Home
Tom Olav Klepaker's picture

Tom Olav Klepaker

Associate Professor
 • E-mailTom.Klepaker@uib.no
 • Phone+47 55 58 46 15+47 905 25 828
 • Visitor Address
  Thormøhlensgt. 53 A/B
 • Postal Address
  Postboks 7803
  5020 Bergen

My research splits into two quite different fields; morphological and behavioural differetiation on individual and population level in threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus) and educational research in biology and science.

My teaching deals with biology- and science students who aim to qualify as teachers in secondary school. Focus for this part of the teacher education is how to apply diverse teaching and learning methods to motivate the students and provide good learning, and to develop the ability to reason over personal teaching practice.

Academic article
 • Klepaker, Tom Olav; Almendingen, Siv Flæsen. 2017. How confident are primary school teachers to teach science? A comparative European study. Conexão Ciência. 176-184.
 • Østbye, Kjartan; Harrod, Chris; Gregersen, Finn; Klepaker, Tom Olav; Schulz, Michael; Schluter, Dolph; Vøllestad, Leif Asbjørn. 2016. The temporal window of ecological adaptation in postglacial lakes: a comparison of head morphology, trophic position and habitat use in Norwegian threespine stickleback populations. BMC Evolutionary Biology. 1-16.
 • Klepaker, Tom Olav; Østbye, Kjartan; Spence, Rowena; Warren, Mark; Przybylski, Mirosław; Smith, Carl. 2016. Selective agents in the adaptive radiation of Hebridean sticklebacks. Evolutionary Ecology Research. 243-262.
 • Klepaker, Tom Olav; Østbye, Kjartan; Bell, Michael A. 2013. Regressive evolution of the pelvic complex in stickleback fishes: a study of convergent evolution. Evolutionary Ecology Research. 413-435.
 • Voje, Kjetil Lysne; Mazzarella, Anna Virginia Black; Hansen, Thomas F; Østbye, Kjartan; Klepaker, Tom Olav; Bass, Arthur; Herland, Anders; Bærum, Kim Magnus; Gregersen, Finn; Vøllestad, Leif Asbjørn. 2013. Adaptation and constraint in a stickleback radiation. Journal of Evolutionary Biology. 2396-2414.
 • Klepaker, Tom Olav; Østbye, Kjartan; Bernatchez, Louis; Vøllestad, Leif Asbjørn. 2012. Spatio-temporal patterns in pelvic reduction in threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus L.) in Lake Storvatnet. Evolutionary Ecology Research. 169-191.
 • Le Rouzic, Arnaud; Østbye, Kjartan; Klepaker, Tom Olav; Hansen, Thomas F; Bernatchez, Louis; Schluter, Dolph; Vøllestad, Leif Asbjørn. 2011. Strong and consistent natural selection associated with armour reduction in sticklebacks. Molecular Ecology. 2483-2493.
 • Myhre, Fredrik Glenne; Klepaker, Tom Olav. 2009. Body armour and lateral-plate reduction in freshwater three-spined stickleback Gasterosteus aculeatus: adaptations to a different buoyancy regime? Journal of Fish Biology. 2062-2074.
 • Klepaker, Tom Olav; Østbye, Kjartan. 2008. Pelvic anti-predator armour reduction in Norwegian populations of the threespine stickleback: a rare phenomenon with adaptive implications? Journal of Zoology. 81-88.
 • Klepaker, Tom Olav; Almendingen, Siv Flæsen; Tveita, Johannes. 2007. Young Norwegian students' preferences for learning activities and the influence of these activities on the students' attitudes to and perfomance in science. Nordic Studies in Science Education. 45-56.
 • Klepaker, Tom; Almendingen, Siv Flæsen; Tveita, Johannes. 2005. Fra o-fag til natur- og miljøfag gjennom Reform 97 - ble det en suksess? Norsk pedagogisk tidsskrift. 6-16.
Report
 • Almendingen, Siv Flæsen; Klepaker, Tom; Tveita, Johannes. 2003. Tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det...? : en evaluering av natur- og miljøfag etter Reform 97. 52. 52. .
 • Tveita, Johannes; Almendingen, Siv Flæsen; Klepaker, Tom. 2003. Natur- og miljøfag liv laga : en evaluering av natur- og miljøfaget etter Reform 97. 51. 51. .
 • Almendingen, Siv Flæsen; Klepaker, Tom; Tveita, Johannes. 2003. Det bortkomne faget : naturfaget tilbake i norsk grunnskole. .
 • Davidsen, Hanne; Dybo, Tor; Klepaker, Tom. 2000. FoU-virksomheten ved Høgskolen i Nesna : årsmelding 1998. 3. 3. .
Popular scientific lecture
 • Almendingen, Siv Flæsen; Klepaker, Tom; Tveita, Johannes. 2001. Hvordan involvere egne studenter i FoU-prosjekter.
Academic lecture
 • Klepaker, Tom Olav; Almendingen, Siv Flæsen; Tveita, Johannes. 2014. What characterizes science tasks that prove challenging for lower secondary school students? An analysis of tasks from TIMSS 2011.
 • Klepaker, Tom Olav; Almendingen, Siv Flæsen. 2012. Variation in confidence to teach science in primary school among European teachers.
 • Klepaker, Tom Olav; Hovgaard, Adolf. 2011. Hvor godt kvalifiserte føler danske, svenske og norske naturfaglærere seg til å undervise naturfag – og er det en sammenheng mellom faglig selvtillit og elevenes prestasjon i faget?
 • Klepaker, Tom Olav; Alne, Knut Samson. 2011. Er det sammenheng mellom hvor mye hjemmelekser elever gjør og deres faglige nivå i naturfag? En studie av norske elever på 8. trinn.
 • Olsen, Atle Ivar; Henanger, Frode H.; Klepaker, Tom; Pedersen, Bjørn Sture. 2008. Teacher's attitude to science education and implications for their teaching of science in school.
 • Klepaker, Tom; Almendingen, Siv Flæsen; Tveita, Johannes. 2005. Just for the fun of it? Implications of practical teaching methods on young students' attitude and performance in natural science.
 • Tveita, Johannes; Almendingen, Siv Flæsen; Klepaker, Tom. 2005. Har læreverket noe å bety for elevenes faglige prestasjoner og deres holdning til naturfag og naturfagundervisning?
 • Klepaker, Tom. 2004. Using teacher trainees to improve cooperation between schools and their partnership business.
 • Klepaker, Tom; Almendingen, Siv Flæsen; Tveita, Johannes. 2004. Gender differences in attitude to science in Norwegian primary schools: the Norwegian paradox.
 • Tveita, Johannes; Klepaker, Tom; Almendingen, Siv Flæsen. 2003. Vi fann, vi fann – men kva fann vi? : evaluering av natur- og miljøfaget i Reform 97.
 • Klepaker, Tom; Almendingen, Siv Flæsen; Tveita, Johannes. 2003. Undring, kreativitet og naturglede – bare honnørord i en fin plan : arbeidsmåtene i natur og miljøfaget etter Reform 97.
 • Almendingen, Siv Flæsen; Klepaker, Tom; Tveita, Johannes. 2003. Satisfied or dissatisfied with their science teaching? What distinguishes between teachers who evaluate their teaching positively from those who evaluate it negatively?
 • Klepaker, Tom; Almendingen, Siv Flæsen; Tveita, Johannes. 2003. Practical work and activities in Science – just for the fun of it?
Popular scientific article
 • Klepaker, Tom; Almendingen, Siv Flæsen; Tveita, Johannes. 2005. Natur- og miljøfag - faget elevene liker, men få ser noen framtid i. Noen resultater fra Evalueringa av Reform 97 for natur og miljøfag. Naturfag. 50-51.
Feature article
 • Klepaker, Tom Olav; Larsson, Petter. 2013. Ferskvann og ørret kan redde vannet. Bergens Tidende.
Interview
 • Tveita, Johannes; Klepaker, Tom. 2006. Nytt masterstudium.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Almendingen, Siv Flæsen; Klepaker, Tom Olav; Tveita, Johannes. 2012. Noen verktøy hentet fra smårommene i den naturfagsdidaktiske verktøykassa som kan stimulere til å kommunisere naturfag. 11 pages.
 • Olsen, Atle Ivar; Henanger, Frode H.; Klepaker, Tom; Pedersen, Bjørn Sture; Sørmo, Wenche; Tveita, Johannes. 2008. Teacher's attitude to science education and implications for their teaching of science in school. 5 pages.
 • Klepaker, Tom; Almendingen, Siv Flæsen; Tveita, Johannes. 2006. Science and environmental education - can school contribute to positive attitudes among the students? 1 pages.
 • Tveita, Johannes; Almendingen, Siv Flæsen; Klepaker, Tom. 2006. Har læreverket noe å bety for elevenes faglige prestasjoner og deres holdninger til naturfag og naturfagundervisning? 8 pages.
 • Klepaker, Tom. 2004. Jenter og naturfag - en vanskelig kombinasjon? 18 pages.
 • Klepaker, Tom Olav; Almendingen, Siv Flæsen; Tveita, Johannes. 2002. Satisfied or dissatisfied with their science teaching? What distinguishes between teachers who evaluate their teaching positively from those who evaluate it negatively? 6 pages.
Poster
 • Tveita, Johannes; Pedersen, Bjørn Sture; Klepaker, Tom; Almendingen, Siv Flæsen; Aareskjold, Kåre. 2005. Forskningsspiren - hva så? : fagdag for lærere med tema "Naturfag i skolen".
 • Klepaker, Tom; Tveita, Johannes; Almendingen, Siv Flæsen. 2003. Natur- og miljøfag etter Reform 97 : en evaluering ut fra et elevperspektiv.
 • Almendingen, Siv Flæsen; Klepaker, Tom; Tveita, Johannes. 2002. Reform 97, suksess eller fiasko for natur- og miljøfaget? : hva mener lærerne?

More information in national current research information system (CRIStin)

Jacobsen, P. And Klepaker, T. 1985. Freshwater tolerance in the trachurus form of threespined stickleback, Gasterosteus aculeatus L. In West Norway. Fauna norv. Ser. A 6. 9-12

 

Klepaker, T. 1993. Morphological changes in a marine population of the threespine stickleback Gasterosteus aculeatus, recently isolated in fresh water. Can. J. Zool. 71. 1251-1258

 

Klepaker, T. 1994. Evaluation of different genetical models underlying the lateral plate polymorphism in threespine stickleback, based on the morph distribution in natural populations. Del av avhandlingen 

 

Klepaker, T. 1994. Plate morph change in freshwater threespine sticklebacks (Gasterosteus aculeatus), an example of a rapid evolutionary process. Del av avhandlingen

 

Klepaker, T. 1994. Synopsis over avhandlingen

 

Klepaker, T. 1995. Postglacial evolution  in lateral plate morphs in Norwegian freshwater populations of the threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus). Can J. Zool. 73. 898-906  

 

Klepaker, T. 1996. Lateral plate polymorphism in marine and estuarine populations of the threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus) along the coast of Norway. Copeia 14. 120-127.

 

Klepaker, T, Tveita, J., Nergård, T. 1999: Fra orienteringsfag til naturfag i norsk grunnskole. Hvilke konsekvenser har overgangen fått for naturfaget i klasserommet? I Aho, L. (red.): Det 6. Nordiska Forskersymposiet om Undervisning i Naturvetenskap, Joensuu, Finland.

 

Klepaker, T, Tveita, J. 2000: Fra orienteringsfag til natur- og miljøfag. Reform 97 sett i et lærerperspektiv. Innlegg på konferanse i 2000 i regi av Nasjonalt Nettverk for Naturfag.

 

Klepaker, T., Almendingen, S., Tveita, J. 2002: Satisfied or dissatisfied with their science teaching? What distinguishes between teachers who evaluate their teaching positively from those who evaluate it negatively? Proceedings of 10th IOSTE Symposium, Foz do Iguazu, Brasil.

 

Almendingen, S. F, Klepaker, T, Tveita, J. 2003: Det bortkomne faget… Naturfaget tilbake i norsk grunnskole. http://www.program.forskningsradet.no/reform97/

 

Almendingen, S. F, Klepaker, T, Tveita, J. 2003: Natur- og miljøfag – liv laga? En evaluering av natur- og miljøfaget etter Reform 97. Tidskriftserien ved Høgskolen i Nesna. Nr. 51

 

Almendingen, S. F, Klepaker, T, Tveita, J. 2003: Tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det. En evaluering av natur- og miljøfaget etter Reform 97 (Hovedrapport). Tidskriftserien ved Høgskolen i Nesna. Nr. 52

 

Klepaker, T. 2004: Jenter og naturfag – en vanskelig kombinasjon? I Klette, K (red.) Fag i endring? Universitetsforlaget  

 

Klepaker T. 2004: The Norwegian paradox. Gender differences in attitude to science in Norwegian primary schools. Proceedings of 11th IOSTE Symposium, Lublin, Poland.

 

Klepaker, T., Almendingen, S. F., Tveita, J. 2005: Fra o-fag til natur- og miljøfag gjennom Reform 97 – ble det en suksess? Norsk Pedagogisk tidskrift 89. 6-16.

 

Klepaker, T., Almendingen, S. F., Tveita, J. 2005: Just for the fun of it? Implications of practical teaching methods on young students’ attitude and performance in natural science. Proceedings of ESERA 11, Barcelona, Spain

 

Klepaker, T., Almendingen, S. AF., Tveita, J. 2007: Young Norwegian students’ preference for learning activities ant the influence of these activities on the students’ attitudes and performance in science. NorDiNa 2007(1). 45-56.

 

Olsen, A.I., Henanger, F.H., Klepaker, T., Pedersen, B.S., Sørmo, W., Tveita, J. 2008: Teacher’s attitude to science educations and implications for their teaching of science in school. Proceedings of the XIII. IOSTE symposium on the use of science and technology education for peace and substainable development, 585-589.

 

Klepaker, T., Østbye, K. 2008: Pelvic anti-predator armour reduction in Norwegian populations of the threespine stickleback: a rare phenomenon with adaptive implications? Journal of Zoology 276 (2008) 81–88

 

Myhre, F and Klepaker, T. 2009: Body armour and lateral-plate reduction in freshwater

three-spined stickleback Gasterosteus aculeatus: adaptations to a different buoyancy regime? Journal of Fish Biology  75, 2062–2074

 

Le Rouzic, A., Ostbye, K., Klepaker, T., Hansen, T., Bernatchez, L., Schluter, D., Vøllestad L., 2010: Strong and Consistent Natural Selection Associated with Armor Reduction in Sticklebacks (Submitted to Molecular Ecology)