Home
 • E-mailTor.Jenstad@uib.no
 • Phone+47 479 42 951
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Books
 • Jenstad, Tor Erik. 2018. Fysekjerringer og glupstuter. Norges morsomste dialektuttrykk. 141 pages. ISBN: 978-82-489-2231-5.
 • Eide, Kristin Melum; Jenstad, Tor Erik; Dalen, Arnold; Stemshaug, Ola. 2017. Fosenmåla. Museumsforlaget AS. 284 pages. ISBN: 978 8283050547.
 • Jenstad, Tor Erik. 2017. Snedig å koinn trønderslæng. Embla Forlag. 175 pages. ISBN: 978-82-8382-002-7.
 • Jenstad, Tor Erik. 2015. Såson e trøndern. 99 pages. ISBN: 9788292577882.
 • Jenstad, Tor Erik. 2012. Din hånstaur! Saftige trønderske skjellsord. 197 pages. ISBN: 978-82-92577-68-4.
 • Jenstad, Tor Erik; Vikør, Lars Sigurdsson. 2011. Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk. Tapir Akademisk Forlag. 224 pages. ISBN: 9788251926874.
 • Jenstad, Tor Erik. 2010. Snedig å koinn trøndersk. 76 pages. ISBN: 9788292577523.
 • Jenstad, Tor Erik. 2008. Vaddesålekt, din jehuk. 130 pages. ISBN: 978-82-92577-35-6.
 • Jenstad, Tor Erik. 2007. Ka sa du? 173 pages. ISBN: 978-82-92577-26-4.
 • Jenstad, Tor Erik. 2007. Sunndalsord. Tapir Akademisk Forlag. 334 pages. ISBN: 82-519-2150-3.
 • Jenstad, Tor Erik. 2003. Norge rundt med ord. 239 pages. ISBN: 82-91871-15-9.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Hageberg, Arnbjørg; Killingbergtrø, Laurits; Myhren, Magne; Nordlie, Sigurd; Worren, Dagfinn; Bø, Reidar; Jenstad, Tor Erik; Vik, Gudrun Dahler. 2002. Norsk Ordbok band 4: gigle - harlemmerolje. Det Norske Samlaget. 816 pages. ISBN: 82-521-6150-2.
 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Hageberg, Arnbjørg; Jenstad, Tor Erik; Killingbergtrø, Laurits; Myhren, Magne; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn. 2001. Norsk Ordbok. Det Norske Samlaget. 160 pages. ISBN: 82-521-5797-1.
 • Hageberg, Arnbjørg; Jenstad, Tor Erik. 2001. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet, bolken guff-gwh. Det Norske Samlaget. 32 pages. ISBN: 82-521-5797-1.
Journal articles
 • Jenstad, Tor Erik. 2018. Han steike for ei bok! Melding av Ruth Vatvedt Fjeld: Norsk banneordbok. Dag og Tid. Published 2018-11-23.
 • Jenstad, Tor Erik. 2018. Spor av samisk språk på Nordmøre? Du mitt Nordmøre. 193-202.
 • Jenstad, Tor Erik. 2018. Samisk språk på Nordmøre? Tidens Krav. Published 2018-01-04.
 • Jenstad, Tor Erik. 2018. Samisk språk på Nordmøre? Driva. Published 2018-01-05.
 • Jenstad, Tor Erik. 2018. Kneppe landsembygg og dra kavastokka. Litt om slang på Nordmøre og elles. Jul på Nordmøre. 8-9.
 • Jenstad, Tor Erik. 2018. Frå elden til oska. Nemningsbruk knytt til ved og vedfyring. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 4-6.
 • Jenstad, Tor Erik. 2017. Frå Bloksberg til Blåmyra - leksikografi i grenseland mellom proprium og appellativ. LexicoNordica. 24: 53-68.
 • Jenstad, Tor Erik. 2017. Einsidig om namn. Driva.
 • Jenstad, Tor Erik. 2017. "Ja, hurra da!" Ei helsing som held på og kjem bort. Du mitt Nordmøre. 178-181.
 • Jenstad, Tor Erik. 2017. Musikk er penaste spelet. Sagt på folkemunne om musikk og musikkinstrument. Jul på Nordmøre. 14-15.
 • Jenstad, Tor Erik. 2017. Porkott og seterklokke. Talemåtar om tida. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 89-93.
 • Jenstad, Tor Erik. 2016. Nokre namn i Tingvoll. Hendt og hender i Tingvoll.. 102-108.
 • Jenstad, Tor Erik. 2016. Sjøløyskodde. Du mitt Nordmøre. 158-163.
 • Jenstad, Tor Erik. 2016. Dialektord - rikt og mangfaldig. Kåseri i Mållaget Ivar Kleiven på haustdugurd 24.10.2015. Vågå - sagt og skrivi gjennom ti'in. 34-37.
 • Jenstad, Tor Erik. 2016. Blir det storsnøvinter? Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 79-80.
 • Jenstad, Tor Erik. 2016. "Det e på otid at høna pessa". Talemåtar om tid. Jul på Nordmøre. 28-29.
 • Jenstad, Tor Erik. 2015. Høgmelte klokkarar. Jul på Nordmøre. 14-15.
 • Jenstad, Tor Erik. 2015. Han for og kjytte ette tøra da tuhljingen va buinn. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. Utgitt av Støren muserum og historielag. 15-16.
 • Jenstad, Tor Erik. 2015. Frå Vardfjellet til Fluåfoten. Hendt og hender i Tingvoll.. 94-98.
 • Jenstad, Tor Erik. 2015. Tvistade og oppstoppi. Trøndermål. 1: 2-2.
 • Jenstad, Tor Erik. 2015. Lysande ring rundt sola. Norsk Tidend. 1.
 • Jenstad, Tor Erik. 2014. Stråkkå fættå. Hendt og hender i Tingvoll.. 73-77.
 • Jenstad, Tor Erik. 2014. Heksekost. Du mitt Nordmøre. 80-84.
 • Jenstad, Tor Erik. 2014. Itj fara nålles. Ny Tid. 24. Published 2014-11-28.
 • Jenstad, Tor Erik. 2014. "Primitive midler". Jul på Nordmøre. 36-37.
 • Jenstad, Tor Erik. 2014. Trollkjerringkost. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 48-49.
 • Jenstad, Tor Erik. 2014. Nye ord pressar på. Kva skal til for å bli med i Norsk Ordbok? RISS. 1: 198-202.
 • Jenstad, Tor Erik. 2014. Maritimt. Adresseavisen. Published 2014-03-15.
 • Jenstad, Tor Erik. 2014. Frostbeite. Trøndermål. 1: 1.
 • Jenstad, Tor Erik. 2013. Vêr-uttrøkk tu Fjorda. Leikvin. Årskrift for Sunndal Museumslag. 55-58.
 • Jenstad, Tor Erik. 2013. Tvibøli, vandsett og pråttåstelt. Lokale ord for vanskar og opprådshet. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 68-69.
 • Jenstad, Tor Erik. 2013. Frå ryphøa til shit creek. Ordspel på stadnamn. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 93-98.
 • Jenstad, Tor Erik. 2013. Utryddingstruga ord. Du mitt Nordmøre. 21-26.
 • Jenstad, Tor Erik. 2013. Dialektformidling på nettet. Jul på Nordmøre. 14-15.
 • Jenstad, Tor Erik. 2013. Stråkkå fættå. Hendt og hender i Tingvoll.. 89-94.
 • Jenstad, Tor Erik. 2013. Ola Stemshaug til minne. Driva. Published 2013-09-20.
 • Jenstad, Tor Erik. 2013. Konkurranse og strid om namn på Noregs ryggrad. 1. Om namnekonkurransen. Nytt om namn. 58: 24-26.
 • Jenstad, Tor Erik; Ulltveit, Unni. 2013. Julgeita i folketradisjonen. Aura Avis. doi: 22.12.2013
 • Jenstad, Tor Erik. 2012. Facebookgrupper på dialekt. Du mitt Nordmøre. 76-80.
 • Jenstad, Tor Erik. 2012. Pekall. Jul på Nordmøre. 27.
 • Jenstad, Tor Erik. 2012. Littt om øksendalsdialekt. Leikvin. Årskrift for Sunndal Museumslag. 69-73.
 • Jenstad, Tor Erik. 2012. Stråkkå fættå. Hendt og hender i Tingvoll.. 67-72.
 • Jenstad, Tor Erik. 2012. Rompopp og fliropp. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 53-54.
 • Jenstad, Tor Erik. 2011. Urbant (og småpent) om banning (melding av boka "Fakta Faen"). Dag og Tid. Published 2011-07-16.
 • Jenstad, Tor Erik. 2011. Fransk i nordmørsk. Du mitt Nordmøre. 67-74.
 • Jenstad, Tor Erik. 2011. Stråkkå fættå 2011. Hendt og hender i Tingvoll.. 103-106.
 • Jenstad, Tor Erik. 2011. Kor kjem orda frå? Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 12-15.
 • Jenstad, Tor Erik. 2011. Dialekta i Øverbøgd'n. Leikvin. Årskrift for Sunndal Museumslag. 16-19.
 • Jenstad, Tor Erik. 2011. Gro-Renée Rambø: Historiske og sosiale betingelser for språkkontakt mellom nedertysk og skandinavisk i seinmiddelalderen – et bidrag til historisk språksosiologi. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 2: 364-368.
 • Jenstad, Tor Erik. 2010. Hain e’ så alt fær børkjin na robåten her. Smølaord på nettet. Smølaminne. 5-9.
 • Jenstad, Tor Erik. 2010. Sjursmessedag. Du mitt Nordmøre. 98-103.
 • Jenstad, Tor Erik. 2010. Tre favorittskjellsord. Dag og Tid. Published 2010-05-28.
 • Jenstad, Tor Erik. 2010. Tale på Leikvinstemnet 20.6.2010. Leikvin. Årskrift for Sunndal Museumslag. 94-101.
 • Jenstad, Tor Erik. 2010. Skamløppin. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 52-53.
 • Jenstad, Tor Erik. 2010. Stråkkå fættå. Hendt og hender i Tingvoll.. 91-96.
 • Jenstad, Tor Erik. 2010. Gust eller gufs? Aura Avis. Published 2010-03-23.
 • Jenstad, Tor Erik. 2009. Litt om ord og uttrykk frå seterlivet. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 38-41.
 • Jenstad, Tor Erik. 2009. Dativ - eit språkleg kulturminne. Du mitt Nordmøre. 120-125.
 • Jenstad, Tor Erik. 2009. Kor kjem orda våre frå? Leikvin. Årskrift for Sunndal Museumslag. 81-90.
 • Jenstad, Tor Erik. 2009. Frå Skrymt til Jutulbu. Namn på turisthytter og ymse anna i fjellet. Årbok for Kristiansund og Nordmøre Turistforening. 55-62.
 • Jenstad, Tor Erik. 2009. Stråkkå fættå. Hendt og hender i Tingvoll.. 67-70.
 • Jenstad, Tor Erik; Nilstun, Carina Priska B. 2009. Tone Tryti: Norsk slangordbok. LexicoNordica. 319-324.
 • Jenstad, Tor Erik. 2008. Norsk ordbok - Noregs største vitskaplege ordboksverk. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Årbok. 91-94.
 • Jenstad, Tor Erik. 2008. Frå ryphø til Shit Creek. Ord forkledd som stadnamn. Leikvin. 8-10.
 • Jenstad, Tor Erik. 2008. Hausyt-Brit og vel-Pe. Litt om eponym i nordmørsmål og anna mål. Du mitt Nordmøre. 119-126.
 • Jenstad, Tor Erik. 2008. Blå-Per og Gullmunds-Kersti. Litt om eponym i trøndermål. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 67-69.
 • Jenstad, Tor Erik. 2007. Evne til abstrakt tenking i dialektane. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 31-33.
 • Jenstad, Tor Erik. 2007. Kveldslus og latmark. Abstrakt tenking i tradisjonelt dialektordforråd. Leikvin. 17-20.
 • Jenstad, Tor Erik. 2007. Edvard Langset og Straumsnesmålet. Du mitt Nordmøre. 57-64.
 • Jenstad, Tor Erik. 2007. Språk om kropp. Melding av Helene Uri: Kroppsspråk. Aura Avis. Published 2007-11-24.
 • Jenstad, Tor Erik. 2007. Urbane borgarskapsnamn. Melding av Per Olav Tiller: Fredrikkes fryd og Louises lyst. Nytt om namn. 45: 54-55.
 • Jenstad, Tor Erik. 2007. Døgd og døgdau. Driva. Published 2007-10-22.
 • Jenstad, Tor Erik. 2006. Krussusliinn. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 26-27.
 • Jenstad, Tor Erik. 2006. ODS-Supplement er fullført. LexicoNordica. 13: 237-241.
 • Jenstad, Tor Erik. 2005. Dialektmagasinet – eit talerør for dialektinteresserte trønderar. Jul i Trøndelag. 6-8.
 • Jenstad, Tor Erik. 2005. Gauldalsord i nasjonal satsing. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 39-42.
 • Jenstad, Tor Erik. 2005. Nordmørsord i nasjonal satsing. Du mitt Nordmøre. 160-167.
 • Jenstad, Tor Erik. 2004. Garp og jute. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 30-32.
 • Jenstad, Tor Erik. 2004. Berje og tramlag. Eit par nemningar frå den gamle korndrifta. Du mitt Nordmøre. 162-167.
 • Jenstad, Tor Erik. 2004. Eit "steiksokka" program. Dialektmagasinet på NRK Trøndelag. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 56-61.
 • Jenstad, Tor Erik. 2003. ?Ja, hurra da!? Ei helsing som held på og kjem bort. Du mitt Nordmøre. 37-40.
 • Jenstad, Tor Erik. 2003. Kure bones. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 32-33.
 • Jenstad, Tor Erik. 2003. Det e itjnå å stå ætti, sa mann' han datt på hølkån. Jul i Trøndelag. 22-23.
 • Jenstad, Tor Erik. 2003. Bekkeblom (soleihov). Trøndersk natur. 1. 27-28.
Book sections
 • Jenstad, Tor Erik. 2017. "Å ta(ka) seg vatn over hovudet". Arbeidet med verbet taka. "Å ta(ka) seg vatn over hovudet". Arbeidet med verbet taka., pages 205-212. In:
  • Kjelsvik, Bjørghild; Ore, Christian-Emil Smith; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse; Worren, Dagfinn. 2017. Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag. 282 pages. ISBN: 978-82-7099-889-0.
 • Jenstad, Tor Erik. 2017. Talemåtar om tid. Talemåtar om tid, pages 121-130. In:
  • Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn; Tangen, Håvard. 2017. I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almenningen 70 år. Novus Forlag. 282 pages. ISBN: 978-82-7099-875-3.
 • Jenstad, Tor Erik. 2016. Ordforrådet. Kapittel 5, pages 447-509. In:
  • Sandøy, Helge. 2016. Mønster. Norsk språkhistorie I. Novus Forlag. ISBN: 978-82-7099-847-0.
 • Jenstad, Tor Erik. 2015. Ordforrådet i endring. A. Generell del, pages 113-121. In:
  • Sandøy, Helge. 2015. Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk. Novus Forlag. 464 pages. ISBN: 978-82-7099-843-2.
 • Jenstad, Tor Erik. 2014. I og ei. Kapittel, pages 51-53. In:
  • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse. 2014. Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag. 145 pages. ISBN: 978-82-7099-792-3.
 • Jenstad, Tor Erik. 2013. su - sujett, sø - søkkdyr, taka, telg - temsut, tona - topottemål, tverr - tverrås. Frå su - sujett til tverr - tverrås, pages . In:
  • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn. 2013. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget. 1608 pages. ISBN: 978-82-521-8363-4.
 • Jenstad, Tor Erik. 2012. skohake - skolsope, skuv - skvatta, slerka - slevøygd, smell - smettørde, snek - snevvoren, spanjol - spaut, spro - sprøyting, ste - steikøl, stræa - strøyvede. styr - styrglad. ordboksartiklar, pages . In:
  • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn. 2012. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget. 1630 pages. ISBN: 978-82-521-8168-5.
 • Jenstad, Tor Erik. 2012. Nemningsbruk - med vekt på Rørostradisjonen. Nemningsbruk - med vekt på Rørostradisjonen, pages 59-67. In:
  • Aksdal, Bjørn; Stauri, Rasmus. 2012. Bergrosa. Festskrift til Sven Nyhus 80år. Novus Forlag. 238 pages. ISBN: 978-82-7099-677-3.
 • Jenstad, Tor Erik. 2011. rø - rømus. rø - rømus, pages . In:
  • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun; Worren, Dagfinn. 2011. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget. 1616 pages. ISBN: 978-82-521-7858-6.
 • Jenstad, Tor Erik. 2011. Materialet til Norsk Ordbok - med vekt på det trønderske. kapittel 5, pages 85-92. In:
  • Jenstad, Tor Erik; Vikør, Lars Sigurdsson. 2011. Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk. Tapir Akademisk Forlag. 224 pages. ISBN: 9788251926874.
 • Jenstad, Tor Erik. 2011. Deltakande observasjon som leksikografisk metode. Om ordbøger og leksikografi, pages 317-323. In:
  • Arboe, Torben. 2011. Jysk, ømål, rigsdansk mv. Studier i dansk sprog med sidebli til nordisk og tysk. Festskrift til Viggo Sørensen og Ove Rasmussen. 402 pages. ISBN: 978-87-990871-3-6.
 • Jenstad, Tor Erik. 2011. rat - ratøy, ren-rentier, rø-rømus, sam-samanvoven, sei-seimølje, sig-sigold, skaffa-skakkøygd, skana-skapt. Alfabetbolkar som over, pages . In:
  • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun; Worren, Dagfinn. 2011. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget. 1616 pages. ISBN: 978-82-521-7858-6.
 • Jenstad, Tor Erik. 2009. mun - munløyse, nau - naurvekst, nja - NN, noko - nopsastein, og - oje, or - originalutgåve, pis - pjåtug, raff - raftås, ramn - ramnsvart. artiklar i Norsk Ordbok band 8, pages . In:
  • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn. 2009. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget. 1624 pages. ISBN: 978-82-521-7468-7.
 • Jenstad, Tor Erik. 2008. Vegnamn i Tingvoll. vegnamn i Tingvoll, pages 80-84. In:
  • Husby, Helge. 2008. Hendt og hender i Tingvoll. 96 pages. ISBN: 978-82-7955-083-9.
 • Jenstad, Tor Erik. 2008. lehane - leivætte, ljett - ljåvisk, manometer - maråte, mjæl - mjåvoren, mos - mosåld, mottak - moøygd. bolkar i l og m, pages . In:
  • Grønvik, Oddrun; Killingbergtrø, Laurits; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn. 2008. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7. Det Norske Samlaget. 1638 pages. ISBN: 978-82-521-7224-9.
 • Aamodt, Gunhild; Jenstad, Tor Erik. 2007. Kjelder til lånord i norske dialektar - Ei mogleg utnytting av basane til Norsk Ordbok. Sektionsforedrag, pages . In:
  • Arboe, Torben. 2007. Nordisk dialektologi og sociolingvistik, Foredrag på 8. Nordiske Dialektologkonference, Århus 2006. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Aarhus Universitet, Århus. 422 pages.
 • Jenstad, Tor Erik. 2007. Språk og språkkultur kring Sunndalsfjella. kapittel, pages 205-209. In:
  • Sande, Josteiin. 2007. Sunndalsfjella; fjell og folk. Det Norske Samlaget. 223 pages. ISBN: 978-82-521-7019-1.
 • Jenstad, Tor Erik. 2007. kad - kakuminal, kap - karyatide, kasematt - kasut, ku - kulbrasme, kum - kuost, kvei - kvemål, kvet - kvevåg, kø - køyven. Bolkar i Norsk ordbok band 6, pages . In:
  • Grønvik, Oddrun; Killingbergtrø, Laurits; Vikør, Lars Sigurdsson. 2007. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6. Det Norske Samlaget. 1602 pages. ISBN: 978-82-521-7026-9.
 • Jenstad, Tor Erik. 2007. Stadnamn i Sunndalsfjella. kapittel, pages 210-215. In:
  • Sande, Josteiin. 2007. Sunndalsfjella; fjell og folk. Det Norske Samlaget. 223 pages. ISBN: 978-82-521-7019-1.
 • Jenstad, Tor Erik. 2006. Nemningsbruk i folkemusikk. kapittel 1, pages 11-22. In:
  • Sundt, Magnar; Kjøk, Jarnfrid. 2006. Folkemusikk og folkemusikkutøvarar i Noreg. 199 pages. ISBN: 82-90723-19-9.
 • Jenstad, Tor Erik. 2005. hov - hovty, hå - håvøyll, j - jaa, jal - jaltra, jarn - jarøyst, jau - jauvra, je - jeksla, jel - jemini, jenegen - jfr., jordneve - jututheit, jyde - jåttut. hov - hovty, pages . In:
  • Vikør, Lars Sigurdsson. 2005. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 5. Det Norske Samlaget. 1604 pages. ISBN: 82-521-6579-6.
 • Jenstad, Tor Erik. 2005. Special languages and their social and functional dimensions III. Slang. Volume 2, pages 1950-1959. In:
  • Bandle, Oskar. 2005. The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Walter de Gruyter. 2009 pages.
 • Jenstad, Tor Erik. 2005. Norsk Ordbok som dialektordbok. Norsk Ordbok som dialektordbok, pages 221-227. In:
  • Fjeld, Ruth E Vatvedt; Worren, Dagfinn. 2005. Nordiske studiar i leksikografi 7. Rapport frå Konferanse i leksikografi i Norden. Volda 20.-24. mai 2003. Nordiske studier i leksikografi. 8. Nordisk foreining for leksikografi, Oslo. 365 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)