Home

Koordinator for Kompetanseutviklingsprogrammet for studiekonsulenter (KUSK) ved Studieavdelinga:

 • Overordna ansvar for koordinering av programmet.
 • Organsering av KUSK-seminar og -treff.
 • Opplæring av nye KUSK-rettleiarar.
 • Kontaktperson for nye studiekonsulentar og KUSK-rettleiarar.

Studiekonsulent ved Institutt for biovitskap:

 • Administrativ koordinator for bachelorprogrammet i biologi.
 • Administrativ ansvarleg for innføringsemna i biologi (BIO100/101/102/103/104), BIO201/210/297 og SDG110/214/215.
 • Studierettleiing for bachelorstudentar i biologi (bestill rettleiing her).
Academic article
 • Show author(s) (2018). The use of rented farmland in an area of intensive agricultural production in Norway. International Journal of Agricultural Sustainability. 243-254.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Omlegging fra tradisjonelle forelesninger til studentaktiv læring – eksempel fra et grunnemne i biolog.
 • Show author(s) (2021). Er vi bedre på læringsaktiviteter enn læringsutbyttebeskrivelser?
Masters thesis
 • Show author(s) (2016). Leigejord i eit intensivt landbruksområde. Ein studie om kvifor bønder i Time kommune leiger tilleggsjord og korleis leigejorda blir driven.

More information in national current research information system (CRIStin)