Home
Tor Ivar Strømmen's picture

Tor Ivar Strømmen

PhD Candidate
 • E-mailtor.strommen@uib.no
 • Visitor Address
  Harald Hårfagres gate 1
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Selected publications
 • Strømmen, Tor Ivar. 2020. Sjøkontroll: viktig og misforstått. Necesse. 5: 111-121. Published 2020-03-20.
 • Strømmen, Tor Ivar. 2017. Sjømilitære utviklingstrekk og konsekvensar for Sjøforsvaret og Sjøkrigsskolen. Del V, pages 463-482. In:
  • Terjesen, Bjørn; Gjelsten, Roald. 2017. Sjømilitær kompetanse og lederutvikling i 200 år. Sjøkrigsskolen 1817-2017. Bodoni forlag. 512 pages. ISBN: 9788271289256.
 • Strømmen, Tor Ivar. 2016. The battle that never was.
 • Strømmen, Tor Ivar. 2016. Kystforsvar og forsvar av Noreg. Offisersbladet. 6. 54-57. Published 2016-10-06.
 • Strømmen, Tor Ivar. 2013. Prinsipp for sjøkrig. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen. 128: 16-27.
 • Strømmen, Tor Ivar; Ulriksen, Ståle. 2015. Forsvarets doktrine for maritime operasjoner. 224 pages. ISBN: 978-82-690215-0-9.
 • Strømmen, Tor Ivar. 2016. Kystsonen sentral for forsvar av Noreg. Norges Forsvar. 4. 36-39.
 • Strømmen, Tor Ivar. 2016. Ei historisk-strategisk analyse av skandinavisk sjømakt, 1522-1814. 143 pages.
Academic article
 • Show author(s) (2021). All norsk luftmakt er maritim luftmakt! Luft : luftmilitært tidsskrift. 10-13.
 • Show author(s) (2020). Seapower theory and military history; a close but troublesome interrelationship. Necesse. 187-202.
Lecture
 • Show author(s) (2024). Raudehavet.
 • Show author(s) (2024). Paneldebatt om Ukrainakrigen og norsk tryggleik.
 • Show author(s) (2023). Tryggleikspolitikk i nord.
 • Show author(s) (2023). Noreg sin tryggleikspolitiske situasjon.
 • Show author(s) (2023). Noreg si geostrategiske stode - ei oppdatering .
 • Show author(s) (2023). La ikkje krigen kome først.
 • Show author(s) (2023). Kva for eit forsvar treng Noreg?
 • Show author(s) (2023). Geostrategisk stode.
 • Show author(s) (2023). Forsvarsplanlegging utan strategi.
 • Show author(s) (2023). Bokpresentasjon av boka Sikkerhetspolitikk og militærmakt i Arktis.
 • Show author(s) (2022). Verda, Noreg og Samnanger .
 • Show author(s) (2022). Ukrainakrigen.
 • Show author(s) (2022). Ukraina krigen - kvifor, kva skjer og kor går me.
 • Show author(s) (2022). Orientering om det maritime aspektet i Ukraina krigen.
 • Show author(s) (2022). Noregs geostrategiske utfordringar.
 • Show author(s) (2022). Noregs forsvar post Ukraina.
 • Show author(s) (2022). Norden mellom stormaktene.
 • Show author(s) (2022). Landet utan strategi.
 • Show author(s) (2022). Korleis er vi skodde for åtak på Vestlandet?
 • Show author(s) (2022). Ekstra orientering om Ukraina-krigen for elever og ansatte ved FHS Sjøkrigsskolen.
 • Show author(s) (2022). Denne gangen er det alvor! Om Ukraina, Russland og krig. .
 • Show author(s) (2022). Debatt: Konsekvenser av et mulig svensk-finsk NATO-medlemskap - deltakar i panel.
 • Show author(s) (2022). Blir det krig? Situasjonen i og rundt Ukraina.
 • Show author(s) (2021). Sjømakt, kva er det og korleis virkar den.
 • Show author(s) (2021). Seapower - basic concepts .
 • Show author(s) (2021). Paneldebatt om ny overflatestruktur.
 • Show author(s) (2020). Strategisk tenking kring norsk sjømakt.
 • Show author(s) (2020). Refleksjonar kring utdanning og bemanning : utdannar me ikkje offiserar?
 • Show author(s) (2020). Nokre innspel til LTP.
 • Show author(s) (2020). Manglar FMR noko? .
 • Show author(s) (2020). Klima i endring: strategiske refleksjonar Noreg sin geostrategiske posisjon - og konsekvensar for Forsvaret.
 • Show author(s) (2020). Hardt styrbord - geostrategi i nord med /Strømmen. Valkyriepodden.
 • Show author(s) (2020). Forsvarsplanlegging - sjømakt og forsvaret av Noreg.
 • Show author(s) (2020). Eit kritisk blikk på forsvarspolitikk i forslaget til DNA sitt partiprogram. .
 • Show author(s) (2020). Bridge and Bulwark: an introduction to seapower theory.
 • Show author(s) (2019). Ubåtenes betydning i det sikkerhetspolitiske bildet.
 • Show author(s) (2019). Trong for nye overflatekapasitet i Sjøforsvaret.
 • Show author(s) (2019). Trong for ny overflatekapasitet.
 • Show author(s) (2019). Tankar om FMR, LTP og kysten si rolle.
 • Show author(s) (2019). RED CELL.
 • Show author(s) (2019). Noreg si trong for Sjømakt.
 • Show author(s) (2019). Mulige scenarier i nord - krigføringsseminar.
 • Show author(s) (2019). Mulige scenarier i nord.
 • Show author(s) (2018). RNONA: Development requirements for Naval War software.
 • Show author(s) (2018). Norsk sjømakt.
 • Show author(s) (2018). Cooperation between US Coast Guard and the Royal Norwegian Naval Academy to explore ways to leverage strategic forecasting tools to foster innovation and plan for the future.
 • Show author(s) (2017). Workshop Naval Wargaming.
 • Show author(s) (2017). Forsvaret si doktrine for maritime operasjonar.
 • Show author(s) (2017). Forsvaret si doktrine for maritime operasjonar.
 • Show author(s) (2017). Ein strategi på leirføter.
 • Show author(s) (2016). Sjøforsvaret, oppgåver og roller.
 • Show author(s) (2016). Norsk sjømakt og Noreg sine maritime interesser.
 • Show author(s) (2014). Kommando og Kontroll i Sjøforsvaret og erfaringer fra NorTG.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2020). Atomubåtar, tryggingspolitikk og klima: Kvifor er det atomubåtar i våre farvatn og kva kan ein gjere for å redusere risikoen for ulykker med dei.
 • Show author(s) (2019). Nordisk forsvarssamarbeid - strategisk mogleg?
 • Show author(s) (2019). Klimaendringane sin påverknad på Noreg sin geostrategiske posisjon.
 • Show author(s) (2019). Kan me forsvare vår kyst og våre havområder?
 • Show author(s) (2019). Kan det bli krig?
 • Show author(s) (2018). Kan det bli krig? JA.
 • Show author(s) (2017). Nordisk forsvarssamarbeid - strategisk umogleg?
Academic lecture
 • Show author(s) (2024). The Imperative of Seapower for smaller states.
 • Show author(s) (2024). Norsk tryggleikspolitikk: er me på veg mot 9. april.
 • Show author(s) (2023). Ukraina: nokre kritiske tankar om stode og framtid .
 • Show author(s) (2023). Russisk sjømakt - vollgrav og staten sin garantist.
 • Show author(s) (2023). Norsk tryggleikspolitikk.
 • Show author(s) (2023). Noreg er sjøblind.
 • Show author(s) (2023). Nokre tankar om Ukraina, Norden, Noreg og framtida.
 • Show author(s) (2023). Kva er sjømakt og kva er Noreg si trong for sjømakt.
 • Show author(s) (2022). The strategic situation in the High north post Ukraine .
 • Show author(s) (2022). Sjømakt - ein del av ein heilskap.
 • Show author(s) (2022). Seapower - what is it and what will it become?
 • Show author(s) (2022). Seapower - the basics.
 • Show author(s) (2022). Kva tener Noreg på Forsvarets utøving av sjømakt?
 • Show author(s) (2022). All norsk luftmakt er maritim luftmakt, eller sjømakt er meir enn berre Sjøforsvaret.
 • Show author(s) (2021). Sjømakt og teknologi - det evige og det som endrar seg.
 • Show author(s) (2021). Sjøkontroll - ei analyse.
 • Show author(s) (2021). Russisk strategisk tenkning. Seiersteori, fellesoperative konsepter, OSK Nordflåten og alternative handlemåter.
 • Show author(s) (2021). Noregs geostrategiske omgjevnadar .
 • Show author(s) (2021). Forelesning til OPS4301 SJØOPERATIV FORDYPNING.
 • Show author(s) (2020). Sjømaktsteori.
 • Show author(s) (2019). The Arctic - or many Arctics; some thoughts about Arctic strategy from a Norwegian viewpoint.
 • Show author(s) (2019). Sjø og land, hand i hand? .
 • Show author(s) (2019). Russian strategic options and capabilities in the maritime domain.
 • Show author(s) (2019). LTP-prosessen, nokre strategiske vurderingar.
 • Show author(s) (2018). Workshop "Moderne maritimt totalforsvar".
 • Show author(s) (2018). Russian rearmament: Operational and tactical consequences for the Norwegian Navy.
 • Show author(s) (2018). Bulwark and balancing act: The strategic role of the Royal Norwegian Navy.
 • Show author(s) (2018). Bulwark and balancing act: The strategic role of the Royal Norwegian Navy.
 • Show author(s) (2018). Bulwark and balancing act: The Strategic Role of the Royal Norwegian Navy.
 • Show author(s) (2018). 3000 år med Sjøkrig.
 • Show author(s) (2017). A Strategy on feet's of clay.
 • Show author(s) (2016). The battle that never was.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2022). Newport Manual on Arctic Security. Naval Institute Press.
 • Show author(s) (2019). Europe, Small Navies and Maritime Security: Balancing Traditional Roles and Emergent Threats in the 21st Century. Routledge.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2021). Sjøkontroll: viktig og misforstått (redigert utgåve) . Norsk Tidsskrift for Sjøvesen. 13-21.
 • Show author(s) (2020). Å vere dobbelt sjøblind - ein forsvarsdebatt på ville vegar. Stratagem.
 • Show author(s) (2020). Sjøkontroll: viktig og misforstått. Necesse. 111-121.
 • Show author(s) (2019). Spredning på flere flybaser ikke en løsning. Artikkel av Dag Tangen Olsen basert på mine innlegg i eit debattforum. . Norges Forsvar. 14-15.
 • Show author(s) (2019). Sjøkrigen sine krav - angrip effektivt først! Dogwatch. 6-8.
Feature article
 • Show author(s) (2022). La ikkje krigen kome først. Forsvarets forum.
 • Show author(s) (2022). Eit forsvar på sotteseng. aldrimer.no.
 • Show author(s) (2021). – Me treng ikkje ein akademisk skyttargravskrig. Forsvarets forum.
 • Show author(s) (2020). Replikk: Strategisk tenking med utgangspunkt i strategiske røyndomar. Stratagem.
 • Show author(s) (2020). Forsvarsplanlegging for fortida. Nordnorsk Debatt.
 • Show author(s) (2020). Ei marine utan offiserar. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen. 5-8.
 • Show author(s) (2019). For Sjøforsvarets tarv og utvikling . Norsk Tidsskrift for Sjøvesen. 21-25.
Interview
 • Show author(s) (2024). Ofotbanen - mogleg sabotasje .
 • Show author(s) (2024). Norskproduserte varer i Russland: – Sannsynlig at noe av det er tiltenkt militæret.
 • Show author(s) (2024). Kommentar om kinesisk etterretning i og mot Noreg.
 • Show author(s) (2024). Forsker om mulig sabotasje på Ofotbanen: – Et målrettet signal for å avskrekke oss.
 • Show author(s) (2023). – Skjønner ikke hvorfor russerne lyver om noe slikt.
 • Show author(s) (2023). USS Gerald R. Ford kjem til Oslo.
 • Show author(s) (2023). USS Gerald R. Ford - kva betyr besøket.
 • Show author(s) (2023). USS Gerald R. Ford - besøket.
 • Show author(s) (2023). USS Ford i Oslo.
 • Show author(s) (2023). Russiske skip avslørt av radiomeldinger.
 • Show author(s) (2023). Orlogskaptein og forskar: Meiner skipstunnelen vil kunne spele ei viktig rolle under eit eventuelt angrep på Norge.
 • Show author(s) (2023). Interview related to Shadow War - North Stream.
 • Show author(s) (2023). Hva betyr Putins tale?
 • Show author(s) (2023). Her angripes det russiske krigsskipet: − Lastet med 450 kilo sprengstoff.
 • Show author(s) (2023). Hemmelege norske sjøkart er i russiske hender.
 • Show author(s) (2023). Har brukt 30 år på bygge verdens største ubåt: Bærer avskreggende last .
 • Show author(s) (2023). Har angret opp - angrepsubåten ligger nok igjen i Skagerakk.
 • Show author(s) (2023). Frykter for «gråsonen»: - Stor svakhet.
 • Show author(s) (2023). Franske fregatter vokter norske oljeinstallasjoner.
 • Show author(s) (2023). Flåtebesøket: − Svært dårlig forhold mellom Norge og Russland.
 • Show author(s) (2023). Flåtebesøket: − Svært dårlig forhold mellom Norge og Russland.
 • Show author(s) (2023). Eksperter: Naturlig å se mot Russland.
 • Show author(s) (2023). Eit år sidan Nordstream - TV2 nyhenda.
 • Show author(s) (2023). Dette er det 42. atomubåt-anløpet i Tromsø siden 2021: Kan være fransk "takk for sist".
 • Show author(s) (2023). Derfor har den en "utvekst" på skroget.
 • Show author(s) (2023). Britiske hangarskip trener langs norskekysten: − Viktig å markere styrke i alliansen.
 • Show author(s) (2023). 18 krigsskip på plass: øver på undervannskrigføring i Østersjøen.
 • Show author(s) (2023). - Ingen russiske havner er trygge.
 • Show author(s) (2022). – Russerne har helt bevisst gjort dette selv.
 • Show author(s) (2022). – Russerne har helt bevisst gjort dette selv.
 • Show author(s) (2022). – Forsvarets beredskap er på ingen måte god nok.
 • Show author(s) (2022). Én russisk fisketråler har krysset to viktige sjøkabler mer enn 140 ganger.
 • Show author(s) (2022). Ut mot Equinors Russland-håndtering: - Alvorlig.
 • Show author(s) (2022). Trusselen mot norske gass-installasjoner: - Heimevernet burde allerede stått på Melkøya .
 • Show author(s) (2022). Torført at prógva sabotasju á káplar.
 • Show author(s) (2022). Tillot russisk tokt ved den ødelagte Svalbardfiberen.
 • Show author(s) (2022). TV2 nyhetene klokka 1100.
 • Show author(s) (2022). TV2 nyhenda klokka 21 .
 • Show author(s) (2022). Sprengladninger kan ha blitt plantet for lenge siden. Russiske militærskip var i området i juni.
 • Show author(s) (2022). Slik kunne angrepet utføres.
 • Show author(s) (2022). Skyt dem ned.
 • Show author(s) (2022). Russland står bak gass-sabotasjen.
 • Show author(s) (2022). Russland krever å delta i etterforskningen: – Kan ikke hindre dem i å gå inn i området.
 • Show author(s) (2022). Russisk offensiv: Én kritisk mangel.
 • Show author(s) (2022). Reservisten schützen EU-Gasversorgung.
 • Show author(s) (2022). Regjeringen sier at beredskapen er hevet på sokkelen. Forsvaret kan ikke svare på hva det innebærer.
 • Show author(s) (2022). Orlogskaptein: Tre primære måter å foreta en sabotasje.
 • Show author(s) (2022). Om auka vernebuing og Ukraina .
 • Show author(s) (2022). Ny hvalforsking vekker PSTs interesse.
 • Show author(s) (2022). NRK nyhetene klokka 1200.
 • Show author(s) (2022). NRK P1 Hordaland nyhenda klokka 1415.
 • Show author(s) (2022). Mistanken om sabotasje mot Nord Stream-ledningene styrket.
 • Show author(s) (2022). Mener det bevisst settes inn russisk mannskap i norske rederier.
 • Show author(s) (2022). Meiner Ukraina ofrar Mariupol for å forsvare resten av landet.
 • Show author(s) (2022). Manglande tryggleik for norske energileveransar .
 • Show author(s) (2022). Krigsforsker ut mot NVE: – Tar meg fem minutter å finne ut hvordan jeg kan gjøre Bergen strømløs.
 • Show author(s) (2022). Krigsforsker tror norske rørledninger alt kan være utsatt for sabotasje.
 • Show author(s) (2022). Krigsforsker tror norske rørledninger alt kan være utsatt for sabotasje.
 • Show author(s) (2022). Krigsforsker etterlyser saumfaring av rørnettet i Nordsjøen. – Relativt kvikt gjort, sier bergensreder.
 • Show author(s) (2022). Krigsforsker advarer norske myndigheter .
 • Show author(s) (2022). Intervju med omsyn til Nord Stream hendingane.
 • Show author(s) (2022). Hever beredskapen på Kollsnes. – Alle vet at dette anlegget er viktig.
 • Show author(s) (2022). Forsker ved Sjøkrigsskolen: – Dette var en klar beskjed til Vesten.
 • Show author(s) (2022). Ekspert ut mot Norges beredskap: − Fullstendig naivt.
 • Show author(s) (2022). Ekspert etter PST-advarsel: - Har nok sett en endring.
 • Show author(s) (2022). Droneangrep fører til omfattende GPS-jamming i Russland.
 • Show author(s) (2022). Dette skjedde på krigens 16. dag.
 • Show author(s) (2022). Dette er Norges mest sårbare punkt.
 • Show author(s) (2022). Den nye krigen under vann.
 • Show author(s) (2022). Dagsrevyen 30.09.2022.
 • Show author(s) (2022). Ber folk ved «kritisk infrastruktur» følge ekstra nøye med: – Har ikke vært dårligere stemning siden den kalde krigen.
 • Show author(s) (2022). Advarer: - Har vært blinde.
 • Show author(s) (2022). 50 år sidan den store ubåtjakta i Sognefjorden .
 • Show author(s) (2022). - Sabotører kan være i Norge.
 • Show author(s) (2022). "We're now looking through the binoculars even more determinedly".
 • Show author(s) (2020). Forskar meiner Noregs deltaking i militærøving i Barentshavet var uheldig.
 • Show author(s) (2019). Havissmelting i Arktis byr på nye sikkerhetsdilemmaer.
 • Show author(s) (2017). Slakter Norges forsvarsstrategi.
 • Show author(s) (2017). Forsvarsevnen for det meste lagt i grus.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Sjømakt og kvifor den er viktig for Noreg: teori og geostrategi, hand-i-hand. 36 pages.
 • Show author(s) (2023). Maritim operasjonskunst. 30 pages.
 • Show author(s) (2021). Sjømakt og Noreg sin geostrategiske omgjevnad.
 • Show author(s) (2021). Kva kan Mahan fortelje Noreg?
 • Show author(s) (2019). Bulwark and balancing act. 19 pages.
Briefs
 • Show author(s) (2019). Sjømilitære Samfunds strategidokument i forbindelse med FMR og LTP.
 • Show author(s) (2019). Sjømilitære Samfund: Behov for ny overflatestruktur.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2017). Ein strategi på leirføter. Necesse. 14-33.
 • Show author(s) (2016). Kystsonen sentral for forsvar av Noreg. Norges Forsvar. 36-39.
 • Show author(s) (2016). Kystforsvar og forsvar av Noreg. Offisersbladet. 54-57.
 • Show author(s) (2013). Prinsipp for sjøkrig. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen. 16-27.
Chapter
 • Show author(s) (2017). Sjømilitære utviklingstrekk og konsekvensar for Sjøforsvaret og Sjøkrigsskolen. 463-482. In:
  • Show author(s) (2017). Sjømilitær kompetanse og lederutvikling i 200 år. Sjøkrigsskolen 1817-2017. Bodoni forlag.
Interview Journal
 • Show author(s) (2022). Hva skjedde egentlig med Putins skrekk kolonne. Aftenposten Innsikt.

More information in national current research information system (CRIStin)