfaget etter Reform 97. Høgskolen i Nesnas skriftserie. 51. Høgskolen i Nesna, Nesna. 27 pages.
 • Davidsen, Hanne; Dybo, Tor; Klepaker, Tom. 2000. FoU-virksomheten ved Høgskolen i Nesna : årsmelding 1998. Fredrikke : organ for FoU-publikasjoner. 3. Høgskolen i Nesna, Nesna. 15 pages.
Book sections
 • Almendingen, Siv Flæsen; Klepaker, Tom Olav; Tveita, Johannes. 2012. Noen verktøy hentet fra smårommene i den naturfagsdidaktiske verktøykassa som kan stimulere til å kommunisere naturfag. 18, pages 255-265. In:
  • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar. 2012. Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget. 294 pages. ISBN: 978-82-15-02004-4.
 • Olsen, Atle Ivar; Henanger, Frode H.; Klepaker, Tom; Pedersen, Bjørn Sture; Sørmo, Wenche; Tveita, Johannes. 2008. Teacher's attitude to science education and implications for their teaching of science in school. Kapittel, pages 585-589. In:
  • Cavas, B.*. 2008. Proceedings of the XIII. IOSTE symposium on the use of science and technology education for peace and sustainable development. Palme publications. 1382 pages. ISBN: 978-605-5829-16-2.
 • Klepaker, Tom; Almendingen, Siv Flæsen; Tveita, Johannes. 2006. Science and environmental education - can school contribute to positive attitudes among the students? Kapittel, pages . In:
  • Ayob, Aminah. 2006. Proceedings of XII IOSTE Symposium, International Organisation for Science and Technology Education. 809 pages. ISBN: 9789832700395.
 • Tveita, Johannes; Almendingen, Siv Flæsen; Klepaker, Tom. 2006. Har læreverket noe å bety for elevenes faglige prestasjoner og deres holdninger til naturfag og naturfagundervisning? Kapittel, pages 275-282. In:
  • Bering, Lisbeth; Dolin, Jens; Krogh, Lars Brian; Sølberg, Jan; Sørensen, Helene; Troelsen, Rie. 2006. Naturfagsdidaktikkens mange facetter: proceedings fra Det 8. nordiske Forskersymposium om undervisningen i naturfag. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 541 pages. ISBN: 87-7684-087-5.
 • Klepaker, Tom. 2004. Jenter og naturfag - en vanskelig kombinasjon? Kapittel, pages 83-100. In:
  • Klette, Kirsti. 2004. Fag og arbeidsmåter i endring? : tidsbilder fra norsk grunnskole. Universitetsforlaget. 191 pages. ISBN: 82-15-00445-8.
 • Klepaker, Tom Olav; Almendingen, Siv Flæsen; Tveita, Johannes. 2002. Satisfied or dissatisfied with their science teaching? What distinguishes between teachers who evaluate their teaching positively from those who evaluate it negatively? paper 71, pages . In:
  • Bizzo, Nélio Marco Vincenzo. 2002. Rethinking Science and Technology Education to Meet the Demands of Future Generations in a Changing World: Proceedings of 10th [IOSTE] Symposium International... Foz Do Iguaçu, PR, Brasil, 28th July - 2nd August, 2002. International Organization for Science and Technology Education. ISBN: 9781551950297.

More information in national current research information system (CRIStin)

Jacobsen, P. And Klepaker, T. 1985. Freshwater tolerance in the trachurus form of threespined stickleback, Gasterosteus aculeatus L. In West Norway. Fauna norv. Ser. A 6. 9-12

 

Klepaker, T. 1993. Morphological changes in a marine population of the threespine stickleback Gasterosteus aculeatus, recently isolated in fresh water. Can. J. Zool. 71. 1251-1258

 

Klepaker, T. 1994. Evaluation of different genetical models underlying the lateral plate polymorphism in threespine stickleback, based on the morph distribution in natural populations. Del av avhandlingen 

 

Klepaker, T. 1994. Plate morph change in freshwater threespine sticklebacks (Gasterosteus aculeatus), an example of a rapid evolutionary process. Del av avhandlingen

 

Klepaker, T. 1994. Synopsis over avhandlingen

 

Klepaker, T. 1995. Postglacial evolution  in lateral plate morphs in Norwegian freshwater populations of the threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus). Can J. Zool. 73. 898-906  

 

Klepaker, T. 1996. Lateral plate polymorphism in marine and estuarine populations of the threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus) along the coast of Norway. Copeia 14. 120-127.

 

Klepaker, T, Tveita, J., Nergård, T. 1999: Fra orienteringsfag til naturfag i norsk grunnskole. Hvilke konsekvenser har overgangen fått for naturfaget i klasserommet? I Aho, L. (red.): Det 6. Nordiska Forskersymposiet om Undervisning i Naturvetenskap, Joensuu, Finland.

 

Klepaker, T, Tveita, J. 2000: Fra orienteringsfag til natur- og miljøfag. Reform 97 sett i et lærerperspektiv. Innlegg på konferanse i 2000 i regi av Nasjonalt Nettverk for Naturfag.

 

Klepaker, T., Almendingen, S., Tveita, J. 2002: Satisfied or dissatisfied with their science teaching? What distinguishes between teachers who evaluate their teaching positively from those who evaluate it negatively? Proceedings of 10th IOSTE Symposium, Foz do Iguazu, Brasil.

 

Almendingen, S. F, Klepaker, T, Tveita, J. 2003: Det bortkomne faget… Naturfaget tilbake i norsk grunnskole. http://www.program.forskningsradet.no/reform97/

 

Almendingen, S. F, Klepaker, T, Tveita, J. 2003: Natur- og miljøfag – liv laga? En evaluering av natur- og miljøfaget etter Reform 97. Tidskriftserien ved Høgskolen i Nesna. Nr. 51

 

Almendingen, S. F, Klepaker, T, Tveita, J. 2003: Tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det. En evaluering av natur- og miljøfaget etter Reform 97 (Hovedrapport). Tidskriftserien ved Høgskolen i Nesna. Nr. 52

 

Klepaker, T. 2004: Jenter og naturfag – en vanskelig kombinasjon? I Klette, K (red.) Fag i endring? Universitetsforlaget  

 

Klepaker T. 2004: The Norwegian paradox. Gender differences in attitude to science in Norwegian primary schools. Proceedings of 11th IOSTE Symposium, Lublin, Poland.

 

Klepaker, T., Almendingen, S. F., Tveita, J. 2005: Fra o-fag til natur- og miljøfag gjennom Reform 97 – ble det en suksess? Norsk Pedagogisk tidskrift 89. 6-16.

 

Klepaker, T., Almendingen, S. F., Tveita, J. 2005: Just for the fun of it? Implications of practical teaching methods on young students’ attitude and performance in natural science. Proceedings of ESERA 11, Barcelona, Spain

 

Klepaker, T., Almendingen, S. AF., Tveita, J. 2007: Young Norwegian students’ preference for learning activities ant the influence of these activities on the students’ attitudes and performance in science. NorDiNa 2007(1). 45-56.

 

Olsen, A.I., Henanger, F.H., Klepaker, T., Pedersen, B.S., Sørmo, W., Tveita, J. 2008: Teacher’s attitude to science educations and implications for their teaching of science in school. Proceedings of the XIII. IOSTE symposium on the use of science and technology education for peace and substainable development, 585-589.

 

Klepaker, T., Østbye, K. 2008: Pelvic anti-predator armour reduction in Norwegian populations of the threespine stickleback: a rare phenomenon with adaptive implications? Journal of Zoology 276 (2008) 81–88

 

Myhre, F and Klepaker, T. 2009: Body armour and lateral-plate reduction in freshwater

three-spined stickleback Gasterosteus aculeatus: adaptations to a different buoyancy regime? Journal of Fish Biology  75, 2062–2074

 

Le Rouzic, A., Ostbye, K., Klepaker, T., Hansen, T., Bernatchez, L., Schluter, D., Vøllestad L., 2010: Strong and Consistent Natural Selection Associated with Armor Reduction in Sticklebacks (Submitted to Molecular Ecology)