Home
 • E-mailTor.Jenstad@uib.no
 • Phone+47 479 42 951+47 479 42 951
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • 2017. Frå Bloksberg til Blåmyra - leksikografi i grenseland mellom proprium og appellativ. LexicoNordica. 53-68.
 • 2013. Frå ryphøa til shit creek. Ordspel på stadnamn. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 93-98.
 • 2009. Tone Tryti: Norsk slangordbok. LexicoNordica. 319-324.
 • 2008. Norsk ordbok - Noregs største vitskaplege ordboksverk. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Årbok. 91-94.
Lecture
 • 2019. Språket hos Marta Schumann.
 • 2019. Norsk Ordbok som dialektordbok.
 • 2019. Kåseri under jubileumsmiddag.
 • 2019. Kva må vera med i ei dialektordbok?
 • 2018. Verb med suffigert -ert og refleksive verb.
 • 2016. Ordforrådet i endring.
 • 2015. Om språket i kantaten "Messingsong".
 • 2014. Språkleg variasjon på individnivå.
 • 2013. Bildeprogram med språklege og musikalske stopp.
 • 2013. Bildeprogram med språklege og musikalske stopp.
 • 2013. Arbeidet med verbet taka.
Popular scientific lecture
 • 2010. Stemnetale.
 • 2010. Spor etter kulturelle endringar i ordforrådet.
 • 2010. Presentasjon av boka "Snedig å koinn trøndersk".
 • 2010. Norsk ordbok.
 • 2010. Moro med ord.
 • 2010. Kåseri på pensjonisttreff.
 • 2010. Kort dialektkåseri.
 • 2010. Ka sa du? Frå Ska-Kari til Lensmanns-Marta.
 • 2010. Godlåt og tulltal.
 • 2010. Frøyværingsmålet.
 • 2010. Dialektseminar.
 • 2010. Dialektmagasin.
 • 2010. Dialektkåseri Agdenes.
 • 2010. Dialektkåseri.
 • 2010. Dialekt og dialektord frå Hølonda.
 • 2010. Dialekt i Vikna.
 • 2010. Dialekt - søppel eller gullgruve.
 • 2009. Saftig språk.
 • 2009. Ord og uttrykk frå seterlivet.
 • 2009. Oppdalsdialekt (innleiing til dialektkveld).
 • 2009. Nordmørsdialektane.
 • 2009. Kåseri om tele-ord.
 • 2009. Kåseri "Ka sa du?".
 • 2009. Innleiing til lokalt Dialektmagasin.
 • 2009. Innleiing til lokalt Dialektmagasin.
 • 2009. Innleiing til dialektsekvens.
 • 2009. Innleiing til dialektkveld.
 • 2009. Innleiing til Dialektkveld.
 • 2009. Humoristisk streiftog i trønderdialekten.
 • 2009. Griseprat og kraftuttrykk i tusen år.
 • 2009. Butikk- og samvirkeord.
 • 2009. "Ka sa du?".
 • 2008. Å ga oppå fjelle og å ga oppå fjella. Dativ og anna språkleg snadder i Rindala og arstan.
 • 2008. Trønderord.
 • 2008. Tore fortenkt og Ol Pålsa.
 • 2008. Presentasjon av boka "Vaddesålekt, din jehuk".
 • 2008. Ord og uttrykk frå skogen.
 • 2008. Ord for slekt og familie.
 • 2008. Malvik- og anna trønderdialekt.
 • 2008. Drag ved innheradsmålet.
 • 2008. Dialektordforråd om kyrkje og religion.
 • 2008. Arbeid med lokale ordsamlingar.
 • 2007. Øldertona og rakkelspellmenn.
 • 2007. Trøndersk og namdalsk (innleiing til dialektkveld).
 • 2007. Skjellsord på kvinnedagen og andre trønderord.
 • 2007. Presentasjon av boka "Ka sa du?".
 • 2007. Presentasjon av Norsk Ordbok.
 • 2007. Mjølkeord i trøndersk (kåseri).
 • 2007. Litt om trøndersk ordforråd (kåseri).
 • 2007. Ku-uttrykk (kåseri).
 • 2007. Innleing til dialektkveld.
 • 2007. Innleiing til lokalt Dialektmagasin.
 • 2007. Innleiing til dialektkveld.
 • 2007. Humor og dialekt (kåseri).
 • 2007. Edvard Langset og språket.
 • 2006. Trøndermål og ordtilfang.
 • 2006. Småplukk frå trønderdialektane.
 • 2006. Saftige uttrykk frå Trøndelag.
 • 2006. Saftig trøndersk språk.
 • 2006. Norsk Ordbok - ei skattekiste med ord.
 • 2006. Nordmørsdialekt i endring.
 • 2006. Kåseri om dialekt.
 • 2006. Humor og dialekt.
 • 2006. Gongflesk og gnagsår.
 • 2005. Trønderdialekt. Kåseri.
 • 2005. Skjellsord, slåttar og skrøner.
 • 2005. Dialektkåseri.
 • 2005. Dialektkåseri.
 • 2005. Dialekt i Namsskogan og elles i Trøndelag.
Academic lecture
 • 2019. Dialektale demonstrativer i "herre korpusan".
 • 2017. Frå Bloksberg til blåmyra. Leksikografi i grenseland mellom proprium og appellativ.
 • 2015. Utvikling i ordforrådet. Kulturendring og mental urbanisering.
 • 2014. Å vera eller ikkje vera - arbeidet med verbet vera-.
 • 2014. Terminologi i spelmannsmiljø.
 • 2014. Arbeidet som redaktør i Norsk Ordbok.
 • 2012. Ordforrådet i endring.
 • 2010. Lemmautval i Norsk Ordbok.
 • 2009. Materialet til Norsk Ordbok, med vekt på det trønderske.
 • 2008. Norsk Ordbok – Noregs største vitskaplege ordboksverk.
 • 2008. Dialektord for lys og energi.
 • 2007. Presentasjon av boka "Sunndalsord".
 • 2007. Hovudvariablane i den norske dialektvariasjonen med vekt på registrering og val av føringsformer i Norsk Ordbok.
 • 2006. Kjelder til lånord i norske dialektar.
 • 2003. Trøndersk i ordgeografisk perspektiv.
 • 2003. Norsk Ordbok som dialektordbok.
 • 2003. Føring av målføreformer i hakeparentesen.
Book review
 • 2019. Norsk banneordbok - ei omfattande samling med eit noko vidt banneomgrep. Melding av Ruth Fjeld: Norsk banneordbok. . LexicoNordica. 239-250.
 • 2018. Han steike for ei bok! Melding av Ruth Vatvedt Fjeld: Norsk banneordbok. Dag og Tid.
 • 2011. Urbant (og småpent) om banning (melding av boka "Fakta Faen"). Dag og Tid.
 • 2011. Gro-Renée Rambø: Historiske og sosiale betingelser for språkkontakt mellom nedertysk og skandinavisk i seinmiddelalderen – et bidrag til historisk språksosiologi. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 364-368.
 • 2007. Urbane borgarskapsnamn. Melding av Per Olav Tiller: Fredrikkes fryd og Louises lyst. Nytt om namn. 54-55.
 • 2007. Språk om kropp. Melding av Helene Uri: Kroppsspråk. Aura Avis.
 • 2006. ODS-Supplement er fullført. LexicoNordica. 237-241.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2011. Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk. Tapir Akademisk Forlag.
Popular scientific article
 • 2019. Femtindagaffel og tutrauv. Nordmørsk og annan "kropps-slang". Jul på Nordmøre. 38-39.
 • 2019. Ampsjuttu og tøppsillj - siste ordet er aldri sagt. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. Utgitt av Støren muserum og historielag. 90-91.
 • 2018. Spor av samisk språk på Nordmøre? Du mitt Nordmøre. 193-202.
 • 2018. Samisk språk på Nordmøre? Driva.
 • 2018. Samisk språk på Nordmøre? Tidens Krav.
 • 2018. Kneppe landsembygg og dra kavastokka. Litt om slang på Nordmøre og elles. Jul på Nordmøre. 8-9.
 • 2018. Frå elden til oska. Nemningsbruk knytt til ved og vedfyring. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 4-6.
 • 2017. Porkott og seterklokke. Talemåtar om tida. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 89-93.
 • 2017. "Ja, hurra da!" Ei helsing som held på og kjem bort. Du mitt Nordmøre. 178-181.
 • 2016. Sjøløyskodde. Du mitt Nordmøre. 158-163.
 • 2016. Nokre namn i Tingvoll. Hendt og hender i Tingvoll.. 102-108.
 • 2016. Dialektord - rikt og mangfaldig. Kåseri i Mållaget Ivar Kleiven på haustdugurd 24.10.2015. Vågå - sagt og skrivi gjennom ti'in. 34-37.
 • 2016. Blir det storsnøvinter? Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 79-80.
 • 2016. "Det e på otid at høna pessa". Talemåtar om tid. Jul på Nordmøre. 28-29.
 • 2015. Tvistade og oppstoppi. Trøndermål. 2-2.
 • 2015. Lysande ring rundt sola. Norsk Tidend.
 • 2015. Høgmelte klokkarar. Jul på Nordmøre. 14-15.
 • 2015. Han for og kjytte ette tøra da tuhljingen va buinn. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. Utgitt av Støren muserum og historielag. 15-16.
 • 2015. Frå Vardfjellet til Fluåfoten. Hendt og hender i Tingvoll.. 94-98.
 • 2014. Trollkjerringkost. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 48-49.
 • 2014. Stråkkå fættå. Hendt og hender i Tingvoll.. 73-77.
 • 2014. Nye ord pressar på. Kva skal til for å bli med i Norsk Ordbok? RISS. 198-202.
 • 2014. Heksekost. Du mitt Nordmøre. 80-84.
 • 2014. Frostbeite. Trøndermål. 1.
 • 2014. "Primitive midler". Jul på Nordmøre. 36-37.
 • 2013. Vêr-uttrøkk tu Fjorda. Leikvin. Årskrift for Sunndal Museumslag. 55-58.
 • 2013. Utryddingstruga ord. Du mitt Nordmøre. 21-26.
 • 2013. Tvibøli, vandsett og pråttåstelt. Lokale ord for vanskar og opprådshet. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 68-69.
 • 2013. Stråkkå fættå. Hendt og hender i Tingvoll.. 89-94.
 • 2013. Konkurranse og strid om namn på Noregs ryggrad. 1. Om namnekonkurransen. Nytt om namn. 24-26.
 • 2013. Julgeita i folketradisjonen. Aura Avis.
 • 2013. Dialektformidling på nettet. Jul på Nordmøre. 14-15.
 • 2012. Stråkkå fættå. Hendt og hender i Tingvoll.. 67-72.
 • 2012. Rompopp og fliropp. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 53-54.
 • 2012. Pekall. Jul på Nordmøre. 27.
 • 2012. Littt om øksendalsdialekt. Leikvin. Årskrift for Sunndal Museumslag. 69-73.
 • 2012. Facebookgrupper på dialekt. Du mitt Nordmøre. 76-80.
 • 2011. Stråkkå fættå 2011. Hendt og hender i Tingvoll.. 103-106.
 • 2011. Kor kjem orda frå? Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 12-15.
 • 2011. Fransk i nordmørsk. Du mitt Nordmøre. 67-74.
 • 2011. Dialekta i Øverbøgd'n. Leikvin. Årskrift for Sunndal Museumslag. 16-19.
 • 2010. Tre favorittskjellsord. Dag og Tid.
 • 2010. Tale på Leikvinstemnet 20.6.2010. Leikvin. Årskrift for Sunndal Museumslag. 94-101.
 • 2010. Stråkkå fættå. Hendt og hender i Tingvoll.. 91-96.
 • 2010. Skamløppin. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 52-53.
 • 2010. Sjursmessedag. Du mitt Nordmøre. 98-103.
 • 2010. Hain e’ så alt fær børkjin na robåten her. Smølaord på nettet. Smølaminne. 5-9.
 • 2010. Gust eller gufs? Aura Avis.
 • 2009. Stråkkå fættå. Hendt og hender i Tingvoll.. 67-70.
 • 2009. Litt om ord og uttrykk frå seterlivet. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 38-41.
 • 2009. Kor kjem orda våre frå? Leikvin. Årskrift for Sunndal Museumslag. 81-90.
 • 2009. Frå Skrymt til Jutulbu. Namn på turisthytter og ymse anna i fjellet. Årbok for Kristiansund og Nordmøre Turistforening. 55-62.
 • 2009. Dativ - eit språkleg kulturminne. Du mitt Nordmøre. 120-125.
 • 2008. Hausyt-Brit og vel-Pe. Litt om eponym i nordmørsmål og anna mål. Du mitt Nordmøre. 119-126.
 • 2008. Frå ryphø til Shit Creek. Ord forkledd som stadnamn. Leikvin. 8-10.
 • 2008. Blå-Per og Gullmunds-Kersti. Litt om eponym i trøndermål. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 67-69.
 • 2007. Kveldslus og latmark. Abstrakt tenking i tradisjonelt dialektordforråd. Leikvin. 17-20.
 • 2007. Evne til abstrakt tenking i dialektane. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 31-33.
 • 2007. Edvard Langset og Straumsnesmålet. Du mitt Nordmøre. 57-64.
 • 2006. Krussusliinn. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 26-27.
 • 2005. Nordmørsord i nasjonal satsing. Du mitt Nordmøre. 160-167.
 • 2005. Gauldalsord i nasjonal satsing. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 39-42.
 • 2005. Dialektmagasinet – eit talerør for dialektinteresserte trønderar. Jul i Trøndelag. 6-8.
 • 2004. Garp og jute. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 30-32.
 • 2004. Eit "steiksokka" program. Dialektmagasinet på NRK Trøndelag. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 56-61.
 • 2004. Berje og tramlag. Eit par nemningar frå den gamle korndrifta. Du mitt Nordmøre. 162-167.
 • 2003. Kure bones. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 32-33.
 • 2003. Det e itjnå å stå ætti, sa mann' han datt på hølkån. Jul i Trøndelag. 22-23.
 • 2003. Bekkeblom (soleihov). Trøndersk natur. 27-28.
 • 2003. ?Ja, hurra da!? Ei helsing som held på og kjem bort. Du mitt Nordmøre. 37-40.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2016. Ordforrådet. 63 pages.
 • 2015. Ordforrådet i endring. 9 pages.
 • 2013. su - sujett, sø - søkkdyr, taka, telg - temsut, tona - topottemål, tverr - tverrås. 89 pages.
 • 2012. skohake - skolsope, skuv - skvatta, slerka - slevøygd, smell - smettørde, snek - snevvoren, spanjol - spaut, spro - sprøyting, ste - steikøl, stræa - strøyvede. styr - styrglad. 109 pages.
 • 2011. rat - ratøy, ren-rentier, rø-rømus, sam-samanvoven, sei-seimølje, sig-sigold, skaffa-skakkøygd, skana-skapt. 118 pages.
 • 2011. Materialet til Norsk Ordbok - med vekt på det trønderske. 8 pages.
 • 2011. Deltakande observasjon som leksikografisk metode. 7 pages.
 • 2009. mun - munløyse, nau - naurvekst, nja - NN, noko - nopsastein, og - oje, or - originalutgåve, pis - pjåtug, raff - raftås, ramn - ramnsvart. 125 pages.
 • 2008. lehane - leivætte, ljett - ljåvisk, manometer - maråte, mjæl - mjåvoren, mos - mosåld, mottak - moøygd. 162 pages.
 • 2008. Vegnamn i Tingvoll. 5 pages.
 • 2007. kad - kakuminal, kap - karyatide, kasematt - kasut, ku - kulbrasme, kum - kuost, kvei - kvemål, kvet - kvevåg, kø - køyven. 198 pages.
 • 2007. Stadnamn i Sunndalsfjella. 6 pages.
 • 2007. Språk og språkkultur kring Sunndalsfjella. 5 pages.
 • 2007. Kjelder til lånord i norske dialektar - Ei mogleg utnytting av basane til Norsk Ordbok. 10 pages.
 • 2006. Nemningsbruk i folkemusikk. 12 pages.
 • 2005. hov - hovty, hå - håvøyll, j - jaa, jal - jaltra, jarn - jarøyst, jau - jauvra, je - jeksla, jel - jemini, jenegen - jfr., jordneve - jututheit, jyde - jåttut. 161 pages.
 • 2005. Special languages and their social and functional dimensions III. Slang. 10 pages.
 • 2005. Norsk Ordbok som dialektordbok. 7 pages.
Academic literature review
 • 2017. Musikk er penaste spelet. Sagt på folkemunne om musikk og musikkinstrument. 14-15.
Chapter
 • 2017. Talemåtar om tid. 121-130. In:
  • 2017. I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almenningen 70 år. Novus Forlag.
 • 2017. "Å ta(ka) seg vatn over hovudet". Arbeidet med verbet taka. 205-212. In:
  • 2017. Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag.

More information in national current research information system (CRIStin)