Home
 • E-mailTor.Trolie@uib.no
 • Phone+47 55 58 29 65+47 480 43 730
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Books
 • Trolie, Tor Bastiansen. 2005. Skuespillerkunst i kontekst: En skisse til en vitenskapelig praksis. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 127 pages. ISBN: 978-82-7634-188-1.
 • Trolie, Tor Bastiansen. 2001. Kontekst. Teori og analyse. 100 pages.
Journal articles
 • Trolie, Tor Bastiansen. 2005. Fra sublim kunst til konseptkunst. Skuespillerkunst 1750 -2005. Teatervitenskapelige studier. 161 pages.
 • Trolie, Tor Bastiansen. 2001. Skuespillerkunsten. En kunst for folk flest? En refleksjon over skuespillerkunst og vitenskapsteori. Bunt : bulletin för nordiska teaterforskare. 22. 15 pages.
 • Trolie, Tor Bastiansen. 1998. Om skuespillere, sjefer og ensemble - eller: Hvorfor alt er galt i norsk teater!? Stikkordet. 4/5. 32-34.
 • Trolie, Tor Bastiansen. 1996. Forestillingsanalyse. Noen kritiske merknader til tradisjonens forståelse av analyseobjektet. Teatervitenskapelige studier. 5. 1-25.
Reports and theses
 • Trolie, Tor Bastiansen. 1997. Skuespilleren i kontekst. En skisse til et vitenskapsteoretisk alternativ. Dr.art.. -. UiB, Bergen. 214 pages.
Book sections
 • Trolie, Tor Bastiansen. 2014. Skuespilleren Michael Rosings forutsetninger for møtet med perisisk teater i 1788 : bryting mellom nytt og gammelt. 5:4, pages 558-572. In:
  • Tjønneland, Eivind. 2014. Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S. 639 pages. ISBN: 978-82-8265-059-5.
 • Trolie, Tor Bastiansen. 2009. Scenografiens plass i forståelsen av det moderne teater. Opsis som analytisk begrep. kapittel, pages 75-83. In:
  • Losnedahl, Kari Gaarder. 2009. Den teatrale illusjon. Scenografi i et historisk og nåtidig perspektiv. Universitetet i Bergen. 101 pages. ISBN: 82-7887-037-3.
 • Trolie, Tor Bastiansen. 2009. Skuespilleren og scenografien. kapittel, pages 85-91. In:
  • Losnedahl, Kari Gaarder. 2009. Den teatrale illusjon. Scenografi i et historisk og nåtidig perspektiv. Universitetet i Bergen. 101 pages. ISBN: 82-7887-037-3.

More information in national current research information system (CRIStin)